Шрифт

29 августа.

Канон Порт-Артурской иконе Божией Матери, именуемой «Торжество Пресвятыя Богородицы»

Порт-Артурской иконе Божией Матери, именуемой «Торжество Пресвятыя Богородицы»
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Дне́сь торжеству́ет гра́д Владивосто́к,/ и с ни́м сликовству́ют вси́ преде́лы земли́ Дальнеросси́йския:/ срета́я вно́вь обре́тенную ико́ну Твою́, Богома́ти,/ По́рт-Арту́рскою нарече́нную,/ в благослове́ние и зна́мение торжества́/ христолюби́вому во́инству Да́льней Росси́и дарова́нную,/ на ню́ же взира́ющие вси́ зове́м:/ Ру́сь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,// в не́й же твое́ утвержде́ние.

Канон, глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, и воспою́ ра́дуяся Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Ра́достно Ти́, Богоро́дице, А́нгели и вси́ святи́и че́стно слу́жат, и блажа́т Тя́ Небе́сных Хода́таицу, ку́пно же и земноро́днии в весе́лии восхваля́ем Тя́ и усе́рдно ми́лости про́сим: озари́ на́ша сердца́ Влады́чице, пе́снь воспе́ти Твоея́ ико́ны обре́тению.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Ро́ди земни́и стеце́мся, умы́ та́йно очи́стивше, во Святу́ю Це́рковь Ма́тери Христа́ Бо́га на́шего, к приснотеку́щему исто́чнику святе́й ико́не Твое́й, Богоро́дице, источа́ет бо оби́льныя да́ры пе́снь ве́рно вопию́щим: ра́дуйся, Благослове́нная, из Тебе́ бо рожде́йся Бо́г на́ш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́нное чу́до ви́жу и пресла́вное, Богоро́дице: ка́ко Херуви́мскаго Творца́ зачала́ еси́! Ка́ко Невмести́маго Бо́га, во утро́бе вмести́ла еси́! Ка́ко Жи́знь Су́щую пло́тию облекла́ еси́, и Спаси́теля всему́ ми́ру родила́ еси́, Бо́га ку́пно и челове́ка.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, вси́ ро́ди челове́честии, Богоро́дице Де́во, просвети́ на́с све́том Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, и моля́щихся и кла́няющихся приле́жно ико́не Твое́й, сохрани́ и спаси́, Блага́я Засту́пнице.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́ в Боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Ку́ю досто́йную похвалу́ принесе́м неизрече́нней ми́лости Твое́й, Богоро́дице, я́ко обре́тением Пречи́стыя Твоея́ Боже́ственныя ико́ны, злочести́вых сопоста́т поража́еши и отгоня́еши, пра́во сла́вящих Тя́ спаса́еши.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Боже́ственное Твоея́ ико́ны обре́тение, я́ко светоно́сное на́м возсия́ со́лнце, пресла́вных чуде́с лучи́ испуща́еши, тьму́ неве́рия и идолослуже́ния благода́тию Твое́ю просвеща́еши, свяще́нными Твои́ми, Влады́чице, моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дре́вле испо́лнила благода́ти первопи́санную ико́ну Твою́, Богоро́дице, та́ же и ны́не благода́ть и́стинствует сия́нием ве́ры во ико́не Твое́й, к не́й же вси́ с ве́рою прибега́юще благи́х проше́ний прие́млем исполне́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся Пресвята́я Де́во Мари́е, от Тебе́ Ца́рь ца́рствующих пло́ть восприя́ти изво́ли, Ты́ Хода́таице между́ Бо́гом и челове́ки, Не́бо и земля́ Твои́м благослове́нным Плодо́м примире́нны, испроси́ у Человеколю́бца Бо́га на́шим согреше́ниям проще́ние и от тле́ния сме́ртнаго спасе́ние.

