Шрифт

4 августа.

Канон святому священномученику Фоке

Свята́го священному́ченика Фо́ки
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь свята́го, гла́с 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник, апо́столом бы́в, дея́ние обре́л еси́, богодохнове́нне, в виде́ния восхо́д, сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Фо́ко, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре, пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Све́ту непристу́пному предстоя́, Фо́ко, просвети́ мо́й по́мысл, молю́ся, му́дре, и се́рдце, восхвали́ти дне́сь свято́е твое́ страда́ние.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Украси́лся еси́ от де́тска, боже́ствен ра́зум, Фо́ко, име́я, и благода́ти сподо́бився твори́ти зна́мения и отгоня́ти лука́выя ду́хи, прему́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испо́лнен сы́й благода́ти, испо́лнен ра́зума Бо́жия, име́л еси́ живу́щую в тебе́ Ду́ха Боже́ственнаго си́лу, богому́дре, Ея́же ра́ди, я́ко со́лнце, просия́л еси́, просвеща́я ве́рныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Неискусому́жно во утро́бе Твое́й Невмести́маго Бо́га име́ла еси́ вме́стна, Богороди́тельнице, нете́сно, Его́же о на́с, Богора́дованная, при́сно моли́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́н из мла́да ра́зум име́л еси́ и да́же до ста́рости же и престаре́ния, богоно́се, Бо́гу угоди́л еси́, отту́ду сла́ву получи́л еси́.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Твоего́ вели́каго преще́ния, богоно́се, не терпе́, де́мон, и́же в корабли́, отбега́ет, и Христо́с велича́ется де́лы твои́ми, чу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже во граде́х до́блести твоя́, по́двиги же, и тече́ния, и благодея́ния, кто́ досто́йно восхва́лит, чу́дне, му́чеников украше́ние и похвало́?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко вы́шши Ангел, прия́ла еси́ в ложесна́, Пречи́стая, Влады́ку Ангелов и всея́ тва́ри, те́мже Тя́ ве́рно почита́ем.

Седа́лен свята́го, гла́с 4.

Наста́, празднолю́бцы, све́тло торжество́, па́мять богому́драго и святи́теля Фо́ки, веселя́щи концы́, сия́ющи заря́ми чуде́с в ми́ре, нося́щи челове́ком неску́дную благода́ть: мо́лится бо Го́сподеви спасти́ ро́д на́ш.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, я́ко неизрече́нным сове́том, Бо́г сы́й Присносу́щный, от Де́вы прише́л еси́, вопло́щся. Сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льника тя́ сия́юща пра́вды зна́ем, де́лы и муче́нием, при́сно светолу́чными сия́нии просвеща́юща сердца́ ве́рных и неду́гов мглу́, сла́вне, отгоня́ща.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Красе́н в добро́тах муче́ния, Фо́ко, яви́лся еси́: го́лубь бо Бо́жий на версе́ твое́м честне́м се́де, сказа́, му́дре, страсте́м прича́стнику бы́ти Ду́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Окормле́ние иму́щии, и́же в мо́ри, богоно́се, твою́ моли́тву при́сно тя́жкия бу́ри избавля́ются, пою́ще тебе́ ра́ди Подаю́щаго и́м избавле́ние спаси́тельное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Нескве́рная, Небла́зная, оскверне́нное мое́ се́рдце вре́дными помышле́ньми и преступле́ньми окаля́ное очи́сти Твои́ми к Преблага́го Бо́га Боже́ственными утеше́нии.

Пе́снь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м, Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны, Го́споди ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Якоже че́стен ка́мень, проходя́, преподо́бне, служа́щия ка́мению лю́ди к Бо́жией ве́ре приве́л еси́ словесы́ твои́ми и чуде́сными явле́ньми.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бен в преподо́бных показа́лся еси́, сла́вне, и в му́ченицех све́тел, чу́дно пострада́в и борца́ победи́в, Фо́ко чу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспе́ша Ангельская во́инства, ви́дяще пострада́вша тя́, му́чениче, тве́рдо и безпло́тныя побежда́юща де́моны в тле́ннем твое́м, блаже́нне, телеси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, волну́ющася жития́ страстьми́, Пречи́стая, и окорми́ к ти́хим безстра́стия приста́нищем, все́х По́моще христиа́н, Богоблагода́тная.

Пе́снь 6.

Ирмос: Якоже проро́ка изба́вил еси́ из глубины́ преиспо́дния, Христе́ Бо́же, и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко Человеколю́бец, и упра́ви живо́т мо́й, молю́ся.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Возвеща́ет ти́ хотя́щая бы́ти челове́ческим гла́сом, пресла́вне, ча́шу глаго́ля пи́ти тебе́ спаси́тельную, по́сланный ти́ го́лубь свы́ше.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

По премно́гих по́тех, по боле́знех неизме́рных те́ла, мечу́ святу́ю твою́ главу́ преклони́л еси́ и кровьми́ зе́млю освяти́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртвым ка́пищем не послужи́в, пребога́те, сме́рть претерпе́л еси́ и живе́ши по сме́рти, сего́ ра́ди тя́, Фо́ко, ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Живы́й в вы́шних во святу́ю Твою́ утро́бу всели́ся, пло́ти подо́бием ми́рови явля́яся, сего́ ра́ди Тя́, Чи́стая, сла́вим.

