Шрифт

5 августа.

Канон Пресвятой Богородице, перед чудотворною Ея иконою Почаевскою

Пресвяте́й Богоро́дице, пре́д чудотво́рною Ея́ ико́ною Поча́евскою
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 5:

Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице, моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются, ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют и ага́рянская наше́ствия отража́ют. Те́мже и на́м, к Тебе́ припа́дающим, грехо́в оставле́ние испроси́, по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просвети́ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ о спасе́нии ду́ш на́ших.

Кано́н, [его́же краегране́сие: Богоро́дице Поча́евская, спаси́ и сохрани́ правосла́вную Ру́сь,] гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Бо́жию Ма́терь воспои́м, ве́рнии, моле́ния к Не́й принося́ще и чудотво́рному Ея́ о́бразу покланя́ющеся ве́рою и любо́вию.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

О, Влады́чице, убо́гия хвалы́ на́шея не отве́ржи и грехо́вныя нищеты́ не возгнуша́йся, но припа́дающия лю́ди приими́, я́ко Блага́я, Блага́го же Роди́тельница.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Гора́ Поча́евская, пре́жде те́мная и безве́стная, явле́нием Твои́м, Влады́чице, Сина́ю уподо́бися: та́мо бо о́гнь, купину́ не паля́й, Тебе́ прообразова́ше, зде́ же Сама́, во огни́ зри́мая, христиа́ном яви́лася еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Очи ва́ши блаже́ни, о па́стырие о́вчии, Влады́чицу на горе́ Поча́евстей узре́вшии и те́м ча́сти вифлее́мских па́стырей сподо́бльшиися. Те́мже у́бо блаже́ни су́ть христиа́не, сего́ не ви́девшии, но ве́рою ме́сту тому́ покланя́ющиися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ро́ди росси́йстии и от вся́каго язы́ка ве́рнии, соше́дшеся к ме́сту явле́ния Влады́чицы, чудотво́рному Ея́ о́бразу поклони́мся и о свои́х согреше́ниих воспла́чем, о милосе́рдии же Госпо́дни возра́дуемся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Огненный сто́лп, Влады́чице, Тебе́ и́ноком и па́стырем явля́ше, на́м же о́гнь ре́вности вложи́ в ду́шу, е́же ве́ру и́стинную храни́ти, от вся́каго же глаго́ла ерети́ческаго отвраща́тися и грехо́вную отрева́ти пре́лесть от серде́ц на́ших.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Да́р свяще́нный, странноприи́мства мзду́, прия́т христолюби́вая Анна ико́ну Твою́, Влады́чице, руко́ю святи́теля, от нея́же исцеле́ние бра́ту своему́ сле́пу рожде́ну ви́девши, сию́ во оби́тель Поча́евскую на о́бщую по́льзу да́рствует.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ико́ну Поча́евскую Пречи́стыя Богоро́дицы лобыза́им, ве́рнии, и, покая́ние о гресе́х на́ших прине́сше, здра́вия, и от ну́жд избавле́ния, и во все́х благи́х начина́ниих по́мощи от Влады́чицы воспро́сим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Цве́т прекра́сный на дре́ве благосенноли́ственнем яви́ся чудотво́рная ико́на Богоро́дицы на святе́й горе́ Поча́евстей: проси́те, ве́рнии, и да́стся ва́м, по глаго́лу Христо́ву, милосе́рдия да́р, житию́ ва́шему потре́бный.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Еже вре́менному житию́ потре́бно быва́ет, о бра́тие, вма́ле поле́зно е́сть, и сия́ да́рствует на́м Госпо́дь, по моли́тве Ма́тере Своея́. Оба́че терпя́щия па́че си́х блажи́т и ве́чною ра́достию на небеси́ награжда́ет, ю́же на́м дарова́ти, Влады́чице, помоли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поча́евская це́рковь, чудотво́рный сле́д стопы́ Твоея́, Богоро́дице, покрыва́ющая и ико́ну Твою́ храня́щая, а́ки небе́сный вхо́д ве́рным явля́ется, в не́йже моля́щимся помози́, о Влады́чице, земна́я попече́ния отложи́ти, и еди́наго, е́же на потре́бу, жела́ти, и в моли́тве те́пле проси́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Оле безу́мия иконобо́рцев, и́же ико́ну Твою́, Влады́чице, от Поча́евския оби́тели плени́ша и, поруга́нию предаю́ще, ка́ру Бо́жию а́бие на ся́ наведо́ша, беснова́нием же обличе́не бы́вшей жене́, у́жасом мно́гим содержа́хуся.

