Шрифт

29 августа.

Канон преподобному Иоакиму Осоговскому, монаху, Сарандапорскому

Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоаки́ма Осого́вскаго, в Сарандапо́ре
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́с 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ Ангел, и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче на́ш Иоаки́ме: посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прие́м, исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющим ти́. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кано́н преподо́бнаго отца́, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Свети́ло да́нное пусты́нным, красноблаже́нне о́тче Иоаки́ме, омраче́нное мое́ се́рдце с душе́ю просвети́, молю́тися, твои́ми моли́твами мра́к отгна́в и прича́стие све́та испроси́.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Во чи́стей и непоро́чней жи́зни доброде́тельми, свя́те, по́стником свети́ло бы́сть, богогла́се, я́коже дре́вле Самуи́л прозира́я бу́дущая, по обетова́нию бы́в сосу́д пречестны́й Ду́ху Пресвято́му.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Ясным житие́м, преблаже́нне, сия́я я́ко Ангел, от ю́ности у́бо бы́л еси́ сосу́д пречестны́й, вы́ше жития́ возше́д челове́ча, богому́дре, доброде́тельми ду́шу при́сно венчава́я, о́тче Иоаки́ме.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности сса́в доброде́тель воздержа́ния, боле́зньми и по́ты по́стническими му́жество дости́гл еси́ и в ме́ру духо́внаго приспе́л еси́ во́зраста Христо́ва, о́тче преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́сти плотски́я покори́в и пучи́ну грехо́в преше́д, к ти́хому приста́нищу безстра́стия немо́кренно устреми́лся еси́, о́тче преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сло́во, е́же без ма́тере из Отца́, Сего́ напосле́док богому́жно родила́ еси́ Еди́наго, Богома́ти, я́ко вы́шши все́х тва́рей.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверже́й в нача́ле небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Поще́нием процвете́ цве́т богоразу́мный, непло́дная ложесна́ разверза́я, я́коже дре́вле Самуи́л и Предте́ча, святы́й Крести́тель, с ни́миже, богогла́се о́тче, ны́не за на́с моли́ся.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Утвержде́ние все́м яви́ тя́ Влады́ка, целому́дрием украси́в пусты́нным, сла́дости же исто́чник и удержа́ние похоте́й о́браз тя́ показа́.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Сла́дости духо́вныя испо́лни пусты́ню Осого́вскую, я́ко исто́чник кипя́щий благода́тию сия́я, де́монския ле́сти вся́ искорени́в, те́мже восприя́л еси́ вене́ц побе́ды, о́тче Иоаки́ме.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Возше́д на высоту́ безстра́стия и доброде́телей, во мра́к боговиде́ния вше́л еси́, преподо́бне о́тче Иоаки́ме, и прия́л еси́ в се́рдце свое́м зако́н Боже́ственный, и́мже укрепле́н, мона́шествующим свети́льник пресве́тел бы́л еси́, о́тче преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Плодови́та ма́слина в дому́ Госпо́дни я́ве насажде́н яви́лся еси́, о́тче, ма́слом по́двигов твои́х умасти́ лица́ на́ша, восхваля́ющих твоя́ чудеса́, Иоаки́ме преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ле́ностию житие́ мое́ ижди́х и грехми́ се́рдце оскверни́х, приступа́ю к Тебе́, Влады́чице, умиле́нием души́, и молю́ся: уще́дри и спаси́ мя.

Седа́лен преподо́бнаго отца́, гла́с 8.

Страда́ния боле́зньми искуша́емь, страда́ньми же утвержда́емь поще́ния, зла́та светле́йший благоче́стием облиста́л еси́, и чи́стое прия́телище бы́л еси́ Ду́ха, лука́вых бесо́в тму́ разгна́в. Те́м со́бранному мно́жеству благочести́вых бы́л еси́ па́стырь и свети́льник све́тел, Иоаки́ме блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ ми́р оста́вив, о́тче Иоаки́ме, ве́сь Бо́гу себе́ предаде́, чистото́ю же обложи́в себе́, возше́л еси́ на о́ное свято́е житие́, иде́же веселя́ся со Ангелы, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ Исто́чника благосты́ни возлюби́л еси́, преподо́бне, жа́ждущия сия́ возвесели́л еси́, бесо́вския полки́ разгоня́я, верте́пы и го́ры Осого́вския богоразу́мием испо́лнив, те́мже, соше́дшеся, па́мять твою́ прославля́ем, о́тче блаже́нне.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Новора́сль плодоно́сная из непло́дна ко́рене прозябе́, посто́м и моли́твою возсия́в, ре́ки исцеле́ния точи́л еси́, я́коже Моисе́й дре́вле лю́дем в пусты́ни, о́тче Иоаки́ме.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Насажде́н бы́в при вода́х, воздержа́ния лоза́ богора́сленна яви́лся еси́, блаже́нне, гро́здие благоче́стия предлага́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На ка́мени ве́ры сто́пы се́рдца твоего́ поста́вив, непоколеби́м бы́л еси́, преблаже́нне, прило́ги бесо́вскими не ужаса́яся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Херуви́м превы́шшую и серафи́м, Тя́ пое́м, Пречи́стая, на ру́ку пло́тию носи́ла еси́ Бо́га на́шего, Его́же бо трепе́щут вся́ си́лы небе́сныя.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

