Шрифт

17 августа.

Канон Семи отрокам Ефесским: Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану (Константину) и Антонину

Семи отроков, иже во Ефесе
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Ве́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Ин тропарь, глас 8:

Благоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния умё́рших изобрази́тели,/ Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя,/ о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим:/ ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше,/ всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

Канон святых , глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и настав́льшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Число́м сия́ющия честны́я де́ти седмь, прииди́те, ве́рно почти́м,/ я́ко просвеща́ют Христо́ву Це́рковь, свети́льники седмосве́тлыя,/ лу́чшия зако́нных.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

И́же в плотско́е пе́рвее умерщвле́ние, жи́ви суще, Христо́во о́троцы седмь оде́яшася,/ я́коже сон, смерть пресла́вно прие́мше,/ утвержда́юще уче́ние воскресе́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иерихо́н паде́ся гла́сом труб седми́,/ пре́лести же возноше́ние седмогла́сием ны́не ве́ры страда́лец/ сни́де до а́да и разори́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Новоле́пно рождество́ обновля́вши, Безневе́стная,/ и́бо Отцу́ Собезнача́льное и Боже́ственному Ду́ху соприсносу́щное Сло́во/ из Тебе́ воплоти́ся, спряже́ния не оставль.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́н грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Зве́зды неукло́нны седмь, яви́стеся, ве́рою сия́юще, страстоте́рпцы,/ и и́же ле́сти, ныря́ющия глубино́ю,/ к приста́нищу спаси́тельному упра́висте.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Пред суди́щем тве́рдо ста́вше, святи́и, мучи́телей, я́коже иногда́ Маккаве́и,/ во́инства измени́стеся тле́нныя жи́зни, вво́инившеся Христу́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Досто́йно Бо́гу прия́тна яви́стеся же́ртва моли́твы, святи́и о́троцы,/ и воне́ю благоуха́нною смрад обличи́вше пре́лести тве́рдо.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Купина́ в Сина́и прообража́ше твое́, Де́во, пресла́вное рождество́:/ огне́м бо Бо́жества не опали́лася еси́,/ в ложесна́ прие́мши ве́рно.

Ин Конда́к, глас 4:

Просла́вивый на земли́ святы́я Твоя́/ пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́,/ пресла́вным воста́нием о́троков/ показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́,/ нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в,/ и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти:/ вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

Седа́лен, глас 4.

Я́ко столпи́ су́ще Це́ркве Христо́вы,/ стены разверго́сте неве́рия тве́рдо, седмобра́тнии му́ченицы./ Те́мже пре́жде сме́рти е́ллинский гнев,/ и па́ки по сме́рти ерети́ческую бу́рю отгна́вше, и воскресе́ния ве́ру удержа́вше,/ моли́теся ве́рою утверди́тися нам.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Де́во Всенепоро́чная, Я́же Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая,/ со Безпло́тными того́ непреста́нно моли́/ оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти нам пре́жде конца́,/ ве́рою и любо́вию пою́щим Тя по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Свяще́нное совокупле́ние и число́м я́ве почте́ное,/ седмери́цу честны́х о́троков воспое́м.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Умудре́на су́етием нечести́ваго пре́лести царя́/ Ефе́сстии о́троцы показа́ша безу́мна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Же́ртвы пренепоро́чныя я́ко вои́стинну/ и заколе́ния Госпо́дня ве́рою яви́стеся, о́троцы святи́и.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Не пре́зри, моля́щи о нас, при́сно Благослове́нная,/ изба́вится вся́кия скорби, Чи́стая.

Песнь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, Бо́га не знаем.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Нечу́вственно пе́рвее, о́бщею уме́рше на земли́ сме́ртию,/ па́че естества́ воскресну́сте а́бие,/ уверя́юще я́ве, Ефе́сстии о́троцы, ме́ртвых воскресе́ние.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Освя́щшеся Бо́гови испове́данием и́стинныя ве́ры,/ я́ко страда́льцы зако́ннии Госпо́дни,/ изба́влени бы́сте, му́дрии, темни́ц и ран и венцы́ прия́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Победи́вше тве́рдо и́дольскую лесть, сла́внии му́ченицы,/ и от нечести́вых ересе́й уче́ния,/ сохраня́йте при́сно испове́дающия ме́ртвых воскресе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Во двух естества́х и Ипоста́си еди́ней бысть,/ соверше́н сый челове́к неслия́нно и соверше́н Бог,/ рожде́йся от Святы́я Ма́тере Пресу́щный.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Боже́ственныя Прему́дрости равночи́сленнии столпи́,/ да восхва́лятся святи́и о́троцы седмь,/ сло́весы́, я́ко ка́мением, сокру́шше мучи́телей безбо́жное повеле́ние.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Зако́ном Боже́ственнаго промышле́ния соблюда́еми,/ гото́вое прия́сте погребе́ние пеще́ру,/ в не́йже ме́ртви и нетле́нни, многоле́тни, святи́и, яви́стеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нетле́ния воста́сте свиде́тели,/ ве́ру отгоня́юще тлетво́рную и ме́ртвую/ и Бо́гу моля́щеся о наде́ющихся воскресе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ны́не естество́ же́нское возра́довася,/ ны́не печа́ль преста́, ра́дость же процвете́,/ я́ко Мари́я роди́ ра́дость, Спа́са Христа́ Бо́га.