Седа́лен, гла́с 6:

Река́, оби́льно теку́щая, поко́ю не навы́че, ниже́ преста́ти от тече́ния водна́го возмо́жет, та́ко и моле́ния Твоя́, Влады́чице, о лю́дех при́сно возноси́мая, не преста́ют, но пра́ведныя от паде́ний храня́т, па́дшия же на покая́ние возставля́ют. На́м же, Твоему́ о́бразу покланя́ющимся, сугу́бую умиле́ния благода́ть да́руют и вопи́ти Тебе́ со арха́нгелом и Елисаве́тою воздвиза́ют: благослове́на Ты́ еси́ в жена́х, и Твоего́ чре́ва Пло́д благослове́н е́сть.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Часу́ и дни́ прише́дшу возвраще́ния ико́ны Твоея́ во оби́тель Поча́евскую от иконобо́рцев, сию́ плени́вших, возра́довася преподо́бный Иов со бра́тиею, ту́ю лобыза́юще; ны́не же на вся́к де́нь и ча́с приходя́щии во оби́тель Твою́ христиа́не ту́юже ра́дость и ве́ру пред не́ю свиде́тельствуют.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Аз, гре́шный, ле́ностию порабоще́н, о Влады́чице, блага́го Бо́га при́сно грехи́ свои́ми прогневля́ю, ниже́ о́чи свои́ возвести́ к Нему́ дерза́ю, но ко Твоему́ припа́даю чудотво́рному о́бразу, пред ни́мже ка́ющиися проще́ние от Тебе́ прия́ша, и вопию́: Го́спода, Сы́на Твоего́, уми́лостиви и мне́ предста́тельством Твои́м.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Еда́ обря́щется толи́ко окамене́нный се́рдцем и безу́мен му́ж, и́же не умили́тся, в це́ркви Поча́евстей предстоя́й и святы́ням Твои́м, Влады́чице, покланя́яйся, чудеса́ же, от ни́х бы́вшая, помышля́яй и ве́рою моля́щияся ви́дяй наро́ды?

