Шрифт

1 августа.

Канон второй благоверному князю Роману Рязанскому

Канон благоверному князю Роману Рязанскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Муче́ньми странноужа́сными/ и до́блестию терпе́ния/ всех преудиви́л еси́, кня́же Рома́не:/ честны́х бо чле́нов твои́х по соста́вом ре́зание/ и всего́ телесе́ твоего́ раздробле́ние/ претерпе́л еси́ за ве́ру Христо́ву./ Те́мже и возше́л еси́ к Престо́лу Царя́ Христа́ Бо́га/ и яви́лся еси́ но́вый предста́тель Це́ркве Ряза́нския./ Моли́ся у́бо ко Го́споду,/ да мир и благоде́нствие да́рует гра́ду на́шему,/ и испроси́ у Него́ ми́лость и спасе́ние/ чту́щим свяще́нную па́мять твою́, многострада́льне.

Кано́н иной, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Красе́н те́лом, па́че же красе́н ду́хом, блаже́нне кня́же, был еси́,/ украша́яся благи́м нра́вом и благоче́стным житие́м;/ те́мже, с любо́вию пра́зднующе па́мять твою́, восхваля́ем тя.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Непреста́нно упражня́лся еси́ в чте́нии сло́ва Бо́жия,/ писа́нии святы́х оте́ц и ины́х душеполе́зных книг;/ возбуди́ и в нас, кня́же, любо́вь к Боже́ственному Писа́нию и песнопе́нием духо́вным.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От ю́ности твоея́ уклоня́лся еси́ су́етных уте́х и весе́лия мирска́го;/ вразуми́ и нас, пресляа́вне, избега́ти грехо́вных уте́х и наслажде́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нный сосу́де чистоты́ и непоро́чности,/ Ты яви́лася еси́ преукра́шенная пала́та Творца́ Го́спода,/ те́мже вси ро́ди челове́честии Тя ублажа́ют.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́и́,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́н быв наказа́нием и уче́нием Госпо́дним от пречестны́я твоея́ ма́тере,/ до́бре позна́л еси́ уче́ние ве́ры Правосла́вныя;/ моли́, кня́же, Го́спода, да пода́ст и́стинное просвеще́ние ча́дом и сро́дником на́шим.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Измла́да храм Бо́жий посеща́л еси́/ и усе́рдно чте́нию и пе́нию святы́х пе́сней внима́л еси́;/ возбуди́, святы́й кня́же, сию́ любо́вь и усе́рдие в нас,/ хла́дных ко хра́му Бо́жию и слу́шанию псалмо́в и пе́сней духо́вных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Усе́рдно почита́л еси́ Це́рковь Правосла́вную/ и всегда́ исполня́л еси́ святы́я уста́вы и пра́вила ея́,/ чтил же еси́ духо́вный и и́ноческий чин;/ вразуми́ нас, кня́же, не увлека́тися злы́ми обы́чаи и правилы ми́ра сего́,/ соблюда́ти же уста́вы Святы́я Це́ркве и почита́ти па́стыри ея́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, ро́ждшая Наста́вника заблу́ждших и Просвети́теля душ на́ших,/ искорени́ в нас душевнопа́губная лжеуче́ния,/ посева́емая враги́ сло́ва Бо́жия и ве́ры Правосла́вныя,/ и вразуми́ заблужда́ющияся.

Седа́лен, гла́с 4

Тече́ние соверши́в и́стинное, мучи́телей всю кре́пость победи́л еси́,/ и прия́л еси́ вене́ц от руки́ Вседержи́теля, Рома́не, кня́же всече́стне,/ и соде́лался еси́ а́нгелов соприча́стник.