По́стником на небеса́ пу́ть благове́рно отве́рзл еси́, о́тче Иоаки́ме, восходя́ умо́м при́сно к небе́сным, на высоту́ вся́ вознося́, я́ко сто́лп о́гненный благода́тию о́блаки облиста́я.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Врача́, боля́щим стра́сти отгоня́ща, показа́ тя́ Христо́с, о́тче Иоаки́ме, и пита́теля а́лчущим, безу́мным каза́теля целому́дренна, си́рым же и ни́щим засту́пника.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Луча́ми Боже́ственными вся́ просвети́л еси́, о́тче Иоаки́ме, вра́жия ополче́ния, богогла́се, разори́л еси́, благосты́нею все́х упася́, я́коже Христо́с, сла́вне, возво́диши к небе́сным.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

На го́ру истинноде́тельную воздержа́нием восте́кл еси́, богоно́се, и с высоты́ пра́вду твою́ показа́в, вселе́нныя концы́ па́че со́лнца облиста́юща чудесы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не оскуде́л еси́ мно́гим по́двигом, доброде́тели приближа́яся, но́щи бо и дни́, преподо́бне, пребы́л еси́ стоя́, непрекло́нен ну́ждами естества́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сло́во Отчее, предочи́стившися, о Чи́стая, Ду́хом, слове́снаго естества́ на благодея́ние родила́ еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Вла́сть прие́м от Бо́га на бе́сы проти́вныя, о́тче Иоаки́ме, посто́м побо́рника богоизбра́нна тя́ показа́, твои́ми моли́твами неду́ги исцеля́я и стра́сти отгоня́, богогла́се о́тче на́ш.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́н вои́стинну бы́л еси́, о́тче Иоаки́ме, вся́ плотска́я уго́дия возненави́дев, врага́ низложи́л еси́, те́мже прия́л еси́ вене́ц небе́сный.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ твое́ воздержа́нием и рыда́нием препроводи́л еси́, преподо́бне о́тче, жела́ние бо Боже́ственное тя́ распаля́я, ны́не на небесе́х обре́л еси́ утеше́ние, с ли́ки преподо́бных совокупля́яся.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кому в доброде́телех поревнова́л еси́ Анто́нию, и сему́ ду́хом после́дуя, воздержа́нием, преподо́бне, верхо́вен яви́лся еси́, и ста́ду твоему́ во утвержде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нестяжа́тельное житие́ пожи́в, преблаже́нне, пти́цам подо́бно кри́лы безстра́стия облегча́емь, ра́дуяся, вы́шния дости́гл еси́ оби́тели, сего́ ра́ди ве́рою тя́ ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний пре́жде конца́ дарова́тися, ве́рно Тя́ сла́вящим.

Конда́к, гла́с 2. [Подо́бен: В моли́твах.]

В моли́твах неусыпа́емых, си́лу на проти́внаго врага́ восприя́л еси́, терпе́нием бо свои́м, о́тче Иоаки́ме, на небеса́ возше́л еси́, жи́знь бо тле́нную оста́вив, в нетле́ние пресели́лся еси́, те́мже тя́ прославля́ем.

Икос:

Гора́ Осого́вская тебе́ испове́да, о́тче Иоаки́ме, па́стыря душа́м на́шим, неду́ги исцеля́юща, помо́щника су́ща и засту́пника ми́ру, те́мже и хва́ляще тя́, вопие́м: ра́дуйся, све́тлая мона́шествующих сла́во; ра́дуйся, я́сный целому́дрия сто́лпе; ра́дуйся, му́жеству я́ве сказа́тельное позна́ние; ра́дуйся, прему́драго ра́зума явле́ние; ра́дуйся, пра́вило равностоя́тельное пра́вде изве́стно; ра́дуйся, у́ме наслажда́яся неизрече́нных мы́слей; ра́дуйся, и́мже посрами́шася бе́си; ра́дуйся, помо́щниче все́м и́же ве́рно ти́ вопию́щим: ра́дуйся, о́тче Иоаки́ме.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снисхожде́ния о́гонь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

