Шрифт

26 августа.

Канон обретению мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Терпе́нием свои́м ве́лию мзду на Небесе́х стяжа́л еси́,/ в бу́йство во́лею Христа́ ра́ди преложи́ся/ и на Не́бо мы́сленное, я́ко на колесни́це о́гненней,/ возше́л еси́, прему́дре Макси́ме./ Дне́сь мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х обре́тение/ вку́пе с благочести́выми и ве́рными людьми́ Ца́рствующаго гра́да Москвы́,/ да вси вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Канон святаго Максима, глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Зе́млю, на ню́же не возсия́, ни ви́де со́лнце когда́,/ бе́здну, ю́же не ви́де на́гу широта́ Небе́сная,/ Изра́иль про́йде невла́жно, Го́споди,/ и ввел еси́ его́ в го́ру святы́ни Твоея́,/ хва́ляща и пою́ща побе́дную пе́снь.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Аз же, Го́споди мой, я́ко мыта́рь, вопию́ Ти:/ поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й/ и да́ждь ми, Иису́се, Бо́же мой,/ я́ко да и аз, недосто́йный, воспою́ обре́тения Твоего́ рачи́теля, блаже́ннаго Макси́ма, торжество́,/ хва́ляща и пою́ща побе́дную пе́снь.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша, честны́я мо́щи твоя́, прему́дре Макси́ме,/ к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем,/ Христа́ хва́ляще и пою́ще побе́дную пе́снь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Вседержи́телеву Престо́лу предстои́ши, му́дре,/ я́ко изря́дный во́ин, подо́бяся своему́ Влады́це,/ Ему́же от ю́ности вожделе́л еси́,/ и бы́сть А́нгелом собесе́дник и пра́ведным единожи́тель, Макси́ме всеблаже́нне.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господоимени́тая Де́во, Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная,/ стра́стныя моея́ души́ я́звы исцели́,/ сла́сти утоли́ пло́ти моея́,/ и омраче́нное се́рдце мое́ просвети́,/ и умири́ ум мой от вся́каго вре́да,/ вра́жиих мя изба́ви напа́стей.

Песнь 3

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Де́нь пра́зднственный дне́сь пра́зднуют моско́встии наро́ди,/ обрето́ша бо мо́щи блаже́ннаго Макси́ма, я́ко не́кое сокро́вище бога́тное,/ непреста́нно Христу́ воспева́юще:/ Це́рковь Свою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Естество́ тле́нное ни во что́же вмени́в,/ в ве́чныя оби́тели взы́де, ра́дуяся,/ житие́ чи́сто име́л еси́, посреде́ ми́ра обнажа́яся./ Те́мже чтим обре́тение твое́, непреста́нно Христу́ зову́ще:/ Це́рковь Свою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Житие́ свое́, о́тче Макси́ме, на земли́ же́стоко показа́л еси́,/ со́лнечным ва́ром и мра́зом зе́льным опаля́емь,/ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ Небе́сное селе́ние,/ моли́ и нам получи́ти та́мошнее блаже́нство,/ пра́зднующим твое́ обре́тение.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Зело́ лю́те погружа́емей души́ мое́й в пучи́не жите́йских страсте́й,/ бу́рею одержи́м е́смь безме́рных обстоя́ний,/ спасе́ния ми простри́ ру́ку, Пресвята́я,/ и возведи́ из глубины́ зол мои́х.

Господи, помилуй. (3 раза).

Седален, глас 3:

Ко Го́споду жела́нием, преблаже́нне, одержи́м,/ в бу́йство претвори́ся Христа́ ра́ди,/ в Ца́рствующем гра́де посреде́ ми́ра живы́й,/ и ту богоуго́дно житие́ соверши́л еси́, о́тче Макси́ме,/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти пра́зднующим честно́е твое́ обре́тение/ оставле́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Песнь 4 

Ирмо́с: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди,/ ужаси́ша проро́ка Авваку́ма,/ изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х,/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Землени́и бо есмы́ и пе́рстнии челове́цы,/ ве́рно припа́даем к пречестны́м моще́м твои́м, блаже́нне Макси́ме, прося́ще отпуще́ния грехо́в,/ моли́ся о пра́зднующих твое́ честно́е обре́тение.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

И́же крест взем, блаже́нне,/ и жела́емаго ти оте́чества дости́г, Го́рняго Иерусали́ма,/ и в нем со А́нгелы лику́еши, юро́де прему́дре,/ моли́ся о чту́щих твое́ честно́е обре́тение.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

И ны́не на Небесе́х с пра́ведными весели́шися, преблаже́нне Макси́ме,/ с ни́миже Христо́ви предстоя́, моли́ мир ми́рови пода́ти,/ и всем правосла́вным христиа́ном здра́вие и на враги́ победи́тельная,/ и всем скорбя́щим утеше́ние.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кто не удиви́тся или́ кто не почуди́тся человеколю́бию Бо́жию,/ я́ко соше́дый с Небе́с и воплоти́ся нас ра́ди из Тебе́ без отца́, еди́на Всепе́тая,/ того́ моли́ изба́вится рабо́м Твои́м от вся́кия ско́рби.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тьмо́ю страсте́й,/ предвари́в, уще́дри/ и возсия́й мы́сленное со́лнце днесве́тлыя зве́зды во мне,/ во е́же раздели́ти но́щь от све́та.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Любо́вию твое́ обре́тение чту́щии,/ приле́жно тя мо́лим, юро́де прему́дре,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу, да прии́мем грехо́в просты́ню/ и да озари́т нас в нощи́ свет.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Моско́встии наро́ди, соше́дшеся дне́сь в твое́ обре́тение, блаже́нне Макси́ме,/ прикаса́ющеся честны́м моще́м твои́м,/ и от них исцеле́ние прие́млем, Христу́ воспева́юще,/ да озари́т нас в нощи́ свет.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Не то́кмо в житии́ чудеса́ твори́л еси́,/ но и по сме́рти мно́га чудеса́ от честна́го твоего́ гро́ба содева́ются приходя́щим с ве́рою, всеблаже́нне Макси́ме,/ неду́ги прогоня́еши и от бед избавля́еши си́лою Христо́вою./ К Нему́же непреста́нно зове́м,/ да озари́т нас в нощи́ свет.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Он вселука́вый змий по вся дни поощря́ется расто́ргнута смире́нную мою́ ду́шу,/ но сему́ сокруши́ душетле́нныя зу́бы, Богоро́дице,/ да пою́ Твоя́ вели́чия.

Песнь 6 

Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бы́сть,/ аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Прииди́те, собери́теся, моско́встии наро́ди,/ све́тло пра́зднующе обре́тение честны́х моще́й блаже́ннаго Макси́ма,/ моля́щася ко Влады́це и Бо́гу на́шему,/ да изба́вит нас от вся́каго озлобле́ния.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Ра́ка моще́й твои́х, му́дре Макси́ме, дража́йши сапфи́ра показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе, исцеле́ния источа́ющи./ Ея́же облобыза́юще, ве́рнии, ра́достно от души́ зове́м Христу́:/ спаси́ нас, Го́споди.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Све́тлыми сия́нии провозсия́ша честны́я твоя́ мо́щи, Макси́ме чу́дне,/ от мног лет бы́ша сокрове́ны,/ ны́не же а́ки заря́ пресве́тлая, просвеща́ющи и освеща́ющи чту́щих тя ве́рно/ и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих:/ спаси́ нас, Го́споди.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Трепе́щу Суди́ща, Де́во, и незабы́тнаго очесе́ Твоего́ Сы́на,/ соде́лав мно́ги грехи́ на земли́,/ и сего́ ра́ди Ти вопию́:/ Всеми́лостивая Влады́чице, помози́ ми/ и тогда́шния мя ну́жды изми́ неосужде́на, Честна́я.

Кондак, глас 8: 

Ве́рою и любо́вию твое́ честно́е обре́тение пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех Христу́,/ Его́же моли́ спасти́ лю́ди, моля́щия ти ся,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Макси́ме, Ца́рствующему гра́ду Москве́ похвало́.

Икос: 

А́нгел на земли́ житие́м показа́ся,/ а́нгельския полки́ удиви́л еси́, и бе́сы устраши́л еси́,/ и челове́ки просвети́л еси́ чуде́с твои́х заря́ми, Богоно́се и преблаже́нне о́тче наш Макси́ме,/ и ны́не нас вразуми́ воспева́ти пе́снь к твоему́ похвале́нию ра́достным гла́сом, си́це глаго́люще:/ ра́дуйся, оста́вив тле́нное мудрова́ние, прие́м нетле́нный вене́ц;/ ра́дуйся, терпели́вый душе́ю;/ ра́дуйся, целому́дрый ра́зумом и Бо́гу зре́нием;/ ра́дуйся, предо́блий юро́де, и́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ма сотры́й;/ ра́дуйся, я́ко ни́жнее мудрова́ние оста́вль и Вы́шняго Ца́рствия дости́г;/ ра́дуйся, цели́телю боле́знем и отгони́телю страсте́м;/ ра́дуйся, о́тче Макси́ме, Ца́рствующему гра́ду Москве́ похвало́.

Песнь 7 

Ирмо́с: Огня́ гаси́лище – отроко́в моли́твы,/ ороша́ющая пе́щь, пропове́дница чудесе́,/ не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи/ песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Юро́д яви́ся изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному Андре́ю после́дователь,/ и, я́коже той ви́де духо́вными очи́ма Богоро́дицу на возду́се, за мир моля́щуся,/ та́ко и ты ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Е́йже ны́не ра́достно пое́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Фарисе́йски не лицеме́руем,/ но со смире́нием и ра́достию, притека́юще к честне́й ра́це твое́й, прему́дре Макси́ме,/ про́сим проще́ния грехо́в, Христо́ви от души́ вопию́ще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Храни́тель бу́ди Це́ркве на́шея и вели́кия Руси́, Богому́дре Макси́ме,/ сохраня́й от пога́ных наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни, гла́да же и па́губы,/ да, моли́твами твои́ми изба́вльшеся, ра́достно Христу́ зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отча́явшимся ве́лие прибе́жище,/ обурева́емым ти́хое приста́нище еси́, Богоро́дице,/ Те́мже и мы припа́даем, благодаря́ще, да не постыди́мся,/ Ма́ти И́стиннаго Живота́, Тебе́ пое́м:/ благослове́на Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8 

Ирмо́с: Ороси́вшаго пе́щь и о́троки Сохра́ншаго посреде́ горя́щаго пла́мене,/ о́троцы, славосло́вите,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Це́ркви Ру́сстей моли́твенника тя те́пла стяжа́хом и ско́раго помо́щника/ и я́ко сте́ну тве́рду и забра́ло недви́жимо и необурева́емо,/ не забу́ди и моли́твенник твои́х,/ избавля́я нас от вся́кия ну́жды и печа́ли, да, ра́дующеся, зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Чудесе́м исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, Макси́ме преблаже́нне,/ от нея́же вси, оби́льно притека́ющим,/ прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами,/ да, ра́дующеся, зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Ше́ствие свое́ до́бре сконча́л еси́,/ и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное приста́нище, преплы́л еси́,/ и а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ пло́ть свою́ ду́хови покори́л еси́,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши всех Царю́ Христу́,/ помина́й нас, чту́щих твое́ обре́тение, зову́щих:/ лю́дие, превозноси́те его́ во ве́ки.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ще́драго и Человеколюби́ваго Спа́са поро́ждши, Чи́стая,/ того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́ и к покая́ния пути́ наста́ви,/ лука́ваго собла́зны от се́рдца моего́ отжени́,/ того́же изба́ви ловле́ния и огня́ ве́чнаго исхити́,/ я́ко да непреста́нно Тя пою́, Чи́стую, во вся ве́ки.

Песнь 9 

Ирмо́с: сайе, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве и ро́ди Сы́на Еманну́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Источа́ет чудеса́ честна́я ра́ка твоя́, преблаже́нне, преизоби́лующи благода́тию,/ и ве́рою приходя́щим здра́вие подае́т,/ тем вси единогла́сно Человеколю́бца Бо́га в пе́снех велича́ем.

Припев: Святый блаженный Максиме, моли Бога о нас

Ва́ром со́лнечным и зе́льным мра́зом, о́тче, лю́те опаля́емь,/ и нас, пали́мых грехо́вными страстьми́, ороси́ твои́ми моли́твами/ и изба́ви настоя́щаго гне́ва и скорбе́й,/ да тя непреста́нно велича́ем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:

Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти таково́е слове́с изви́тие, Богому́дре Макси́ме,/ не пре́зри, но приими́ сия́ и моли́ за мя Творца́, своего́ Влады́ку и Го́спода,/ та́мошняго мя изба́вити муче́ния/ и ми́лость обрести́ в де́нь стра́шнаго испыта́ния.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Влады́чице ми́ру, Богоро́дице,/ и́же во глубине́ зол поги́бели мене́ погруже́ннаго злоу́мно/ сластьми́ плотски́ми и пристра́стием, вещми́ жития́,/ изведи́, Пресвята́я Де́во, Свои́м милосе́рдием,/ не и́мам бо наде́жды отню́д спасе́ния,/ ве́сь бо е́смь, Чи́стая, во отча́янии,/ да Тя непреста́нно велича́ю.

Светилен. 

Ревни́тель бы́сть ди́вному Симео́ну,/ пусты́ню и све́рстника оста́вившему,/ и юро́дство на ся возло́жшему, и Го́рния митропо́лии дости́гшу./ С ни́мже ты ны́не наслажда́ешися, и нас помина́й,/ пра́зднующих твои́х честны́х моще́й обре́тение, Макси́ме Богому́дре.

Молитва блаженному Максиму

Уго́дниче Бо́жий, моли́твенниче наш те́плый и ско́рый помо́щниче, блаже́нне Макси́ме! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х, прославля́ем многотру́дныя по́двиги юро́дства твоего́ Христа́ ра́ди, возлюби́в бо Еди́наго Бо́га от всея́ души́ твоея́, ты мирски́ми красо́тами не восхоте́л еси́ наслажда́тися; родна́го жили́ща, любве́ сро́дник, бога́тства и сла́вы вре́менныя отре́клся еси́ и безприю́тное житие́ возлюби́л еси́. Прилежа́в о спасе́нии души́, пло́ть твою́ нагото́ю теле́сною, мра́зом и зно́ем, посто́м и бде́нием, долговре́менным на земли́ лежа́нием изнури́л еси́ и вся стра́сти ея́ ду́хови покори́л еси́, на земли́ пожи́в небе́сно, во пло́ти духо́вно. Умо́м ве́сь к преми́рным взе́мся, плотску́ю му́дрость отри́нул еси́ и, быв мудр о Христе́, юро́д ми́рови показа́лся еси́, от неразу́мных мно́гия оби́ды и бие́ния благоду́шно претерпева́я и мно́гих нечести́вых на пу́ть спасе́ния наставля́я. Те́мже, по сконча́нии твои́х по́двигов, Всепра́ведный Судия́ нетле́нием честны́х твои́х моще́й и мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в Небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, предстоя́ Престо́лу Непристу́пнаго Боже́ственнаго Све́та, в нем, я́ко в зерца́ле, ви́диши на́ша ну́жды, слы́шиши на́ша к Тебе́ проше́ния и, я́ко друг Христо́в, и́маши ве́лие к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о нас. сего́ ра́ди усе́рдно про́сим тя: помоли́ся Го́споду Бо́гу о нас, к земли́ приве́рженных, да и мы, в подража́ние твоему́ ангелоподо́бному на земли́ житию́, не погря́знем в су́етных жите́йских попече́ниих и в земны́х наслажде́ниих, не прельща́емся и не прилепля́емся все́ю душе́ю к тле́нным ми́ра сего́ благо́м, но да обрати́т Госпо́дь Свое́ю благода́тию на́ша мы́сли и жела́ния к Небе́сным и укрепи́т жела́ти восприя́тия бу́дущих нетле́нных сокро́вищ, да пода́ст нам, сла́бым, си́лу к побежде́нию страсте́й, мы́слей и жела́ний грехо́вных, да плени́т наш кичли́вый ум в послуша́ние ве́ры, изба́вит от высокоу́мия, суему́дрия, ло́жных па́губных уче́ний и да́рует нам му́дрость духо́вную, да раствори́т окамене́нная се́рдца на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о на́ших согреше́ниих, согре́ет их любо́вию к Нему́, на́шему Созда́телю, и к бли́жним на́шим. Испроси́ всем, во вся́кой ну́жди су́щим и к твоему́ заступле́нию прибега́ющим, вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен: больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, бе́дствующим по́мощь, оби́женным защи́ту. Принеси́ ко Го́споду святу́ю моли́тву о всех нас, многогре́шных, я́ко да не по грехо́м на́шим возда́ст нам, ниже́ по беззако́ниим на́шим нака́жет нас, но отврати́т вся́кий гнев, пра́ведно дви́жимый на ны, и проба́вит ми́лость Свою́, вся́ких нужд, бед, напа́стей, скорбе́й и боле́зней нас избавля́я, и и́миже ве́сть судьба́ми да наста́вит нас на пу́ть спасе́ния, пода́ст про́чее вре́мя живота́ на́шего в покая́нии и благоче́стии преити́ и христиа́нскую кончи́ну, неболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского