Шрифт

15 августа.

Канон второй блаженному Василию, Христа ради юродивому, Московскому

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

Житие́ Твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́рна,/ Христа́ ра́ди те́ло Твое́ изнури́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мра́зом и теплото́ю со́лнечною,/ и слото́ю2 и дожде́вным о́блаком,/ и просвети́ся лице́ Твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не прихо́дят к тебе́ Росси́йстии наро́ди и вси лю́дие,/ просла́вляюще свято́е Твое́ успе́ние./ Тем Христа́ Бо́га моли́,/ да изба́вит ны от ва́рварскаго плене́ния и междоусо́бныя бра́ни/ и мир ми́рови пода́ст и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 8:

Я́коже бо со́лнце и луна́ наго́тою свое́ю не срамля́ются,/ та́ко и ты, уго́дниче Христо́в Васи́лие, наг сый, не срамля́шеся,/ восприя́т бо ри́зу Ада́ма первозда́ннаго,/ ю́же он ноша́ше пре́жде в раи́,/ ты же сию́ на земли́ поноси́л еси́;/ и был еси́ до́брый купе́ц:/ ели́ко имея́ше, вся оста́ви/ и купи́ мздо́ю терпе́ния своего́ село́,/ на не́мже сокрове́н безце́нныи Би́сер, Христо́с./ Сего́ ра́ди яви́ся всем гре́шным о́браз покая́ния/ и всели́ся в ра́йскую широту́,/ и, предстоя́ Христо́ви,/ не забу́ди град, в не́мже обита́, и лю́ди, переблаже́нне,/ и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Канон святаго второй, глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Возлюби́вый усе́рдно Го́спода и жела́тельно подвиза́яся дости́гнути Ца́рства Небе́снаго,/ просвети́лся еси́ Боже́ственною благода́тию;/ те́мныя о́блаки ду́ши Мое́я разгони́ и ум ми озари́,/ и отве́рзи ми устне́ к пе́нию, восхвали́ти тя, преблаже́нне Васи́лие.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Анто́ний Вели́кий рече: име́ющим здрав ум не тре́бовати писа́ния;/ на Тебе́ же сбы́стся, прему́дре Васи́лие./ Главу́ твою́ всегда име́я к Небеси́ возведе́ну, очи́ма же Го́рняя зря,/ ума́ чисто́тою тща́лся еси́ ко Ада́му и к ве́рному Авраа́му.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Стра́нен сро́дник Твои́х был еси́, и бли́жних любве́ чуждь,/ и во Твое́м язы́це, я́ко иноязы́чен, во ином же в ра́зуме седя́й./ И ничто́же от земны́х одея́ний на те́ле Твое́м носи́л еси́, я́коже Ада́м,/ до́ндеже не ви́дел еси́ обнаже́ния души́ твое́й,/ ниже́ безобра́зие пло́ти твое́я позна́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же себе́ позна́вый, пости́гл еси́ страх Госпо́день,/ разжже́ние плотско́е хла́дом Свята́го Ду́ха угаси́в,/ всегда́ душе́вныма очи́ма на у́мныя си́лы взира́ти изво́лил еси́/ и преплы́л еси́ вели́кую сию́ жите́йскую пучи́ну жесто́ким путе́м, Богоблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Влады́чице, Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, Благослове́нная и Пренепоро́чная,/ ду́ши Моея́ стру́пы исцели́ и стра́сти пло́тския умертви́,/ ум мой от вся́каго вреда́ вра́жия и напа́стей изми́, Богоро́дице.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда ́пе́ти:/ несть свят; я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Господи.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Любо́вию Бо́жиею угаси́л еси́ любо́вь роди́телей,/ меч же духо́вный всегда́ воздвиза́я, и́мже во́лю хоте́ния Твоего́ отсеца́я,/ утверди́л еси́ стопы́ ра́зума Твоего́ на ка́мени любве́ Христо́вы.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

И́же о твое́й пло́ти не пе́кся, жизнь ми́ра сего́ возненави́дел еси́/ и о пло́тских небре́гл еси́,/ всегда́ подвиза́яся ум чист к Бо́гу предста́вити./ И принеся́ еси́ себе́, я́ко непоро́чну и благоприя́тну Вели́кому Архиере́ю же́ртву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Е́же стяжа́л еси́ от младе́нства ве́рою несумне́нною смиренному́дрие/ и соверше́нную к Бо́гу любо́вь/ и, вся чу́вства поработи́в, я́ко безстра́стен был еси́,/ ум от тва́ри возвы́сив, лицу́ же Госпо́дню ду́шу предста́вил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия, Спа́сения нача́ло ми́ру я́вльшися,/ и изба́ви молвы́, и нечи́стых страсте́й, и вся́кия проти́вныя ско́рби,/ да сла́влю Тя, Богоро́дице .

