Шрифт

28 августа.

Успение Пресвятыя Славныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии

Тропа́рь, гла́с 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла eси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила eси́, Богоро́дице, преста́вилася eси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Кано́на два́, ки́р Космы́, и ки́р Иоа́нна. Ирмосы́ обои́х кано́нов по два́жды, тропари́ же на 12. Катава́сия, ки́йждо ли́к сво́й ирмо́с.

Кано́н пе́рвый, его́же краестро́чие: Да торжеству́ют богому́дрии. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою, свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́, вся́ собра́ к весе́лию ве́рныя, начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны, Твоему́ пою́ще Единоро́дному: сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственнии чи́нове, небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́, внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие, с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла́ еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши, оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твоему́ и Сы́ну, па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном. Те́мже уме́рши, с Сы́ном востае́ши ве́чнующи.

Други́й кано́н, Иоа́нна Дамаскина́, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею, пе́снь исхо́дную ны́не воскли́кните: Де́ва бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя́ Не́бо, прия́ша небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния, и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная все́х, Бо́жия Му́дросте и Си́ло, непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́, еди́н бо еси́ Свя́т, во святы́х почива́яй.

Жену́ Тя́ ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жию, ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи, ужа́сно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей, я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием су́д нане́с, Бо́гу сохра́ншу че́сть одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́, в Не́мже Сло́во пло́ть бы́сть.

Ин.

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней па́мяти Твое́й венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чре́сл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́, ро́ждши же су́щую Жи́знь, к жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Ли́к богосло́вов от коне́ц, свы́ше же Ангел мно́жества к Сио́ну идя́ху, всеси́льным манове́нием, достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще.

Ипакои́, гла́с 8:

Блажи́м Тя́, вси́ ро́ди, Богоро́дице Де́во, в Тя́ бо Невмести́мый Христо́с Бо́г на́ш, вмести́тися благоволи́. Блаже́ни есмы́ и мы́, предста́тельство Тя́ иму́ще: де́нь бо и но́щь мо́лишися о на́с, и ски́птры ца́рствия Твои́ми моли́твами утвержда́ются. Те́м, воспева́юще, вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния, воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́: сия́ние блиста́ния Твоего́ во све́т язы́ков изы́дет, и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите лю́дие и чуди́теся: Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется, Не́бо земно́е в небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия, сме́рть Твоя́ бы́сть прехожде́ние, Чи́стая, от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей, преставля́я Тя́, Чи́стая, в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри небе́сныя, и Ангели воспе́ша, и прия́т Христо́с де́вства Своея́ Ма́тере сосу́д; Херуви́ми подъя́ша Тя́ с весе́лием, Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

Ин.

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти, Не́бо все́х Царя́ одушевле́нное, испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́! Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Аще и непости́жный Сея́ Пло́д, Имже небеса́ бы́ша, погребе́ние прия́т во́лею, я́ко ме́ртв; ка́ко погребе́ния отве́ржется, неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное, Ангельская во́инства свяще́нными кри́лы, тре́петом и ра́достию покрыва́ху.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту, доброде́телей Твои́х, Христе́ испове́м: от Присносу́щныя бо Сла́вы, Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние, из де́вственныя утро́бы, су́щим во тме́ и се́ни, вопло́щся, возсия́л еси́ Со́лнце.

Яко на о́блаце Де́во, апо́стольский ли́к носи́мь, к Сио́ну от коне́ц, служи́ти Тебе́, Облаку ле́гкому, собира́шеся: от Нея́же Вы́шний Бо́г, су́щим во тьме́ и се́ни, Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Тру́б, богоприя́тнии язы́цы богосло́вных муже́й благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху, исхо́дную возглаша́юще пе́снь Ду́хом: ра́дуйся нетле́нный Исто́чниче, Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго все́м воплоще́ния.

Ин.

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о честне́м успе́нии Твое́м: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем, и к безконе́чней жи́зни, все́м, воспева́ющим Тя́, спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т трубы́ богосло́вов дне́сь, язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит, да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том, Ангели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти́ ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден, ве́сь освяще́н Бо́гови, все́м богоприя́тен, и се́й и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Морски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний о́гнь — тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние, его́же Ио́на проро́к показа́ся. Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше: пожру́ Ти́ со гла́сом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́, я́же превы́ше естества́, Ца́рь все́х Бо́г: в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблю́д нетле́нно и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием, че́сть Тебе́, я́ко Сы́н Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя́, я́ко све́тел све́щник, невеще́ственнаго Све́та, кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго Угля, во Свята́я святы́х всели́, ру́чку и же́зл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й, трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

Ин.

