Шрифт

20 августа.

Канон преподобному Пимену Многоболезненному, в Ближних пещерах почивающему

Преподобнаго Пимена Многоболезненнаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 5:

Богоно́снаго Анто́ния смиренному́дрием подража́я,/ терпе́нием И́ову подо́бяся,/ не исцеле́ния от боле́зни, но па́че протяже́ния тоя́/ жела́л еси́ себе́, терпеливоду́шне Пи́мене,/ да не ка́ко, здрав быв/ и от ме́ста сего́ роди́тельми исто́ржен,/ сожи́тия преподо́бных и чи́на их лиши́шися,/ тем па́че наде́жды от сами́х А́нгел постри́жен был еси́,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Канон преподобнаго, глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Глубино́ю недоуме́ния содержи́м, молю́ Тя, Прему́дрости глубино́, Иису́се:/ возведи́ ум мой и подви́гни язы́к/ восхвали́ти уго́дника Твоего́, Пи́мена, вели́кое терпе́ние.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Во глубине́ безстра́стия стра́сти, преподо́бне, потопи́в,/ преше́л еси́ мо́ре ми́ра немо́крыми нога́ми,/ я́ко ни ум твой тиме́нию грехо́вному не при́косну́ся,/ от него́же и мене́ сохрани́ моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во глубине́ слез твои́х потопи́л еси́ мы́сленнаго фарао́на,/ ны́не же в приста́нищи Небе́снем пое́ши песнь побе́дную,/ иде́же и о мне, преподо́бне, моли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Во глубиие́ зол потопля́ему ми, Влады́чице,/ пода́ждь ру́ку помощи, я́коже Сын Твой Петро́ви,/ и приведи́ к приста́нищу спасе́ния.

Песнь 3

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь/ прише́ствием Твои́м,/ в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Процвела́ есть оби́тель Пече́рская преподо́бными отцы́,/ я́коже вертогра́д благово́нными кри́ны,/ посреде́ же их и ты, преподо́бне, в житии́ святы́нею,/ по преставле́нии же нетле́нием кра́сно процве́л еси́.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Процве́л еси́ богоуго́дным твои́м житие́м, я́коже цвет по́льный, преподо́бне,/ ны́не же святы́я твоя́ мо́щи в пеще́ре издаю́т благоуха́ние, я́ко крин удо́льный,/ и источа́ют благода́ть с ве́рою притека́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Крин в те́рнии, Пи́мен в терпе́нии боле́зней процвете́ чи́стотою,/ и́же, в ра́йския пресажде́н вертогра́ды,/ облагоуха́ет нас ны́не моли́твами свои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Цве́те благовонный, Пречи́стая Де́во,/ отжени́ смрад греха́ моего́/ и яви́ мя благоуха́ние Христо́во моли́твами Твои́ми.

Седа́лен, глас 2:

Сильне́е бе моли́тва твоя́, свя́те, к Бо́гу,/ егда́ отцы́ Пече́рстии о исцеле́нии твое́м моля́хуся,/ ты же приложе́ния боле́зней себе́ у Го́спода проси́л еси́/ и преодоле́вшие моле́ние твое́ еди́наго всех мольбы./ Ве́руем у́бо, я́ко и ны́не мно́го мо́гут святы́я твоя́ моли́твы.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Мно́го может моли́тва Ма́терняя на умоле́ние Влады́ки,/ моли́ у́бо его́ о нас, Де́во Ма́ти, и печа́ль нашу возвести́ Ему́,/ да, послу́шав Тя, ми́лостив нам бу́дет/ и, печа́ль в ра́дость претвори́в, пода́ст живо́т ве́чный.

Песнь 4

Ирмос: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Пе́ти и сла́вити Бо́га досто́йно пода́ждь нам, о́тче преподо́бне, моли́твами твои́ми,/ да всегда́ ублажа́ем тя.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Пе́ния а́нгельская в полу́нощи слы́шаша близ су́щии отцы́,/ егда́ в ри́зу тя спасе́ния облека́ху./ И нас у́бо а́нгельских пе́ний наслажда́тися сподо́би хода́тайством твои́м, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пою́ Тебе́, о́тче, усе́рдно,/ ублажа́ю преподо́бие твое́,/ велича́ю незло́бие и кро́тость твою́,/ хвалю́ терпе́ние, удивля́юся нетле́нию твоему́/ и покланя́юся целе́бным моще́м твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Певцы́ Твоя́ спаси́, о Всепе́тая Ма́ти, пла́ча ве́чнаго избавля́ющи,/ ми́лостию твое́ю отри́ вся́ку слезу́ от о́чию мое́ю/ и ра́дости ве́чныя сподо́би.

Песнь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же,/Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Хода́тайством твои́м, свя́те, от вся́каго наве́та вра́жия соблюда́й оби́тель,/ в не́йже сам богоуго́дне пожи́л еси́,/ и и́ночествующим помо́щник бу́ди,/ на твоя́ бо моли́твы упова́ем.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Хода́тай бу́ди мне к Пра́ведному Судии́, блаже́нне:/ есмъ бо неради́в, я́коже оный схи́мник,/ его́же бра́тии при кончи́не свое́й показа́л еси́,/ и́же о́браз вели́к име́яше, де́ла же ни ма́ла./ Сего́ ра́ди схи́ма его́ нетле́нна на обличе́ние и осужде́ние ему́ блюде́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хода́тайствуй ми спасе́ние отча́янному, блаже́нне,/ наста́ви на покая́ние гре́шнаго, преподо́бне,/ пода́ждь исправле́ние развраще́нному, о́тче,/ да не постыжду́ся, наде́яся на твоя́ моли́твы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Хода́таице ко Творцу́, Пречи́стая Де́во,/ всего́ мя, грехми́ оскверне́ннаго, очи́сти моли́твами Твои́ми,/ на Тя бо все упова́ние мое́ возлага́я, не постыжду́ся во век.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

В бе́здне злых весь мир лежи́т,/ сего́ ра́ди отве́рглся еси́ его́, да Благо́му благоугожда́еши Бо́гу;/ Ему́же благоугоди́ти и мене́ сподо́би, уго́дниче Бо́жий.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

В бе́здне боле́зней тя́жких лежа́,/ мно́гажды от служа́щих небрего́мый и оставля́емый быв,/ Бо́га то́чию посеща́ющего тя име́л еси́;/ не оста́ви нас, о́тче, присеще́нием моли́тв твои́х,/ я́ко вы́ну боле́знуем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В бе́здну а́дскую мно́жества ра́ди грехо́в мои́х да не осужде́н бу́ду,/ ты, о́тче, Пра́ведному Судии́ предста́ни и умоли́ его́,/ да изба́вит мя пра́веднаго суда́ Своего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Я́ко бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ от бе́здны безме́рных беззако́ний мои́х исхи́ти мя,/ милосе́рдия Ма́ти, молю́ся Ти.

Конда́к, глас 6:

Долговре́менную боле́знь благода́рне претерпе́вшаго,/ прииди́те, соше́дшеся, восхва́лим Пи́мена многотерпели́ваго,/ и́же бо иногда́ за смрад в боле́зни бе гнуша́емь,/ сей ны́не благоуха́ние испуща́ет/ с ве́рою к ра́це моще́й его́ приходя́щим/ и прого́нит злосмра́дие страсте́й от вопию́щих:/ прииди́, Пи́мене́, к нам, и ничто́же успе́ет враг на ны́.

И́кос:

Вси, и́же разли́чными боле́зньми и страстьми́ одержи́мии,/ соше́дшеся к многоболе́зненному Пи́мену, почуди́теся терпе́нию его́:/ той бо, мно́гажды гла́ден и жа́жден пребы́в,/ не поскорбе́ на служа́щих ему́,/ но с ра́достию вся терпя́ше, благодаря́ Бо́га;/ два́десятъ же лет в страда́нии свое́м препроводи́в,/ я́ко зла́то в Горни́ле искуси́ся, и обре́теся досто́ин Бо́гови,/ и прия́т от Него́ дар цели́ти неду́ги и прогоня́ти стра́сти от притека́ющих к нему́ с ве́рою./ К тому́ у́бо и мы притеце́м и того́ призове́м, вопию́ще:/ прииди́, Пи́мене́, к нам, и ничто́же успе́ет враг на ны.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Богопроти́внаго ми́ра возненави́дел еси́, о́тче, ве́дый Глаго́лющаго:/ хотяй бы́ти ми́ру друг, враг Бо́жий быва́ет./ Пода́ждь у́бо и нам бе́гати ми́ра и всех его́ по́хотей.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Богопроти́вный зако́н зла́то моего́ обы́чая ну́ждею влече́т мя на дела́ зла́я,/ и не е́же хощу́, сие́ творю, но е́же не хощу́, сие́ содева́ю./ Ты у́бо, преподо́бне, моли́твами твои́ми от того́ мя зла свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богопроти́вное веле́ние ца́рствующаго греха́ во удесе́х мои́х/ принужда́ет мя ча́сто прогне́вати Бо́га,/ к Тебе́ прибегаю, о́тче, от ну́ждных мя грехо́в изба́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Бо́га ро́ждшая, Де́во,/ даждь нам испо́лнити повеле́ния Сы́на Твоего́,/ и да ни в чем же проти́вни Ему́ обря́щемся по́мощию твое́ю.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Пещь страсте́й да угаси́ши, о́тче,/ умноже́ния боле́зней от Бо́га проси́л еси́,/ в ни́хже прохла́да Тебе́ бысть, о́тче, чистота́ душе́вная и теле́сная,/ ю́же и нам храни́ти моли́твами твои́ми даждь,/ да с тобо́ю Пречи́стому Бо́гу пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Пещь многоле́тных боле́зней а́ще опаля́ше ти те́ло,/ но святы́я души́ твое́я ничи́мже вреди́ти можа́ше:/ во все́х бо сих приклю́чшихся не согреши́л еси́,/ но посреде́ искуше́ний, а́ки посреде́ пла́мене, неопали́м пребыва́я, со о́троки воспева́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́пода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́ки в пещи́, в пло́ти мое́й возжего́х огнь по́хотей/ и умно́жих нечистоты́ пла́мень невоздержа́нием мои́м;/ Ты, огнь пояда́яй, Бо́же,/ прохлади́ пла́мень, угаси́ огнь и ороси́ пещь страсте́й мои́х моли́твами уго́дника Твоего́, Пи́мена,/ да с ним Тебе́, в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, пою́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пещь иногда́ о́гненная, о́троко́в неопали́вшая,/ прообрази́ рождество́ твое́, Пречи́стая:/ Огнь бо заче́нши Боже́ственный, пребыла́ еси́ неопали́ма,/ и аз у́бо молю́ Тя, о Влады́чице,/ неопали́ма мя соблюди́ от огня́ сопроти́внаго, да, ра́дуяся, пою́ Ти:/ вся дела́ Госпо́дня, Госпожу́ Богоро́дицу по́йте/ и превозноси́те, прославля́юще пресвято́е и́мя Ея́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Безнача́льне Роди́телю, приво́дим Ти в моли́тву уго́дника Твоего́ Пи́мена,/ и́же от нача́ла и́ночества своего́ все́ю душе́ю возлюби́ Тя/ и все́ю кре́постию порабо́та Тебе́;/ при́зри на его́ по́двиги, и тех ра́ди послу́шай о нас его́ моле́ния,/ и благи́й коне́ц да́руй нам.

Припев: Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Собезнача́льный Отцу́ и Ду́ху, Сы́не,/ представля́ем Ти в моли́тву блага́го и ве́рнаго раба́ Твоего́ Пи́мена;/ при́зри на его́ многоле́тныя и тя́жкия боле́зни,/ и тех ра́ди послу́шай о нас его́ моле́ния, и ми́лостив нам бу́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соприсносу́щный Отцу́ и Сы́ну, Ду́ше Святы́й,/ предлага́ем Ти усе́рдныя моли́твы Пи́мена блаже́ннаго,/ того́ послу́шай и нас, его́ ра́ди, поми́луй.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия,/ с блаже́нным Пи́меном и со все́ми преподо́бными отцы́ Пече́рскими, Бо́гу угоди́вшими,/ моли́ Пресвяту́ю и Неразде́льную Тро́ицу поми́ловати рабы́ Своя́,/ Тя при́сно сла́вящия.

Свети́лен:

Черто́г Спа́сов отве́рст Тебе́, преподо́бне Пи́мене,/ и́маши бо бра́чну а́нгельскаго о́браза от А́нгел на тя возложе́нную оде́жду,/ в не́йже вшед на брак А́гнчий,/ не забу́ди нас, тя почита́ющих.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Пи́мене, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобнаго Пимена Многоболезненнаго