Седа́лен, глас 8.

От земны́х на Небе́сная помы́слив и де́лом соверши́в,/ кра́сная ми́ра сего́ во уме́ты вмени́л еси́, Христа́ ра́ди юро́д быв на земли́,/ терпе́нием и жесто́ким подвиза́нием сын све́та показа́лся еси́/ и в Ца́рствии Небе́снем све́тло зри́ши Святу́ю Тро́ицу, переблаже́нне Васи́лие./ Ю́же моли́ согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять Твою́.

Сла́ва, други́й седа́лен, глас 4:

Быв дом Бо́жий и жили́ще Свята́го Ду́ха, блаже́нне Васи́лие,/ Це́рковь те́ла Твоего́ непоро́чну соблю́л еси́,/ и, прише́д, всели́ся в тя Оте́ц, и Сын, и Святы́й Дух/ и дарова́ Тебе́ терпе́ние, и му́жество, и хра́брость духо́вную,/ и несму́тною мы́слию по Боже́ственному пути́ ше́ствовати./ И, прие́м дар исцеле́ний, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен:

Красоте́ Твое́й, Богора́дованная, Арха́нгел Гаврии́л предстоя́, дивля́шеся и вопия́ше Ти:/ О Неве́сто Неискусобра́чная, Отрокови́це небла́зненная!/ Ка́ко Ти изреку́ пре́жде век сокрове́нную та́йну?/ Ты бо еси́ Небе́сным и земны́м соедине́ние./ Ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Ми́ра Сего́ вся возненави́дел еси́, плоть ду́ху поработи́в,/ и, удали́вшуся Тебе́ теле́сныя любве́, в юро́дство претвори́лся еси́,/ до́бре разсмотри́в преити́ тя́жкую пучи́ну, успе́х прия́ти сподо́бился еси́, чу́дне Васи́лие.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Омраче́ние возненави́дев грехо́вное и пла́менем чистоты́ пресе́к пла́мень,/ терпе́нием и мудре́йшим юро́дством, я́ко златы́ми крила́ми, на Небеса́ возлете́л еси́/ и равноа́нгельную дости́гл еси́ сте́пень.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любо́вию Христо́вою сро́дников отре́клся еси́ и над страстьми́ царь показа́лся еси́,/ ско́рбным путе́м ше́ствуя, и, дости́гнув простра́ннаго жили́ща,/ нас, плене́нных грехо́вными страстьми́, свободи́, переблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Кров, и заступле́ние, и прибе́жище бу́ди ми, Де́во, рабу́ Твоему́,/ и исцели́ мя от безме́рных зол, да пою́, Пречи́стая:/ сла́ва Рождеству́ Твоему́.

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

И́же до тре́тияго небесе́ возше́дый рече́: мы юро́ди Христа́ ра́ди./ Ты же, переблаже́нне, по благо́дати в таково́е юро́дство преложи́лся еси́,/ досажде́ние неразу́мных люде́й претерпе́в, и ко́зни бесо́вския попра́л еси́,/ и я́ко А́нгел на земли́ яви́лся еси́ нам.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Бо́га ра́ди жити́е сла́вы ми́ра Сего́ от младе́нства возненави́дел еси́,/ возлюби́в нищету́ и терпе́ние,/ огне́м печа́ли о́чныя сле́зы изсуши́л еси́/ и вся ско́рбная претерпе́л еси́, переблаже́нне Васи́лие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прему́дростию Бо́жиею просвеще́н еси́,/ огнь веще́ственный невеще́ственным угаси́в,/ и чистото́ю жити́я Твоего́ безтеле́снаго во́инства усвое́нию сподо́бился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Источа́еши исцеле́ний струи́ боля́щим, Де́во, всю́ду,/ Тя бо исто́чника показа́ милосе́рдия, Влады́чице, ми́лости Госпо́дь,/ из Тебе́ ро́ждейся па́че ума́.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Остр ум всегда́ к Бо́гу име́в,/ я́ко нечу́вствен ко всем жите́йским был еси́,/ вся же кова́рства лука́ваго, я́ко сеть, расто́ргнул еси́/ и пресве́тлое свети́ло ми́рови показа́лся еси́, Богоблаже́нне Васи́лие.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Ду́хом Бо́жиим наставля́емь, благоюро́диве,/ чистоту́ естества́ твоего́ преесте́ственну,/ небесоподража́тельное жити́е имел еси́ и ангелоле́пное виде́ние./ Те́мже моли́ спасти́ся нам от враг на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́нгел житие́м на земли́ показа́лся еси́,/ и, на го́ру безсме́ртия возше́д доброде́тельми, А́нгельския полки́ удиви́л еси́,/ и на враги́ храбо́рник чу́ден показа́лся еси́./ И ны́не посо́бствуй во́инству на́шему, переблаже́нне,/ да Твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ру́ки Твоя́ пречи́стыя, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й на Тя наде́ющияся и Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.

