Шрифт

24 августа.

Канон святителю Нифонту, Патриарху Константинопольскому

Святителя Нифонта, Патриарха Константинопольскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Де́лы просия́л еси́ благоче́стия,/ высокотво́рным смире́нием украша́емь,/ Афо́на похвало́, патриа́рхов удобре́ние,/ Ни́фонте сла́вне,/ моли́ся о нас, любо́вию сла́вящих тя.

Канон, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ Изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Пресве́тлою сла́вою Божества́ озаря́емь, Боже́ственный о́тче,/ души́ мое́й мглу разжени́,/ да воспою́ сла́вныя по́двиги твоя́, Христо́в иера́рше.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Благочести́ваго ко́рене о́трасль сый, блаже́нне,/ зако́н животво́рный всех Влады́ки от ю́ности возлюби́л еси́/ и вся́кое беззако́ние умерщвля́ющее возненави́дел еси́.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Теку́щих непостоя́нства избежа́в,/ веще́ственная на духо́вная премени́л еси́, я́ко Богому́дрый,/ и благода́тию Бо́жиею обогати́лся еси́, благосла́вне.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Четвери́цу доброде́телей приусво́ил еси́, преподо́бне,/ целому́дрие, му́дрость, му́жество и пра́вду,/ и те́ми возше́л еси́ на высоту́ богозре́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственными бодростьми́, постом же и моли́твою вооружи́вся,/ пло́ти, ми́ра и диа́вола победи́тель, о́тче, был еси́,/ Всемогу́щия Тро́ицы осене́н си́лою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия,/ моли́тися не преста́й о живу́щих в Горе́ Твое́й,/ да напра́вит Госпо́дь стопы́ на́ша по словеси́ Своему́,/ да благода́ть и ми́лость от Него́ обря́щем.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Плотско́е му́дрование раче́нием Боже́ственным препобеди́в,/ прите́кл еси́ всеусе́рдно на святу́ю Го́ру,/ иде́же, Богозва́нне, стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Все́льник сый оби́тели Предте́чи, блаже́нне,/ благоугоди́л еси́ Бо́гови преподо́бническими труды́ твои́ми/ и мона́шествующих Афо́на яви́лся еси́ наста́вник и засту́пник.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Исти́ны ревни́теля уве́девше тя, святого́рстии и́ноцы/ Богому́дрыми словесы́ твои́ми просвеща́хуся и позна́нию воли Бо́жии поуча́хуся./ Те́мже тя, о́тче отце́в, почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трисо́лнечнаго Божества́ невече́рний свет прии́м в се́рдце свое́м,/ показа́лся еси́ столп пресве́тлый,/ всю Го́ру озаря́я, Ни́фонте богатносве́тле.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Держа́вное прибе́жище и́ноком Горы́ Твое́й, Богоро́дице,/ не пре́зри нас, притека́ющих к заступле́нию Твоему́,/ но, предваря́ющи, спа́сай от вся́кия беды́ и ско́рби.

Седа́лен, глас 4:

Вы́шних ища́, прия́л еси́ бога́тство некра́домо благода́ти,/ и вся обогаща́еши ве́рныя, свяще́ннейший Ни́фонте,/ и сердца́ весели́ши притека́ющих к Тебе́./ Тем, досто́йную мзду твои́х трудо́в прии́м от подвигополо́жника Христа́,/ моли́ся тому́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего, от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная./ Тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Ты был еси́, всече́стне, по́стник,/ во а́лчбе и жа́жди пребыва́яй и трезвя́йся во бде́ниих и моли́твах,/ ты друг друго́м и враго́в примире́ние,/ ты стра́нных упокое́ние и в беда́х помо́щник.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Ты, о́тче, смире́н, кро́ток, незло́бив, безмо́лвен и сострада́телен ко всем показа́лся еси́,/ ты заступле́ние си́рых, ни́щих бога́тство,/ утеше́ние скорбя́щих и всех исправле́ние, досточу́дне.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Ты, преподо́бне, мона́шествующим Горы́ Афо́нския свети́льник, утвержде́ние и ра́дование,/ ты в по́двизех и доброде́телех ясне́йший о́браз,/ живопису́яй нам спаси́тельную стезю́ дея́ния и зре́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты, Ни́фонте, наста́вник возжеле́нен был еси́,/ сла́док словесы́, прост нра́вы, духо́вными дарова́нии пребога́т,/ Пресвято́ю Тро́ицею ущедря́емь во спасе́ние мно́гих, Богоприя́тне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты патриа́рхов сла́ва, Влады́чице,/ святи́телей похвала́ пресве́тлая,/ Ты по́стников украше́ние и и́ноков освяще́ние,/ Ты ве́рных спасе́ние и ми́ра всего́ покро́в, Преблагослове́нная.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

