Шрифт

3 августа.

Канон на обретение мощей преподобной благоверной княгини инокини Анны Кашинской

преподо́бныя благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини Анны, Ка́шинския
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная, и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву, тле́нная, и кра́сная, и вре́менная ни во что́же вмени́ла еси́. Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися, по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная Анно, и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к ра́це моще́й твои́х. И ны́не, в небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́, моли́ о на́с, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еже от ве́ка утае́нное, и Ангелом несве́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся, Бо́г в несли́тном соедине́нии воплоща́емь, и кре́ст во́лею на́с ра́ди восприи́м, и́мже воскреси́в первозда́ннаго, спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кано́н преподо́бной благове́рной вели́кой княги́не Анне Ка́шинской на обре́тение честны́х моще́й ея́. Гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу, в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Агнче Бо́жий, Сло́ве, да́ждь ми́ сло́во, недосто́йному рабу́ Твоему́, да возмогу́ воспе́ти торжество́ в па́мять обре́тения моще́й преподо́бныя благове́рныя княги́ни Анны, взыва́я: Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Безве́стная и та́йная, после́днему ро́ду, явле́ны бы́ша честны́я мо́щи твоя́, блаже́нная Анно, к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем, Го́сподеви пою́ще: Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесвята́я твоя́ па́мять возсия́ ми́рови, я́ко со́лнце, просвеща́ет ду́ши благоче́стно пою́щих тя́, в не́йже моли́ся, преподо́бная Анно, пода́ти очище́ние грехо́в Го́сподеви зову́щим: Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Господороди́тельнице Чи́стая, небе́сный вхо́де, горо́ несеко́мая, две́рь непроходи́мая, апо́столом сла́во, му́чеником весе́лие, преподо́бным красото́, приими́ моле́ние на́ше, е́же Ти́ прино́сим в па́мять богому́дрыя Анны, Го́сподеви пою́ще: Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и пове́сивши неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Дне́сь пра́зднственный де́нь пра́зднуют наро́ди гра́да Ка́шина, обрето́ша бо мо́щи преподо́бныя вели́кия княги́ни Анны це́лы и нетле́нны, я́ко не́кое сокро́вище бога́тно, непреста́нно Христу́ зову́ще: Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́ну добро́ту Христо́ву Боже́ственну возлюби́вши и Того́ распа́льшися невеще́ственными красота́ми, добро́ты теле́сныя не щади́ла еси́, сла́вная, виде́нии Боже́ственными пребыва́ющи и непреста́нно Христу́ зову́щи: Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ твое́, я́ко со́лнце, в сердца́ ве́рных возсия́, зари́ чуде́с испуща́юще. Те́мже и на́с невече́рним све́том озари́, всечестно́е твое́ обре́тение почита́ющих, да непреста́нно Христу́ зове́м: Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зело́ лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не жите́йских страсте́й и бу́рею одержи́мую безме́рных согреше́ний изведи́ из глубины́ зо́л мои́х, спасе́ния ми́ простри́ ру́ку, Пречи́стая.

Седа́лен, гла́с 5:

Пресве́тлая и светоно́сная приспе́ твоя́ па́мять, преподо́бная ма́ти, богому́драя Анно, созыва́ющи ве́рных мно́жество просла́вити и пе́ти твое́ честно́е обре́тение. Проси́ на́м от Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Яви́лася еси́ вы́шши небе́сных си́л, Влады́ку и Христа́ ро́ждши, Богоро́дице, земны́х естество́ возвела́ еси́, Богоневе́стная. Те́мже Тя́ вои́стинну, Богороди́тельнице, се́рдцем и душе́ю ве́рно сла́вим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди, ужаси́ша проро́ка Авваку́ма, изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Землени́и бо есмы́ и пе́рстнии челове́цы, ве́рно припа́даем к пречестны́м моще́м твои́м, преподо́бная ма́ти Анно, прося́ще отпуще́ния грехо́в. Моли́ся о ве́рно пра́зднующих твое́ честно́е обре́тение.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Иже кре́ст взе́мши, блаже́нная, жела́емаго оте́чества, го́рняго Иерусали́ма, дости́же и в не́м со Ангелы лику́еши, богому́драя Анно. Моли́ о чту́щих честны́х моще́й твои́х обре́тение.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не на небесе́х с пра́ведными весели́шися, преподо́бная ма́ти Анно. С ни́ми же моли́ся, Христо́ви предстоя́щи, ми́р ми́рови дарова́ти, и на враги́ побе́ду и все́м скорбя́щим утеше́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Кто́ не удиви́тся, или́ кто́ не почуди́тся человеколю́бию Бо́жию? Сше́д бо с небесе́ и воплоти́ся на́с ра́ди из Тебе́ без отца́, еди́на Всепе́тая, Его́же моли́ изба́витися рабо́м Твои́м от вся́кия ско́рби.