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ви́дени бы́ша мно́зи, исцеле́ннии пред ико́ною Твое́ю, Влады́чице, слепи́и и хро́мии, слы́шани бы́ша глуси́и и неми́и, возглаго́лавшии: та́мо бесни́и, воды́ от стопы́ Твоея́ пию́ще, от бесо́в свобожда́хуся. Те́мже и мою́ приими́ моли́тву, е́же от бесо́вских страсте́й свободи́тися и све́т спасе́ния Христо́ва вы́ну созерца́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сы́й во узи́лищи земли́ ту́рския плене́н, и́нок Твое́ю си́лою, Влады́чице, на возду́се в го́ру Поча́евскую принесе́ся, у́бо и мене́, во у́зах страсте́й су́ща, ны́не, в де́нь сла́вы Твоея́, от те́х свободи́ и ли́ку ве́рою и любо́вию пою́щих Тя́ сопричти́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ко Твоему́ чудотво́рному о́бразу прите́к, Влады́чице, и водо́ю от сле́да стопы́ Твоея́ омы́вся, сляче́нный неду́гом ю́ноша а́бие исцеле́, слепа́я же отрокови́ца, зде́ принесе́нная, прозре́, и предъуме́рый младе́нец воскре́се, у́бо и мене́, припа́дающа, от смертоно́снаго уны́ния воздви́гни и душе́вныя мои́ отве́рзи о́чи.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Аще́ и все́х гре́шнейший е́смь от те́м люде́й, ко Твое́й, Влады́чице, ико́не припа́дающих, а́ще и вси́ ве́рою свое́ю мя́ превзыдо́ша, оба́че и мене́, окая́ннаго, не отри́ни от Твоего́ заступле́ния, ми́лостей бе́здну лю́дем во оби́тели Твое́й яви́вшая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Якоже ко все́м призыва́ющим Тя́ ми́лостива явля́ешися, издале́ча ико́не Твое́й мы́сленно покланя́ющияся слы́шиши, и та́ко о́трочища не́коего, по моли́тве праба́бы его́, воскреси́ла еси́, и ны́не, о Влады́чице, ко все́м, от коне́ц земли́ Тебе́ моля́щимся, благоуве́тлива бу́ди.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Се́, Влады́чице, люде́й мно́гая мно́жества, на святу́ю го́ру Твою́ притека́юще, ми́лости Твоея́ получи́ти и́щут, ве́рнии вку́пе с малове́рными, пра́веднии и гре́шнии, с ни́миже и Це́ркви святе́й чужди́и примета́ются, все́х у́бо поми́луй, все́м све́т и́стинныя ве́ры яви́ во спасе́ние.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Почто́ а́з, гре́шный, Пречи́стей Богома́тери покланя́яся и испра́вити житие́ свое́ обещава́я, па́ки на пре́жняя прегреше́ния обраща́юся? Увы́ мне́! еда́ зле́йший е́смь неве́рных ага́рян, и́же на горе́ Поча́евстей покая́ние прине́сше, до́брии христиа́не соде́яшася?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Аще и лю́ти бы́ша ага́ряне ту́рстии, святу́ю оби́тель Твою́, Влады́чице, осажда́юще, а́ще и стре́лы в Тя́, на небеси́ я́вльшуюся, пуща́ти дерзну́ша, но си́м на главы́ и́х возвраща́ющимся, се́рдцем сокруше́нным пока́яшася и си́лу Твою́ испове́даша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Со Иовом преподо́бным на небесе́х Тебе́ зря́ще, Влады́чице, ага́ряном смяте́нным и бежа́щим, и́ноцы Поча́евстии пе́снь воспе́ша Ти́ досто́йную, со уго́дником Тебе́ благодаря́ще те́пле.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иже от ага́рян Тя́, Влады́чице, на небесе́х узре́ша, дру́г дру́га вопроша́ху: что́ е́сть виде́ние сие́ ужа́сное? И о́ви, смяте́ни бы́вше, дру́г дру́га убива́ху, о́ви же, ве́ру в се́рдце свое́ прие́мше, креще́ния тре́боваху, по си́х же и́ноцы бы́ша чрез все́ житие́, си́лу Твою́ воспева́юще.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иноки и мирски́я лю́ди, Твоему́ заступле́нию ве́рующия, Влады́чице, обогати́ духо́вными дарова́ньми, малове́рныя же просвети́ и озари́, я́коже тогда́ неве́девшия Христа́ ага́ряны в позна́ние Его́ привела́ еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сохрани́ша па́мять Твоего́ заступле́ния, Влады́чице, ага́ряне, в зе́млю ту́рскую возвра́щшеся, и ча́дом свои́м о явле́нии Твое́м па́мять преда́ша. Кольми́ па́че на́м, христиа́ном, чудеса́ Твоя́, на горе́ Поча́евстей бы́вшая, па́мятовати подоба́ет?

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Образу Твоему́ мы́сленно припа́дая, во глубо́кий кла́дязь впады́й му́ж от несумне́нныя сме́рти спасе́ся и, невреди́мь из глубины́ подъя́т бы́в, Твое́ пропове́даше милосе́рдие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Xоте́л бы́х и а́з, Влады́чице, ве́ре спасе́нных Тобо́ю люде́й подража́ти, хоте́л бы́х и а́з Твое́ заступле́ние в житии́ мое́м улучи́ти, но за мно́жество прегреше́ний мои́х оскудева́ет моя́ ве́ра. Сию́ у́бо укрепи́ во мне́, Влады́чице, вопию́щем: ве́рую, помози́ моему́ неве́рию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ро́в прельще́ний лати́нских чрез сто́ и де́сять ле́т поглоти́ оби́тель Поча́евскую, но Твои́м, Богоро́дице, заступле́нием па́ки та́я к высоте́ Правосла́вия изъе́млется и ла́вра имену́ется. Сию́ у́бо в Правосла́вней ве́ре непоколеби́му соблюди́ да́же до часа́ втора́го прише́ствия Сы́на Твоего́ и Бо́га.

Конда́к, гла́с 1:

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся, те́мже и на́с, к не́й притека́ющих, от бе́д и искуше́ний свободи́, ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́, Правосла́вие во о́крест стоя́щих страна́х утверди́ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Икос:

Воста́ните от гро́б ва́ших, и́ноцы Поча́евстии, и рцы́те на́м: коли́ких чуде́с Пресвяты́я Богоро́дицы бы́сте зри́тели и свиде́тели, ка́ко ме́ртвии пред Тоя́ ико́ною воскреса́ху, ка́ко де́мони от му́чимых люде́й отбега́ху, ка́ко неду́жнии та́мо исцеля́хуся, ка́ко неве́рнии ве́роваху, ка́ко хули́тели та́мо ка́яхуся? Сия́ бо ди́вна быва́ху челове́ком и Ангелом. Мы́ же, вся́ сия́ бы́вшая и додне́сь быва́емая воспомина́юще, со стра́хом и умиле́нием ко святе́й ико́не Пречи́стыя Богома́тере моли́твенно припа́даем и глаго́лем си́це: О, ми́лостей бе́здно и благодея́ний сокро́вище, грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ака́фистово пе́ние возноша́ху пред ико́ною Твое́ю, Пречи́стая, правосла́внии лю́дие, егда́ оби́тель Поча́евская повеле́нием царе́вым Це́ркви возвращена́ бы́сть, те́м у́бо оставле́ние грехо́в испроси́, на́м же, моля́щим Ти ся, на враги́ посо́бствуй.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Никола́я Пе́рваго, Самоде́ржца, ду́шу упоко́ити моли́ся, Влады́чице, вку́пе же и все́х, о возвраще́нии ла́вры Твоея́ из ерети́ческаго пле́на потруди́вшихся, на́м же, к Тебе́ прибега́ющим, пода́ждь единомы́слие и ми́р.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

И ны́не держа́вствующему царю́ на́шемуми́лостива бу́ди, Влады́чице, и о Це́ркви ми́рная глаго́ли се́рдцу его́, покаря́ющи под но́зе его́противобо́рствующыя враги́ и супоста́ты.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пред Твое́ю ико́ною, Богоро́дице, правосла́вным христиа́ном возвраще́нною, па́ки исцеле́ния приима́ти ве́рнии навыко́ша: не у́ исте́кшу бо еди́ному ле́ту от того́ дне́, уже́ четы́рми чудесы́ Це́рковь Христо́ву просла́вила еси́ во утеше́ние лю́дем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рая́ небе́снаго сподо́би ны́, Влады́чице, святу́ю ла́вру Твою́ а́ки земны́й ра́й почита́ющия и Твоя́ ми́лости те́плою ве́рою воспева́ющия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Авраа́м Госпо́день де́нь издале́ча ви́де, и ра́довася, и ча́янием того́ дне́ живя́ше; узре́вши же издале́ча Твою́ Поча́евскую це́рковь не́кая хрома́я жена́ и упова́нием Твоея́ по́мощи испо́лнившися, а́бие исцеле́ и, а́ки еле́нь, воспряну́вши, ко оби́тели Твое́й поспеша́ше.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Во гра́д Ки́ев от преде́л Ура́льских прише́дшей жене́ бе́сней яви́ся Богоро́дица со преподо́бным Иовом, и на го́ру Поча́евскую ту́ю призыва́ше, иде́же здра́вие е́й пода́вши, сла́вити научи́ Свое́ заступле́ние.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Омы́в очеса́ своя́ в купе́ли Силоа́мстей, прие́млет слепорожде́нный зре́ние Христо́вым веле́нием; омы́вшися же от воды́ стопны́я в це́ркви Поча́евстей, исцеле́ слепа́я отрокови́ца. Убо и на́ше стра́стное ослепле́ние исцели́, Влады́чице, водо́ю от сле́да стопы́ Твоея́ с ве́рою кропя́щихся.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сию́ отрокови́цу исцеле́ну узре́вши, праба́ба ея́ а́бие прельще́ния уни́тскаго отрица́ется и Правосла́вную испове́дует ве́ру, в не́йже утверди́ и ны́, рабы́ Твоя́, о Влады́чице.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Лю́дие Бо́жии, на го́ру Твою́, Влады́чице, притека́ющии, обе́ты по́двиг благочести́вых та́мо прино́сят, я́же де́лы испо́лнити помози́ и́м, Богоро́дице.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангели на небеси́ Твою́ сла́ву непреста́нно воспева́ют, Богоро́дице, на земли́ же челове́цы ко Твоему́ заступле́нию притека́ти не престаю́т, и́хже воздыха́ния не отри́ни, я́ко Блага́я, па́че же на ме́сте явле́ния Твоего́ те́х моле́ния услы́ши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́лия Твоего́ заступле́ния си́ла, о Влады́чице, его́же ра́ди Сы́н Тво́й и Бо́г на́ш гре́шным проще́ние да́рует, подвиза́ющимся же кре́пость и уныва́ющим утеше́ние.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Не то́чию еди́н по еди́ному подвиза́ются христиа́не на го́ру Поча́евскую, но и от сугу́бо свяще́ннаго гра́да Ки́ева совоку́пльшеся ве́рнии, по́мощь от сея́ чудотво́рныя ико́ны в годи́ну бы́вшего губи́тельства испове́даша и, подо́бие ея́ написа́вше, во святу́ю ла́вру сие́ принесо́ша.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Убо и во гряду́щая ле́та спаса́й на́с, Влады́чице, от губи́тельства и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и о́гненнаго запале́ния, зане́ оскуде́вшей кре́пости ду́ш на́ших, уны́ния исполня́емся в беда́х, неразу́мливи су́ще.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Южский преде́л земли́ росси́йския Поча́евскую ико́ну Влады́чицы и святу́ю ла́вру Ея́, я́ко диади́му ца́рствия храни́т, и си́ми хва́лится; оба́че же и се́верский, во гра́де Тобо́льстем, чудотво́рное подо́бие тоя́жде Поча́евския ико́ны моли́твою и́ноков себе́ испроси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ру́сскую зе́млю, о Влады́чице, я́ко безпреде́льное горы́ Твоея́ подно́жие, от бе́д и искуше́ний свободи́ и во благоче́стии ту́ю сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уже́ несты́дно подня́вшимся ху́льным гласо́м посреде́ христиа́нскаго жи́тельства, не оста́ви, Богоро́дице, ра́б Твои́х в те́х прельще́ния впа́сти, но ве́ру несумне́нну возгрева́й в сердца́х на́ших вы́ну.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се́ вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де, умно́жившимся собла́зном, се́ вре́мя на́ших к Не́й воздыха́ний. О, бра́тие! Рце́м у́бо от всего́ се́рдца на́шего: Влады́чице, Влады́чице! помози́ лю́дем Твои́м.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконой Ее Почаевская

