Шрифт

20 августа.

Канон преподобному Антонию Оптинскому

Канон преподобному Антонию Оптинскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 1:

Украси́лся еси́, о́тче Анто́ние, смире́нием,/ благода́тию же о́чи душе́внеи просвети́л еси́,/ разсужде́ние, я́ко верх доброде́тели, стяжа́л еси́/ и послуша́нием Бо́гу угоди́л еси́,/ сего́ ра́ди со умиле́нием зове́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя,// сла́ва Подаю́щему тобо́ю нам исцеле́ния.

Кано́н свята́го, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Мы́сленнаго фарао́на послуша́нием во́ли Бо́жией потопи́в, преше́л еси́ от сме́рти в живо́т ве́чный и, побе́дный вене́ц от Го́спода прие́м, Небе́сных оби́телей дости́гл еси́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Ри́зою молниеви́дною оде́явся, преобрази́л еси́ лик души́ своея́ в подо́бие Христо́во, и пред ученики́ свои́ми просия́л еси́ све́том нетле́нным, те́мже в Ца́рствии Све́та при́сно пребыва́еши.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Еле́ню жа́ждущему уподобля́яся, к исто́чнику воды́ живо́тныя припа́л еси́ и Сло́вом Бо́жиим жа́жду се́рдца твоего́ утоли́л еси́. Ны́не, свя́те Анто́ние, наслажда́ешися в Ца́рствии Небе́снем даро́в нетле́нных.

Слава: Сту́дное ру́бище ве́тхаго жития́ отри́нув, в бе́лыя ри́зы безстра́стия оде́ялся еси́, непреста́нно и́мя Бо́га на́шего прославля́я, И́мже све́тло просла́влен еси́.

И ныне: Ороси́ Тя Дух Святы́й, и зачала́ еси́ во утро́бе Бо́га, к Нему́же те́пле проле́й моли́тву Твою́, Пресла́вная Богоро́дице, да да́рует ми благода́ть и сле́зное покая́ние.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ Утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

От ю́ности Го́спода взыску́я, в пусты́ню удали́лся еси́, дре́внему Анто́нию подо́бяся, те́мже и дости́гл еси́ Ца́рствия Отца́ Небе́снаго.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Помышле́ния се́рдца своего́ приле́жно обнови́в, я́ко незло́бивый младе́нец, любо́вию ко Христу́ прилепи́лся еси́, преподо́бне, во вся дни и но́щи хвалу́ Тому́ соверша́я.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Благоче́стие возлюби́в, честны́й о́тче, к Бо́гу всем се́рдцем устреми́лся еси́, стра́сти воздержа́нием, по́мыслы же испове́данием усмиря́я, к животу́ безсме́ртному преше́л еси́.

Слава: Нощь грехо́вную земна́го жития́ минова́в, Све́та Невече́рняго во дни несконча́емем дости́гл еси́, иде́же Тро́ицу Святу́ю воспева́еши непреста́нно.

И ныне: Безконе́чно согреша́юще, на ми́лость Твою́ наде́емся и мо́лим Тя: вознеси́ моли́твы Твоя́ о нас ко Го́споду, Ма́ти Пречи́стая.

Седа́лен преподо́бнаго, глас 3:

Изведи́ нас из пле́на грехо́внаго, о́тче Анто́ние прехва́льне, ты бо се́ти вра́жия нетру́дно избе́гл еси́ и зло́бу бесо́вскую невре́дно угаси́л еси́. Помози́ же ны́не нам немощны́м, я́ко до́бля игу́мена чту́щим тя.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Ру́це свои́ на ра́ло возложи́в, николи́же вспять обрати́лся еси́, преподо́бне, и в Небе́сное Ца́рство по сло́ву Бо́жию упра́влен был еси́. Помози́ и нам тебе́ после́довати.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Христа́ Бо́га, Его́же возлюби́л еси́ всем се́рдцем твои́м, и все́ю душе́ю, и всем разуме́нием, с Ним и ны́не пребыва́еши, боголю́бче. Испроси́ и нам моли́твою твое́ю Того́ Еди́наго люби́ти во вся дни живота́ на́шего.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Пле́велы грехо́вных по́мыслов исторга́я, ни́ву се́рдца своего́ неле́ностно возде́лал еси́, о́тче Анто́ние, от нея́же до́брыя кла́сы в пи́щу духо́вную ча́дом твои́м предлага́л еси́.

Слава: Любо́вию Боже́ственною уязви́вся, в по́двизех мно́зех преуспе́л еси́, свя́те, мы же, тобо́ю наставля́еми, Христа́ всем се́рдцем люби́ти навыко́хом.

И ныне: А́дскую кре́пость попра́ла еси́ Рождество́м Твои́м, я́ко родила́ еси́ Бо́га, а́довы вереи́ сокруши́вшаго, те́мже мо́лим Тя, Богоро́дице, помози́ нам от грехо́вных уз свободи́тися.

Песнь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,// ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Путь у́зкий избра́в, преподо́бне, воздержа́нием и посто́м те́ло свое́ утесни́л еси́, те́мже и дости́гл еси́ в широту́ Небе́сную, греху́ непристу́пную.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Нищету́ духо́вную возлюби́в, Ду́хом Святы́м обогати́лся еси́ и, я́ко прему́дрый купе́ц, к Небе́сному сокро́вищу всем се́рдцем прилежа́л еси́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Еди́наго на потре́бу взыску́я и по подо́бию Бо́жию ду́шу свою́ устроя́я, серде́чныя чистоты́ ева́нгельски дости́гл еси́, преподо́бне, те́мже и Христа́ лицезре́ти сподо́бился еси́.

Слава: Анто́нию тезоимени́тому подража́я, нападе́ние бесо́в моли́твою отража́л еси́, богому́дре, и́же, не терпя́ще и́мене Иису́сова, я́ко та́яй воск от лица́ огня́, вспять бежа́ху.

И ныне: Я́ко ни́ва неора́нная, Богоро́дице Де́во, Клас Живота́ нетле́нно прозябла́ еси́, те́мже Тя, я́ко Пита́тельницу жи́зни на́шея, правосла́вно велича́ем.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Таи́нниче Бо́жия благода́ти и те́плый наш предста́телю, услы́ши у́бо глас наш и помози́ моли́твами твои́ми, да изба́вимся от тли грехо́вныя.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Одоле́л еси́ в лю́тей бра́ни зми́я дре́вняго и, я́ко победи́тель, венце́м побе́дным от Го́спода венча́лся еси́. Помози́ у́бо и нам в духо́вней бра́ни устоя́ти, во́ине Христо́в прекре́пкий.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Ну́жду и́мамы в моли́твеннем предста́тельстве твое́м, преподо́бне о́тче, по вся дни в мы́сленней бра́ни и страсте́х пребыва́юще, окамене́нием бо грехо́вным ду́ши на́ша отяготе́ша.

Слава: Ио́не проро́ку уподо́бихомся непослуша́нием во́ли Бо́жией, те́мже и низве́рженнии, вопие́м: от тли, Бо́же, возведи́ нас моли́тв ра́ди Анто́ния досточу́днаго.

И ныне: Еле́й ми́лости проле́й, Богоро́дице, на гре́шную мою́ ду́шу, зело́ бо ура́нена от мы́сленных враго́в и грехми́ изъязвле́на есть премно́го, и спаси́ мя, раба́ Твоего́.

Конда́к, глас 7:

Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ се́рдцем младе́нствуя, Бо́гу пел еси́,/ ра́зумом ста́рец быв,/ ю́ныя наставля́л еси́,/ ду́хом высо́к,/ пред отцы́ и бра́тиею себе́ ума́лил еси́,/ ве́рный же в ма́лом,/ ны́не вели́к в Ца́рстве Бо́жием нарече́н еси́,// я́ко ты еси́ вои́стинну О́птины похвало́.

И́кос:

Вертогра́да О́птинскаго прозябе́ние, скитонача́льниче му́дрый, не жела́л еси́ сла́вы земны́я, но нача́льство смире́нием растворя́л еси́ и, тяготы́ гре́шных во всю жизнь нося́, мно́ги ско́рби претерпе́л еси́, пра́ведне. Сего́ ра́ди помози́ и нам, прему́дрый наста́вниче, да не бежи́м трудо́в доброде́лания, но, весе́лыми нога́ми к Све́ту Невече́рнему иду́ще, Па́схи Небе́сныя дости́гнути возмо́жем и тебе́ благода́рственно воспои́м: преподо́бне Анто́ние, ты еси́ вои́стинну О́птины похвало́.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы,/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

И́ноческия доброде́тели стяжа́в, огнь страсте́й моли́твами твои́ми угаси́л еси́ и, я́коже о́троцы в пещи́, не опали́вся, Бо́гу воспева́л еси́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Я́ко муж иску́сен во бра́нех духо́вных, враги́ безпло́тныя щито́м ве́ры отража́л еси́ и, любо́вию ко Христу́ пламене́я, моли́твенне взыва́л еси́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Из че́люстей а́да исхити́ ны гре́шныя, пла́менем страсте́й опаля́емыя, да вку́пе с тобо́ю благода́рне воспое́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Просвети́ о́чи се́рдца моего́, Благослове́нная Влады́чице, да узрю́ Христа́ Бо́га и Тому́ возопию́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Огнь Боже́ственныя благода́ти озари́ клеть се́рдца твоего́, преподо́бне, о́блак же све́тел над ке́лиею твое́ю узре́вше, возопи́ша лю́дие: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

При́сно горе́ устремля́яся, боле́знь тя́жкую превозмога́л еси́, по вся дни в моли́тве Бо́гу предстоя́ и вопия́: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Слава: О́тче Анто́ние преподо́бне, ты, многоболе́зненному Пи́мену Пече́рскому подо́бяся, со све́тлым лице́м безро́потне три́десять лет боле́знь свою́ претерпева́л еси́, Бо́га в Тро́ице прославля́я.

И ныне: Луча́ми Невеще́ственнаго Со́лнца озаря́еми, благодари́м Тя, Де́во Всепе́тая, Ты бо Со́лнце Мы́сленное, Христа́, родила́ еси́, ми́ру Еди́наго Спаси́теля.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к.// Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Упоко́ився вку́пе с бра́том и отце́м твои́м духо́вным, преподо́бным Моисе́ем, ны́не со Христо́м бесе́дуеши, о́тче Анто́ние, мы же утеша́емся у святы́х моще́й твои́х, от них бо прие́млем исцеле́ние.

Припев: Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас!

Святи́теля Митрофа́на почита́телю, во еди́ном дни с ним и прославля́ешися, той бо повеле́ тебе́ труди́тися и моли́тися неле́ностно: те́мже ны́не в раи́ с ним весели́шися и от моще́й свои́х исцеле́ния нам источа́еши.

Слава: Источа́ются то́ки благода́тныя от честны́я ра́ки твоея́, о́тче Анто́ние, ты бо неду́гующих исцеля́еши и стра́сти гре́шников врачу́еши, сердца́ ве́рных любо́вию возвеселя́я.

И ныне: Превы́ше А́нгельских лико́в почте́нную, Тя, Пречи́стая, воспева́ем и, я́ко Богороди́тельницу, ублажа́ем, не отри́ни, Ма́ти, нас гре́шных, но к Ца́рствию Бо́жию путево́дствуй.

Свети́лен:

Возсия́ в се́рдце твое́м Свет Невече́рний, о́тче Анто́ние, к Нему́же еди́ному от ю́ности всем помышле́нием устремля́лся еси́, те́мже и ны́не на Небесе́х во Христе́ лику́еши.

Моли́тва

Преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Анто́ние, О́птинская похвало́, услы́ши нас гре́шных, с ве́рою ко святы́м моще́м твои́м припа́дающих. Ты бо в житии́ твое́м, я́ко свети́льник, свет любве́ Христо́вы лю́дем ще́дро дарова́л еси́; я́ко оте́ц чадолюби́вый, вся́каго ка́ющагося с любо́вию принима́л еси́. Те́мже мо́лим тя, о́тче: я́ко име́яй моли́твенное дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, испроси́ у Го́спода Оте́чество на́ше в ми́ре и благоде́нствии сохрани́ти, наро́д его́ в благоче́стии утверди́ти, па́стырей ре́вностию Бо́жиею испо́лнити, мона́шеския оби́тели соблюсти́, мона́хов стра́ху Бо́жию научи́ти и к моли́твенному де́ланию наста́вити: да вси чи́стым се́рдцем просла́вим Бо́га, в Тро́ице Еди́наго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Антонию Оптинскому