Шрифт

18 августа.

Канон предпраздненства Преображения Господня

Преображению Господню
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон предпразднства, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Да облиста́ет до́ле свет не́бо па́че со́лнца,/ и земля́ да слы́шит глаго́лы Жива́го Бо́га, сыновство́ прео́бразу́емаго:/ Оте́ц бо свиде́тельствует на горе́ Фаво́рстей.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Челове́к зри́мый, но Бог кры́емый,/ на Фаво́р Христо́с восхо́дит, Божества́ зарю́ обнажа́я,/ е́же па́че со́лнца, сла́вы светлостьми́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Разу́мно ны́не предгряде́т яви́тися Моисе́ю Христо́с,/ сла́вы виде́ние показу́я на горе́ Фаво́рстей лице́м к лицу́ нехода́тайственною бесе́дою,/ ра́дующеся, днесь предпра́зднуем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сей предпра́зднственный день соверша́юще, ве́рнии,/ преображе́ния Христа́, Изба́вителя на́шего,/ воспле́щим пе́сньми.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вход пости́гши свята́го преображе́ния Христо́ва,/ и мы облиста́емся Боже́ственными измене́нии, сие́ облобыза́юще.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

По ны́нешнем Христо́с дни, пое́мь ученики́, на го́ру восхо́дит/ и, та́мо преобра́жся, облиста́ет Божество́м.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Го́ру Фаво́рскую, прииди́те вси, дости́гше у́мно, Христа́ у́зрим,/ пред ученики́ Свои́ми стра́шно преобразу́ющася.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Я́ко Дави́д проро́к, вопие́м Ти:/ Фаво́рская гора́ и Ермо́н о твое́м И́мени, Христе́, возра́дуются,/ в преображе́нии твое́м.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Го́ру превысо́кую – се́рдце, очище́но от страсте́й, иму́щии,/ у́зрим Христо́во преображе́ние, просвеща́ющее ум наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ицу просла́вим правосла́вно,/ со Отце́м Сы́на и Ду́ха Свята́го, Еди́но Божество́,/ Еди́ницу Триипоста́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́терь и Де́ву Тя правосла́вно испове́дуем, ве́рнии,/ неизрече́нно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, еди́наго Многоми́лостиваго.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Влады́чествуяй тва́рию все́ю, ви́ден бысть, зрак раба́ прие́м,/ и́мже Божества́ непристу́пное сия́ние ученико́м показа́л есть,/ я́коже вмеща́ху зре́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На го́ру и́дет облиста́ти сла́вы Со́лнце, Христо́с,/ и свы́ше сия́ющую денни́цу омрачи́ти све́том,/ Его́же заря́ми сия́юще, предпра́зднуим днесь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Живота́ ве́чнаго исполня́я глаго́лы, предста́ Христо́с,/ показу́я в себе́ ве́щи друго́м разуме́ти, я́коже благоволи́,/ Оте́ческую сла́ву блиста́ющую.

Седа́лен, глас 4.