Конда́к свята́го, гла́с 6.

Яко святи́тель принося́, о́тче, же́ртвы, на коне́ц себе́ прине́сл еси́ же́ртву жи́ву, свиде́тельствовав зако́нно о Христе́ Бо́зе, от Ангел укрепля́емый, и сме́рть изволя́я, сы́й с вопию́щими тебе́: прииди́, Фо́ко, с на́ми, и никто́же на ны́.

Икос:

Жи́зни небе́сныя жела́юще, пи́щу же на земли́ попира́юще, устне́ очи́стим и язы́ки та́кожде, пе́ния и пе́сни я́ко плету́ще досто́йно Фо́ке свяще́ннику, и́бо, в небе́сную две́рь вше́д, невозбра́нно обре́те е́же вну́трь ше́ствие и взира́ет на Жела́емаго, от Ангел сла́вима. Отту́ду бо и мо́жет о на́с моли́ти еди́наго Ми́лостиваго, душе́вных неду́гов Цели́теля, я́ко му́ки прия́т за Него́. Воспое́м у́бо Того́, и возопие́м Ему́: призира́я на ны́, прииди́, Фо́ко, с на́ми, и никто́же на ны́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Ангелом о́троки из огня́ спасы́й и гремя́щую пе́щь преложи́вый на ро́су, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Проше́д сквозе́ пла́мень, я́коже три́ ю́ноши, неопале́н, му́чениче, пребы́л еси́ Христо́вою си́лою пожи́вшаго в тебе́ па́че ума́.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Ты́, огне́м Боже́ственныя любве́, му́чениче, вну́трь распаля́емь, Фо́ко, огню́ ве́щному примеша́яся, пребыва́еши, му́дре, неопали́мь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испещре́н Боже́ственными добро́тами я́звенными, к Бо́гу восте́кл еси́, твоему́ Подвигополо́жнику, побе́ды вене́ц от Него́ прие́мь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Избавля́емы вся́каго осужде́ния, Де́во, чу́дным Рождество́м Твои́м, гла́сы ра́достными песносло́вим Тя́, Присноблаже́нная.

Пе́снь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

От пеле́н освяти́ тя все́х Соде́тель Бо́г, и, в ме́ру дости́г во́зраста страда́ний Христо́вых, пострада́л еси́, и победи́л еси́ нача́ла си́лы вра́жия, и венцено́сец дости́гл еси́ вы́шних оби́телей жили́ще.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Ко́рмчия тя́ изря́дна призыва́ют при́сно пла́вающии, му́чениче, и морски́х избавля́ются, му́дре, бе́д благоприя́тными твои́ми, сла́вне, моли́твами, воспева́юще все́х Царя́, и Соде́теля, и Бо́га во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко а́гнца тя́ незло́бива, Госпо́дни врази́ умерщвля́ют, Фо́ко, во глубо́цей и честне́й ста́рости, врага́, сла́вне, злу́ нача́льника, мече́м уморя́ющаго испове́дания и дерзнове́ния твоего́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Очище́ние была́ еси́ па́дшему на́шему тле́нному естеству́, поро́ждши Агнца Бо́жия, взе́млющаго согреше́ния челове́ков коне́чным милосе́рдием, те́мже Тя́ пое́м ра́достно, Де́во Богоро́дице.

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев, воздви́гнувый ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове, Отрока Своего́, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Яко не́бо зве́здно, бие́ний добро́тами чуде́с, му́чениче, позна́лся еси́, Фо́ко, просвеща́я при́сно подсо́лнечную и реша́ тму́ страсте́й и вся́каго злоче́стия, сего́ ра́ди ве́рою тя́ воспева́ем.

Припев: Священному́чениче Фо́ко, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ те́сный ше́ствовал еси́ на земли́, му́чениче, пу́ть, наде́ждами ве́чнующих красо́т, Фо́ко, благоче́стно разширя́яся, и вся́ утесни́л еси́ вра́жия лю́тая кова́рства.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́нное торжество́ и честны́й тво́й пра́здник ны́не наста́, нося́щь на́м ра́дость соверше́ну. В се́й сла́вятся твоя́ до́блести вои́стинну, и боре́ния, в не́йже помина́й на́с, страстоно́сче и му́чениче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Но́сиши Мое́ подо́бие, Оте́ческий име́я зра́к, о Сы́не Мо́й! Хо́щеши бо земны́х лю́тое я́ве безобра́зие исцели́ти, — вопия́ше Пречи́стая, рука́ми Христа́ нося́щи, Юже песносло́вим гла́сы немо́лчными.

Свети́лен.

Святи́телей украше́ние, и ни́щих засту́пник ты́ яви́лся еси́, богому́дре о́тче, и сто́лп доброде́телей, те́мже помина́й вся́, пою́щия тя́, Фо́ко.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Фо́ко! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Свята́го священному́ченика Фо́ки