Конда́к, глас 4.

Ми́ра су́щая тле́нная презре́вше/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,/ я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

Песнь 7

Ирмос: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я́ А́нгел:/ услы́шася уже уст ва́ших моли́тва.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Прия́телища Бо́жия чи́ста и избра́нна о́троцы яви́шася:/ и́миже преда́ния ересе́й от Це́ркве отго́нятся и правосла́вие сия́ет,/ я́ко есть воскресе́ние вся́кой души́ же и пло́ти, я́коже роди́ся.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Я́ко су́ще тве́рди, пре́жде сме́рти вои́стинну/ во страда́нии свое́м святи́и о́троцы а́бие яви́шася/ и по уме́ртвии жи́ви, сла́вою содержи́ми Боже́ственною,/ благоче́стно уве́ривше собо́ю и́стинное воскресе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Душа́м вку́пе и телесе́м чу́вственным бу́дет воскресе́ние,/ я́коже бо не мо́щно без те́ла души́ в мир приити́,/ си́це ни телеси́ без души́, – прехва́льнии глаго́лаху, –/ или́ просла́вится душа́, или́ посрами́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Бо́га Спа́са всех, Мари́е,/ отча́янных еси́ исправле́ние, гре́шных обновле́ние,/ и ненаде́жных наде́жда, и пою́щих по́мощь:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь, Го́споди,/ о́браз же сия́ из огня́ изыма́ше, неопа́льно входя́щая,/ Ю́же пое́м, я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Ко́рень го́рести нечести́вых, возра́стший лю́те, Боже́ственнии о́троцы,/ посе́кше пре́лести е́реси, приноша́ют плод ве́ры,/ жи́вы, и погре́бшеся ве́рно, и воскре́сше.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Ефе́сских нача́льников, о́троцы святи́и седмь и страстоте́рпцы,/ Христо́ве Це́ркви и Ца́рству ве́рному, Боже́ственное яви́стеся утвержде́ние,/ его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тве́рди я́вльшеся на земли́ и равночи́сленнии показа́вшеся звезда́м,/ неле́стное ше́ствие Боже́ственныя ве́ры о́троцы творя́ще, взыва́ху:/ Тя превозно́сим, Христе́, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Никто́же поги́бе, Чи́стая, ве́ры наде́жду име́я на Тя, правосла́вно, Ма́ти Бо́жия,/ то́кмо за́вистию отмета́ющиися Твоего́ не покланя́тися зра́ка воображе́нию.

Песнь 9

Ирмос: Я́же пре́жде со́лнца свети́льника Бо́га возсия́вшаго,/ пло́тски к нам прише́дшаго, из боку́ Деви́чу,/ неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная, Всечи́стая,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Бога́тство чуде́с и Боже́ственных тайн открове́ние святы́х яви́ся ны́не воскресе́ние:/ и́же бо иногда́ есте́ственною пло́тию уме́рше сме́ртию,/ нетле́нно ны́не воскресо́ша, оде́яни, я́коже не уме́рше.

Припев: Святии отроцы, молите Бога о нас.

Зна́ния сокро́вище и ве́ры тве́рдое огражде́ние святы́х дете́й яви́ся пеще́ра,/ провозвеща́я бу́дущее всех воскресе́ние:/ не четверодне́внаго Ла́заря, но ве́чныя воскреси́ мертвецы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Венце́м муче́ния, пострада́вше, зако́нно оде́ястеся, о́троцы седмь,/ столпы́ прему́дрости Бо́жия,/ и уче́нием правосла́вия воста́ние яви́сте,/ я́ко Це́ркви побо́рницы и моли́твенницы воспева́ющих вас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Те́ло и ду́шу Твою́ нескве́рно Бо́гу соблюла́ еси́, Чи́стая,/ Царь же возжела́ Твое́я добро́ты, Христо́с,/ и Ма́терь Своего́ воплоще́ния показа́, Мари́е пресла́вная,/ спасе́ние мне при́сно подава́я.

Свети́лен.

Ору́жием Честна́го Твоего́ Креста́ воору́жшеся, страстоте́рпцы Твои́, Сло́ве,/ сопроти́вныя си́лы тве́рдо победи́ша/ и с Тобо́ю, Христе́ мой, всех Царю́, Ца́рствуют вку́пе.

Молитва

О пречу́днии святи́и седмичи́сленнии о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ние! Воззри́те с высоты́ Небе́сныя сла́вы на ны, любо́вию па́мять ва́шу чту́щия, наипа́че же на младе́нцы христиа́нския, ва́шему заступле́нию от роди́телей свои́х препоруче́нныя. Низведи́те на ня благослове́ние Христа́ Бо́га, ре́кшаго: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне. Боля́щия у́бо от них исцели́те, скорбя́щия уте́шите, сердца́ их в чистоте́ соблюди́те, кро́тостию испо́лните я́ и в земли́ серде́ц их зерно́ испове́дания Бо́жия насади́те и укрепи́те, во е́же от си́лы в си́лу им возраста́ти. И всех нас, святе́й ико́не ва́шей предстоя́щих, мо́щи же ва́ша с ве́рою лобыза́ющих и те́пле вам моля́щихся, сподо́бите Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дования та́мо прославля́ти великоле́пое И́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Семи отроков, иже во Ефесе