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи́ де́вства не руши́вши; ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло искуше́ния сме́рти бы́сть прича́стно?

Жи́зни бы́вши хра́м, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́: сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́, Яже Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Конда́к, гла́с 2:

В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние, гро́б и умерщвле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь, к животу́ преста́ви, во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Икос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мо́й, и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́, на столпе́ глаго́л укрепи́ мя, и в тя́жких мы́слех заступи́ мя, Ты́ бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши. Ты́ мне́ у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден: вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю, во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся, о́гнь у́бо ороша́ше, я́рости же смея́шеся, богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею, противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокру́ш, но сего́ Влады́ка, Ро́ждшую неврежде́нну в небе́сныя сохра́нь до́мы, ны́не вну́трь всели́. С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех — усты́ чи́стыми, мусики́йски же — се́рдцем све́тлым, доброгла́сною трубо́ю — высо́кою мы́слию, Де́вы и Чи́стыя в наро́читый избра́нный де́нь преставле́ния, де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие: Бо́жия бо сла́вы Селе́ние, от Сио́на преставля́ется к небе́сному жили́щу, иде́же гла́с чи́ст пра́зднующих, гла́с несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Ин.

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Юноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще, ста́рцы и кня́зи, ца́рие и судии́, по́йте: оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да востру́бят трубо́ю духо́вною го́ры небе́сныя, да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют боже́ственнии апо́столи: Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ни́м ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние боже́ственныя Твоея́ и нетле́нныя Ма́тере, преми́рныя вы́шних си́л совокупи́ чи́ны, весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющь преподо́бныя, злочести́выя же попаля́ющь, Ангел Бо́жий всемо́щный показа́ отроко́м, живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу, тлю́ сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим: Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному, все́ мно́жество богосло́вов в Сио́не: ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, — зову́ще, — Бо́га Жива́го? Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щия: Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Якоже, возде́вши ру́це, исхо́диши Всенепоро́чная, ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию, со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному: я́же Ми́ да́л еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́: Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Ин.

Ирмо́с: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во, Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, Ангели, Арха́нгели, Престо́ли, Госпо́дства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми; челове́ческий же ро́д — пое́м и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Иже стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь, Се́й, всесвяще́нный ду́х Тво́й прие́м, у Себе́ упоко́и, я́ко должни́к Сы́н. Те́мже Тя́ пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере! Во гро́б бо все́льшися, показа́ ра́й, ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы в Тебе́, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть; по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Дивля́хуся Ангельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку, же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго, пречи́сто бо Ро́ждшей, сыноле́пно провозглаша́ше: гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́вленна бу́ди.

Опря́та ли́к апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́, со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще: в небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Посе́м пе́рвый ли́к пое́т втора́го кано́на припе́в: Велича́й, душе́ моя́, от земли́ на не́бо честно́е преставле́ние Бо́жия Ма́тере. И ирмо́с: Вся́к земноро́дный... И вторы́й ли́к пое́т то́йже припе́в и ирмо́с. И на ки́йждо тропа́рь пою́т то́йже припе́в по еди́ножды.

Ин.

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Прииди́те в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га, возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще: к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни, я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере, и объи́мем сердцы́ и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от на́с пе́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га, и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию, христолюби́вым лю́дем — ми́р, оставле́ние — пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Свети́лен. Подо́бен: Не́бо звезда́ми.

Апо́столи от коне́ц совоку́пльшеся зде́, в Гефсимани́йстей ве́си погреби́те те́ло Мое́, и Ты́, Сы́не и Бо́же Мо́й, приими́ ду́х Мо́й.

