Шрифт

2 августа.

Канон преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому

Канон преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Блаже́н еси́, о́тче на́ш Афана́сие, я́ко ве́рно пожи́л еси́, стоя́ бо́дренно за святу́ю Восто́чную ве́ру, со умиле́нием при́сно поя́ неседа́льное Пречи́стей, запове́дуя никому́же наруша́ти Правосла́вныя ве́ры святы́я, пострада́в за свиде́тельство и́стины да́же до сме́рти. Мы́ же, чту́ще святы́ню твою́, со дерзнове́нием взыва́ем ти́: о́тче на́ш, преподобному́чениче Афана́сие, похвало́ и украше́ние на́ше.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Моисе́й иногда́, кре́стным зна́мением во́ды раздели́в, проше́д со изра́ильтяны сквозе́ Чермно́е мо́ре и земна́го обетова́ния дости́же, ты́ же, преподобному́чениче, крестоноше́нием пло́ть твою́ умертви́в, земли́ обетова́ния дости́гл [еси́], в не́йже пра́вда живе́т.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Изба́вителю и Бо́гу на́шему воспева́еши ны́не пе́снь побе́дную, просвеще́н сы́й Боже́ственнаго и светоза́рнаго Спа́са благода́тию, омраче́нную ду́шу мою́ моли́твами твои́ми, свя́те Афана́сие, озари́, да пою́ Бо́гу моему́ сла́вно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко свяще́нника, и я́ко испове́дника, и я́ко страда́льца за ве́ру Христо́ву укра́шеннаго, чту́ще па́мять твою́, прехва́льне, пои́м Го́сподеви: сла́вно бо просла́вися во святы́х Свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: От ви́димых и неви́димых вра́гов изба́ви мя́, Ро́ждшая все́х Влады́ку, и бу́рю страсте́й мои́х утиши́, да пою́ Бо́гу моему́: сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

В Боже́ственней любви́ благода́тию Ду́ха Свята́го утвержде́нный, благоче́стно пожи́л еси́, утвержда́я слове́сное ста́до твое́ на па́житях живоно́сных и в небе́сную огра́ду мно́гия вве́л еси́.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

На ка́мени ве́ры но́ги ве́рных твои́х водрузи́в, поколеба́л еси́ основа́ние сопроти́вных и спа́сл еси́ лю́ди твоя́ от порабоще́ния вра́жия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тверды́нею ве́ры себе́ украша́я, жела́ний кра́ю дости́гл еси́ и Це́ркве Зижди́телю благоприя́тен яви́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Недоуме́ют вси́ язы́цы, ка́ко небе́снаго кру́га Верхотво́рец, в творе́ниих невмести́мый, в ложесна́ Твоя́ воплоща́емь всели́ся, Всенепоро́чная, на спасе́ние на́с, ве́рно воспева́ющих Тя́.

Седа́лен, гла́с 6:

