Шрифт

29 августа.

Канон Нерукотворенному образу Господа нашего Иисуса Христа (ин канон)

Нерукотворному образу Господа нашего Иисуса Христа
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 2

Пречи́стому Твоему́ о́бразу покланя́емся, Благи́й,/ прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же:/ во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест,/ да изба́виши я́же созда́л еси́ от рабо́ты вра́жия./ Тем благода́рственно вопие́м Ти:/ ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш,// прише́дый спасти́ мир.

Кано́н о́браза, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́ и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Отве́рзем уста́, челове́цы, и язы́к уясни́м в наро́читый де́нь пра́здника на́шего, явле́ние Боже́ственнаго о́браза Христа́ Бо́га на́шего све́тло сла́вяще.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Све́т Преве́чный, Отча исполня́я словеса́, образноподо́бием пло́ти пре́жде ви́ден бы́сть Челове́ком, ны́не же яви́ся о́бразом нерукотворе́нным, Боже́ственнаго воплоще́ния све́т облиста́я на́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сказа́ти хотя́ Свою́ благода́ть, Вы́шний прия́т ра́бий о́браз на́с ра́ди, и на увере́ние естества́ челове́ческаго, зра́ка подо́бие ве́рным дне́сь дарова́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сказа́ние дне́сь вои́стинну богочелове́чнаго Твоего́ рождества́ позна́хом, Тя́ чту́ще, Всечи́стая, сподо́блени бы́вше ви́дети зра́ка о́браз нерукотворе́нный Ро́ждшагося из Тебе́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Влады́ка сы́й по существу́, соедини́вся с рабы́ пло́тию, и на́ше де́тельствуя разли́чно спасе́ние, Христе́, е́же и ны́не промышля́я, Свои́м о́бразом ви́ден бы́л еси́ на́ми.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Еде́с честне́йший гра́д честны́й Боже́ственный о́браз Тво́й, и́же тве́рдый зало́г ве́ры ра́ди прия́т, Ца́рский же Тво́й гра́д да́р я́ко лу́чший прие́млет ны́не.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Живо́т Ипоста́сный ны́не вкуси́ сме́рти плотски́я, е́юже живо́т источи́л еси́ ме́ртвым, воста́нием Твои́м, Христе́, ны́не же, я́ко живота́ хода́тая, зра́ка о́браз Тво́й по́дал еси́ на́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Из Тебе́ Спасе́ние, и́же су́ть в ми́ре, возсия́ пре́жде пло́тию, ны́не же живо́т яви́ся в ми́ре ве́рным, хода́тайством Твои́м, светоно́сное прише́ствие пре́жде обра́знаго подо́бия Христо́ва.

Седа́лен, гла́с 4.

Сше́дый с небесе́ за милосе́рдие ми́лости, Благоутро́бне Спа́се, пло́ти Твоея́ пресвяты́я дне́сь пречи́стый зра́к гра́ду чту́щему Тя́, и лю́дем христоимени́тым сокро́вище по́дал еси́, я́ко тве́рдо всеору́жие, от него́же почерпа́юще освяще́ние, сего́ ве́рою те́пле прии́мем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы, воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Плотоподо́бный Боже́ственный о́браз, пло́тию Прибли́жшагося челове́ком, прии́де к новоизбра́нному Изра́илю, я́ко из Еги́пта дне́сь, и просвеща́ет концы́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Боговиде́ния сла́вы дре́вле, те́мно Твои́х за́дних сподо́бися Моисе́й, проси́в; но́вый же Изра́иль лице́м ны́не в лице́ Тя́, Изба́вителя, ви́дит я́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дите, чу́дная вси́, лю́дие, и духо́вно ны́не возвесели́теся, Христа́ пою́ще, дарова́вшего на́м, я́ко многоце́нное бога́тство, Своего́ зра́ка воображе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко на о́блаце, у́бо дре́вле Христо́с яви́ся на земли́ су́щим, седя́ на Твое́ю руку́, ны́не же напосле́док лю́дем, чту́щим Тя́, Всечи́стая, Боже́ственным о́бразом яви́ся.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Воспле́щем дне́сь рука́ми, и воскли́кнем хвале́ния Го́сподеви: се́ бо вои́стинну прии́де, и яви́ся вся́ озаря́я ве́рныя, Боже́ственным подо́бием чи́стыя пло́ти Его́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Просвети́ся дне́сь правосла́вных со́нмище, ерети́ческий же по́лк да посрами́тся, покланя́емь ви́дя нерукотворе́нный о́браз, пло́тию на́м Изба́вителя предло́жшийся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Та́йна вели́ка прише́дшее торжество́: све́т бо лица́ Госпо́дня ми́рови провозсия́ благоустро́енным о́бразом, и богочерта́нными Самаго́ руки́ Боже́ственными писа́нии, и́миже укрепи́ся пре́жде Авгарь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Да ка́плют ны́не свы́ше о́блацы земны́м сла́дость, хода́тайством Твои́м, Де́во: ми́р бо уще́дри Тво́й Сы́н и Бо́г, ро́г ве́рным спасе́ния дне́сь дарова́, Сво́й Боже́ственный о́браз.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ме́ртвым живо́т возсия́, слепы́м све́т уже́ прише́ствова, немощны́м лю́те врачевство́ отве́рзеся, и все́м спасе́ние дне́сь прибли́жися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Стра́нствует вся́к ра́зум, невеще́ственна зра́ка ви́дя Боже́ственный о́браз Христо́в, воображе́н ны́не я́сно, и просвеще́ние источа́я покланя́ющимся ему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пу́ть Христо́в угото́вим, и ны́не оса́нна Христу́ зову́ще, благослове́нно Бо́жия сла́вы и́мя, е́же на о́бразе Боже́ственне я́вльшееся су́щим на земли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зна́емо яви́ся страна́м, Богома́ти Чи́стая, спасе́ние, воображе́ние Спа́са на́шего, ро́ждшагося из Тебе́, ви́дети Твои́м хода́тайством ны́не сподо́бихомся.