Гото́вися ны́не, Фаво́ре, се бо гряде́т Христо́с,/ Божества́ зарю́ па́че ума́ показа́ти на Тебе́ сла́вным ученико́м, я́коже можа́ху./ Илия́ и Моисе́й стра́хом предстоя́ста, о́блак же Све́та осеня́ше,/ и глас слы́шашеся свы́ше от Отца́ Све́тов, глаго́лющ:/ Сей есть Сын Мой возлю́бленный, Того́ послу́шайте.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Небе́сный лик с земны́ми ра́дуется и предпра́зднует Светода́вца сия́ние,/ и́же несказа́нно облиста́ет, изменя́я челове́ческий зрак на Фаво́ре,/ я́коже благоволи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богочелове́чным прише́ствием челове́ком прибли́жився,/ чуде́с заре́ю мир та́йно просвети́л еси́,/ блиста́ющеюся же сла́вою Божества́ проси́ял еси́ на Фаво́ре непристу́пным Све́том.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иису́с, Нави́н сын, пе́рвее со́лнце уста́́ви, прообразу́я день Боже́ственныя стра́сти,/ Сам же, Спа́се, пре́жде Честна́го Креста́ Твоего́, сия́ния скрыл еси́ со́лнца/ заря́ми Боже́ственными лица́ Твоего́.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и роди́ла еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Христу́, ра́дующеся, ве́рно после́дуем:/ се бо и́дет к горе́, ученики́ лу́чшия с Собо́ю веды́й,/ пред ни́миже непристу́пною добро́тою возсия́в па́че со́лнца,/ показа́ сла́ву Свою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да просвети́тся днесь не́бо светле́йте восхо́дом, е́же к горе́,/ отону́дуже облиста́ет Христо́с непристу́пным Све́том,/ со́лнечныя лучи́ сла́вою Божества́ омра́чая, я́ко све́та Пода́тель.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́инство показа́ Христо́с ученико́м на Фаво́ре, просия́в па́че зари́ лице́м,/ оде́ждою же риз Свои́х убели́вся све́тло, я́ко снег,/ одева́яйся, я́ко ри́зою, све́том псало́мски.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Черто́г сла́вы бу́дущия ра́дости друго́м гото́вя,/ восхо́дит на го́ру Христо́с,/ к житию́ Небе́сному от жи́зни, до́лу влеку́щия, возводя́ их.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удивля́я разум Христо́с ученико́в, небе́сное на земли́ сия́ние облиста́,/ зако́н и проро́ков раболе́пно представля́я нача́льники,/ и́ми же ме́ртвым и жи́вым свиде́тельствуется Бог.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свети́льник яви́тися ны́не гряде́т, Христо́с,/ в те́мнем ме́сте сия́нием Боже́ственнаго блиста́ния,/ Его́же к сия́нию и́дем, пря́мо лицу́ его́ ра́дующеся.

Конда́к, глас 4.

Боже́ственным днесь преображе́нием/ челове́ческое все естество́ просиява́ет боже́ственно, в весе́лии зову́щее:/ прео́бразу́ется Христо́с, спаса́яй вся.

И́кос:

Преображе́нием Боже́ственным зрак наш, и́же дре́вле тле́нием растле́нный/ во а́довых сокро́вищах пра́отца́ Ада́ма,/ днесь Зижди́тель из тли возведе́, обожа́ет наш ра́зум,/ пребыва́ет же Бог вку́пе и Челове́к,/ естества́ ка́яждо соедине́на нося́ непрело́жна же и неразде́льна./ Те́мже ны́не на Фаво́ре несказа́нно сия́ет/ и из всея́ пло́ти дае́т лучи́ Божества́ Своего́, просвеща́я вопию́щия:/ прео́бразу́ется Христо́с, Спа́саяй всех.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