К Тебе, о, Богомати, молитвенно притекаем мы, грешнии, чудеса Твоя, во святей лавре Почаевстей явленная, поминающе и о своих сокрушающеся прегрешениих. Вемы, Владычице, вемы, яко не подобаше нам, грешным, чесого просити, токмо о еже Праведному Судии беззакония наша оставити нам. Вся бо нами в житии претерпенная, скорби же, и нужды, и болезни, яко плоды падений наших прозябоша нам, Богу сия на исправление наше попущающу. Темже вся сия истиною и судом Своим наведе Господь на грешныя рабы Своя, иже в печалех своих к заступлению Твоему, Пречистая, притекоша и во умилении сердец к Тебе взывают сице: грехов и беззаконий наших, Благая, не помяни, но паче всечестнеи руце Твои воздвигши, к Сыну Твоему и Богу предстани, да люте содеянная нами отпустит нам, да за премногая неисполненная обещания наша лица Своего от рабов Своих не отвратит, да благодати Своея, спасению нашему пособствующия, от душ наших не отымет. Ей, Владычице, буди спасению нашему Ходатаица и, малодушия нашего не возгнушавшися, призри на стенания наша, яже в бедах и скорбех наших пред чудотворным Твоим образом возносим. Просвети умиленными помыслы умы наша, веру нашу укрепи, надежду утверди, любве сладчайший дар сподоби нас прияти. Сими убо, Пречистая, дарованьми, а не болезньми и скорбьми живот наш ко спасению да возводится, но, от уныния и отчаяния души наша ограждающи, избави нас, маломощных, от находящих на ны бед, и нужд, и клеветы человеческия, и болезней нестерпимых. Даруй мир и благоустроение жительству христианскому предстательством Твоим, Владычице, утверди Православную веру в стране нашей и во всем мире. Церковь Апостольскую и Соборную умалению не предаждь, уставы святых отец на веки непоколебимы сохрани и всех к Тебе притекающих от рова погибельнаго спаси. Еще же и ересию прельщенных братий наших или веру спасительную в греховных страстех погубивших паки ко истинней вере и покаянию приведи, да вкупе с нами, Твоему чудотворному образу покланяющеся, Твое предстательство исповедят. Сподоби убо нас, Пресвятая Госпоже Богородице, еще в животе сем победу истины Твоим заступлением узрети, сподоби нас благодатную радость прежде кончины нашея восприяти, якоже древле насельники Почаевския Твоим явлением победители и просветители агарян показала еси, да вси мы благодарным сердцем вкупе со Ангелы, и пророки, и апостолы, и со всеми святыми, Твое милосердие прославляюще, воздадим славу, честь и поклонение в Троице певаемому Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Пресвяте́й Богоро́дице, пре́д чудотво́рною Ея́ ико́ною Поча́евскою