Шрифт

18 августа.

Канон Новомученицам Евдокие, Дарии, Дарии и Марие Пузинским

 Новомученицам Евдокие, Дарии, Дарии и Марие Пузинским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Ца́рствия ра́ди Небе́снаго/ мир и вся я́же в ми́ре оста́вили есте́,/ тесноту́ соверше́ннаго послуша́ния возлюби́вша,/ ди́вныя подви́жницы и Христа́ ра́ди му́ченицы/ в годи́ну лю́тых испыта́ний в земли́ Нижегоро́дстей процве́тшия,/ блаже́нныя ма́тери на́ша Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е,// моли́теся о спасе́нии душ на́ших.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ святы́я му́ченицы Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Стихи́ра, глас 6:

Днесь па́мять му́чениц/ Евдоки́и, Да́рии, ины́я Да́рии и Мари́и соверша́юще,/ досто́йно сих да ублажи́м./ Ты́я бо вои́стину, обнища́вша ду́хом, обогати́шася,/ кро́тки бы́вша, зе́млю кро́тких насле́доваша,/ пла́кавша, уте́шишася,/ алка́вша пра́вды, насы́тишася,/ ми́ловавша, поми́лованы бы́ша,/ чи́сты бы́вша се́рдцем, Бо́га, я́коже мо́щно, узре́ша,/ миротвори́вша, Боже́ственнаго сподо́бишася сыноположе́ния,/ гони́мы же и му́чимы пра́вды ра́ди,/ на Небесе́х ны́не веселя́тся и ра́дуются,/ и приле́жно мо́лятся Го́сподеви// поми́ловатися ду́шам на́шим.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Духо́вный лик соста́вльше, ве́рнии,/ сла́вныя страстоте́рпицы, я́ко свети́льники Це́ркве, озаря́ющия сердца́, пе́сньми почти́м,/ ве́рою и любо́вию па́мять их соверша́юще.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Восхва́лим днесь четвери́цу сла́вную:/ блаже́нную Евдоки́ю, Да́рию, ину́ю Да́рию и Мари́ю,/ подо́бниц дре́вним му́чеником по́двиги и страда́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В ле́та, в ня́же огнь любве́ ко Христу́ уга́сл есть,/ яви́стеся, му́ченицы до́блия./ Моли́теся, да огнь Боже́ственныя любве́/ согре́ет охладева́ющая сердца́ на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ Ты да́ры духо́вными от Пресвяты́я Тро́ицы па́че всех челове́к преиспо́лнена еси́;/ те́мже, благода́тию Твое́ю укрепля́еми,/ умиле́нным се́рдцем ми́лости Твоя́ прославля́ем.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га, Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Ди́вна есть, Христе́, держа́ва кре́пости Твоея́!/ Се бо ны́нешний немощству́яй род Кресто́м Твои́м вооружи́ся/ и си́лою Твое́ю си́льнаго зло́бою дре́вняго врага́ победи́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Воспои́м вси Евдоки́ю ве́рную,/ от младе́нства крест взе́мшую, подви́г юро́дства подъе́мшую, му́дрость же духо́вную стяжа́вшую/ и путе́м а́нгельскаго жития́ еди́ному Жениху́ Небе́сному уневе́стившуюся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кро́тки и незло́бивы бы́вша во всем житии́ ва́шем,/ послуша́нию во́льно навы́кли есте́, му́ченицы Да́рие, ина́я Да́рие и Мари́е,/ сего́ ра́ди на Небесе́х обрели́ есте́ поко́й./ Моли́те Бо́га о душа́х на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жизнь ро́ждшая, Де́во Всенепоро́чная,/ се́рдца моего́ стру́пы исцели́,/ хода́тайствы Твои́ми, я́же к Сы́ну Твоему́, Богоблаже́нная.

Седа́лен святы́м, глас 8:

От трудо́в земны́х и страда́ний многови́дных/ крыла́ми ве́ры во оби́тели Небе́сныя возлете́ли есте́, ма́тери богоблаже́нныя,/ иде́же Престо́лу Вседержи́теля предстои́те./ Того́ о нас моли́те/ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Милосе́рдия су́щи исто́чник,/ не лиши́ нас ми́лости Твоея́, Богоро́дице,/ но с му́ченицами, в земли́ на́шей просия́вшими, Го́спода моли́/ свободи́ти нас от рабо́ты вра́жия/ и утверди́ти во благоче́стии и чистоте́.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Во дни и нощи́ моли́твы творя́ща,/ ни сна очи́ма, ни ве́ждома свои́ма дрема́ния не дава́ли есте́ отню́д,/ хлад и глад во́льно претерпева́юща, му́ченицы сла́вныя./ Научи́те нас моли́тися приле́жно.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Ра́дующася, терпе́ли есте́ клеветы́ и поноше́ния от челове́к/ и разли́чная стреля́ния вра́жия Христа́ ра́ди, Жениха́ Своего́,/ да любы́ Бо́жия в ми́ре сем гре́шнем возсия́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Помы́сливши немощну́ю Евдоки́ю оста́вити,/ деви́ца ю́ная в со́нном виде́нии сподо́бися зре́ти преподо́бнаго Серафи́ма,/ и́же Евдоки́ю и служа́щих ей нарече́ дще́рьми свои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ико́ною И́верскою не то́чию Афо́н просвеща́ется,/ но и ини́и гра́ди и ве́си освяща́ются/ и, чуде́сную по́мощь прие́млюще,/ исто́чник утеше́ния в ней обрета́ют и вопию́т:/ ра́дуйся, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Му́ченице Евдоки́е пресла́вная,/ доны́не просвеща́еши ду́ши челове́ческия Све́том благода́ти, тебе́ да́нныя,/ те́мже и нас, любо́вию соверша́ющих всепра́зднственную па́мять твою́,/ от бед и напа́стей изба́ви.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Жениха́ вре́меннаго не восхоте́вши зре́ти, му́ченице Да́рие,/ избие́ние от сро́дник претерпе́ла еси́/ и да́же до сме́рти еди́ному Го́споду дух горя́щий возноси́ла еси́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

В се́рдце свое́м хра́мину благоуха́нну сотво́рши,/ и ты, му́ченице Да́рие,/ о́браз и́стиннаго смире́ния и соверше́ннаго терпе́ния нам яви́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святи́тель Никола́й трикра́ты яви́ся ти, му́ченице Мари́е сла́вная,/ на по́двиг стра́нничества пе́рвее благословля́я,/ по́слежде блаже́нней Евдоки́и послужи́ти повелева́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Присноде́во, злата́я кади́льнице,/ в ню́же вложи́ся Небе́сный фимиа́м — Христо́с,/ облагоуха́яй притека́ющих к Тебе́, Богоро́дице.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Четверочи́сленный страстоте́рпиц лик/ нам возсия́ от земли́ Нижегоро́дския,/ я́ко зве́зды на тве́рди церко́вней,/ ве́рныя просвеща́яй и пре́лести тьму разгоня́яй.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Боле́зней неисце́льных терпе́нием тве́рдым/ пе́рвее победи́ла еси́ страсте́й воста́ния,/ последи́, пострада́вши крепча́йше,/ низложи́ла еси́ злочести́вых держа́ву, Евдоки́е му́ченице.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да восхва́лятся ны́не с Евдоки́ею Да́рия, ина́я Да́рия и Мари́я сла́вныя,/ послуша́нием и терпе́нием тве́рдым просия́вшия,/ Христо́ва виногра́да ро́зги добропло́дныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Помо́щницу си́льну ве́дуще Тя, Всеблага́я,/ моле́ние Тебе́ прино́сим от всея́ души́:/ вонми́ и услы́ши ны, Влады́чице,/ и изба́ви вся́каго гне́ва и преще́ния Бо́жия рабы́ Твоя́.

Конда́к, глас 6:

Житие́м пра́ведным/ к досто́йному прия́тию му́ченичества себе́ угото́виша,/ тридне́вная избие́ния и смерть претерпе́ли есте́,/ неве́сты Христо́вы преди́вныя,/ блаже́нныя Евдоки́е, Да́рие, ина́я Да́рие и Мари́е./ Ны́не, мно́гими чудесы́ и исцеле́нии просия́вша,/ моли́теся приле́жно,// да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.

И́кос:

Прииди́те, мона́шествующих сосло́вие,/ прииди́те, ве́ры правосла́вныя рачи́телие,/ прииди́те, празднолю́бцы, всяк во́зраст,/ пе́сньми духо́вными похва́лим моли́твенницы на́ша:/ по́стников похвалу́, печа́льных утеше́ние,/ неду́гующих посеще́ние/ и су́щим в беда́х ско́рое вспоможе́ние,/ точа́щих всем исцеле́ния оби́льно/ и вся́кое проше́ние исполня́ющих./ И́мже ве́рно возопие́м:/ моли́теся приле́жно,// да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Вои́стину побежде́н бысть ва́ми враг,/ зе́млю и мо́ре хваля́йся низпрове́ргнути,/ тверде́йшим адама́нта терпе́нием попра́сте того́,/ Христа́ в себе́ иму́ща, непобеди́мыя,/ Его́же воспева́ли есте́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Беззако́ния лю́тая творя́ще,/ подви́жниц Христо́вых безбо́жницы тща́хуся уби́ти,/ ико́ны же святы́я нога́ми попира́ху,/ оба́че от И́верския ико́ны Бо́жия Ма́тере свет возсия́ неизрече́нный всем ве́рным, пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тридне́вная избие́ния, поруга́ния, и злохуле́ния/ претерпе́ли есте́ му́жественне, страстоте́рпицы,/ си́ми бо, я́ко зла́то, искуси́ вас Госпо́дь/ и, я́ко всесожже́ние ту́чно, прия́т./ Ему́же и воспева́ли есте́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́га Отца́ Дщи яви́лася еси́, Мари́е,/ Сы́на же Ма́ти, Присноде́во,/ Неве́ста же Ду́ха Свята́го, Пречи́стая,/ селе́ние Светонача́льныя Тро́ицы,/ всего́ Божества́ храм одушевле́н.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Согла́сно, ве́рнии, му́чениц Мари́ю, Да́рию, ину́ю Да́рию с блаже́нною Евдоки́ею воспои́м,/ я́ко низложи́тельниц врага́ и неве́ст Христо́вых, пою́щих:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Святы́я Та́йны Христо́вы в день кончи́ны сподо́билися есте́ прия́ти от руку́ иере́я Васи́лия/ и та́ко, от Го́спода укрепля́емы, му́жески на смерть потекли́ есте́, пою́ща:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свы́ше назира́юща на соверша́ющих па́мять ва́шу, венцено́сицы сла́вныя,/ хода́тайствуйте у Всевы́шняго Даропода́теля/ вре́менная и ве́чная блага́я нам, зову́щим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же Еди́на Невмести́маго прие́мши/ и ро́ждши Бо́га Сло́ва воплоще́на,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Влеко́мы на заколе́ние, мучи́телей вопроша́ху страстоте́рпицы:/ Христа́ испове́дахом Бо́га и тем лжу ва́шу обличи́хом,/ за ко́е беззако́ние без суда́ хо́щете нас уби́ти?/ Оба́че ны́не сла́вныя му́ченицы во сла́ве Небе́сней сия́ют.

Припев: Святии мученицы, молите Бога о нас

Днесь земля́ Нижегоро́дская ва́шу па́мять пра́зднует:/ вы бо яви́стеся столпи́ и боже́ственная забра́ла, и утвержде́ние,/ моли́твенницы и засту́пницы на́ша, богоблаже́нныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Триипоста́сный Бо́же наш,/ но́вых му́чениц Твои́х прие́мый по́двиги и пресла́вно увенча́вый их,/ тех предста́тельством спаси́ ра́бы Твоя́/ и сподо́би ны ве́чно Твою́ держа́ву сла́вити.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приведи́, Де́во, к Сы́ну Твоему́ но́вых му́чениц лик четверочи́сленный/ и с ни́ми помоли́ся,/ я́ко да, несвети́маго огня́ изба́вльшеся,/ сподо́бимся Ца́рствия Небе́снаго.

Свети́лен:

Приими́, Го́споди, но́выя му́ченицы,/ Евдоки́ю блаже́нную, Да́рию, ину́ю Да́рию и Мари́ю,/ я́ко же́ртву соверше́нную, я́ко благово́нный фимиа́м, я́ко ми́ро многоце́нное,/ освяща́ющее и просвеща́ющее ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Воспои́м днесь хвалы́ Пресвяте́й Мари́и Де́ве,/ плоть взаимода́вшей Еди́ному от Святы́я Тро́ицы, от Нея́ челове́ком ро́ждшемуся./ Сего́ ра́ди велича́ем Ю́, я́ко Ма́терь Све́та и Богоро́дицу.

Моли́тва

О ди́вныя подви́жницы и засту́пницы на́ша, му́ченицы Евдоки́е, Да́рие, Да́рие и Мари́е, дре́вних му́ченик подража́тельницы и́стинныя, в тесноте́ послуша́ния без разсужде́ния, бде́ниих многотру́дных и посте́ изнури́тельнем пожи́вшия! Ны́не к вам прибега́ем и, к моще́м ва́шим припа́дающе, мо́лимся: о страстоте́рпицы святы́я, незло́бивыя а́гницы, свое́ю кро́вию Христа́ ра́ди обагре́нныя и жесто́кими преда́тели ве́ры тридне́вно му́чимыя и закла́нныя! О прозорли́вицы, мно́гия ду́ши от поги́бели ве́чныя исхи́тившия и о страда́ниих пре́жде кончи́ны от Го́спода извеще́нныя! О цели́тельницы и чудотво́рицы не то́кмо в земли́ Нижегоро́дстей, но и по всей земли́ Ру́сстей прославля́емыя! Не оста́вите нас во гресе́х и беззако́ниих поги́бнути, но помози́те в покая́нии и́стиннем житие́ на́ше сконча́ти и досто́йными яви́тися сла́вити Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Новомученицам Евдокие, Дарии, Дарии и Марие Пузинским