Конда́к, гла́с 2.

Неизрече́ннаго и Боже́ственнаго Твоего́ к челове́ком смотре́ния, неопи́санное Сло́во Отчее, и о́браз непи́санный, и богопи́санный победи́телен, ве́дуще нело́жнаго Твоего́ воплоще́ния, почита́ем, того́ лобыза́юще.

Икос:

Уверя́я челове́ком Госпо́дь вочелове́чения Своего́ та́йну ужа́сную, самопису́ет богому́жный Сво́й о́браз на убру́се, и первообра́зное у́бо возне́с от горы́ Елео́нския, на престо́ле споражда́ет Отчи, покланя́тися от безтеле́сных Ангел. Подо́бию же первообра́знаго на́м дарова́ покланя́тися: Его́же объе́млюще душе́ю же и се́рдцем, почита́ем, того́ лобыза́юще.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вся́к гра́д ра́дуется, пра́зднуя ве́рно с но́вым Сио́ном: Ца́рь бо его́ кро́тко прише́л е́сть, не на жребя́ти, я́коже пре́жде, на о́бразе же, спаса́я ве́рою пою́щия: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ре́чь боже́ственная безпло́тных испо́лнися, и́же гла́са Госпо́дня услы́шавше пре́жде, ны́не ви́дехом обли́чие Его́, я́сно просвеща́емы светода́тельными сия́нии того́ явле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Веселя́тся с земны́ми небе́сная, и сра́дуются все́х святы́х мно́жество, ца́рие и кня́зи, бога́тии и убо́зии пра́зднуют, я́вльшуся дне́сь Боже́ственному о́бразу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Свяще́нницы, в пра́вду облецы́теся, и вси́ преподо́бнии, возра́дуйтеся све́тло: се́ у́бо угото́ва свети́льник на́м Христо́с, е́же о́браза Своего́ богоде́льное подо́бие, е́же прия́т от Де́вы.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Соверше́н сы́й по существу́, Бо́г и Челове́к ви́ден бы́сть, соверше́нно спаса́я по обоему́, Своя́ вои́стинну сво́йства: я́ко Бо́г бо, челове́ческий о́браз уверя́я, безпло́тне вообрази́, его́же на́м, я́ко сте́ну и покро́в, дарова́л е́сть.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вознеси́ ро́г, Бо́жий Сло́ве, испове́дающих Тя́, Бо́га и Челове́ка, и богоначерта́нному о́бразу покланя́ющихся, и́мже живо́т ве́чный все́м дарова́ся ве́рным, и упраздни́ пога́нская шата́ния, Твоея́ неве́дущих Боже́ственныя си́лы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́тся но́вая Це́рковь, сла́вы бо све́т возсия́л е́сть, плотоподобозра́чное обли́чие Бо́га на́шего, безпло́тное же украси́, еди́н я́коже ве́сть Са́м, лице́ Свое́ просвети́в, на спасе́ние люде́й христоимени́тых.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всю́ освяти́л е́сть тва́рь, пре́жде от свята́го Твоего́ возсия́ чре́ва, Де́во, но превозсия́л е́сть того́ па́че дне́сь, я́ко от незаходи́мых я́вльшуся, Того́ Боже́ственному о́бразу, от земли́ пога́нския пресла́вно, да́в на спасе́ние ве́рным лю́дем и гра́ду.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ра́дуйся та́йно, Бо́жий христолюби́вый ны́не вели́кий гра́де: к тебе́ бо прии́де Ца́рствуяй все́ю тва́рию, Боже́ственнаго ра́ди обли́чия первообра́знаго подо́бия, и тебе́ изво́лил е́сть избра́ти Себе́ в жили́ще.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Пое́м Бо́гу пе́снь благода́рную, изво́лившему бога́тство превели́ко на́м пода́ти, сте́ну необори́му и небла́зненно утвержде́ние, боговоображе́нный зра́к Боже́ственныя пло́ти Его́. Его́же чту́ще, ве́рнии, велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Го́споди, я́же сотвори́л еси́ на́м, на Тя́ наде́ющимся! Якоже бо име́л еси́ неизрече́нно рождество́, та́ко и стра́нно все́м показа́л еси́ воображе́ние зра́ка Твоего́ недоразумева́емое, его́же чту́щия ны́ изба́ви от вся́каго гне́ва.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Высота́ вои́стинну и глубина́ неизрече́нна Твоея́ та́йны, Чи́стая: я́коже бо изы́де несказа́нно из Тебе́ Вы́шний, та́ко и ви́ден бы́сть, дне́сь прише́д к на́м безпло́тным све́том зра́ка Его́, пло́тию сме́шся ве́щи с земны́ми.

Свети́лен.

Све́т невече́рний, Христе́, просвети́ на́с лица́ Твоего́ зра́ком, и све́тлости святы́х сподо́би, егда́ ся́деши возда́ти кому́ждо по дело́м его́, моли́твами ро́ждшия Тя́ Богоро́дицы.

Молитва.

Го́споди Ще́дре и Ми́лостиве, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу и вонми́ гла́су моле́ния на́шего, сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на пу́ть Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися И́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и не́сть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, си́лен в ми́лости и благ в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти и спаса́ти вся упова́ющия на И́мя свято́е Твое́. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Нерукотворному образу Господа нашего Иисуса Христа