Слава и Ныне. Богоро́дичен:

Сло́во О́тчее, Христа́ Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшагося, позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная./ Тем непреста́нно Тя, воспева́юще, велича́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дя опустоше́ну страну́ Ряза́нскую,/ обременя́ему и притесня́ему от зверонра́вных монго́л,/ ве́ровал еси́, кня́же,/ я́ко стра́шная годи́на сия́ пости́же люде́й за нече́стие их.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Я́коже обита́телие кня́жества Ряза́нскаго во все вре́мя жития́ твоего́/ претерпева́ху от лю́тых ва́рвар мно́гия и тя́жкия оби́ды и ско́рби,/ и ты, благосе́рде кня́же, ве́лия ско́рби носи́л еси́ в се́рдце твое́м,/ то́чию тве́рдое упова́ние на Го́спода укрепля́ше тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́лий засту́пник и оте́ц си́рых и стра́ждущих/ по наше́ствии монго́л на страну́ Ряза́нскую, кня́же, был еси́./ Ны́не же предстоя́ пред Бо́гом, моли́ Его́,/ да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всеблага́го Царя́ Небе́снаго Премилосе́рдная Ма́ти,/ вы́ну пеку́щаяся о бе́дствующих и стра́ждущих челове́цех,/ не оста́ви ми́лостию Твое́ю и нас, недосто́йных раб Твои́х,/ в многообра́зных беда́х, ско́рбех и напа́стех и спаси́ нас.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Озаре́н быв благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ просвеще́нна очеса́ у́мная се́рдца, блаже́нне, всегда́ име́л еси́/ и су́етность земны́х благ я́сно узре́л еси́;/ умоли́, кня́же, Го́спода,/ да не лиши́т и нас, многогре́шных, Пресвята́го Ду́ха, просвеща́юща ду́ши на́ша.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обурева́емый всегда́ скорбьми́ жите́йскими,/ сохраня́л еси́, кня́же, мир в се́рдце твое́м кре́пким упова́нием на Го́спода/ и всеце́лым преда́нием себе́ святе́й во́ли Его́;/ моли́ Его́, свя́те, да укрепи́т нас, немощны́х, в тве́рдей наде́жди на Него́/ и водвори́т благода́тный мир в душа́х на́ших,/ мяту́щихся сомне́нии, малоду́шием и малове́рием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице,/ Бо́га с челове́ки Боже́ственным Сы́ном Твои́м примири́вшая,/ возбуди́ в нас дух и́стиннаго покая́ния и исправле́ния жи́зни/ и помози́ нам примири́тися с Ним.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Те́плую моли́тву возсыла́л еси́, благосе́рде кня́же, ко Го́споду,/ егда́ зрел еси́ ве́лия страда́ния обита́телей страны́ Ряза́нския,/ разоре́нных от корыстолюби́вых и кровожа́дных ва́рвар.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Ди́вное му́жество и кре́пость ду́ха яви́л еси́, достоблаже́нне кня́же,/ егда́ сано́вник царя́ монго́льскаго убежда́ше тя отступи́ти от святы́я ве́ры Правосла́вныя,/ прия́ти же сту́дную ве́ру лжепроро́ка Магоме́та.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пла́менную моли́тву пред Бо́гом излива́л еси́,/ егда́ злове́рный царь монго́льский повеле́ тебе́ ско́ро яви́тися к нему́:/ да укрепи́т тя Госпо́дь в иму́щих бы́ти злоключе́ниих,/ супру́гу и чад в разлуче́нии с тобо́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мно́ги и лю́ты ско́рби претерпе́ла еси́, Пренепоро́чная,/ ра́ди Возлю́бленнаго Сы́на Твоего́,/ па́че же егда́ зре́ла еси́ Его́ на Кресте́;/ утоли́, Влады́чице, ско́рби рабо́в Бо́жиих,/ неви́нно гони́мых и озлобля́емых.

Конда́к, гла́с 2.

Оклеве́танный пред ха́ном в хуле́нии злове́рия его́,/ дерзнове́нно предста́л еси́ суди́щу нечести́вому;/ убоя́вся же Стра́шнаго Суда́ Христо́ва,/ ха́нское повеле́ние и страх поплева́л еси́, святы́й Рома́не./ Те́лом, я́ко розга́, ре́жемый,/ в страда́ниих уподо́бился еси́ Иа́кову Пе́рсянину/ и яви́лся еси́ великому́ченик изря́дный,/ столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,/ засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.