По́стничеством предочи́стив ду́шу и те́ло, прехва́льне,/ свяще́нства сподо́бился еси́ пома́зания свята́го/ и был еси́ иере́ев благоле́пие.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Сосу́д свяще́н сый Ду́ха благода́ти,/ испроси́ нам освяще́ние,/ любо́вию почита́ющим, священнотаи́нниче, па́мять твою́.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

В высоту́ любве́ дости́г, всече́стне,/ на высо́цем све́щнице Це́ркве поста́вился еси́,/ архипа́стырь быв христоимени́тым лю́дем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трои́ческим сия́нием озаря́емь,/ Боже́ственных, Ни́фонте, позна́л еси́ уче́ний глубину́/ и па́ству твою́ те́ми уму́дрял еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тебе́, Богоизбра́нная, Предста́тельницу и́мамы непосты́дную:/ изба́ви, Госпоже́, Го́ру и оби́тель сию́ от наше́ствия язы́к,/ я́ко твое́ достоя́ние.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Велича́ют тя, Богому́дре, Фессалони́кский град и Византи́я сла́вная/ и с ни́ми святоиме́нный Афо́н,/ иму́ще тя па́стыря и моли́твенника.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Ублажа́ет тя Влахи́йская страна́ и ра́дуется о Тебе́,/ сладкоглаго́ливаго уче́ния твоего́ наслади́вшися и моли́тв,/ и́миже утвержда́л еси́ ю.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко досто́йно почти́м труды́, боле́зни и по́ты,/ подъя́тыя тобо́ю, иера́рше, па́ствы ра́ди твое́я,/ гоне́ния же от враг ви́димых и неви́димых?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да сла́ву неизме́нную благоугоди́вших Тро́ице улучи́ши на Небеси́,/ сла́ву земну́ю, о́тче, презре́л еси́,/ изгна́ние, озлобле́ние же и уничиже́ние терпя́ исти́ны ра́ди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, стено́ необори́мая и́ночествующих в насле́дии твое́м, Присноде́во,/ и ору́жие непобеди́мое на борю́щия ны,/ спа́сающая Тя призыва́ющия.

Конда́к, глас 8:

Сла́вных по́двигов твои́х, святи́телю Христо́в,/ светоно́сная па́мять возсия́ днесь,/ услажда́ющи ду́ши и освяща́ющи/ лобыза́ющих твоя́ честны́я мо́щи./ Те́мже с весе́лием зове́м ти:/ ра́дуйся, Ни́фонте Богому́дре.

И́кос:

