Шрифт

24 августа.

Канон преподобному Феодору, князю Острожскому, во иноцех Феодосию Киево-Печорскому чудотворцу

Преподобнаго Феодора, князя Острожскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь святаго, глас 7.

Преобрази́л еси́ земнаго княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз смире́нный,/ и вме́сто враго́в ви́димых/ на неви́димыя ополчи́лся еси́,/ и, обою́ победи́тель кра́сен явля́яся,/ еди́н от чудотво́рец Пече́рских показа́лся еси́;/ Те́мже и нам ре́вности Бо́жия дар испроси́,/ братолю́бием сердца́ на́ша просвети́/ и ко спасе́нию ве́чному стези́ на́ша, Фео́доре блаже́нне, напра́ви.

Ин тропарь, глас 4:

Кня́жеских дароноше́ний и всего́ су́етствия мирска́го спе́шне отве́ргся,/ Бо́жиих же дарова́ний, прему́дре Фео́доре, преи́скренне сподо́битися жела́я,/ прия́л еси́ и́ноческий о́браз/ и, в нем смире́нным послуша́нием и безмо́лвным житие́м Царю́ Небе́сному благоугожда́я,/ получи́л еси́ от Него́ безсме́ртныя дары́,/ и́хже и нам, чту́щим тя,/ получи́ти моли́ся.

Ин тропарь, глас тойже:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ блаже́нне Фео́доре,/ яви́ бо тя Христо́с/ я́ко вои́стинну богодарова́нное сокро́вище Волы́нстей земли́,/ но́ваго побо́рника ве́ры Правосла́вныя,/ и наро́ду росси́йскому пресла́вна и благоприя́тна./ Те́мже ны́не, плоды́ светоно́сных трудо́в твои́х/ в стране́́ на́шей под се́нию Святы́я Це́ркве Правосла́вныя наслажда́ющеся,/ хва́лим Го́спода,/ дарова́вшаго Тебе́ си́лу и кре́пость на сопроти́вныя,/ Его́же моли́ спасти́ оте́чество твое́,/ и держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти,/ и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Канон преподобнаго, глас 8

Песнь 1

Ирмос: Посече́нный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де;/ лю́таго врага́, вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Фео́дора блаже́ннаго просла́вим, бра́тие, кня́зя же и во́ина,/ не свое́й сла́вы иска́вшаго, но с еретики́ за ру́сскую зе́млю пра́вшагося,/ последи́ же во а́нгельстем о́бразе земна́я вся оста́вившего/ и де́моны попра́вшаго кре́пко.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Еди́н от чудотво́рец Пече́рских яви́лся еси́, Фео́доре блаже́нне,/ но и Волы́нская земля́ о па́мяти твое́й весели́тся,/ от всех же конце́в земли́ ве́рнии ко предста́тельству твоему́ притека́ют,/ всем у́бо бу́ди слы́шатель благи́й и покая́нию учи́тель.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́наго блаже́ннаго живота́, его́же сподо́бился еси́, Фео́доре преподо́бне,/ и нас насле́дники сотвори́ твои́ми моли́твами,/ а́ще и погреша́ющих много, но многостра́стное житие́ свое́ осужда́ющих/ и твои́м моще́м ве́рою покланя́ющихся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: На Тя, Де́во, наде́жду положи́х спасе́ния моего́,/ грехо́вныя скве́рны всего́ мя омы́й и чи́ста соде́лай Сы́ну Твоему́,/ изря́дно благоугожда́юща и творя́ща Сего́ всесвяту́ю волю.

Песнь 3

Ирмос:Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии твое́м.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Даждь ми, преподо́бне о́тче, от даро́в Боже́ственныя благода́ти,/ и́хже оби́льно причасти́лся еси́, неуста́нную о спасе́нии ре́вность,/ от Го́спода мне сию́ испроси́в/ и твои́м благослове́нием запечатле́в неви́димо.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

О, ка́ко восхоте́л бых аз не то́чию усты́ твое́ житие́ прославля́ти, блаже́нне,/ но и подража́тель того́ яви́тися,/ о сем у́бо сотвори́ моли́тву Христу́ Бо́гу,/ презира́я моя́ лю́тая прегреше́ния и покая́нию моему́ внима́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зум всесоверше́н показа́л еси́, о́тче преподо́бне,/ егда́ за зло добро́м супоста́ту твоему́ возда́л еси́/ и я́ко друг благи́й врагу́ твоему́ яви́лся еси́./ Аз же бесо́м друг страстьми́ свои́ми бых, увы мне;/ но твои́ми моли́твами па́ки победи́теля тех яви́ мене́, блаже́нне Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Я́же еди́на ра́дость несказа́нно ро́ждши;/ ра́дуйся, колесни́це и о́блаче Сло́ва;/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Де́во Неискусобра́чная;/ ра́дуйся, преподо́бных сла́во;/ ра́дуйся, му́чеников венча́ние.

Седа́лен преподо́бнаго, глас 4.

Неприступную сла́ву Пресвяты́я Тро́ицы созерца́ет днесь преподо́бный Фео́дор,/ мы же земны́х помышле́ний не оставля́ем, увы нам,/ но, того́ исправле́ния воспомина́юще, па́ки к Небе́сным душе́ю восхища́еми, глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, моли́тву сотвори́ Христу́ Бо́гу,/ е́же спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м умны́ма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Укра́сися княже́ние твое́, о́тче преподо́бне,/ не то́чию свои́х ти по ве́ре от враго́в защище́нием,/ но и че́шскаго народа проти́ву лати́н заступле́нием,/ вся бо в любо́вь Христо́ву, я́ко Па́вел о́ный, призва́ти вожделе́л еси́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Остро́г град, ма́лую часть твои́х нетле́нных моще́й прия́ти сподо́бивыйся,/ а́ки насле́дие княже́ния твоего́,/ о сем све́тло возра́довася и твои́ми доброде́тельми хва́лится,/ та́кожде свята́я Ла́вра Ки́евская, твое́ нетле́нное те́ло показу́ющи ве́рным,/ засту́пника тя своего́ имену́ет/ и на моли́твы твоя́ упова́ет те́пле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святы́й Фео́дор ны́не от Небе́с на зе́млю Росси́йскую призира́ет/ и на брань духо́вную нас, бра́тие, воздвиза́ет:/ потщи́мся у́бо грехо́вную оттрясти́ ле́ность, и сердца́ на́ша горе́ воздви́гнути,/ и жела́нием ве́чныя жи́зни испо́лните.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: В жена́х еди́на Де́ва пребыла́ еси́ и пре́жде рождества́, и по рождестве́:/ Бог бо бе, обновля́я естества́ па́че сло́ва, из Тебе́ неизрече́нно воплоща́емь,/ и́же горе́ пре́жде век и на земли́ в после́дняя ле́та рождься, Пренепоро́чная.

Песнь 5

Ирмос: Мрак души́ мое́й разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/ началоро́дную тьму изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Тре́бующим твоего́ на враги́ заступле́ния,/ царе́м же и лю́дем, был еси́, Фео́доре, неуста́нный помо́щник,/ зане́ по глаго́лу Госпо́дню за дру́ги ду́шу свою положи́ти гото́в был еси́,/ Те́мже и нас не отри́ни, блаже́нне,/ твоего́ заступле́ния на де́моны прося́щих.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дуйся, Влади́мире равноапо́стольне, твоего́ пра́внука зря,/ ра́йскою сла́вою украше́на на Небеси́, и на земли́ от христиа́н ублажа́ема,/ и на враги́ сим моли́твою свое́ю спобо́рствующа.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́блак искуше́ний, на Росси́йския лю́ди от безбо́жник наше́дший,/ твои́ми моли́твами разжени́, Фео́доре прему́дре,/ зане́, умно́жившимся собла́зном, кре́пость на́ша оскуде́./ Не оста́ви у́бо зе́млю твою́ от враго́в Христо́вых противорастле́тися,/ но ве́ру несомне́нную и упова́ние от Бо́га низпосли́ душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Де́во Ма́ти Отрокови́це, Непостижи́маго пло́тию ро́ждши,/ А́нгелов сла́во и де́монов я́зво, Богоневе́сто,/ мое́ се́рдце, уя́звенное грехми́, исцеле́ния Боже́ственнаго сподо́би.