Седален:

Вели́чия Твоя́ кто́ испове́сть, Богороди́тельнице, я́ко возвесели́ла еси́ ду́ши правосла́вных гра́да Ки́ева, в виде́нии подви́гла и́х к созида́нию вели́каго Бо́жия да́ра, пречу́дныя ико́ны Твоея́, Богоро́дице, и яви́ла во́лю Свою́ бы́ть защи́тницей христолюби́вых во́ев Да́льней Росси́и, от враго́в защища́я, и́же по Бо́зе на Тя́ упова́ние возлага́ющих, ны́не же, Всеми́лостивая Влады́чице, не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния, спаси́ страну́ на́шу правосла́вную от вся́каго зла́, да Тобо́ю хва́лящеся не постыди́мся во ве́ки.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́, во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный, нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Почти́м лю́дие непрело́жное ко Творцу́ хода́тайство, Пречи́стую Де́ву Мари́ю и пречу́дную Тоя́ ико́ну, лобыза́юще со стра́хом припа́дающе мо́лимся, возбуди́ на́с помраче́нных от сна́ грехо́внаго, и от вся́каго обстоя́ния ми́лостивно изба́ви.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Боже́ственный проро́к Авваку́м, ви́дя гряду́щаго от го́ры приосене́нныя, Бо́га, незаходя́щее со́лнце Спа́са Христа́, ро́ждшагося от Де́вы, и убоя́хся, мы́ же со стра́хом лобыза́ем ико́ну Твою́, Влады́чице, душа́ми ку́пно и телеси́ освяща́емся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственным манове́нием яви́ла во́лю Свою́, Богоро́дице, и не́кий списа́тель напису́ет пречу́дную Твою́ ико́ну, на ру́цех Твои́х Святы́й Убру́с Спаси́теля на́шего изобрази́в, к не́й же притека́ющия напа́стей и бе́д избавля́еши, и вся́ покрыва́еши и спаса́еши Твое́ю ми́лостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Неискусобра́чная Де́во, Дщи́ Авраа́мова и Дави́дова, непрело́жное упова́ние и Помо́щнице по Бо́зе, наде́жду на́шего спасе́ния возложи́хом на Тя́, и смире́нно мо́лимся: одожди́ все́м бога́тыя душеспаси́тельныя ми́лости.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Предрожа́йшей Небе́сней Маргари́те, Присноде́во Мари́е, вся́ко существо́ по достоя́нию недоуме́ет воспе́ти Тя́: па́че Го́рних Чино́в возвели́чена еси́, одесну́ю непристу́пнаго Бо́га в ри́зах позлаще́нных и преиспещре́нных стои́ши, к Тебе́ вопие́м из плаче́вней юдо́ли ми́ра сего́: не пре́зри моле́ний на́ших и да́руй ско́рую Твою́ По́мощь.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Иде́же возблиста́ет све́тлость благода́ти Твоея́ Влады́чице, стра́хом исчеза́ют губи́телие де́мони и паучи́на злоко́зненных мечта́ний и́х разруша́ется, ра́дуется же христиа́н мно́жество и пе́снь Тебе́ возноси́ти подвиза́ются: ра́дуйся, боже́ственный Покро́ве ду́ш на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иса́ия боже́ственный и чу́дный проро́к издале́ча прови́дя вели́кое чу́до, лику́я: се́ Де́во име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́ющее с Небе́сными во́и Пречи́стую Ма́терь ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, милосе́рдия су́щи исто́чник, ве́рное упова́ние и прибе́жище правове́рных, ки́ими псалмы́ и пе́сни воспое́м вели́чия Твоя́: Бо́га бо воплоти́вшагося на́с ра́ди родила́ еси́ во спасе́ние на́ше всеми́рное и избавле́ние.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Творе́ц и Изба́витель на́ш Госпо́дь, из Твои́х ложе́сн проше́д, Пречи́стая, оболки́йся, распны́йся и погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и врата́ а́довы Воскресе́нием сокруши́л еси́. Те́мже мы́, я́ко Всеми́лостивей Ма́тери Бо́жией немо́лчно вопие́м: свободи́ на́с от рабо́ты вра́жия и упра́ви ко спасе́нию, я́ко Ты́ вся́ мо́жеши хотя́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Пребеззако́нныя на и́мя Твое́ хулу́ возно́сят, Святе́йшая Цари́це, ди́вныя чудеса́ Твоя́ мня́т бы́ти измышле́нны, мы́ же испове́дуем преве́лии ми́лости и чудеса́ Твоя́, и прибега́ем к святе́й ико́не Твое́й, я́ко Всемо́щней и Ско́рей Засту́пнице.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иде́же прославля́ется свято́е и́мя Пречи́стой Влады́чицы, та́мо вся́ческих благи́х исто́чницы пролива́ются: Даро́в Свята́го Ду́ха ве́рнии исполня́ются, грехо́в проще́ние, боле́зней исцеле́ние и ду́ш спасе́ния сподобля́ются, от поднебе́сней зло́бы и хи́щных ру́к избавля́ются святы́ми Твои́ми предста́тельствы, Влады́чице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ты́ еси́ кре́пость на́ша, похвало́ и ра́дование, неусыпа́емая храни́тельнице и засту́пнице по Бо́зе, ве́рное прибе́жище и предста́тельство непосты́дное, покро́в страны́ Росси́йския, Пречи́стая Влады́чице, со все́ми святы́ми моли́ спасти́ рабы́ Твоя́.