По́стников красоту́ святы́ни прояви́в, о́тче, воздержа́нием свои́м показа́л еси́ житие́ изря́дно, и ны́не непреста́нно со Ангелы воспева́еши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жие обою́ду о́стро тя́ показа́ Христо́с, блаже́нне, на враги́ проти́вныя, попира́я ополче́ния безбо́жная и веселя́ ду́ши пою́щих: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Во све́те неизрече́ннем со безпло́тными ли́ки предстоя́, богогла́се о́тче Иоаки́ме, не пре́зри мене́ погиба́юща, но твою́ пречестну́ю моли́тву за на́с сотвори́ Вы́шнему Бо́гу поми́ловати ны́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чуде́с за́ри просте́р, озаря́еши коле́блющия мгло́ю стра́сти, и лу́чи кре́пости подава́еши в де́нь наро́чит взыва́ющим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пло́д чре́ва Твоего́, Пречи́стая, проро́ков е́сть и зако́на исполне́ние, те́м Тя́, Богоро́дицу, в ве́дении сла́вяще, благоче́стно велича́ем.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Богоприя́тен пло́д из непло́дных ложе́сн пусты́ни Осого́вския прозябе́ на многопло́дство; верте́пы, го́ры и про́пасти Осого́вския исполня́еши Бо́жия уче́ния и све́тлости вы́шния, е́юже озари́ на́с, о́тче Иоаки́ме, да вопие́м: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ безпло́тное име́я, во пло́ти же сы́й, я́ко Ангел пло́ти уго́дия не позна́л еси́, свя́те; вы́ше челове́к пожи́в, полки́ бесо́вския и ле́сть их искорени́л еси́, пусты́ню украси́, со Ангелы вопия́: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Возвесели́ся пусты́ня Осого́вская, жа́ждущи при́сно прозябе́ния доброде́тели, дне́сь поще́ния све́тлый цве́т в тебе́ прозябе́, я́коже дре́вле Самуи́л и Предте́ча, из непло́дна чре́ва, тобо́ю процвето́ша верте́пы и про́пасти, и све́тло укра́шени бы́ша.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию ума́ вся́ се́ти вра́жия попра́л еси́ и, я́ко пти́ца, благи́я юдо́ли, криле́ име́я позлаще́ны, возше́л еси́ к высоте́ небе́сней, блаже́нне Иоаки́ме, свети́льниче мона́шествующим, вопия́: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В моли́твах бо́дрое, в поще́ниих благомо́щное, в напа́стех терпели́вное на земли́, я́ко Ангел житие́ показу́я, Иоаки́ме блаже́нне, вопия́л еси́: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пло́д чре́ва Твоего́, Богоневе́сто, показа́ся челове́ком спасе́ния хода́тайственный, те́м Тя́, Богоро́дицу, ра́зумом и язы́ком сла́вяще, ве́рнии, велича́ем.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Крило́ма на высоту́ при́сно вы́спрь возлета́я, пусты́ни и го́ры Осого́вския прелете́л еси́, верте́пы же и про́пасти испо́лни све́том богоразу́мия, о́тче Иоаки́ме. Те́мже и мы́, творя́ще па́мять твою́ пресве́тлую, мо́лимся, испроси́ на́м оставле́ние грехо́в.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Гора́ златоза́рна бы́л еси́, о́тче преблаже́нне, го́ры и верте́пы Осого́вския испо́лни Ангельскаго пе́ния, и́мже возвесели́ся пусты́ня Осого́вская и я́ко кри́н процвете́. Те́мже, преподо́бне, со Ангелы предстоя́ во сла́ве, моли́ся непреста́нно о на́с.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Изря́дными луча́ми я́ко со́лнце просия́в, треблаже́нне, житие́м твои́м святы́м пусты́ни Осого́вския я́ко гра́ды сотвори́л еси́. Те́мже ны́не, в ли́це Ангельсте предстоя́й, со проро́ки, ку́пно и патриа́рси, и апо́столы, блаже́нне, моли́ся о на́с.

Припев: Преподобне отче Иоакиме, моли́ Бо́га о нас.

Яви́ся твоя́ ве́лия сла́ва, я́же по Бо́зе, просвеща́ющая всю́ тва́рь свяще́нными уподобле́нии непоро́чнаго жития́, богому́дре Иоаки́ме, вои́стину бы́л еси́ мона́хом украше́ние и отце́м верхо́вник.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Процве́л еси́ я́ко кри́н, о́тче Иоаки́ме, благоуха́ньми твои́х доброде́тель, на́ша благоуха́еши ду́ши. Те́мже соверша́ющим па́мять твою́, моли́ изба́витися злосмра́дия согреше́ний на́ших и вся́каго бесо́вскаго озлобле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты́ еси́, Богоро́дице, ору́жие на́ше и стена́, Ты́ еси́ заступле́ние к Тебе́ прибега́ющих, Тя́ и ны́не на моли́тву предлага́ем, да изба́вимся от враго́в на́ших.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иоакиме, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподо́бнаго отца́ на́шего Иоаки́ма Осого́вскаго, в Сарандапо́ре