Шрифт

24 августа.

Канон святому мученику и архидиакону Евплу

Святаго мученика и архидиакона Евпла
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евпл/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Канон святаго, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жием Креста́ до́бре преплы́в, вшел еси́ в приста́нище жи́зни,/ в не́мже ра́достно водворя́йся, сла́вне,/ уста́ви се́рдца моего́ многомяте́жное волне́ние,/ ти́хо сла́вит и па́мять твою́.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Всесве́тлая звезда́, доброде́тельными уче́нии озаря́я ве́рныя,/ возсия́л еси́, му́дре, честне́й тве́рди, Е́впле, церко́вней/ и мрак отгна́л еси́ де́монский си́лою духо́вною.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Вжиля́емь, му́дре, Боже́ственною си́лою,/ дерзнове́нным по́мыслом, Бо́га, от Бо́га рожде́ннаго, пропове́дал еси́,/ распя́тие во́лею претерпе́вшаго и сме́ртию сме́рть разо́ршаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да подви́жатся к твоему́ хвале́нию вся́ка уста́,/ я́ко из уст вра́жиих Боже́ственными уче́нии, Богоно́се, исхи́тил еси́,/ вся, благопоко́рно прие́мшия сло́веса твоя́, страстоно́сче Христо́в до́блественне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Уясни́в Твою́ Христо́с утро́бу светоно́сную сни́тием стра́шным,/ я́ко со́лнце, Чи́стая, су́щим в ми́ре возсия́,/ реша́ многобо́жия мглу те́мную и просвеща́я ми́ра концы́.

Песнь 3

Ирмос: Я́ко непло́ды роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Себе́ сама́го изда́л еси́, я́ко а́гнец,/ во́лею закла́тися хотя́ за Христа́,/ Тебе́ ра́ди во́лею обнища́вшего и закла́вшася, Е́впле всеблаже́нне.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Заколе́ние непоро́чно, благово́нна же́ртва/ и приноше́ние соверше́нно прине́слся еси́ Бо́гу, ра́достно, блаже́нне, вопия́:/ Свят еси́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ны утвержда́емь Ева́нгельскими, Богому́дре,/ посреди́ муже́й беззако́нных предста́л еси́, зовы́й я́ве:/ не и́щущим обрето́хся, обличи́ти сих злоче́стие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Бог, посреди́ Тебе́ всели́вся,/ ника́ко де́вства Твоего́ ключа́ поколеба́, Чи́стая,/ Его́же приле́жно моли́, утверди́ти вся, пою́щия Тя.

Седа́лен, глас 1.

Ору́жием Креста́ до́бре преплы́в,/ вшел еси́ в приста́нище ти́хо Небе́сных жили́щ,/ в не́мже водворя́яся,/ творя́щим твою́ па́мять моле́бную твои́х по́двиг днесь, моли́ся Зижди́телю,/ изба́витися от вся́кия нужды и скорбе́й.

Сла́ва и ны́не, глас 4:

Христо́вых та́ин досто́ин бысть, Богому́дре Е́впле,/ возсия́л еси́ блиста́нием Боже́ственнаго Ду́ха,/ блазнь13 всю до конца́ потреби́л еси́,/ тем страда́нием зми́я победи́./ Но я́ко же́ртва прия́тна принесе́ся Творцу́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Песнь 4

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза,/ на Кресте́ твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Храм одушевле́н Тро́ицы Пресвяты́я я́ко вои́стинну яви́лся еси́/ и хра́мы и́дольския, Е́впле, низложи́л еси́ ору́жием ве́ры.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Наслажда́яся добро́тою Боже́ственною, Е́впле,/ ра́ны, и боле́зни, и вся́кия му́ки, блаже́нне, преоби́дел еси́/ и, ра́дуяся, пострада́л еси́.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Высокому́дренное се́рдце Паламни́ово,/ смири́вся, Богому́дре, смири́л еси́, му́чениче,/ и к Возне́сшему челове́ки возше́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Распаля́емь ре́вностию Влады́ки,/ вся́ку лесть, му́чениче, запали́л еси́ вои́стинну/ и к муче́нию усе́рдно отлучи́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: моля́т бога́тии лю́дие Твои́ Тя ро́ждшую Отрокови́цу,/ обогати́вшаго всех Боже́ственными разуме́нии, Христа́ Бо́га на́шего.

Песнь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твое́я, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Весь манове́нии Боже́ственными просве́щся и му́жеством укре́плься,/ я́ко лев изря́ден, ты к суди́щу, наде́яся, поте́кл еси́,/ злоче́стие побежда́я.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Дае́т тебе́ безпеча́льную жизнь Изба́витель,/ за Него́же сме́рть го́рькую, страстоно́сче сла́вне, претерпе́вшему,/ и с ли́ки причита́ет тя му́ченик до́бльствовавша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преклони́л еси́ вы́ю твою́ усе́рдным по́мыслом/ и, во главу́ усе́чен, Христу́ ясне́е и чисте́е прибли́жился еси́, преподо́бне,/ наслажда́яся обоже́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вы́шши яви́лася еси́ А́нгел вои́стинну,/ А́нгелов Творца́ па́че ума́ ро́ждши,/ просла́вльшаго святы́я му́ченики, Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Песнь 6

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́, возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Точа́ кровь, предста́л еси́ твоему́ подвигополо́жнику, до́блий Е́впле Богому́дре,/ и от Него́ венцы́ прия́л еси́ побе́ды, ра́дуяся.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Стал еси́ пред суди́щем му́жески,/ Влады́чния зако́ны рука́ми твои́ми, Е́впле, держа́/ и я́вственно беззако́нныя, преподо́бне, облича́я усе́рдно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мук мно́жества не убоя́вся, ни ужа́сся меча́,/ и́стину ты на суди́щи мучи́телей благоче́стно пропове́дал еси́/ и лесть умертви́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: О, чу́до пресла́вно!/ Ка́ко ражда́еши, иску́са му́жеска не позна́вши?/ Ка́ко же пита́еши, Де́во Ма́ти, Пода́теля вои́стинну млека́/ и Пита́теля всея́ тва́ри?

Конда́к свята́го, глас 1.

Зако́ны Христо́вы в руку́ обнося́,/ предста́л еси́, вопия́ враго́м, в по́двизе:/ самозва́н есмь страда́льчествовати тверде́йши./ Те́мже, приклони́в ра́достно вы́ю твою́,/ подъ́ял еси́ усече́ние мече́м,/ сконча́вый тече́ние твое́.

Песнь 7

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на буйство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Ка́плющи твоя́ кровь на зе́млю,/ угаси́ огнь пре́лести, всеблаже́нне,/ Христо́ву же Це́рковь бога́тно напои́ла есть,/ благоче́стно воспева́ющую тя.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Име́я му́дрость кре́пку и непоколеби́м по́мысл,/ пре́лесть потря́сл еси́/ и предстоя́щия лжи нело́жными обличи́л еси́ уче́нии, Е́впле всему́дре.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Дверь Тебе́ ра́йская, Е́впле, му́чениче Христо́в, отве́рзеся, блаже́нне,/ укра́шена ви́девши Боже́ственным страда́нием и побе́дным венце́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

У́глем Боже́ственным очи́стив, му́чениче, ду́шу,/ у́глие погаси́л еси́ многобо́жия, зовы́й:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Твою́ Боже́ственную утро́бу пещь пе́рсская вообрази́, Пренепоро́чная,/ Спа́сает ю́ноши неопа́льны, взыва́ющи:/ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Неду́гов вся́ческих очище́ние и духо́в лю́тых прогоне́ние твоя́ суть мо́щи,/ я́же обступи́вше, вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

О Тебе́ ве́рных собо́р возра́довася,/ ко Христу́ тя хода́тая стяжа́в,/ и моли́твенника те́пла, и предста́теля, всеблаже́нне Е́впле диа́коне,/ святы́х А́нгел собесе́дниче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соше́дшеся, почерпи́те, челове́цы,/ неду́гов разли́чных исцеле́ние от ра́ки му́ченика и возопи́йте ве́рою:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Украси́ся, Чи́стая Всенепоро́чная, па́че вся́каго а́нгельскаго благоле́пия,/ Творца́ ро́ждши челове́ков и А́нгелов./ Ему́же пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси./ Тем Тя вси велича́ем.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Ви́де́ти сподо́бився вои́стинну, пребога́те, да́льняя,/ Тебе́ жела́емое стяжа́л еси́ жела́ние,/ я́ко дости́г са́мое жела́нных соверше́ние,/ жела́ния твоего́ я́ве прехо́д, Е́впле, диа́коне досточу́дне.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко ски́петр, держа́ Крест, блаже́нне, руко́ю твое́ю,/ багряни́цу, ю́же от крове́й свяще́нных твои́х омочи́л еси́, све́тло обложе́н,/ Христу́ Царю́ ны́не предстои́ши,/ Е́впле, диа́коне досточу́дне.

Припев: Архидиаконе Евпле, моли́ Бо́га о нас.

Днесь Ката́нии честна́я митропо́лия, храни́теля тоя́ изря́дна тя стяжа́вши,/ пра́зднует, Боже́ственное соверша́ющи твое́ страда́ние,/ со все́ми епа́рхиями и гра́ды,/ ю́же снабди́ши твои́ми мольба́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со́лнце всесве́тло я́ве был еси́/ и к сия́нию пресели́лся еси́, му́чениче, Боже́ственному,/ прича́стием обожа́емь Боже́ственным, блаже́нне,/ и ны́не просвеща́еши пою́щия твое́ светоно́сное страда́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Све́та луча́ми, е́же в Тебе́, Богоневе́сто, ду́шу мою́ просвети́,/ лежа́щую в ро́ве поги́бели возста́ви,/ враги́ разража́ющи, оскорбля́ющия при́сно се́рдце мое́/ и к страсте́м порева́ющия мя.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче и архидиаконе Евпле! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святаго мученика и архидиакона Евпла