Шрифт

27 августа.

Канон святому пророку Михею

Проро́ка Михе́я
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Михея па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Канон проро́ка, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Яко зерца́ло вои́стинну чи́сто Бо́жие и боже́ственных сы́й, Зижди́телю предстои́ши, блаже́нне, Его́же моли́ от бе́д спасти́ ве́рою пою́щия тя́.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Ра́зума испо́лнен духо́внаго сы́й, Михе́е, и прему́дрости от Бо́га, бу́дущих научи́лся еси́, я́ко чи́ст у́м, преизря́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́чество пропове́дая благоче́стно, Го́спода ре́кл еси́ с небесе́ на земли́ яви́тися, блаже́нне, пиша́ е́же к на́м Того́ явле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Избавля́я яви́ся на земли́ пе́рвее плене́нный, напосле́док дне́й пло́ти прия́тием, Богома́ти, пре́жде ве́к познава́емый.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Язы́к тво́й тро́сть Боже́ственного Ду́ха бы́сть, и́мже на́м бу́дущих яви́л еси́ сбытие́.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ Преве́чнаго, пло́ть бы́вша, показа́л еси́ в Вифлее́ме, Кня́зя все́х, и Спа́са, и Наста́вника.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Таи́нник изве́стен су́щих па́че ума́ на́м бы́л еси́, проро́ческими, сла́вне проро́че, просвеще́ньми озаря́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Гора́ явле́ннейша Ты́ была́ еси́, Пречи́стая, на ню́же возше́д, Госпо́дь яви́ся, к Не́йже ны́не прибега́ем.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Сия́ньми свы́ше Боже́ственнаго дохнове́ния озаря́емь, бу́дущая возвести́л еси́, я́ко настоя́щая зря́, достосла́вне.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

От Сио́на изы́де зако́н, я́коже проре́кл еси́, богоблаже́нне, и протече́ концы́, Госпо́дне сло́во пропове́дуя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Госпо́дствовати яви́ся в дому́ Иа́ковли все́х Госпо́дь и в сла́ве и́мене я́ко Па́стырь упаса́ет, всеблаже́нне, лю́ди Своя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Дави́дово отро́дие, Ма́ти Бо́жия и Зижди́теля ве́руема бы́сть: пло́ть у́бо Сего́, бы́вша от Нея́, несказа́нно породи́.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́г на́ш, ра́зве бо Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́л еси́ в сле́д Го́спода ходи́ти, гото́в бы́в в путе́х Его́, прему́дре.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Разуме́л еси́ хотя́щее бы́ти спасе́ние все́м язы́ком от иуде́й, чу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́ть зря́, пропове́дал еси́, богоявле́нне: к не́йже прибега́ют язы́к стада́, и спаса́ются.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ме́сто Госпо́дне Ты́ была́ еси́, Богома́ти: от Нея́же изы́де, ми́р от ле́сти избавля́яй.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Зако́ном повину́яся Бо́жиим, обличи́л еси́ вся́ преступа́ющия, храня́ зако́н, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Михе́е боже́ственный и честны́й Ду́ха орга́н, мольба́ми твои́ми от бе́д ве́рныя сохрани́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Иу́дов Ты́ до́м све́тел, Де́во, сотвори́ла еси́, Возсия́вшаго от свята́го Твоего́ чре́ва я́вльши.

Седа́лен, гла́с 1.

Ду́хом, му́дре, просве́щся Святы́м, проре́кл еси́ я́ве бу́дущих ра́зум, уясни́в неудобопости́жная, о Михе́е пребога́те! Изы́дет бо от Вифлее́ма Кня́зь и Во́ждь, Иже упасе́т лю́ди Своя́, Христо́с, — ты́ проре́кл еси́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Потре́бен яви́лся еси́ Влады́це все́х и до́блейший, суровство́ владу́щих облича́я и уча́, и вопия́, достосла́вне: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блиста́я луча́ми жития́ боже́ственнаго, и чисте́йший проро́к показа́лся еси́ боже́ственнаго явле́ния, воспева́я, блаже́нне: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Равноде́телен Ро́ждшему, равноси́льное Сло́во, Соприсносу́щное, во утро́бе Де́вы Отчим благоволе́нием зи́ждется я́ко Челове́к, отце́в Бо́г благослове́нный.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Мусики́йским орга́ном согласу́ющим и лю́дем безчи́сленным, покланя́ющимся о́бразу в Деи́ре, три́ о́троцы не повину́вшеся, Го́спода воспева́ху и славосло́вяху во вся́ ве́ки.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

От нача́ла сы́й ве́ка, Бо́жие Сло́во яви́ся, избавля́я су́щия от Ада́ма, я́коже Михе́й прорече́: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святый пророче Михее, моли́ Бо́га о нас.

Мы́сленно науча́емь, вопия́л еси́: Воли́тель ми́лости Влады́ка, я́ко Ми́лостив, ка́яся о непра́вдах, ве́рою пою́щих, и превознося́щих Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже светла́ мо́лния, яви́лся еси́, Бо́жию зарю́ прие́м, и я́ко зерца́ло чи́сто бы́в, Михе́е, Го́спода по́йте, вопия́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Кре́пко утеше́ние, Де́во, е́же от Тебе́ Рожде́ннаго иму́ще, держи́м апо́стольски честно́е испове́дание, Го́спода пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Уму́ нетле́нному и чисте́йшему, луча́ми благоче́стия сия́я, о ми́ре моля́ся, при́сно предстои́ши.

Наста́ светоно́сная па́мять твоя́, проро́че, проро́ческими дарова́нии испо́лнена и ре́ки покая́ния источа́ющи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Спа́са, ми́рови прише́дша по твоему́ прорече́нию, обожа́емь па́че ума́, весе́лия, блаже́нне, наслажда́ешися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко все́х превы́шши и чисте́йши, скве́рны души́ моея́ очи́сти, я́ко Бо́га заче́нши Преблага́го.

Молитва

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Михее! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе; да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к Сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней правосла́вной ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержа́щия вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправле́ния, благопоспе́шествуй им во всех благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворе́нию ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость, во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Проро́ка Михе́я