К преложе́нию от земли́, на высо́ту восходя́щему́, учени́к избра́нию после́дуем,/ Христо́во смотря́юще стра́нное виде́ние./ Уди́вльшеся же с ни́ми, возопие́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оскве́рншееся очи́стил еси́ естество́ челове́ческое водо́ю же и огне́м,/ твое́ю пло́тию сего́ све́тлость показу́еши, Спа́се,/ лице́м Твои́м просия́в па́че со́лнца во о́браз бу́дущия сла́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Взы́дем со Христо́м на го́ру святу́ю,/ возводя́щим Зеведе́евы сы́ны и Петра́ лу́чшаго,/ и́хже избра́ сла́ве Свое́й свиде́тели, зову́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо о́бразу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те его́ во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Кто не удиви́тся, Всецарю́ сла́вы, великоле́пию сла́вы Твоея́,/ в не́же преобра́жся, показа́л е́си друго́м Твои́м,/ Боже́ственными светлостьми́ облиста́в их?/ С ни́миже предпра́зднующих ве́рою уясни́ Све́том Твои́м нас, Тя пою́щих.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Высоту́ Небе́снаго жития́ и сла́вы присносу́щныя Боже́ственное сия́ние да́руй рабо́м Твои́м,/ ны́не предпра́зднующим Твоего́ преображе́ния све́тлое торжество́,/ в не́же Свет облиста́я, уясня́еши Тя воспева́ющия, Христе́ Светода́вче.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Све́та Пода́тель и Свет сый непристу́пен,/ Присносу́щне, Пребезнача́льне, одея́йся Све́том, я́коже ри́зою,/ свет в ми́ре проси́ял еси́, с пло́тию прише́д,/ и Свет на горе́ облиста́еши, сла́вы О́тчия показа́в о́браз.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Госпо́дня све́тлаго преображе́ния настоя́щий день облиста́в,/ ми́рови повелева́ет вопи́ти:/ вся дела́, по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Мы́слию, ве́рнии, прииди́те,/ по́йдем к горе́ святе́й ви́дети преображе́ние Христо́во всесве́тлое:/ вся бо просвеща́ет, славосло́вящия сие́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Днесь Христо́ву преображе́нию/ чи́стым се́рдцем предусре́тение сотвори́м и возопии́м све́тло:/ вся дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: В Ли́цех Трех Еди́ное Божество́́ богосло́вим,/ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пресвята́го,/ ку́пно, вся дела́, по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Царя́ Христа́, Его́же нам роди́ Де́ва Мари́я/ и по рождестве́ пребы́вши Де́ва Чи́ста,/ вся дела́, по́йте и превозноси́те его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ра́дуйся, не́бо, от земли́ возсия́ющаго ны́не прове́дый, Со́лнца Незаходи́маго,/ и сла́вою Боже́ственною покры́ти хотя́щаго со́лнечныя све́тлости;/ земля́ же да лику́ет све́тло,/ Небе́сною заре́ю и све́тлостию сия́ющи и свет быва́ющи.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Поя́ Дави́д Твое́ преображе́ние, предвозгласи́:/ кто уподо́бится Тебе́, Го́сподеви, глаго́ля, в сыне́х Бо́жиих?/ Ты бо, прославля́лся в сове́тех святы́х, вели́к яви́лся еси́ су́щим о́крест Тебе́,/ стра́шен в сла́ве Боже́ственнаго зра́ка.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

О Сло́во Бо́жие, му́дрость, и си́ла, и о́браз Оте́ч!/ О Бо́же, разумева́емый ве́рными, и Челове́че познава́емый!/ Твоего́ преображе́ния нас сподо́би, соверши́ти све́тлое торжество́,/ во све́те до́б́рых дел сия́ющих.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сей первовхо́дный день/ Твоего́, Христе́, творя́ще пресла́внаго и всесве́тлаго преображе́ния,/ пе́сньми Тя велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Усе́рдно, ве́дяще сла́вное преображе́ние Госпо́дне,/ озари́м духо́вно помышле́ния на́ша, сие́ велича́юще.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

До́брым измене́нием изме́ньшеся, Христо́вым преображе́нием,/ обря́щемся светоявле́нни добродея́нии на́шими, сие́ велича́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тя, Триипоста́сную Тро́ицу и Неразде́льное Существо́,/ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, пе́сньми велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя, купину́, ю́же Моисей ви́де горя́щую и неопаля́емую,/ огнь прие́мшую Божества́, пе́сньми велича́ем.

Свети́лен предпра́зднства.

Не́бо созда́вый и звезда́м свет вложи́вый, днесь на го́ру Фаво́рскую возше́д,/ освеща́ет ученики́ заре́ю Божества́ Своего́.

Сла́ва, и ны́не:

Днесь на Фаво́ре Христо́с Свет облиста́,/ днесь свы́ше шум, глас Оте́ч, услы́шан бысть:/ Сей есть, вопия́, Сын возлю́бленный Мой.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преображению Господню