Кондак, глас 8:

Избра́нней от все́х родо́в Засту́пнице на́шей и Цари́це, / покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей преде́лы земли́ Дальнеросси́йския, / благода́рственная пе́ния прино́сим Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице. / Ты́ же я́ко Всеми́лостивая Влады́чице, / от вся́ких на́с бе́д спаси́ и ве́чных му́к свободи́, да ра́дующеся зове́м Ти́: / Ра́дуйся, Цари́це Препросла́вленная, // преде́лы Дальнеросси́йския земли́ (все́х конце́в земли́) ми́лостию Свое́ю не оставля́ющая.

Икос:

Возсия́ла я́ко Вифлее́мская звезда́, пречу́дная Твоя́ ико́на, Богоро́дице, гра́д Владивосто́к и преде́лы Да́льней Росси́и све́том Христо́вым озаря́юще, от безсту́днаго лица́ а́дскаго врага́ и споспе́шников его́ защища́юще. Благопоспеши́, Премилосе́рдая Ма́ти, обурева́емым в океа́не су́етнаго ми́ра сего́ спасе́нием Твои́м: помози́ безпомо́щным, уте́ши пла́чущих, возвесели́ скорбя́щих, Ты́ бо еси́ Живоно́сный ми́лостей исто́чник с ве́рою и моли́твами к Тебе́ прибега́ющим.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри, богому́дрии па́че Созда́вшаго, но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Ра́дуются и веселя́тся ве́рнии лю́дие, пречу́дному обре́тению ико́ны Пречи́стыя Влады́чицы, моля́ся и коленопреклоня́яся пред Святы́м изображе́нием Лица́ Ея́, возводя́ у́м на первообра́зное, до́ндеже обря́щем ми́лости Ея́, во благовре́менную по́мощь к насле́дию Небе́снаго Обетова́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Рече́ безу́мный вра́г в се́рдце свое́м: низложу́ Правосла́вную Росси́ю, хра́мы и оби́тели ея́ разрушу́, и вложу́ ду́х лжи́вый во уста́ и се́рдце ве́рных христиа́н. Ускори́, Влады́чице, и изба́ви на́с от се́ти ловя́щих и сокруши́ годы́ню и́х и спаси́ предста́тельством Твои́м к Сы́ну Твоему́ ве́рно вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неусы́пную и богоприя́тную иму́ще, Пречи́стая, моли́тву и неруши́мую кре́пости держа́ву, враго́в на́ших де́рзость разори́, и вы́я и́х под но́зе христолюби́вым во́ем на́шим низложи́, да возвесели́мся о Тебе́, раби́ Твои́, Сы́ну Твоему́ Спаси́телю вопию́ще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Простра́ннейший дво́ре и пресве́тлейшая пала́то, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, непостижи́м е́сть о́браз, Де́во, зача́тия Твоего́, зача́тие без се́мени, Рождество́ без му́жа, Безпло́тный воплоти́ся от Тебе́, Сы́н Бо́жий Спаси́тель ми́ра, Ему́же вопие́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть: тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Чисте́йшая Свята́го Ду́ха прия́телище и непоро́чное Бо́га Сло́ва вмести́лище, Пресвята́я Ма́ти и Присноде́во Мари́е, ра́дость А́нгелов и челове́ков, Сладча́йшаго Иису́са Христа́ от Ду́ха Свята́го пло́тию родила́ еси́, Его́же ужаса́ется тва́рь и трепе́щут Го́рнии Си́лы непреста́нно вопию́ще: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Бо́г бого́в чрез Арха́нгела Гаврии́ла, Мари́и возвеща́я: ра́дуйся вмести́лище Невмести́маго Царя́, ра́дуйся, Благода́тная, носи́ло Божества́, ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние, с Тобо́ю Госпо́дь, и Тебе́ ра́ди с на́ми спаса́я на́с. Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ похвала́ христиа́ном еси́, Влады́чице, непобеди́мое Ору́жие, неруши́мая Стено́, к Тебе́ прибега́ющим, Тя́ ны́не на по́мощь призыва́ем: не да́ждь враго́м вознести́ся на лю́ди Твоя́, и и́же не хва́лят Бо́га на́шего, и Твое́й ико́не не кла́няются, си́х победи́ и спаси́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоукраше́нный До́ме непостижи́маго Царя́, церко́вное незаходи́мое и лучеза́рное Свети́ло, пречу́дная Твоя́ ико́на, Богоро́дице яви́ся: ти́хое приста́нище обурева́емым, пла́чущим и скорбя́щим ра́йское утеше́ние и правове́рным христиа́ном спасе́ние.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, ду́хом просвеща́ем, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

