Шрифт

2 августа.

Канон первый славному пророку Божию Илии

Канон первый славному пророку Божию Илии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Во пло́ти Ангел, проро́ков основа́ние, вторы́й предте́ча прише́ствия Христо́ва, Илия́ сла́вный, свы́ше посла́вый Елиссе́еви благода́ть неду́ги отгоня́ти и прокаже́нныя очища́ти, те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.

Кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, в мо́ри дре́вле лю́ди наста́вльшему и в не́м фарао́на со всево́инством погрузи́вшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети жела́ющии Илии́ чуде́с огнедохнове́нную си́лу, огнезра́чнаго и честна́го язы́ка, ду́ха кре́пость, по достоя́нию собра́хомся.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Устне́, богоно́се, и недоуме́ннаго язы́ка тесноту́ же и худогла́сие, де́йством, е́же в тебе́, Ду́ха отве́рзи и уясни́ к пе́нию чуде́с твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дае́ши па́че естества́ повину́вшимся, Сло́ве, честны́м Твои́м повеле́нием и покоря́еши дождю́ две́ри ду́хом, утвержда́емо сло́во содева́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пое́м Го́сподеви, от Де́вы рожде́нному, и ми́р обно́вльшему, и Тоя́ ра́ди на́м жи́знь боже́ственную дарова́вшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Яко изря́ден, проро́че, Учрежди́тель, и́же вра́ном творя́ тебе́ гоще́ние, еди́ный, насыща́яй вся́ко живо́тно благоволе́ния. Ему́же вси́ зове́м: Ты́ еси́ Бо́г на́ш, и не́сть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ть Благоде́телю и Строи́телю, вдови́цу и проро́ка напита́вшему неизрече́нным промышле́нием. Ему́же вси́ зове́м: Ты́ еси́ Бо́г на́ш, и не́сть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Затвори́вый тучено́сныя о́блаки одожди́ти, пи́щи лиша́еме Саре́ффе, оста́нок бра́шна непреста́нно роси́ти сотвори́. Ты́ же взыва́л еси́: не́сть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты́ еди́на па́че все́х от ве́ка вели́ким сподо́билася еси́ и па́че естества́: Бо́га бо, Невмести́маго все́ю тва́рию, во чре́ве прия́ла еси́ и воплоти́ла еси́. Те́мже Богоро́дицу Тя́ вси́ почита́ем.

Седа́лен, гла́с 8.

Исто́чника чуде́с, проро́ков удобре́ние вси́ пе́сненно, ве́рнии, восхва́лим, Фесви́тянина Илию́: с пло́тию бо еще́ сы́й безсме́ртен, я́ко ме́ртв уверя́ет ме́ртвых воста́ние. Те́мже дерзнове́ние к Бо́гу име́я, подава́ет исцеле́ния ве́рою прося́щим и мо́лится Христу́ приле́жно согреше́ний оставле́ние пода́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять его́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному без се́мене, моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти, воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Кореносека́тель у́бо яви́лся еси́ зло́бы, му́дре проро́че, доброде́тели же насади́тель, те́мже тя́ ублажа́ем.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Укоря́ше тя́ словесы́ вдови́ца, пи́щею сме́рти, проро́че, о́трока воста́ние уверя́ющи.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Назна́менова сла́ву Тро́ическую я́ве дунове́нием тричи́сленным, ма́тери де́тища жи́ва дарова́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко́ль разже́глся еси́, паля́ Боже́ственным огне́м и ре́вностию, о проро́че, царя́ облича́я, творя́ща беззако́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мо́лим Тя́, Чи́стая, Бо́га без се́мене заче́ншую, при́сно моли́тися за рабы́ Твоя́.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Зако́н оте́ческий тя́ я́ко моли́твенника всеи́стинна показа́, чудоде́йственника, обраща́юща естества́ стихи́й, Илие́, и преподо́бну же́ртву попаля́юща вода́ми.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Посрами́л еси́ изря́дно, я́ко и́стины служи́тель, преподо́бне, скве́рнаго студа́ проро́ки, всеблаже́нне Илие́, я́ве начерта́в Тро́ическую си́лу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сло́вом благода́ти свяще́нствуя, Илие́, закла́л еси́ свяще́нники сту́дныя непови́нными твои́ми рука́ми, я́коже огне́м, ре́вностию опаля́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тебе́, ро́ждшей Христа́, всему́ Соде́теля, взыва́ем: ра́дуйся, Чи́стая; ра́дуйся, Све́т возсия́вшая на́м; ра́дуйся, вмести́вшая Бо́га Невмести́маго.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна согреше́ний обы́де мя́ после́дняя, но, я́ко проро́ка Ио́ну, Го́споди, Го́споди, возведи́ из истле́ния живо́т мо́й.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Сто́лп благоче́стия и жития́ чи́стаго, сади́тель чистоты́ бы́л еси́, Ангелом же подо́бник, чу́дный Илие́ богоно́се.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Гне́в тя́ пророкоуби́йцы жены́ устраши́в, вяза́ти и реши́ти прии́мша дожде́в тече́ние, чу́дный Илие́, бе́гати твори́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возвы́сил еси́, коле́на преклони́в, ума́ превознесе́нное о́ко, мольбо́ю изря́дною реше́ние творя́, и бразды́ земны́я упои́л еси́ ту́чами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Купина́ Тя́ в Сина́и, неопа́льно прибли́жився огню́, преднапи́сует Ма́терь Присноде́ву, Всепе́тая Богоро́дице Мари́е.

Конда́к, гла́с 2:

Проро́че и прови́дче вели́ких де́л Бо́га на́шего, Илие́ великоимени́те, веща́нием твои́м уста́вивый водото́чныя о́блаки, моли́ о на́с еди́наго Человеколю́бца.

Икос:

Мно́гое челове́ков беззако́ние, Бо́жие же мно́гое человеколю́бие зря́, проро́к смуща́шеся Илия́, яря́ся, и словеса́ неми́лостивна к Ми́лостивному подви́же, прогне́вайся, возопи́в, на отме́щущияся Тебе́, Судие́ пра́ведный! Но утро́бу Блага́го ника́коже подви́же, е́же му́чити Того́ отмета́ющияся: при́сно бо покая́ния все́х жде́т еди́ный Человеколю́бец.

Пе́снь 7.

Ирмос: Купина́ в горе́ огненеопа́льная и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто, Боже́ственный бо невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве, Огнь неопа́льно прия́ла еси́. Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Пресла́вно Боже́ственною ты́ воображе́нною си́лою обле́клся, пи́щею четыредесятодне́вною, Илие́ чу́дный, до́лгий ше́ствовал еси́ пу́ть. Те́мже в Хори́ве глаго́лал еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Хла́д кро́ток показа́ и то́нок Го́спода тебе́, Илие́, по Бо́зе ревну́ющу Вседержи́тели, не ду́х бу́рен, ни тру́с, ни о́гнь страша́яй. Те́мже Иису́су кро́ткому пе́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоявле́ния сподо́бился еси́ и проро́чества, я́коже вели́кий Моисе́й, проро́ки помазу́я Ду́хом и цари́, Илие́ чу́дный. И, сла́вы на Фаво́ре Христо́вы зри́тель бы́в, пе́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ражда́еши без Се́мене Безнача́льнаго и Преве́чнаго Го́спода, Отча Сы́на, му́дрость же и си́лу, напосле́док, Пречи́стая, па́че естества́ пло́тию, на обновле́ние земны́х. Те́мже из Тебе́ ро́ждшемуся зове́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Устраши́ся отроко́в благочести́вых сообра́знаго души́ нескве́рнаго те́ла и устрани́ся воспита́нный в безме́рном веществе́ неутружде́н о́гнь, присноживу́щу же, изувя́дщу пла́меню, ве́чнующая пе́снь воспева́шеся: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Изря́дно обре́те Аха́в ро́да отраже́ние всегуби́тельное, проро́ка обличе́нием, скве́рнаго уби́йства ме́рзское муче́ние: Фесви́тянин же от огнедохнове́нна ума́ Жизнода́телю пе́снь воспева́ше: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Дожди́т тебе́ о́гнь с небесе́, попаля́я, Илие́, одержи́мых пятьдеся́т сугу́бо, я́ко Бо́жию изря́дну служи́телю: Держа́щему бо присноживо́тную жи́знь боголе́пно пе́снь взыва́л еси́: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Таи́нника тя́ показа́ Христо́с, я́ко чистоты́ сади́теля и де́вства Пребоже́ственное прозябе́ние на Фаво́ре Боже́ственнаго воплоще́ния, Божества́ непостижи́мый све́т во Свое́й пло́ти показа́в тебе́, зову́щу: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всебога́тна бы́сть утро́ба Бо́жия Ма́тере, я́ко прии́мши Сло́во дебельство́м пло́ти, от Нея́ сме́шена земна́го зра́ка по Ипоста́си яви́ся гра́д Бо́жий, в не́мже Вы́шний жи́ти благоволи́. Ему́же пое́м: Го́спода, вся́ дела́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Яже пре́жде Со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Нетре́нное челове́ки ше́ствие на земли́ пожи́в, ми́лотию струю́ Иорда́нскую Фесви́тянин преше́д, ору́жник возду́шный, неботе́чное соверши́ стра́нное ше́ствие Ду́хом.

Припев: Проро́че Бо́жий Илие́, моли́ Бо́га о нас.

Благоче́стия ре́вностию Фесви́тянин опаля́емь, на огнезра́чней колесни́це взима́ется, ми́лоть же све́рже, е́юже, утаи́тися не возмо́же Елиссе́й, оде́явся, прие́млет Боже́ственную благода́ть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Открове́нне богови́дец Фесви́тянин с Моисе́ем зри́т, я́же о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́к земноро́дных не взы́де, воплоще́на Го́спода, на Фаво́ре Вседержи́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Напра́снаго дре́вняго отъя́тельницу осужде́ния и прама́тере исправле́ние, Юже ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ния, к Зижди́телю мо́ст, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Свети́лен.

Све́т, на о́гненней четвероко́нной колесни́це небоше́ственна тя́ показа́вый ору́жника, Илие́, не пожре́ вконе́ц: о́гнь бо язы́ком о́гненным привле́кл еси́ ни́зу и изсуши́л еси́ ту́чи.

Сла́ва: На небе́сныя кру́ги о́гненною колесни́цею возне́слся еси́, ны́не твою́ соверша́ющия па́мять ве́рно назира́я, я́ко Све́та бли́з сы́й, све́т мы́сленный на́м да́вай.

И ны́не, Богоро́дичен: Иже от Бо́га ми́рови пода́нным благи́м Ты́ вина́ была́ еси́, Богоро́дице, но и ны́не моли́ о о́бщем спасе́нии благопреме́ннаго Бо́га.

Молитва пророку Илие

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельским житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господу Богу Вседержителю, еще же знамении и чудесы преславными, таже по крайнему благоволению к тебе Божию преестественно восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на небо, сподобльшийся беседовати с преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй престолу Небесного Царя! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими, да всадит в сердца наша дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и о спасении своем и ближних доброе попечение. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем предержащим, и низвергающий людий в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави вся грады и веси отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобной брани. Укрепи твоими молитвами, преславне, предержащия власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Богу, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и о послушании своем рачение. Да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон первый славному пророку Божию Илии