Шрифт

27 августа.

Канон предпразднства Успения Божией Матери

Канон предпразднства Успения Божией Матери
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь предпразднства Успения Пресвятой Богородицы, глас 4

Лю́дие, предыгра́йте,/ рука́ми пле́щуще ве́рно,/ и любо́вию собери́теся,/ днесь ра́дующеся/ и све́тло восклица́юще вси весе́лием:/ Бо́жия бо Ма́ти и́мать от земны́х к Вы́шним прейти́ сла́вно,// Ю́же пе́сньми при́сно я́ко Богоро́дицу сла́вим.

Кано́н предпра́зднства, глас 5.

Песнь 1

Ирмос: Коня́ и вса́дника в мо́ре Че́рмное/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою/ Христос истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную песнь пою́ща.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Гро́бу, Де́ву прие́мшу, присту́пим, ве́рнии,/ благово́ния боже́ственна прия́ти тща́щеся:/ в сем бо изли́лся Мирополо́жницы дыха́ющее благово́ние, ду́ши благоуха́ющее.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Взя́тся Сио́н из горы́, Сио́н одушевле́нный,/ и почи́ во гра́де Гефсима́нии, я́ко одушевле́н,/ Бо́га Безсме́ртнаго прие́мши, в не́дрех нетле́нных почи́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трубы́ возшуме́вше Богоно́сных му́жей,/ воззови́те вельми́ апо́стольская уста́:/ Си́лы, возми́те врата́, приими́те Цари́цу в лу́чшая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сме́рть ка́ко подъя́т, Живота́ присносу́щнаго я́ве ро́ждшую па́че естества́, Всенепоро́чную?/ Но, сию отри́нув,/ Влады́ка преста́ви Тя к прия́тию Небе́сному.

Песнь 3

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пе́сни надгро́бныя ны́не возсле́м Чисте́й, Зижди́теля Богороди́тельнице,/ и со Безпло́тными во́инствы одр живоно́сный окружи́м, ра́дующеся,/ я́ко престо́л Боже́ственный Святы́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лежа́щу и просте́рту ви́дяще, очи́ смежа́щу,/ живопода́тельный, Боже́ственный и при́сный исто́чник,/ прииди́те, ве́рными сердцы́ сле́зы точа́ще,/ прикосне́мся Сея́ нетле́нному телеси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боже́ственное и благоро́дное Бо́жие жили́ще, седа́лище вои́стинну/ и град одушевле́н всех Царя́ вои́стинну,/ пода́ждь всех согреше́ний на́ших па́мятию Твое́ю оставле́ние/ и от бед спаси́.

Седа́лен, глас 4.

Де́вы отрокови́цы, предвоспо́йте,/ ма́тери, похвали́те,/ и вси воспо́йте песнь происхо́дную, успе́ние Де́вы и Ма́тере Госпо́дни/ пе́сньми богокра́сными предсоверша́юще боже́ственне:/ преставля́ется бо сла́вно к Небе́сным.

Песнь 4

Ирмос: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во,/Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х,/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Небе́снии ли́цы веселя́тся и уготовля́ются Бо́жию Чи́стую Ма́терь прия́ти,/ Цари́цу все́ми тва́рьми благоче́стно госпо́дствующую.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Да уклоня́тся возду́шнии ду́си,/ да отсту́пит же са́мый мироде́ржец,/ да па́дает посра́млен, ви́дя возноша́ему Бо́жию Ма́терь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не ктому́ о́бразно в гада́ниих, свяще́нники ковче́г заве́та носи́м есть:/ святы́ми апо́столы вои́стинну Бо́жия Ма́ти носима есть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Усну́вши в боже́ственное поко́ище,/ почи́ла еси́ в жи́зненных сокро́вищах немину́ющих,/ Голуби́це Соломо́ня, добра́ же, и кра́сна, и всечестна́.

Песнь 5

Ирмос: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Чи́стое Ду́ха Пресвята́го боже́ственное селе́ние,/ на Сина́йстей горе́ быв, дохну́,/ и всю тварь па́че естества́ просвети́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всего́ Боже́ства была́ еси́ жили́ще,/ те́мже Тя Божество́ всю, Ма́ти, до конца́ преста́ви,/ от земли́, Богороди́тельнице, к Небеси́ прехо́дну.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иису́с Пребоже́ственный сла́вы Госпо́дь,/ от Твоего́ чре́ва рожде́йся за милосе́рдие,/ Сам Тя преста́ви от земли́, Богома́ти, с душе́ю и те́лом.

Песнь 6

Ирмос: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Со А́нгелы теце́м,/ со Арха́нгелы же, и Властьми́, и Нача́лы,/ и Престо́лы, и Си́лами в Сио́н, вели́кое чу́до у́зрим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яже Живота́ Роди́тельница,/ ка́ко подъя́т сме́рть тле́нну, убежа́вши вся́кия тли?/ Но вои́стинну Твоя́ па́че естества́, Чи́стая Де́во, та́инства.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сио́няне ели́цы, свещи́ возжжи́те,/ све́том Обложе́нную, прииди́те, усря́щем в Гефсима́нии/ и Си́ю пе́сньми проводим.

Кондак, глас 4.

В сла́вней па́мяти Твое́й/ вселе́нная, невеще́ственным Ду́хом испещре́на,/ у́мно с весе́лием зове́т Тебе́:/ ра́дуйся, Де́во,/ христиа́н похвало.

И́кос:

И́же на о́блацех све́тло от всех коне́ц/ собра́вый Своя́ боже́ственныя апо́столы к те́лу Твое́му, Чи́стая,/ показа́ Тя всем, Богоро́дицу,/ и стра́шен черто́г преукра́шен, Бог и Сын Твой быв,/ взем ду́шу Твою́ на ру́ку пречи́стую, положи́л есть в рай:/ та́мо бо живо́тное есть дре́во,/ от него́же я́дше, ме́ртвеннии безсме́ртие обрето́ша Тобо́ю./ Те́мже и вопие́м Тебе́:/ ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Песнь 7

Ирмос: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/ согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благосло́вен еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Свяще́нничестии собо́ри, люде́й составле́ния,/ отрокови́цы, вся де́вы, лику́юще, воспо́йте Де́вы преставле́ние боже́ственное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́на и благода́ти лу́чшии,/ Богороди́тельницы успе́ние хвали́те, пою́ще, согла́сно воспева́юще:/ Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В Сио́н Пречи́стая преставля́ется днесь,/ святы́х во свята́я, гора́ свята́я и вели́кая, Е́йже вопие́м:/ ра́дуйся, Пренепоро́чная.

Песнь 8

Ирмос: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху:/ дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Цари́це всех жен, Де́во,/ мольбу́ принеси́ Христу́ о соверша́ющих любо́вию па́мять Твою́ си́ю/ и превознося́щих во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко светови́дно, освяще́нное добро́тою Божества́ лице́ Твое́, Пренепоро́чная,/ сла́вою сия́ющее боже́ственнаго де́вства,/ преукраше́ннаго во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глаго́лати не могу, изумева́юся, и трепе́щу, и весьма́ соску́товаюся17, Твоя́ превели́кая,/ но, любо́вь, Де́во, зря́щи,/ Боже́ственными возмзди́ дарова́нии непреста́нно.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие, ликуй,/ Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к имя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Бла́гоже, бла́гоже Ты укра́шена, Неве́сто, Богома́ти Де́во:/ о Тебе́ бо поползнове́ние испра́вися Ада́мово/ и Е́вино побежде́ние всегуби́тельное./ Тем Тя вси пе́сньми непреста́нно велича́ем.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сла́ву по достоя́нию Тебе́ Бог подава́ет, я́ко Влады́ка Твой, Де́во,/ мы же что Тебе́ принесе́м, худи́и?/ Но приими́ то́чию усе́рдие/ и Тя любо́вию чту́щих, я́ко Богоро́дицу, сохраня́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже Вы́шний, соше́д, про́йде из боку Твое́ю, Де́во,/ нас посети́л есть, из Тебе́, Богоневе́сто,/ подо́бящися ему́, посети́ от Небе́сных черто́г певцы́ Твоя́ па́мятию Твое́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Побе́ду правосла́вному во́инству на́шему пода́ждь,/ усе́рдно иму́щему честно́е Твое́ погребе́ние во утвержде́ние при́сное/ и почита́ющему па́че па́мять Твою́, Богома́ти, враги́ покаря́ющи.

Свети́лен предпра́зднства.

А́нгели и па́стыри поя́ху рождество́ Твое́ пе́рвее,/ и ны́не а́нгельстии чи́ни, и апо́стольский лик, и всяк язы́к, Де́во,/ успе́ние Твое́ пою́т.

Молитва

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон предпразднства Успения Божией Матери