О Све́те Небе́сным Све́том осия́нный, Цари́це Преблага́я, ли́к проро́ческий многообра́зно провозвеща́ет и вои́стину Тя́ нарица́ет: Простра́ннейшую Небе́с и Скрижа́ль Богопи́санную, Се́нь святу́ю и Купину́ Неопали́мую, Го́ру же и Ле́ствицу и Же́зл процве́тший, мы́ же Тя́ вои́стину, Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с

Бо́г ста́ в со́нме бого́в: от высоча́йшаго благоволе́ния Его́, я́ко ра́йский Цве́т произы́де Ма́терь Бо́жия, прииди́те и припади́те к стопа́м Ея́, вси́ лю́бящии и почита́ющии Ю́, Она́ бо е́сть Исто́чник Ве́чной Жи́зни, ту́не напоя́ет жа́ждущия, и пию́щии от Сего́ не вжа́ждут во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

У́тро та́инственное яви́лася еси́, Присноде́во Мари́е, пречи́стая Твоя́ ико́на во мра́ке отча́яния седя́щим, де́монов прогоня́ет и ли́ца нечести́вых омрача́ет, не терпя́т бо взира́ти на си́лу Ея́, бе́гают же и исчеза́ют, мы́ же просве́щшися, ико́ну Твою́ лобыза́ем, да Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Спаси́тельное приста́нище и непрело́жное христиа́н упова́ние! Недоуме́ет вся́к у́м по достоя́нию воспе́ти Тя́, Ма́ти Бо́жия: всея́ тва́ри честне́йши вои́стину показа́лася еси́, Творца́ вся́ческих и Пищеда́теля родила́ и млеко́м от сосе́ц пита́ла еси́, ны́не приими́ приле́жно возноси́мую Тебе́ пе́снь и спаса́й на́с всегда́, на Тя́ бо наде́емся.

Светилен:

Ико́ну Твою́ всечестну́ю, в зало́г благоволе́ния Твоего́, ве́рному во́инству Да́льней Росси́и дарова́ла еси́, Влады́чице, покрыва́я и сохраня́я ю́ от наше́ствия вра́жия на Тя́ упова́ющия: о Ма́ти Царя́ Христа́ Бо́га, бу́ди и на́м гре́шным прибе́жище спасе́ния в неча́янных беда́х, и Хода́таице ве́чныя жи́зни.

Молитва

О, Пресвятая Госпоже Дево Богородице, превысшая Херувимов и Серафимов и Святейшая всех святых! Припадая к святей иконе Твоей, смиренно молимся: вонми гласу моления нашего, виждь скорби, виждь беды наша, и яко любвеобильная Мати, потщися на помощь нам беспомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего: да не предаст земли нашей на поругание варваров, да не погубит нас за беззакония наша, но явит человеколюбно нам милость Свою. Испроси нам, Владычице, у благости Его: телесное здравие и душевное спасение, мирное житие и земли плодоносие, воздуха благорастворение и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша. И якоже древле милостиво явила нам икону Свою "Порт-Артурскую", яко защитницу земли Дальнероссийския, но за неверие и неблагоговение к святыням церковным язычниками плененную, тако и ныне припадаем к вновь обретенному Твоему образу и приносим наше усердное молитвословие.

О, Царице Всепетая! Простри ко Господу богоносныя руце Твоя, имиже Богомладенца Иисуса Христа носила еси и умоли Его избавити нас от всякого зла. Яви, Владычице, милость Твою нам: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие земное совершити, христианскую кончину получити и Царствие Небесное наследити, Матерним Твоим ходатайством к Рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Порт-Артурской иконе Божией Матери, именуемой «Торжество Пресвятыя Богородицы»