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ мое́ страстьми́ умертви́ся,/ моли́тва ле́ностию мно́гою оскуде́, братолю́бием украси́тися не попеко́хся;/ и́же ми́ру умертви́выйся и в моли́тве до сме́рти пребы́вый,/ братолю́бия рачи́телю, о́тче преподо́бне, помози́ ми во гресе́х погиба́ющему́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Самаго себе́ пла́чу, окая́нный, и земли́ на́шея растле́ния,/ но, твое́ предста́тельство призыва́я, о́тче преподо́бне,/ па́ки к духо́вному де́ланию воздвиза́юся и глаго́лю:/ заступи́ твою́ зе́млю, уго́дниче Бо́жий,/ и о спасе́нии мое́м сотвори́ моли́тву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кто от ве́рных не удиви́тся преподо́бнаго Фео́дора ре́вности духо́вней:/ той бо на княже́нии ве́ры бысть подви́жник/ и в по́двизе пеще́рнем князь над страстьми́ вско́ре показа́ся,/ по преставле́нии же свое́м А́нгелов купножи́тель.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ума́ моего́ извраще́ния/ и души́ двиза́ния страстна́я и лю́тая, Де́во, испра́ви/ и це́ла мя соблюди́ от всегда́ неми́лостивно находя́щих ми.

Конда́к, глас 4:

Красоты́ ри́зныя возгнуша́вшагося/ и бога́тства тле́ннаго со благодаре́нием отве́ргшагося,/ в ри́зу же безстра́стия обле́кшагося/ и бога́тому в щедро́тах Христу́ возсле́довавшаго,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Фео́дора достосла́вна,/ я́ко моля́щася непреста́нно/ о душа́х на́ших.

И́кос:

Восхва́лим, бра́тие, Фео́дора блаже́ннаго,/ той бо от ю́ности себе́ не пощади́,/ в похо́дех проти́ву враго́в ве́ры на́шея плоть изнуря́я и живо́т свой за дру́ги полага́яй,/ и, я́ко Дави́д Соломо́ну, своему́ сы́нови о построе́нии хра́мов Бо́жиих заве́т преда́в,/ мона́шеское житие́ изво́лил есть,/ а́ки раб бра́тии угожда́яй и себе́ сама́го смиря́яй,/ того́ у́бо воспои́м, бра́тие, я́ко Бо́гу и бли́жним порабо́тившагося,/ враги́ же ви́димыя и неви́димыя смири́вшаго/ и моля́щагося непреста́нно о душа́х на́ших.

Песнь 7

Ирмос: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Остро́г град твоя́ по́двиги, о́тче преподо́бне, пропове́дует,/ храни́т же оби́тель Де́рманская тех па́мять,/ воспева́ет и Пече́рская Ла́вра терпе́ние твое́ и ве́ру,/ лю́дие же росси́йстии и наро́д че́шский в твое́м заступле́нии обще́ние любве́ свое́й утвержда́ют.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Мо́лмся Тебе́, Фео́доре блаже́нне,/ да, я́коже кре́пость стоя́ния твоего́ ча́дом твои́м по пло́ти дал еси́/ и сих до четве́ртаго рода ада́манты Правосла́вныя ве́ры яви́л еси́/ и проти́ву враго́в той борцы́ неодоли́мы,/ та́кожде и нас, твоя́ же по ду́ху ча́да,/ подража́тели му́жества твоего́ предста́тельством твои́м соде́лай.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум мой изнемога́ет, от страсте́й противобо́рствуемь,/ и де́рзость враго́в Христо́вых стра́хом коле́блет мою́ ду́шу,/ сию́ у́бо укрепи́, о́тче преподо́бне,/ и Боже́ственною просвети́ ре́вностию и о вре́менных небреже́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Разуме́вше издале́ча честни́и проро́цы та́инства Твоего́ неизрече́нную глубину́,/ многоо́бразно всем уясни́ша твое́ рождество́, Де́во, взыва́юще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Мое́ неразу́мие твое́ю моли́твою исцели́, о́тче преподо́бне,/ по́мыслы покая́ния просвеща́я мою́ ду́шу/ и враги́ проща́ти о́бразом жития́ твоего́ науча́я,/ и к по́двигу возведи́ воздержа́ния.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Огнь любве́ Бо́жия, преди́вный Фео́доре, в свое́м се́рдце возже́г,/ единоплеме́нныя че́шския лю́ди проти́ву лати́нян защити́л еси́:/ тем и ны́не бу́ди проти́ву е́реси защити́тель, о́тче преподо́бне,/ и́же Правосла́вную ве́ру от язы́ка их любо́вию восприя́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лю́дем безчи́сленным от мно́гих язы́к, во святу́ю Ла́вру приходя́щим,/ и на вся́ком ме́сте по́мощь твою́ призыва́ющим/ ско́рый слы́шатель и до́брый спасе́ния наста́вник, преблаже́нне Фео́доре, яви́лся еси́,/ всех ко Христу́ неви́димым посеще́нием твои́м призывая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Умерщвле́нную угрызе́нием змии́ным ду́шу мою,/ еди́на Исто́чник жи́зни ро́ждшая, Всенепоро́чная, оживи́/ и твори́ти сподо́би нас ра́ди из Тебе́, Де́во, Ро́ждшагося хоте́ние, вопию́щу:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Ю́жский преде́л земли́ Росси́йския твои́х по́двиг прославле́нию навы́че, Фео́доре блаже́нне,/ сей у́бо в Правосла́вии утверди́, проти́ву нечести́выя е́реси укрепи́,/ но и о всем ми́ре моли́твенник неуста́нный пребу́ди.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Се вре́мя твоего́ заступле́ния прии́де, о́тче преподо́бне:/ ви́диши бо зе́млю нашу от нечести́вых уче́ний обурева́ему,/ зри́ши бо оскуде́ние любве́ на́шея, от Христа́ предрече́нное,/ и душ челове́ческих разслабле́ние, и о пра́вде Бо́жией нераде́ние./ Поми́луй у́бо, поми́луй нас твои́м заступле́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́звы душ на́ших, от враг неви́димых наложе́нныя, исцели́, Фео́доре блаже́нне,/ и от бед и обстоя́ний моли́твами твоими огради́ нас,/ и ра́дости ве́чныя нас сподо́би,/ а́ще и недосто́йных, но твоему́ предста́тельству ве́рующих те́пле.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Глас Ти провозглаша́ем Гаврии́лов:/ ра́дуйся, земле́ избра́нная;/ ра́дуйся, трапе́зо златови́дная;/ ра́дуйся, челове́ков прибе́жище;/ ра́дуйся, му́чеников похвало́;/ ра́дуйся, А́нгелов ра́дование, Свята́я Богоро́дице,/ державо ве́рою чи́стою блажащих Тя.

Свети́лен:

Да восхва́лится преподо́бный Фео́дор от всех ве́рных язы́ков,/ я́ко ве́ры святы́я быв ратобо́рник, напа́ствуемых защити́тель,/ враго́м за зло до́брым воздая́тель,/ кня́жий вене́ц на и́ноческую власяни́цу премени́тель,/ поста́ и моли́твы благи́й о́браз яви́вый/ и о душа́х на́ших моли́твенник тепле́йший.

