Шрифт

В Воскресенье перед 31 августа

Канон собору Кемеровских cвятых

Собору Кемеровских cвятых
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь святы́х, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет земля́ Ке́меровская,/ прославля́ющи новому́ченики, испове́дники, преподо́бныя и пра́ведныя своя́,/ доброде́тельми Бо́гу послужи́вшия/ и во дни гоне́ния безбо́жнаго жизнь свою́ за Христа́ положи́вшия./ Те́мже к ним усе́рдно воззове́м:/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ вси святи́и, в земли́ Ке́меровской просия́вшии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н святы́х, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Озари́, Го́споди,/ се́рдце мое́ све́том благода́ти Ду́ха Твоего́ Свята́го,/ да воспою́ святы́х земли́ Ке́меровския/ и просла́влю Твое́ Божество́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Прииди́те, празднолю́бцы,/ восхва́лим Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х дре́вних и но́вых,/ во́лею и нево́лею пресели́вшихся в зе́млю на́шу/ и све́том любве́ Христо́вы ю́ озари́вших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ице Свята́я, Еди́нице Неразде́льная,/ Триипоста́сная Си́ло и Сла́во,/ освяти́вшая зе́млю на́шу по́двигом и кровьми́ святы́х Твои́х,/ непреста́нно Тя славосло́вящих,/ сподо́би и нас Твоего́ Боже́ственнаго сия́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Пречи́стая, Ма́ти ро́да христиа́нскаго,/ осени́ нас покро́вом Твои́м,/ моли́тв ра́ди святы́х земли́ на́шея,/ да изба́вимся от бед и скорбе́й.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

О преди́вный Васили́сче,/ смире́ние Христо́во стяжа́вый и Го́рняго ми́ра зва́ние улучи́вый!/ Ты, кра́сная ми́ра сего́ презре́в,/ в земли́ пусты́нней Бо́га обре́л еси́ и мно́гих на путь спасе́ния наста́вил еси́./ Моли́ Го́спода Сил, да озари́т и наш путь в Ца́рствие Небе́сное.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Зоси́мо пресла́вный, А́нгелов удивле́ние,/ в по́двизе преподо́бному Васили́ску подража́вый,/ и ты, пра́ведный Пе́тре, послуша́нием Бо́гу угоди́вый и моли́твы Иису́совы иску́сный де́латель яви́выйся!/ Помози́те нам по́двигом до́брым подвиза́тися и моли́теся о нас ко Го́споду,/ во е́же изба́витися от тьмы грехо́вныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боле́зньми и страда́нии ва́шими, подви́жницы сла́внии,/ Бо́га просла́вили есте́ и хода́таи ве́рнии о нас яви́лися есте́./ Сего́ ра́ди с любо́вию к вам вопие́м:/ моли́теся ко Го́споду о чту́щих святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего,/ спаси́ и сохрани́ нас от дел скве́рных и те́мных,/ да све́том благода́ти Бо́жия озари́мся и улучи́м спасе́ние.

Седа́лен святы́х, глас 2:

Моле́ние те́плое ко Го́споду о нас принеси́те,/ святи́и земли́ на́шея,/ я́же кровьми́ и по́двиги ва́шими освяще́на бысть,/ во е́же умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу ни́щету посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Священному́чениче Влади́мире!/ Ты, сло́вом про́поведи безбо́жныя обличи́в и за Христа́ страда́ния претерпе́в,/ во узи́лищи Марии́нстем почи́л еси́/ и на Введе́ние Влады́чицы во оби́тели Небе́сныя вшел еси́./ Те́мже усе́рдно к тебе́ взыва́ем:/ моли́твами твои́ми сподо́би и нас Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Учи́телю до́блий, священному́чениче Пе́тре,/ тьму ве́ка сего́ му́жественне изобличи́вый,/ и Неофи́те пресла́вный, учи́телю до́брый, сомоли́твенниче Патриа́рха Ти́хона,/ и ты, Михаи́ле, наста́вниче ре́вностный, Сло́вом Бо́жиим наро́ды просвети́вый!/ Моли́теся ко Го́споду,/ да Све́том Христо́вым озари́мся и покая́нию научи́мся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благоде́теля неусы́пнаго и помо́щника ни́щим и си́рым,/ священному́ченика Льва просла́вим,/ бра́тство Не́вское во гра́де Петро́ве устро́ившаго/ и му́ченичества вене́ц со иере́ем Григо́рием прие́мшаго./ Моли́теся ко Го́споду, уго́дницы Христо́вы, спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Пречи́стая, Влады́чице Богоро́дице,/ со святы́ми земли́ на́шея моли́твы принеси́ Сы́ну Твоему́,/ дла́ни пречи́стыя на Кресте́ распросте́ршему, во е́же собра́ти вся во еди́но,/ да бра́тство во Христе́ пребыва́ет.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отрину́л еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Блюсти́телю ве́рный, святи́телю о́тче Амфило́хие,/ раско́ла искорени́телю и жи́зни церко́вныя му́дрый устрои́телю!/ Ты, в темни́цу за Христа́ мно́гажды вве́ржен быв,/ ве́ру правосла́вную да́же до кро́ве испове́дал еси́./ Моли́ся о нас, да и мы в Правосла́вии утверди́мся.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Священному́чениче Павли́не, гра́да Марии́нскаго похвало́,/ с соу́зники твои́ми: святи́телем Арка́дием, пресви́тером Анато́лием,/ Ника́ндром, па́стырем до́брым, и Киприа́ном ве́рным!/ Вы ве́лия ско́рби до́блестне претерпе́сте,/ оба́че сме́рти за Христа́ не убоя́стеся./ Моли́те Го́спода, пятери́це свята́я,/ и нам ве́рными Христу́ бы́ти и душа́м на́шим спасти́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Седмери́цу му́ченик, земли́ на́шея упова́ние, в пе́ниих просла́вим и ублажи́м:/ святи́теля Серафи́ма, свиде́теля ве́рнаго ве́ры правосла́вныя,/ преподобному́чеников Ге́рмана и Ми́ну чудотво́рца со священному́чеником Алекса́ндром/ и пресви́теров Влади́мира, Васи́лия и Алекса́ндра, ча́шу страда́ний до конца́ испи́вших./ Моли́теся ко Го́споду, новому́ченицы сла́внии,/ дарова́ти земли́ на́шей мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ву Чи́стую призове́м, Влады́чицу Пресвяту́ю,/ да помо́жет нам моли́тве те́плей научи́тися/ и в любви́ Бо́жией пребы́ти.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Священному́ченика Константи́на, раско́ла обличи́теля дерзнове́ннаго, восхва́лим/ и по́двиги священному́ченика Леони́да, па́стыря до́браго слове́сных ове́ц Христо́вых,/ во узи́лищи Марии́нстем преста́вльшагося, воспои́м./ Моли́теся, святи́и, ко Го́споду,/ да сохрани́м ве́ру правосла́вную до сконча́ния на́шего.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Скорбьми́ тя́жкими венцы́ му́ченическия улучи́сте,/ священному́чениче Иоа́нне и му́чениче Михаи́ле!/ Вы бо, вку́пе слу́жбу Бо́гови соверша́вше,/ вку́пе и страда́ния за Христа́ претерпе́сте./ Моли́теся ко Го́споду, во е́же сподо́битися и нам Небе́сныя сла́вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

За́вистию диа́вола, священному́ченицы Алекса́ндре и Константи́не,/ на сове́те нечести́вом осуди́стеся и во узи́лище ну́ждею со́слани бы́сте,/ иде́же, боле́зни, глад и мраз претерпе́вше,/ упокое́ние во Христе́ обрели́ есте́./ Моли́теся ко Го́споду, победоно́сцы сла́внии,/ и нам по́мощию Христо́вою наве́ты враг ви́димых и неви́димых победи́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стена́ необори́мая и покро́в всемо́щный/ новому́чеником яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во,/ те́мже Тя велича́ем.

Конда́к святы́х, глас 3:

Днесь святи́и земли́ на́шея/ с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых,/ от неду́га и гла́да и от вся́каго зла// и спасе́т ду́ши на́ша.

И́кос:

Восприи́мше и́го благо́е Христо́во на ра́мена своя́,/ святи́и новому́ченицы и пра́ведницы,/ востеко́сте к Небе́сному Иерусали́му,/ сего́ ра́ди моли́те Христа́ о нас, вопию́щих си́це:/ Ра́дуйтеся, неусы́пнии на́ши моли́твенницы;/ ра́дуйтеся, пречу́днии хода́таи о нас ко Го́споду./ Ра́дуйтеся, я́ко труды́ ва́шими ве́ра Христо́ва насажда́ется;/ ра́дуйтеся, я́ко кровьми́ ва́шими Це́рковь утвержда́ется./ Ра́дуйтеся, я́ко со А́нгелы Святе́й Тро́ице предстои́те;/ ра́дуйтеся, я́ко с ни́ми Трисвяту́ю песнь Ей воспева́ете./ Ра́дуйтеся, я́ко Госпо́дь моли́твами ва́шими спаса́ет ду́ши на́ша.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Неве́сты Христо́вы, преподобному́ченицы Мари́е и Ната́лие!/ Вы, во оби́тели Деви́чей вку́пе подвиза́вшася,/ и во страда́ниих ко Христу́, Небе́сному Жениху́, вку́пе востекли́ есте́./ Его́же усе́рдно моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Други́ни сла́вныя, преподобному́ченицы Мари́е и Евдоки́е,/ оби́тели Страстны́я насе́льницы!/ Вы, усе́рдне подвиза́вшася,/ доброде́тельми мно́гими житие́ свое́ украси́ли есте́/ и, смерть от безбо́жник неви́нно прие́мша,/ к Победи́телю сме́рти предста́ли есте́, вопию́ща:/ никто́же разлучи́т ны от любве́ Бо́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Же́ртву живу́ю и всесожже́ние Творцу́ себе́ сами́х принося́ще,/ новому́ченицы сла́внии, воспева́ли есте́:/ могу́щии, покаря́йтеся, я́ко с на́ми Бог отце́в земли́ на́шея.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Де́во, Предста́тельнице на́ша,/ мо́лим Тя: преложи́ печа́ль на́шу на ра́дость/ и належа́щия ско́рби изба́ви.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Бо́гу и́стово послужи́л еси́, священному́чениче Леони́де,/ предстоя́ у престо́ла четы́редесять и два ле́та,/ и пострада́л еси́ за Христа́, непреста́нно зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Земля́ Сиби́рская прия́т те́ло твое́, пропове́дниче сла́вный, священному́чениче Васи́лие,/ ду́шу же твою́ святу́ю Госпо́дь,/ Его́же непреста́нно прославля́л еси́, зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподобному́чениче Филаре́те!/ Ты, измла́да Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ Пречи́стей Его́ Ма́тери усе́рдне моли́лся еси́/ и с о́бразом Ея́, Спору́чница гре́шных имену́емым,/ селе́ния ве́рных обходи́л еси́, подвиза́я их взыва́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Всепе́тая Ма́ти, Влады́чице Богоро́дице, Спору́чнице гре́шных,/ моли́ся ку́пно со все́ми святы́ми земли́ на́шея,/ изба́витися нам от бед и скорбе́й и избе́гнути муче́ния ве́чнаго.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв челове́к.// Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

Страстоте́рпче Бори́се терпеливоду́шне!/ Егда́ безбо́жницы прего́рдии на тя ополчи́шася,/ ты, всю наде́жду на по́мощь Бо́жию возлага́я,/ не усумни́лся еси́ и пострада́л еси́ да́же до кро́ве./ Ны́не же моли́твенно взыва́еши:/ моли́теся ко Го́споду, и по́слет вам благослове́ние Свое́.

Припе́в: Вси святи́и земли́ Ке́меровския, моли́те Бо́га о нас.

О́тче священному́чениче Ми́роне!/ Ты, во младе́нчестве ве́ру правосла́вную обре́т и благода́ть Госпо́дню во гра́де Ла́врстем стяжа́в,/ клевету́ и жесто́кую смерть от безбо́жник в земли́ на́шей смире́нно прия́л еси́./ Ны́не же, Престо́лу Бо́жию предстоя́, Христа́ прославля́еши во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О а́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии!/ Не забу́дите земно́е оте́чество ва́ше и ме́сто, иде́же страда́ния за Христа́ прия́ли есте́./ Моли́те Го́спода, да сподо́бит нас, сро́дников ва́ших,/ мо́ре жите́йское безпреткнове́нно прейти́,/ Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и ку́пно с ва́ми славосло́вити/ пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Чи́стая, Ма́ти Го́спода на́шего,/ со все́ми святы́ми земли́ на́шея, моли́ Бо́га о нас.

Светилен святы́х, глас 1:

Да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди,/ Его́же святи́и Твои́ яви́ша нам, во е́же просвети́ти ду́ши на́ша.

Моли́тва

При́зри, Го́споди, с высоты́ святы́я Твоея́ на предстоя́щия лю́ди и приими́ благодаре́ние на́ше о Твои́х вели́ких благодея́ниих, я́же сотвори́л еси́ со отцы́ на́шими! Услы́ши нас, прославля́ющих и́мя Твое́ свято́е, я́ко благоволи́л еси́ просла́вити во святы́х избра́нныя Твоя́, пра́ведники дре́вния и му́ченики но́выя, и́хже земля́ на́ша произрасти́ла есть, я́ко благо́е прозябе́ние и плод кра́сный.

О преподо́бнии и пра́веднии земли́ Ке́меровския! Вы Го́спода Бо́га всем се́рдцем свои́м возлюби́сте и всеце́ло Ему́ угоди́сте! О святи́и новому́ченицы земли́ на́шея! Вы во дни гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищниц душ ва́ших спаси́тельное испове́дание правосла́вныя ве́ры изнесли́ есте́ и лю́дем ве́рным наста́вницы до́брии яви́лися есте́, ду́ши своя́ за Христа́ и дру́ги полага́юще. Ны́не у́бо к вам с любо́вию прибега́ем и мо́лимся: бу́дите Небе́снии засту́пницы земно́му оте́честву ва́шему, наставля́юще нас твори́ти во́лю Госпо́дню, во е́же преспева́ти и нам в ве́ре, благоче́стии и любви́ христиа́нстей, прославля́юще еди́нем се́рдцем и еди́неми усты́ Святу́ю, Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Собору Кемеровских cвятых