Пе́снь 5

Ирмос: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тмо́ю страсте́й, предвари́в, уще́дри и возсия́й мы́сленное со́лнце днесве́тлыя звезды́ во мне́, во е́же раздели́ти но́щь от све́та.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

О любо́вию чту́щих твои́х честны́х моще́й обре́тение, богому́драя Анно, не преста́й моля́щися Христу́ Бо́гу, да прии́мем грехо́в просты́ню и да озари́т на́с в нощи́ све́т.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Мно́жество наро́да христоимени́тых люде́й, соше́дшеся дне́сь в твое́ обре́тение, преподо́бная Анно, прикаса́ющеся ра́це моще́й твои́х, от ни́х исцеле́ние почерпа́ем, непреста́нно Христу́ зову́ще: да озари́т на́с в нощи́ све́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не то́кмо в житии́ твое́м, но и по сме́рти мно́гая чудеса́ от честны́я твоея́ ра́ки содева́ются приходя́щим с ве́рою, всеблаже́нная Анно, неду́ги бо прогоня́еши и от бе́д избавля́еши си́лою Христо́вою, к Нему́ же непреста́нно зове́м: да озари́т на́с в нощи́ све́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вра́г вселука́вый по вся́ дни́ к го́ршим влече́т мя́, и в ро́в поги́бели влага́ет, и во отча́яние мя́ влече́т. Но того́ мя́ ловле́ния, Чи́стая, исхити́, и твори́ти во́лю Боже́ственную Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего наста́ви, и в ча́с стра́шнаго прише́ствия Его́ изба́ви мя́ вся́каго осужде́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де мя́ бе́здна, гро́б мне́ ки́т бы́сть, а́з же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Прииди́те, собери́теся, христоимени́тии наро́ди, све́тло пра́зднуим обре́тение честны́х моще́й богому́дрыя Анны. Мо́лит бо ся ко Влады́це и Бо́гу на́шему, да изба́вит на́с от вся́каго озлобле́ния. К Нему́ же, воспева́юще, глаго́лем: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Ра́ка моще́й твои́х, преподо́бная ма́ти Анно, дража́йши сапфи́ра показа́ся, чудотвори́ва бо бе́, исцеле́ния источа́ющи, ю́же облобыза́юще, ве́рнии, ра́достно от души́ Христу́ зове́м: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тлыми сия́нии обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи на версе́ земне́м, в ра́це ка́менне, преподо́бная ма́ти, княги́не Анно. От мно́г бо ле́т сокрове́ны бы́ша, ны́не же на́м яви́шася я́ко заря́ пресве́тлая, просвеща́ют и освяща́ют чту́щих тя́ ве́рно и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тебе́, Чи́стую Де́ву, Нескве́рную, еди́ну и́мам сте́ну непреобори́му, и прибе́жище, и покро́в кре́пок, и ору́жие спасе́ния, да мя́ не пре́зриши, окая́ннаго, наде́ждо ненаде́жным, скорбя́щим ра́досте и заступле́ние.

Конда́к, гла́с 8.

Скоропослу́шную помо́щницу вси́, су́щии в беда́х, благоче́стно воспое́м, Анну святу́ю, дне́сь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х моще́й ея́. Воспое́м пе́снь Еди́ному в Тро́ице Бо́гу, ра́дующеся, сподо́бльшему на́с ви́дети пречестно́е сокро́вище честны́х моще́й ея́: от мно́г бо ле́т сокрове́нны бы́ша, напосле́док же на́м явле́нны и источа́ют мно́га и разли́чна исцеле́ния. Яко да моли́твами ея́ к Бо́гу от вся́ких находя́щих зо́л изба́вимся, ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца благода́рная воспое́м, глаго́люще: ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Икос:

Ангельским на земли́ житие́м показа́ся, Ангелы удиви́ла еси́, бе́сы же устраши́ла еси́ и челове́ки просвети́ла еси́ заря́ми чуде́с твои́х, преподо́бная ма́ти, благове́рная вели́кая княги́не Анно. И ны́не на́с вразуми́ воспева́ти ти́ пе́снь к твоему́ хвале́нию ра́достным гла́сом, си́це глаго́лющих: ра́дуйся, я́ко оста́вила еси́ тле́нное мудрова́ние и восприя́ла еси́ нетле́нный вене́ц; ра́дуйся, терпели́вая душе́ю, я́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ма сте́рла еси́; ра́дуйся, я́ко ни́жнее мудрова́ние оста́вила еси́ и вы́шняго Ца́рствия дости́гла еси́; ра́дуйся, я́ко па́че естества́ челове́ча честна́я ра́ка моще́й твои́х из землены́х не́др изда́вшися и ста́ на версе́ земне́м; ра́дуйся, цели́тельнице боле́знем и отгони́тельнице страсте́м; ра́дуйся, богому́драя Анно, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Пе́снь 7.

Ирмос: Огня́ гаси́лище — отроко́в моли́тва, ороша́ющая пе́щь, пропове́дница чудесе́, не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Уста́ви ны́нешнюю бу́рю, обдержа́щую на́с, преподо́бная, и укроти́ моли́твами твои́ми, и ва́рварское нахожде́ние низложи́, и на́с, ра́б твои́х, на супоста́ты укрепи́, Благове́рному же Импера́тору на́шему побе́ды да́руй, да, ра́дующеся, пои́м Бо́га оте́ц на́ших.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Фарисе́йски не лицеме́руем, но, со смире́нием и ра́достию прикаса́ющеся честне́й ра́це твое́й, богому́драя Анно, про́сим проще́ния грехо́в, песносло́вяще Бо́га оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храни́тельница бу́ди гра́ду твоему́ и все́м христоимени́тым лю́дем, преподо́бная ма́ти Анно. Сохраня́й от пога́ных наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни, гла́да же и па́губы, да моли́твами твои́ми изба́вльшеся, Христу́ зове́м, песносло́вяще Бо́га оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Отча́явшимся ве́лие прибе́жище, обурева́емым ти́хое приста́нище еси́, Богоро́дице. Те́мже и мы́, припа́дающии, да не постыди́мся, Ма́ти Истиннаго Живота́, Тебе́ благодаря́ще и пою́ще: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Пренепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ороси́вшаго пе́щь и о́троки Сохра́ншаго посреде́ горя́щаго пла́мене, о́троцы, славосло́вите, свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Царю́ Христу́ в небе́снем черто́зе предстои́ши с му́дрыми де́вами, помина́й на́с, чту́щих честны́х моще́й твои́х обре́тение, и избавля́й на́с от вся́кия ну́жды и печа́ли, да, ра́дующеся, Христу́ зове́м: лю́дие, превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Чудесе́м исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, преподо́бная ма́ти Анно, от нея́же оби́льно вси́ притека́ющии прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами, те́мже, ра́дующеся, Христу́ зове́м: лю́дие, превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ше́ствие твое́ до́бре сконча́ла еси́ и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное приста́нище, преплы́ла еси́, пло́ть твою́ ду́хови повину́ла еси́. И ны́не на небесе́х предстои́ши все́х Царю́ Христу́, Ему́же зове́м: лю́дие, превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Спа́са поро́ждши, Чи́стая, Того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́ и к покая́ния пути́ наста́вити, лука́ваго собла́зны от се́рдца моего́ отжени́ и того́ ловле́ния, я́ко да непреста́нно пою́ Тя́, Чи́стую, во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Исто́чник, исцеле́ния испуща́я, врачева́ние же безме́здно и ковче́г свяще́ния твои́х моще́й ра́ка яви́ся, из нея́же почерпа́ем здра́вие присноживо́тное, притека́ющии ве́рно, преподо́бная Анно, и Иже тебе́ Дарова́вшаго в пе́снех велича́ем.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти, благове́рная княги́не Анно, моли́ Бо́га о на́с.

Возвели́чила еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку, те́м и во обре́тении честны́х моще́й твои́х глубину́ чуде́с показа́ла еси́ и струю́ неоскудева́емую ра́ку моще́й твои́х, преподо́бная Анно. Слепы́м е́же ви́дети дарова́ся, прокаже́нным очище́ние, и одержи́мыя нечи́стыми ду́хи целому́дрены твори́ши. Те́мже тя́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти́ таково́е сло́во изви́тия, богому́драя Анно, не пре́зри, но приими́ сие́ с любо́вию и моли́ за мя́ Творца́ твоего́, Влады́ку и Го́спода, та́мошняго мя́ изба́вити муче́ния и ми́лость обрести́ ми в де́нь стра́шнаго испыта́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице, и́же во глубине́ зо́л поги́бели мене́ погруже́ннаго злоу́мными сластьми́ плотски́ми и пристра́стием веще́м жития́, изведи́, Пречи́стая Де́во, Свои́м милосе́рдием, и́бо не и́мам наде́жды, ве́сь бо е́смь, Чи́стая, во отча́янии, да Тя́ непреста́нно велича́ю.

Свети́лен.

Якоже со́лнце облиста́ющи, чудеса́ испуща́еши, просвеща́ющи ве́рных сердца́, и́же твое́ сла́вное обре́тение ве́рно творя́щия спаса́й, преподо́бная ма́ти Анно.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя́ Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во. Ты́ благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего Ма́терними Твои́ми моли́твами.

Молитва

О, преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к честны́м моще́м твои́м (или: свято́му образу твоему́), мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́, Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима е́сть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподо́бныя благове́рныя вели́кия княги́ни и́нокини Анны, Ка́шинския