Молитва

Вои́нствование земно́е на духо́вную брань преложи́вый и о лю́дех свои́х до́брое попече́ние показа́вый, блаже́нне Фео́доре преподо́бне! К Тебе́ в смяте́нии серде́ц на́ших днесь прибега́ем и твое́й по́мощи стране́ на́шей и душа́м на́шим смире́нно проси́ти дерза́ем. Ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко малоду́шие на́ше и ле́ность духо́вная дале́че от твое́я па́жити ны отрева́ет и вся́каго омерзе́ния досто́йны ны соде́ловает, но милосе́рдие твое́ ко враго́м и преда́телем твои́м помина́юще, и́мже па́ки защи́тник яви́лся еси́, ра́внаго милосе́рдия твоего́ и нам, недосто́йным, мо́лим. Ты у́бо, уго́дниче Христо́в, от агаря́н разоре́нную зе́млю на́шу и от инове́рных подавля́ему жа́лостию и любо́вию объе́мля, па́ки к бо́дренному житию́ ве́рныя призва́л еси́, ели́ко во́инскими побе́дами, толи́ко и моли́твою и о́бразом жития́ своего́, а́ки све́щник златы́й, блиста́яся. Ты, мирска́го жития́ суету́ оста́вль, сам у́бо о души́ свое́й попече́нию в пеще́рнем уеди́нении преда́лся еси́, земли́ же на́шея попече́ние и исцеле́ние сла́вному ро́ду твоему́ запове́дал еси́, и та́ко преде́л свой еще́ на две́сте лет и вя́щше по кончи́не твое́й от сете́й ерети́ческих огради́л еси́. Ты и дале́че су́щее еди́нокровное нам пле́мя че́шское ко Правосла́вней ве́ре приближа́ти тща́лся еси́ и от лати́нскаго наше́ствия огражда́л еси́. Ты и ны́не, на Небесе́х душе́ю со А́нгелы водворя́яся, нетле́нным же те́лом посреде́ нас почива́яй, на́ша не отри́ни гла́сы ско́рбныя, но моли́твенный плач согреша́ющих сыно́в земли́ на́шея услы́ши. Согреши́хом бо и непра́вдовахом и от заве́т Бо́жиих отступи́хом, в развраще́нныя обы́чаи зле впадо́хом, и е́же еди́но на потре́бу есть, душ на́ших спасе́ние, в небре́жении оста́вихом, Тебе́ в Бо́зе пра́вда и сла́ва, о́тче преподо́бне, нам же стыде́ние лица́. О́баче ели́ко грешне́йшии яви́хомся, толи́ко вя́щшаго сострада́ния твоего́ тре́буем и в покая́нии зове́м ти си́це: твоея́ неистощи́мыя любве́ луч нам низпосли́, гнев Бо́жий, пра́ведно на ны дви́жимый, моли́твою твое́ю от нас отведи́, спаси́тельную благода́ть его́ к нам, недосто́йным, предста́тельством твои́м низведи́ и от грехо́вныя бе́здны к высоте́ покая́ния нас возведи́, да та́ко и мы житие́ свое́ испра́вити потщи́мся, кре́пость земли́ на́шея па́ки обновля́ти начне́м, враго́в же ве́ры Христо́вы и злых преле́стников безбоя́зненно отража́ти сло́вом и житие́м возревну́ем и Спаси́теля на́шего со все́ми святы́ми благода́рно воспева́ти бу́дем, сла́вяще его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина молитва

О преподо́бне о́тче Фео́доре, земли́ Волы́нския похвало́ и прибе́жище, святы́я же Ла́вры Пече́рския сла́во и украше́ние! При́зри на предстоя́щия лю́ди, твое́я по́мощи с ве́рою прося́щия и согреше́ния своя́ Тебе́ испове́дающия, приими́ тех усе́рдныя моли́твы и от вся́кия ско́рби и ну́жды предста́тельством твои́м изба́ви. Помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше зде проводи́ти, во благополу́чии памятова́ние о за́поведех Бо́жиих всеме́рно храни́ти, в беда́х же от ро́пота и уны́ния огражда́тися, оба́че и по́мыслом лу́чшим сердца́ на́ша испо́лни, да твоего́ благоутро́бия и я́же о ве́ре ре́вности подража́тели бы́вше, о́ных сподо́бимся ве́чных благ, и́миже днесь украша́яся, моли́твы о спасе́нии на́шем возно́сиши ко Го́споду, Ему́же сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобнаго Феодора, князя Острожскаго