Му́ки му́жественно претерпе́в, к неболе́зненней жи́зни себе́ уготовля́я, научи́л еси́ на́с терпе́нием стяжа́ти ду́ши на́ша. Те́мже дне́сь Христо́ва Це́рковь, пра́зднующи святу́ю па́мять твою́, све́тло ра́дуется.[Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою, херуви́мов и серафи́мов превы́шши еси́, Пренепоро́чная, те́мже Тя́ по до́лгу вси́ ро́ди ублажа́ют.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Весели́ся, пра́ведниче, о Го́споде, побе́ду ти́ на враги́ безпло́тныя дарова́вшем, Тому́ со дерзнове́нием вопие́ши: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, не оста́ви милосе́рдием Твои́м, Ще́дре, притека́ющих к Тебе́.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Споспе́шествующу ти́ Влады́це, прия́л еси́ от Него́ за по́двиги твоя́ да́р — неду́ги теле́сныя исцеля́ти и многоболе́зненныя стра́сти врачева́ти зову́щих Христу́ Бо́гу: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рачи́тель Госпо́день измла́да бы́л еси́, ору́жие бо кре́стное на ра́мена взе́м, неукло́нно ше́ствовал еси́, пу́ть спасе́ния себе́ те́м уготовля́я. Сего́ ра́ди ми́ра моли́твенник яви́лся еси́ пресве́тел, поя́ Ему́ пе́снь побе́дную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Песносло́вим Тя́, Влады́чице, Ра́дость всему́ ми́ру ро́ждшая, Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, презре́ти беззако́ния досто́йно Ему́ вопию́щих: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Не да́л еси́ очесе́м твои́м сна́ и ве́ждам дрема́ния, у́тренююще взыва́я: Го́споди, посети́ Твои́ми щедро́тами Це́рковь Твою́, ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Словесы́ твои́ми, му́дре, заблу́ждших облича́я, сою́зом ве́ры связа́л еси́ вру́ченное ти́ ста́до слове́сное, и ны́не охраня́еши на́с от ве́тров тлетво́рнаго уче́ния, науча́я воспева́ти Го́сподеви: спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блаже́нно житие́ твое́ на земли́ и кончи́на безсме́ртна, сего́ ра́ди нетле́нная бога́тства стяжа́л еси́, преподо́бне о́тче, и просвеща́еши притека́ющих тебе́ чудесы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко одушевле́нный черто́г, восприя́вший Царя́ ца́рствующих, и я́ко престо́л Влады́чень, Мари́ю Пренепоро́чную в пе́снех возвели́чим.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Печа́ль ве́лия обдержи́т мя́, поне́же лю́те окаля́х ду́шу грехми́ и оде́жду нетле́ния разори́х, ты́ же, свя́тче, наста́ви мя́, ка́ко умоли́ти Го́спода, да очи́стит мя́ от тли́ страсте́й мои́х.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Укрепле́н бы́в ра́зумом боже́ственным, облича́л еси́ отмета́ющихся и́стинныя ве́ры Христо́вы, я́ко пребезу́мны. Те́мже небе́сныя две́ри тебе́ отверзо́шася, блаже́нне, воспева́ющу Христа́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́дости небе́сныя и пресве́тлыя ра́дости испо́лнен еси́, предстоя́ Тро́ице Святе́й, ду́хом очи́щенный. Су́щия ны́ во тме́ и се́ни сме́ртней моли́твами твои́ми не попусти́ а́ду прибли́зитися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Всепе́тая, ми́ру всему́ Искупле́ние от кля́твы зако́нныя роди́вшая, ны́не на́ша моле́ния прие́млющи, моли́ спасти́ся все́м на́м.

Конда́к, гла́с 4:

Мона́шескаго жития́ украше́ние и му́чеников красоту́ яви́л себе́ житие́м твои́м, Афана́сие, и, я́ко со́лнце пресве́тлое, лю́дям правосла́вным возсия́л еси́. Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя, да чту́ще пресве́тлую па́мять твою́, зове́м ти́: помина́й ста́до твое́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

Икос:

Яко волна́ми во́д мно́гих, обурева́ется Це́рковь Правосла́вная, коле́блема ло́жными уче́нии и кова́рными ухищре́нии вра́г ея́. Ве́руем и упова́ем ку́пно с тобо́ю, преподобному́чениче, я́ко врата́ а́дова не одоле́ют е́й, и мо́лим тя́: испроси́ у Го́спода вели́кия ми́лости, да низпо́слет на́м в дни́ испыта́ний на́ших кре́пость ду́ха и тве́рдое стоя́ние во и́стине Правосла́вия, да не яви́тся кто́ из бра́тии на́шея сы́ном поги́бели.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Муче́ния терпя́, опаля́емь веще́ственным огне́м, ду́шу твою́ огне́м невеще́ственным ороси́л еси́, я́коже трие́ о́троцы, посреде́ пла́мени взыва́я: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Яко росо́ю живоно́сною, смире́нием твои́м и безстра́стием пе́щь я́рости беззако́ннующих мучи́телей твои́х угаси́л еси́, преподобному́чениче: чудя́хубося, зря́ще тя́ посреде́ муче́ний моля́щася за враги́ своя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́жеством му́ченическим чре́сла твоя́ препоя́сав и житие́м твои́м подви́жническим, я́ко ри́зою светоза́рною, себе́ укра́сив, восте́кл еси́ на трапе́зу Госпо́дню, я́коже избра́нный, поя́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Якоже бо купина́, ю́же ви́де Моисе́й, не сгара́ше опаля́ема, та́ко Де́ва неопа́льно пребыла́ еси́, пра́вды Со́лнце во чре́ве заче́ншая. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Неусы́пна тя́ и́мамы моли́твенника, во́лны страсте́й утиша́юща, печа́ли утоля́юща и лю́тых вся́ческих на́с избавля́юща, вопию́щих: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Мудрова́ния врага́ прего́рдаго в себе́ уби́в, уму́ боже́ственному приобщи́лся еси́ житие́м твои́м чи́стым и ума́ све́тлостию, зовы́й непреста́нно: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изря́днаго уго́дника Христо́ва пе́сньми благохва́льными почти́м, я́ко испо́лнена я́ве благода́ти и боже́ственными сия́ньми преукра́шена, Изба́вителю Бо́гу вопию́ща: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, веща́ Ти арха́нгел Гаврии́л: из Тебе́ бо произы́де Отроча́ Предве́чно, за милосе́рдие неизрече́нное превозноси́мый отце́в Бо́г благослове́нный.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от Деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Коленопреклоне́нно непреста́нно поя́ неседа́льное Пречи́стей, взыва́л еси́: ра́дуйся, ми́ру Путеводи́тельнице, па́че Ангел небе́сных укра́шенная, укра́си мя красото́ю Твое́ю, да несрамле́н явлю́ся пред Го́сподем мои́м.