Молитва Успению Пресвятой Богородицы

О Пресвятая Богородице Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел и всея твари Честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое утверждение, иноков спасительное наставление, постников неизнемогающее воздержание, девствующих чистото и славо, матерей тихое веселие, младенцев мудросте и наказание, вдовиц и сирых Кормительнице, нагих одеяние, болящих здравие, пленников избавление, по морю плавающих тишино, обуреваемых небурное пристанище, блуждающих нетрудная Наставнице, путешествующих легкое прохождение, труждающихся благое покоище, в бедах сущих скорая Заступнице, обидимых Покрове и прибежище, ненадеющихся надеяние, требующих Помощнице, печальных присное утешение, ненавидимых любовное смирение, грешников спасение и к Богу присвоение, правоверных всех твердое ограждение, непобедимое поможение и заступление! Тобою нам, Владычице, Невидимый видим бысть, и Тебе мольбу приносим, Госпоже, грешнии раби Твои: О Премилостивая и Пречудная Света умнаго Царице, рождшая Царя Христа, Бога нашего, Живодавца всех, от небесных славимая и от земных хвалимая, ангельский уме, светозарная звездо, святых Пресвятейшая, Владычице всех тварей, Боголепная Девице, Нескверная Невесто, палато Духа Пресвятаго, огненный Престоле Невидимаго Царя, небесный кивоте, носило Слова Божия, огнеобразная колеснице, покоище Живаго Бога, неизреченное составление плоти Христовы, гнездо Орла Небеснаго, Горлице Богогласная, Голубице кроткая, тихая и незлобивая, Мати чадолюбивая, милостей бездно, развергающая тучу гнева Божия, неизмеримая глубино, неизреченная тайно, несведомое чудо, не рук отворенная Церкве Единаго Царя всех век, благоуханное кадило, честная багрянице, Боготканная порфиро, душевный раю, живоноснаго сада отрасле, цвете прекрасный, процветший нам небесное веселие, грозде спасения нашего, чаше Царя Небеснаго, в нейже растворися от Духа Святаго вино неисчерпаемыя благодати, Ходатаице закона, зачало истинныя веры Христовы непоколебимый столпе, мечу ярости Божия на богопротивных, бесов устрашение, во бранех побеждение, христиан всех неложная Хранительнице и мира всего известное спасение! О Всемилостивая Госпоже, Дево Владычице, Богородице, услыши нас, молящихся Тебе, и яви милость Твою на людей Твоих, моли Сына Своего избавитися нам от всякаго зла и сохрани обитель нашу и всяку обитель, и град, и страну верных, и люди, благочестно прибегающия и призывающия имя Твое святое, от всякия напасти, губительства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя о ран и, от всякия болезни и всякаго обстояния, да ни ранами, ни прещением, ни мором, ни всяким праведным гневом Божиим умалятся раби Твои. Но соблюдай и спасай милостию Своею, Госпоже, за ны молящися, и полезное благорастворение воздуха во времени плоднаго приношения нам даруй. Облегчи, возстави и помилуй, Премилостивая Владычице, Богородице препетая, во всякой беде и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и не презри слез и воздыхания с нашего, и обнови нас благостию Своея милости, да со благодарением утешаемся, обретше Тя Помощницу. Умилосердися, Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя, Надеждо наша. Разсеянныя собери, заблудшия на путь правый настави, отпадшия от благочестивыя отеческия веры паки возврати, старость поддержи, юныя вразуми, младенцы воспитай и прослави славящия Тя, изряднее же — Церковь Сына Твоего соблюди и сохрани в долготу дний. О Милостивая и Премилостивая Царице Небесе и земли, Богородице Приснодево! Ходатайством Твоим помилуй страну нашу и воинство ея и вся православныя христианы, сохраняющи их под кровом милости Твоея, ризою Твоею честною защити и моли из Тебе воплошагося без семене Христа, Бога нашего, да препояшет ны свыше силою на вся видимыя и невидимыя враги наша. Спаси же и помилуй, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы и весь причет церковный, и весь монашеский чин, и вся правоверныя люди, поклоняющияся и молящияся пред честною Твоею иконою. Призри на всех нас призрением милостивнаго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети очи сердечныя ко зрению спасения, милостива нам буди зде и на Страшнем Суде Сына Твоего о нас умоли, преставльшияся во благочестии от жития сего рабы Твоя в вечней жизни со Ангелы и Архангелы и со всеми святыми причти, да одесную Сына Твоего Бога предстанут, и молитвою Твоею сподоби вся православныя христианы со Христом жити и радости ангельския в Небесных селениих наслаждатися. Ты бо еси, Госпоже, слава Небесных и упование земных, Ты наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе и Твоея святыя помощи просящих. Ты Молебница наша теплая к Сыну Твоему и Богу нашему. Твоя Матерняя молитва много может на умоление Владыки, и Твоим предстательством ко Престолу благодати Пресвятых и Животворящих Его Тайн приступати дерзаем, аще и недостойнии. Темже всечестный образ Твой и рукою Твоею держимаго Вседержителя видяще на иконе, радуемся, грешнии, со умилением припадающе, и любовию сей целуем, чающе, Госпоже, Твоими святыми Богоприятными молитвами дойти Небесныя безконечныя жизни и непостыдно стати в день судный одесную Сына Твоего и Бога нашего, славяще Его купно со Безначальным Отцем и Пресвятым, Благим, Животворящим и Единосущным Духом, во веки веков. Аминь.