И́кос:

От ю́ности твоея́ вседуше́вно возлюби́в Го́спода,/ всеусе́рдно исполня́л еси́ Его́ святы́я за́поведи,/ ку́пно же име́л еси́ вели́кую любо́вь к бли́жним,/ благотворя́ бе́дствующим, состра́жда стра́ждущим./ Егда́ же прельща́емь и ну́дим был еси́ к отступле́нию от ве́ры Христо́вы/ и прия́тию злове́рия сту́днаго лжепроро́ка Магоме́та,/ яви́л еси́ непоколеби́мую тве́рдость и ди́вное му́жество в самолюте́йших муче́ниих за Христа́/ и яви́лся еси́ великому́ченик изря́дный, столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,/ засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Вседуше́вно почита́я и́стинную Правосла́вную ве́ру,/ дерзнове́нно испове́дал еси́ ю пред царе́м злове́рным и ника́коже восхоте́л еси́ отрещи́ся ея́;/ моли́, кня́же, Го́спода,/ да пода́ст и нам ре́вность пропове́дати сию́ Боже́ственную ве́ру.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Отроко́м евре́йским, безу́мному веле́нию царя́ вавило́нскаго поклони́тися безду́шному истука́ну неповину́вшимся,/ уподо́бился еси́, прехва́льне кня́же,/ егда́ не повину́лся еси́ повеле́нию царя́ монго́льскаго прия́ти его́ ве́ру сту́дную,/ отрещи́ся же ве́ры Правосла́вныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непоколеби́мое му́жество яви́л еси́, кня́же,/ егда́ безчелове́чный царь, а́ки ди́кий зверь,/ озло́блен быв тве́рдостию твое́ю в ве́ре Правосла́вней и презре́нием его́ злове́рия,/ осуди́ тебе́ на смерть и предаде́ тя люте́йшим мучи́телем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ве́лию любо́вь и почте́ние име́л еси́, кня́же, ко Пресвяте́й Богоро́дице/ и кре́пкое упова́ние на Ню по Бо́зе возлага́л еси́ во вре́менней жи́зни,/ ны́не же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, прославля́еши Ю с чи́нми а́нгельскими/ и мо́лиши о спасе́нии земли́ Росси́йския.

Пе́снь 8.

Ирмос: Цари́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Прия́в от Го́спода му́жество и си́лу и возложи́в все упова́ние на Него́,/ тверд и непрекло́нен был еси́ проти́ву преще́ний царя́ злове́рнаго;/ испроси́, кня́же, у Го́спода кре́пость во искуше́ниих гони́мым за пра́вду рабо́м Бо́жиим.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Пачеесте́ственное терне́ние и му́жество яви́л еси́, пречу́дне кня́же,/ в странноужа́сных страда́ниих твои́х за ве́ру Правосла́вную./ Моли́, свя́те, Го́спода, да укрепи́т нас в испове́дании сея́ Боже́ственныя ве́ры и и́стиннем благоче́стии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пречестно́ю твое́ю кро́вию, кня́же страстоте́рпче,/ в люте́йших муче́ниих из телесе́ твоего́ излива́емою,/ обагри́ся и напои́ся земля́,/ и прозябе́ в предуста́вленная Бо́гом ле́та в стране́ злове́рных ве́ра Правосла́вная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Удиви́ла еси́, Пречи́стая, чи́ны а́нгельския/ чистото́ю и непоро́чностию души́ Твоея́ и преди́вным смире́нием,/ и сего́ ра́ди сподо́билася еси́ бы́ти Ма́ти во пло́ти Сы́на Бо́жия./ Помози́ нам, Влады́чице, очи́ститнся от скверн грехо́вных,/ стяжа́ти же чистоту́ духо́вную/ и всади́ боголюбе́зное смире́ние в сердца́ на́ша, одержи́мая го́рдостию и тщесла́вием.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дницу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

О коль чу́дна и крепка́ ве́ра твоя́ в Триеди́наго Бо́га Творца́, пречу́дне кня́же,/ я́ко в немощне́м телеси́ терпе́л еси́ толь лю́тая страда́ния,/ о них же то́чию вспомина́юще, ве́рнии ужаса́ются/ и, благодаря́ще укрепля́вшаго тя Го́спода, тя прославля́ют.