Припев: Преподобному́чениче Афана́сие, моли́ Бо́га о нас.

Дивя́ся твоему́ снизхожде́нию во дни́ ю́ности моея́, молю́ тя, не оста́ви мене́, преподобному́чениче, во дни́ ста́рости моея́ и по сме́рти мое́й взыщи́ мене́, да моли́твами твои́ми очи́щен, очеса́ми духо́вными узрю́ черто́г небе́сный в де́нь стра́шнаго Суда́ Госпо́дня.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Помяни́ ны́не, свя́тче Бо́жий, и все́х ве́рою к тебе́ притека́ющих, и, от душе́вных страсте́й избавля́я, защити́ ны от бе́д и обстоя́ний, и спасе́ния боже́ственнаго бу́ди на́м хода́тай.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Стра́нное и пресла́вное чу́до ви́дим о Тебе́, Богоизбра́нная Влады́чице, я́ко ми́ра Вседержи́тель, Себе́ ума́лив, пло́ть от Тебе́ прие́млет, и пита́я Пло́тию Свое́ю пречи́стою, к животу́ ве́чному приво́дит лю́ди Своя́.

Свети́лен.

Страда́нием пе́рвое до́бре искуси́вся, второ́е же посто́м тече́ние боже́ственное соверши́в, на небеса́ возше́л еси́, Христу́ предстои́ши, Афана́сие, о́тче преподо́бне, за на́с моли́ся те́пле, пою́щих тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дость неизрече́нную ро́ждши, Го́спода, ра́дости на́с небе́сныя прича́стники сотвори́, все́х Тебе́ почита́ющих, Пречи́стая, благода́ть и́стинну, от души́ вопию́щих Ти́: не забу́ди Твоя́ рабы́, Благослове́нная Мари́е.

Молитва преподобномученику Афанасию

О великий угодниче Христов, святый преподобномучениче Афанасие! К тебе мы, грешнии и смирении, яко к теплому нашему заступнику и скорому помощнику, молитвенно прибегаем и из глубины сердца взываем: призри на ны скоро и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по великой Своей милости. Охрани нас своим заступлением от облежащего ны суемудрия и неправоверия и, яко пастырь добрый, упаси заблудшия овцы стада Христа и во дворы Господни сия всели. Огради нас от соблазнов, ересей и расколов и настави твердо в вере православней подвизатися. Потщися, скорый о нас предстателю, благоприятным твоим ходатайством умолити Господа, да ниспослет нам тихое и богоугодное житие, уврачует Своею благодатию наша болезни душевныя и телесныя, согреет наша сердца друг ко другу и сотворит ны братолюбны и единомысленны. Испроси такожде у Господа и всего потребнаго для жития нашего телеснаго: земли плодородия, благорастворения воздухов и мирнаго устроения. Страну нашу, веси и грады охрани молитвами твоими от огня, потопа, труса, вражескаго нашествия и внутренних нестроений, егда же приспеет час кончины нашея, утверди в нас память смертную, да и мы в истинном покаянии и чистем сведении совести нашея представше ко Господу, сподобимся деснаго стояния и со всеми святыми воспоем славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому