Шрифт

27 августа.

Канон преподобному Аркадию, ученику преподобнаго Ефрема, Новоторжского

Преподобного отца нашего Арка́дия, ученика преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь, послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие, от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́ и, и́нок бы́в изря́дный, до́брым по́двигом ревну́яй, от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы небе́сныя; и ны́не вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у престо́ла Вы́шняго предстоя́, о на́с моли́ся, изба́витися на́м от все́х бе́д и скорбе́й и спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н преподо́бному Арка́дию, Новото́ржскому чудотво́рцу, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Сло́ве Бо́жий, молю́тися: да́ждь ми́ сло́во и отве́рзи ми́ устне́, недосто́йному рабу́, да восхвалю́ уго́дника Твоего́, преподо́бнаго отца́ Арка́дия, я́ко в Тебе́ и Тобо́ю просла́вися.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Отче преподо́бне Арка́дие, приими́ от недосто́йнаго, ю́же воспою́, пе́снь с любо́вию и моли́ за мя́, гре́шнаго раба́ твоего́, от усе́рдия дерзну́вшаго восхвали́ти тя́, его́ же Христо́с просла́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою Христо́вою укрепля́емь, преподо́бне Арка́дие, вся́ кова́рства лука́ваго низве́ргл еси́ сле́зными твои́ми моли́твами, богоблаже́нне Арка́дие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Ма́ти Де́во! Бо́жие бо Ипоста́сное Сло́во прия́вши во утро́бу Твою́, родила́ еси́ па́че естества́ Безле́тнаго Сы́на, вся́ческая Боже́ственною Свое́ю си́лою прему́дре содержа́ща и окормля́юща.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Со́весть име́л еси́ бла́гу, преподо́бне о́тче, и о́ко серде́чное, взира́ющее к Бо́гу, и в послуша́нии до́бре пребы́л еси́ отцу́ своему́, наста́внику преподо́бному Ефре́му, с ни́мже ны́не предстоя́ у престо́ла Вседержи́теля, о на́с Христу́ Бо́гу моли́ся дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Стягну́в те́ло свое́ воздержа́нием и чистото́ю, в вы́шняя селе́ния, о́тче, дости́гл еси́ и на небесе́х со Ангелы лику́еши. Те́мже о на́с Христу́ Бо́гу моли́ся, от Него́ же испроси́ на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нака́зан боже́ственными уче́ньми, посту́, и воздержа́нию, и вся́кой доброде́тели от отца́ своего́, наста́вника духо́внаго, преподо́бнаго Ефре́ма, от млады́х ногте́й навы́кл еси́ и те́м Бо́гу угоди́л еси́. Отче преподо́бне Арка́дие, моли́ся о душа́х на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Просвети́, Чи́стая, се́тующее се́рдце мое́, при́сно преступле́ньми и жите́йскими мно́гими молва́ми оскверня́емое, и не оста́ви мене́ враго́м бы́ти в ра́дость, я́ко да просла́влю и любо́вию воспою́ Тя́, Всепе́тая.

Седа́лен, гла́с 8:

Отре́кся ми́ра и духо́вному наста́внику, преподо́бному Ефре́му, покори́вся, а́ще и мла́д бы́л еси́, о́тче, еди́ны доброде́тели стяжа́в, все́м и́ноком о́браз бы́л еси́. Те́мже моли́ся грехо́в оставле́ние пода́ти любо́вию чту́щим тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ле́гкий о́блаче, источи́вый ве́рным Ро́су боже́ственную, све́щниче златокова́нный, показа́вый все́м Све́т немерца́ющий, Нескве́рная, Непоро́чная, Пречи́стая Влады́чице, омраче́нную ду́шу мою́ слепото́ю страсте́й безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся, и у́м мо́й в тишине́ укрепи́, да по до́лгу сла́влю Тя́ и любо́вию пою́, Пречи́стая Всенепоро́чная.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Поще́нием и бде́нием те́ло свое́ изнури́л еси́, о́тче Арка́дие, Ангелов сожи́тельниче, и по́стником ревни́телю, и все́м святы́м подража́телю, с ни́ми же моли́ Христа́ Бо́га ве́лию и бога́тую ми́лость пода́ти на́м.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Чистото́ю и смире́нием Бо́гу угоди́л еси́ и наста́внику своему́ во все́м повину́лся еси́, с ни́мже моли́ся, преподо́бне, пода́ти на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да животу́ прича́стник нетле́нному яви́шися, вре́менных и тле́нных, о́тче прему́дре, небре́гл еси́ и, к Бо́гу присту́пль, со дерзнове́нием мо́лишися спасти́ся на́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Чи́стая, страсте́й мои́х сою́зы грехо́вныя, молвы́ и неду́ги отжени́: и́маши бо к Нему́ дерзнове́ние и благода́ть ми́ловати ны́, Госпоже́ Милосе́рдая, Спа́са поро́ждши пло́тию, Его́же непреста́нно моли́ спасти́ся на́м.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Помоли́ся Христу́ Бо́гу, преподо́бне Арка́дие, о приходя́щих к тебе́ с ве́рою и любо́вию и ча́ющих в предста́тельстве твое́м грехо́в разреше́ние и неду́гов исцеле́ние получи́ти, е́же моли́твами твои́ми подае́ши все́м незави́стно.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Измла́да Христу́ после́довав, поще́нием и моли́твами проти́ву ко́знем де́монским вооружи́лся еси́, и сего́ ра́ди бы́л еси́ свети́льник, сия́я чудесы́, Арка́дие, испроси́ Царю́ на́шему ми́р, на враги́ побе́ду, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сна́ очи́ма свои́ма не да́л еси́, о́тче Арка́дие, ни ве́ждома свои́ма дрема́ния, до́ндеже Бо́гу угоди́л еси́, в тве́рдом пребыва́я послуша́нии богому́дрому учи́телю твоему́, с ни́мже моли́ся о хва́лящих тя́ Христу́ Бо́гу на́шему, пода́ти на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богороди́тельнице Пречи́стая, теле́сных на́с и душе́вных скве́рн омы́й окропле́нием Боже́ственныя благода́ти Сы́на Твоего́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́: Ты́ мя возведи́ из глубины́ а́да, молю́ся, да я́ко Изба́вителю, во гла́се хвале́ния, и́стины же ду́хом пожру́ Тебе́.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Земна́я и мимотеку́щая, я́ко уме́ты, вмени́в, Христа́ еди́наго вожделе́л еси́, к Нему́же сою́зом любве́ прибли́зив ду́шу свою́, Того́ обрести́ потща́лся еси́ ненасыща́емыя добро́ты.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Процве́л в пусты́нных удо́лиях, прехва́льне о́тче на́ш, я́ко ши́пок благово́нен, и, я́коже кри́н, облагоуха́л еси́ со́вести ве́рных доброде́тельми и чудесы́. Те́мже, преподо́бне, отжени́ от на́с стра́сти смердя́щия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жела́нием зе́льным, преблаже́нне, после́довал еси́ богоно́снаго отца́ Ефре́ма житию́: того́ бо учени́к изря́дный бы́л еси́, с ни́мже моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Христа́ на́м родила́ еси́, Пречи́стая Влады́чице, Богора́дованная Де́во. Те́мже спаси́ гра́д и лю́ди, на Тя́ упова́ющия.

Конда́к, гла́с 2:

К глубина́м боже́ственнаго ра́зума впери́в у́м сво́й, в небе́сныя оби́тели восте́кл еси́ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́, и во все́м повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику, преподо́бному отцу́ Ефре́му, и ны́не, вку́пе предстоя́ще у престо́ла Влады́ки Христа́, моли́ся непреста́нно о все́х на́с.

Икос:

Услы́шав Христо́в ева́нгельский гла́с, оста́вив плотска́я мудрова́ния, бога́тство и сла́ву ми́ра сего́, я́ко пра́х, вмени́в, от мла́дости после́довав наста́внику и учи́телю своему́ духо́вному отцу́ Ефре́му и от того́ вся́кия доброде́тели навы́к, и бы́сть ему́ учени́к до́брым послуша́нием, и над страстьми́, я́ко безпло́тен, подвиза́вся, и безпло́тных ликостоя́нию сочета́вся, и́же пода́й ра́зум мне́, недосто́йному рабу́ своему́, а́ще не ты́ ми́ пода́си и не просвети́ши ми́ у́м, ка́ко тя́ восхвалю́ и воспою́, окая́нный? Дерза́ю на твое́ незло́бие и вопию́ си́це: ра́дуйся, небе́сный челове́че и земны́й Ангеле; ра́дуйся, я́ко после́довал духо́вному наста́внику своему́ во все́м, посто́м и моли́твами, те́м вку́пе с ни́м угоди́в Бо́гу, и бы́сте вели́кия свети́льники, сия́юще чудесы́. Ны́не предстоя́ще у престо́ла Христа́, Бо́га на́шего, моли́теся непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Купина́ в горе́ огненеопа́льная и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто, Боже́ственный бо невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве, Огнь неопа́льно прия́ла еси́. Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Яко вои́стинну тле́нных оста́вль и непостоя́нная ми́ра сего́ за уме́ты вмени́в, наста́внику своему́ после́довал еси́, те́мже с ни́м у престо́ла Бо́жия предстоя́щи, моли́ся спасти́ся все́м на́м.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Яко добропло́дная ма́слина, в дому́ Бо́жии, преподо́бне, процве́л еси́, еле́ем у́бо ра́дования духо́внаго умаща́й ду́ши любо́вию пою́щих тя́, преподо́бне о́тче Арка́дие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ твое́, о́тче Арка́дие преподо́бне, всече́стне, ди́вно на земли́ показа́л еси́: вели́кое бо поще́ние и смире́ние стяжа́л еси́. Сего́ ра́ди на небесе́х жи́знь ве́чную насле́довал еси́. Те́мже моли́ при́сно ко Го́споду, от бе́д изба́вити ны́, пою́щия тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя́ Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во! Ты́ бо благопреме́нна к на́м твори́ши Сы́на Своего́ и Бо́га на́шего ма́терними Твои́ми моли́твами.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Яко свети́льник све́та, ду́шу свою́ сия́ньми доброде́телей укра́сив, нетле́нный вене́ц от Бо́га прия́л еси́, и ны́не со Ангелы престо́лу Его́ предстоя́щи, о на́с моли́ся, воспева́ющих: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь от ю́ности Бо́гови освяти́лся еси́ и к Нему́ доброде́телию прибли́жился еси́, тле́нная бо, я́же на земли́, оста́вив, небе́сное обре́л еси́ бога́тство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обре́л еси́ возме́здие от Христа́ Бо́га, преподо́бне Арка́дие, ны́не со Ангелы святы́ми ликовству́я и со все́ми пра́ведными в небе́сных оби́телех водворя́яся. Моли́ся у́бо ко Го́споду, пода́ти на́м ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная, души́ моея́ я́звы исцели́ и стремле́ние утоли́ стра́стныя пло́ти моея́, омраче́нное се́рдце просвети́, у́м мо́й умири́ и вра́жиих напа́стей изба́ви.

Песнь 9

Ирмо́с: Яже пре́жде со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́, о́тче Арка́дие, гра́ду на́шему сто́лп непоколеби́м и прибе́жище все́м, притека́ющим к тебе́: исцеле́ния бо благода́ть тобо́ю прие́млем и от лю́тых скорбе́й твои́ми моли́твами избавля́емся.

Припев: Преподобне отче Аркадие, моли́ Бо́га о нас.

Приими́, святы́й преблаже́нне, о́тче досточу́дне Арка́дие, пе́ние сие́ похва́льное и твое́ оте́ческое покажи́ о на́с ми́лование: не мо́жем бо по досто́инству похвали́ти тя́, но ели́ко мо́жем, от усе́рдия дерзну́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еже прино́сим ти́, о́тче препо́добне Арка́дие, пе́ния не пре́зри, но приими́ сие́ ми́лостивно и моли́ Творца́ на́шего, Влады́ку и Го́спода, изба́вити ны́ от вся́каго преще́ния и ми́лость обрести́ в де́нь стра́шнаго Его́ испыта́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дице Влады́чице, мене́, во глубину́ зла́ сластьми́ плотски́ми и страстьми́ жития́ впа́дша, возста́ви: на Тя́ бо, я́ко Ма́терь Бо́га на́шего, наде́жду и́мам, ра́б Тво́й. Не пре́зри упова́ния на́шего, но сотвори́ спасти́ся все́м на́м.

Свети́лен:

Святы́ни хра́м бы́л еси́, преподо́бне, и по Боже́ственному прича́стию ра́йский граждани́н, в не́мже пита́ешися невозбра́нно дре́ва разу́мнаго и нетле́нныя сла́вы. Те́мже па́мять твою́, Арка́дие преподо́бне, творя́ще и ве́рою и любо́вию хва́ляще тя́, мо́лимся: моли́ся Го́сподеви спасти́ся все́м на́м.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, кля́твы Евиной разреше́ние; ра́дуйся, све́те су́щим во тме́; ра́дуйся, хра́ме живы́й жива́го Бо́га; ра́дуйся, ве́рным похвало́; ра́дуйся, преподо́бным утвержде́ние; ра́дуйся, правосла́вным сла́во, Благослове́нная Мари́е.

Молитва преподобному Аркадию Новоторжскому, Вяземскому

Небеснаго вертограда Христова юная лозо, Церкви Православныя похвало превознесенная, града и обители нашея крепкое забрало и утверждение, всех с верою и любовию притекающих к тебе тихая отрада и утешение, преподобне и богоносне отче наш Аркадие. Во дни тяжких зол, обышедших страну нашу, к тебе, яко к молитвеннику благодатному и скорому помощнику, усердно прибегаем и усердно просим тя: пролей теплое твое ходатайство ко Всемилостивому Спасу, да милостив будет к неправдам нашим, да утвердит миром и любовию страну нашу, град сей, обитель сию и вся грады и веси наши от всякаго злаго обстояния, от глада и пагубы и междоусобныя свары добре да сохранит; Церковь же Свою святую да избавит от лютаго гонения, от смертоносныя и душегубительныя язвы неверия, да укрепит и возрастит ю; всех же нас от обидящих и ненавидящих нас да свободит и вся полезная к временному житию и спасению вечному дарует твоим предстательством и заступлением, да тако прославится тобою пречестное и великолепое имя Святыя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобного отца нашего Арка́дия, ученика преподо́бнаго Ефре́ма, Новото́ржского