Припев: Благоверне кня́же Рома́не, моли́ Бо́га о нас.

Презе́льную любо́вь име́л еси́ ко Го́споду,/ ея́же ра́ди не пощаде́л еси́ живота́ твоего́/ и пре́дал еси́ те́ло твое́ странноужа́сным муче́нием./ Умоли́, благосе́рде кня́же, Го́спода,/ да согре́ет Свое́ю благода́тию на́ша хла́дная сердца́/ и пода́ст кре́пкую любо́вь к Нему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мольбы́ усе́рдныя вознеси́, многострада́льне кня́же, к Царю́ Небе́сному/ сохрани́тися гра́ду, стране́ Ряза́нстей и всему́ наро́ду ру́сскому/ от лю́тых враг, вне́шних и вну́тренних,/ и нам всем изба́витися от лю́тых зол и обстоя́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, кре́пость и похвало́ му́чеников,/ защи́то и утеше́ние неви́нно гони́мых и озло́бленных,/ заступи́ и спаси́, Премилосе́рдная, в лю́тых озлобле́ниих раб Твои́х,/ усе́рдно к Тебе́ прибега́ющих и на Тя упова́ющих.

Свети́лен:

Просвеще́н быв, кня́же, благода́тию Пресвята́го Ду́ха,/ соде́лался еси́ благоприя́тная оби́тель Е́го́/ и в све́те за́поведей Боже́ственных всегда́ ходи́л еси́;/ те́мже ны́не в све́тлостех святы́х предстои́ши лицу́ Бо́жию/ и непреста́нно славосло́виши Его́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́во, ро́ждшая Преве́чный Свет, просвеща́ющий вся́каго гряду́щаго в мир челове́ка,/ Того́ моли́, Преблага́я, да просвети́т ду́ши на́ша,/ омраче́нныя сту́дными страстьми́ и похотьми́ на́шими.

Моли́тва

Святы́й сла́вный великому́чениче, благове́рный кня́же Рома́не, покрови́телю и засту́пниче о́бласти Ряза́нския! Ве́руем и упова́ем, я́ко страда́нии и богоуго́дною жи́знию твое́ю стяжа́л еси́ ве́лию ми́лость и дерзнове́ние у Го́спода Бо́га и не забы́л еси́ достоя́ния твоего́ земна́го, оте́чества на́шего, в не́мже обурева́еми мы, раби́ твои́, мно́гими напа́стьми вра́жиими и страстьми́ жите́йскими. Те́мже мо́лим тя: моли́твами и предста́тельством твои́м умоли́ Го́спода Бо́га, да изба́вит нас от вся́ких бед и злых обстоя́ний, от вся́ких неду́гов и боле́зней и от всех враго́в, ви́димых и неви́димых. О вели́кий уго́дниче Бо́жий! Воздохни́ о нас, гре́шных, ко Го́споду Бо́гу, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша, да низпо́слет нам благода́ть Всесвята́го Ду́ха, да преста́нем от вся́каго скверноде́йства и про́чее вре́мя живота́ на́шего во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживе́м и, та́ко благоугоди́вше Го́споду, сподо́бимся жи́зни вечноблаже́нныя, пою́ще и воспева́юще превели́кое милосе́рдие Бо́жие и твое́ ми́лостивое предста́тельство за нас у Престо́ла Бо́жия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О пресла́вный страстоте́рпче, вели́кий уго́дниче Бо́жий, принеси́ на́шу сле́зную моли́тву Го́споду Бо́гу на́шему, уми́лостиви Его́ к нам, гре́шным, да оты́мет от нас гнев Свой пра́ведный, да умири́т страну́ на́шу многострада́льную, да утверди́т мир и тишину́, да низпо́слет нам изоби́лие плодо́в земны́х и да возбрани́т враго́м на́шим оби́ду твори́ти си́рым и безпомо́щным. Припа́дающе к ико́не твое́й, воспомина́ем с ве́рою страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нная, и мо́лим тя: не оста́ви нас и испроси́ нам у Го́спода блага́я вре́менная и ве́чная, да сла́вим просла́вившаго тебе́ Бо́га во ве́ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон благоверному князю Роману Рязанскому