А́нгела тя зря́ще во пло́ти, свя́те,/ удивле́нием содержи́ми о вели́ких исправле́ниих твои́х по́стнических и па́стырских,/ си́цевая ра́достная Тебе́ прино́сим:/ ра́дуйся, све́та Боже́ственнаго прия́телище;/ ра́дуйся, доброде́телей сокро́вище./ Ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе;/ ра́дуйся, Правосла́вия ревни́телю./ Ра́дуйся, свети́льниче Афо́на пресве́тлый;/ ра́дуйся, звездо́, Восто́к озаря́ющая./ Ра́дуйся, па́дающих возста́ние;/ ра́дуйся, согреша́ющих исправле́ние./ Ра́дуйся, я́ко яви́лся еси́ ве́рный служи́тель Бо́жий;/ ра́дуйся, я́ко вшел еси́ в ве́чную ра́дость Го́спода своего́./ Ра́дуйся, от бед избавля́яй призыва́ющия тя;/ ра́дуйся, от вся́ких злых подая́й свобожде́ние./ Ра́дуйся, Ни́фонте Богому́дре.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Лише́нный престо́ла твоего́, я́ко други́й Златоу́ст, непра́ведно,/ дарова́лся еси́ па́ки, всече́стне, Афо́ну, взыва́ющему́ о Тебе́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Всели́вся, я́коже и пе́рвее, во оби́тели Дионисиа́тстей, украси́тель тоя́ был еси́,/ вели́ким же смире́нием и терпе́нием твои́м, свя́те, вся и́ноки Горы́ удиви́л еси́, взыва́ющия о Тебе́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ ты, досточу́дне, яви́лся еси́ к бе́дствовавшим в мо́ри,/ а́бие бысть тишина́, и вси спасо́шася от потопле́ния./ Но и на́ше утиши́ волне́ние страсте́й моли́твами твои́ми, да пое́м:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Апо́столов прее́мника, вели́ких святи́телей единонра́вна,/ по́стников ревни́теля, мо́лим тя, Ни́фонте:/ бу́ди хода́тай ко Пресвяте́й Тро́ице о нас, пою́щих:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ди́вна Ты, Влады́чице, во святе́м Горы́ Твое́я/ и па́стыре слове́сных ове́ц Сы́на Твоего́, Ни́фонте прехва́льнем,/ его́же моли́твами соблюда́й нас в ми́ре и любви́, да пое́м:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Страда́льческаго жития́ твоего́, прехва́льне, подража́телие, ученицы́ твои́ Мака́рий и Иоаса́ф,/ моли́твами твои́ми укрепле́ннии,/ му́жески за Христа́ пострада́ша, вопию́ще:/ му́ченицы, превозноси́те его́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Тече́ние сконча́в, Богому́дре, ве́ру соблю́л еси́,/ про́чее соблюде́ся Тебе́ вене́ц пра́вды от Христа́,/ угото́ванный лю́бящим его́ па́стырем и вопию́щим:/ святи́телие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ гони́тель твой, свя́те, не обрета́ше при жи́зни и по сме́рти поко́я,/ ты, я́ко незло́бивый, принесе́нием моще́й твои́х/ пода́л еси́ тому́ проще́ние и поко́й, во е́же всем вопи́ти:/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко за́поведей ева́нгельских храни́тель,/ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха очище́н,/ Пресвяты́я Тро́ицы был еси́ свяще́нное жили́ще./ Тем притека́ющия к моще́м твои́м освяща́еши, во е́же тем вопи́ти:/ раби́ Госпо́дни, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Изба́ви, о Всеблага́я Госпоже́,/ су́щия во Афо́не рабы́ Твоя́ от лю́тых в житии́ сем и по кончи́не,/ да благода́рственно о Тебе́ взыва́ем:/ преподо́бнии, превозноси́те Го́спода во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Свя́тостию дел и благода́тию сло́вес твои́х наслади́вшиися, всеблаже́нне, и́же во Влахи́и, ве́рнии/ и пра́ха от гро́ба твоего́ иска́ху прикосну́тися,/ ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода велича́юще.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Сострада́тельный ко всем нрав твой ви́дев,/ Всеблаги́й Бог исто́чник показа́ чуде́с честны́я оста́нки твоя́, всехва́льне,/ с ве́рою к ним припа́дающим и Вы́шняго Даропода́теля велича́ющим.

Припев: Святителю отче Нифонте, моли́ Бо́га о нас.

Свиде́тельствуют гра́ди и ве́си Влахи́и оби́лие благода́ти,/ исте́кшия от твои́х моще́й, всесла́вне,/ в принесе́нии бо тех исцеле́ния повсю́ду подава́хуся Го́спода о Тебе́ велича́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Престо́лу предстоя́ Трисо́лнечнаго Божества́,/ я́ко преподо́бен, я́ко святи́тель, я́ко патриа́рх дея́нием и зре́нием,/ проси́ нам, Богоприя́тне, ми́ра и спасе́ния,/ да о Тебе́ Пресвяту́ю Тро́ицу велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мари́е Всепе́тая, моли́твы Твоего́ уго́дника Ни́фонта приими́ о нас,/ соверша́ющих па́мять его́,/ да, предста́тельством того́ спасе́ннии Тобо́ю,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́ем.

Свети́лен:

Огнь Пресвята́го Ду́ха прия́в в ду́шу твою́, о́тче,/ яви́лся еси́ весь о́гнен, я́коже ви́дяху тя и́ноцы Дионисиа́та,/ Боже́ственною бо любо́вию пламене́я,/ просвеща́еши и согрева́еши с ве́рою притека́ющия к Тебе́,/ святи́телю Ни́фонте пребога́те.

Молитва преподобному Нифонту

Преподобие отче Нифонте! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О. превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова. Идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Нифонта, Патриарха Константинопольскаго