Конда́к, глас 4:

Ду́хом Бо́жиим води́м, переблаже́нне Васи́лие,/ оттря́сл еси́ мирски́й мяте́ж,/ и жити́я треволне́ния возгнуша́лся еси́,/ и, совле́кся одея́ний тле́нных и обле́кся в ри́зу безстра́стия,/ убежа́л еси́ ловле́ния льсти́ваго мироде́ржца,/ и был еси́ стра́нен во твое́м язы́це,/ и, па́че земна́го бога́тства избра́в бога́тство Небе́сное,/ увя́злся еси́ венце́м терпе́ния./ И ны́не, переблаже́нне Васи́лие, моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, переблаже́нне Васи́лие.

И́кос:

Трудолю́бному жити́ю Твоему́ А́нгели удиви́шася,/ му́жески бо воста́л еси́ на естество́:/ разуме́в непостоя́нное жития́ сего́, совле́клся еси́ одея́ний/ и, наг сый, стал еси́ проти́ву ко́знем диа́вольским,/ я́коже хра́брый ратобо́рец, по словеси́, преблаже́нне, апо́столову:/ несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти,/ но к нача́лом, и ко власте́м, и к миродержи́телем тьмы ве́ка сего́./ И, сему́ нагото́ю теле́сною спле́тся до́блественне,/ ни от ко́еяже стра́сти победи́лся еси́, но всех сете́й убежа́л еси́ го́рдаго велиа́ра,/ прескочи́в про́пасть а́дову, ю́же изры́ враг ме́жду Ла́зарем и бога́тым,/ и ны́не у Авраа́ма на ло́не почива́еши, отнесе́н святы́ми А́нгелы./ Моли́ся, переблаже́нне, Христу́ Бо́гу на́шему о творя́щих святу́ю па́мять Твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, переблаже́нне Васи́лие.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Тве́рдый душе́ю адама́нт показа́лся еси́, блаже́нне,/ вои́стинну житие́ Твое́ па́че естества́, я́коже в ка́ющихся оби́тели,/ и осяза́нием и сластьми́ ми́ра сего́ безстра́стен пребыва́я,/ ве́лий же от виде́ния пребы́л еси́ без вре́да.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Испо́лнился еси́ Свята́го Ду́ха благода́ти, разуме́в Госпо́дне благове́стие,/ широ́кий и простра́нныи путь, вводя́й в па́губу, возненави́дел еси́ и возлюби́л еси́ безмо́лвие;/ тесны́м и приско́рбным путе́м Христу́ после́дуя,/ от земны́х к Небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́рное сие́ пе́ние, приноси́мое тебе́, не пре́зри, переблаже́нне,/ но ми́лостивно приими́ и ра́дости духо́вныя испо́лни нас,/ умоли́ Го́спода пода́ти Це́ркви на́шей утвержде́ние и ми́ру устрое́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Благоутро́бия ми́лости иму́щи, смире́нныя моея души́ не пре́зри,/ ве́рно молю́ Тя, Отрокови́це,/ но уще́дри вско́ре, и спаси́ мя от пучи́ны согреше́ний мои́х,/ и, обно́вльши благода́ть Твою́ на мне, просвети́, Де́во Чи́стая.

Песнь 8

Ирмос: В пещь о́гненную ко о́троком евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Огнь стра́шный разумева́я, земны́х ничто́же возлюби́л еси́./ Печа́лию душе́вною и глубо́ким се́тованием ум во глубину́ смире́ния погрузи́л еси́,/ жела́я всели́тися в Небе́сное Ца́рство,/ е́же и получи́в, ны́не ра́дуешися ра́достию безконе́чною.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Равноа́нгельную честь досто́йно получи́л еси́, переблаже́нне Васи́лие,/ и, со безпло́тными Бо́гу предстоя́, призира́й на ны с Небе́снаго кру́га, ра́дости пода́телю,/ и возсия́й свет твой нам, я́ко да ви́дим Твоя́ чудеса́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́мже о́бразом жела́ет еле́нь пали́м на исто́чники,/ си́це и ты, переблаже́нне, всегда́ подвиза́яся, жела́л еси́ Боже́ственнаго хоте́ния/ и вся благоуго́дно Го́сподеви соверши́л еси́./ И ны́не со святы́ми пое́ши непреста́нно:/ по́йте, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Лука́во вре́мя живота́ моего́ и вся́кия зло́бы испо́лнено,/ сатане́ лука́вому лю́те мя смуща́ющу,/ Ты мя исто́ргни того́, Богороди́тельнице, па́кости,/ на Тя бо все возложи́х ча́яние мое́,/ спаси́ мя Твои́ми бо́дрыми моли́твами.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Святы́м Ду́хом утеше́ние стяжа́в, у́мных сил име́л еси́ жи́тельство, переблаже́нне./ Тем светоно́сную Твою́ па́мять похваля́юще, мо́лим:/ испо́лни нас ра́дости и весе́лия духо́внаго.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Умом и душе́ю укра́шен, переблаже́нне,/ и многострада́льным житие́м све́тло просия́ па́мять Твоя́,/ и мы, благода́тными Твои́ми луча́ми просвеща́ющеся, бед и неду́г избавля́емся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блага́я восприя́л еси́ на Небесе́х,/ и обре́л еси́ ра́дость неизрече́нную, и нас просвети́л еси́ чудесы́,/ и ны́не пребыва́еши со святы́ми А́нгелы во све́те Святы́я Тро́ицы, переблаже́нне Васи́лие./ Сего́ ра́ди тя велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: А́нгельстии собо́ри Тя, Богороди́тельнице, сла́вят,/ и челове́честии ро́ди пе́сньми Тя почита́ют непреста́нно,/ Ты бо Боже́ственным Рождество́м земны́я с Небе́сными совокупи́ла еси́,/ тем Тя почита́ем.

Светилен:

Свет Христо́в всели́ся в сердце Твое́, Васи́лие чу́дне,/ совле́клся бо еси́ ве́тхаго челове́ка и яви́лся еси́ нов,/ горя́ ду́хом по Христо́ве за́поведи./ И, умно́жив тала́нт трудо́в Твои́х,/ яви́лся еси́ чу́ден в да́льных стра́нах/ и Росси́йскую зе́млю просвети́л еси́, чуде́с зарю́ испуща́я./ И ны́не предстои́ши во све́те Святы́я Тро́́ицы, ра́дуяся.

Молитва

О вели́кий уго́дниче Христо́в, переблаже́нне Васи́лие! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х, с ве́рою лобыза́ем честны́й твой о́браз, ча́юще от него́ си́лою Бо́жиею получи́ти исцеле́ние душ и теле́с на́ших, прославля́ем вели́чество Вседержи́теля Бо́га, Его́же ты душе́ю и те́лом твои́м в жи́зни сей просла́вил еси́, ублажа́ем тве́рдость ве́ры и любве́ твое́й ко Го́споду Савао́фу, пропове́дуем кре́пость Твоего́ Ду́ха и, воспомина́юще вели́кия по́двиги доброде́тели твое́й, вопие́м к Тебе́ из глубины́ серде́ц на́ших: не премолчи́ вопи́ти за ны ко Го́споду Бо́гу, те́лом бо Твои́м пребыва́еши с на́ми на земли́, ду́хом же почива́еши на Небе́си́ во объя́тиих Зижди́теля Твоего́. Предста́тельством у́бо Твои́м у Престо́ла непристу́пныя сла́вы, испроси́, да почи́ет и на нас Дух Бо́жий, дух прему́дрости и ра́зума, дух сове́та и кре́пости, дух ве́дения и благоче́стия и стра́ха Бо́жия, и да не пре́зриши многогре́шных на́ших моле́ний. Се мы, предстоя́ще в хра́ме, посвяще́ннем и́мени твоему́ свято́му, воспису́ем ти похва́льная си́це: ра́дуйся, Богоблаже́нне Васи́лие, я́ко ты, возненави́дев вре́менная ми́ра, богоуго́дно подвиза́лся еси́ и на высоту́ доброде́телей восте́кл еси́. Ра́дуйся, я́ко потща́лся еси́ победи́ти страсть со все́ми поро́чными ея́ скло́нностьми и дарова́ний Свята́го Ду́ха сподо́бился еси́. Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ ми́рови юрод бы́ти, чистото́ю же души́ мудр Бо́гови яви́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко в терпе́нии и страда́нии храбр яви́лся еси́ и вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя погаси́л еси́. Ра́дуйся, я́ко жела́нием от исто́чник изра́илевых всегда́ почерпа́я, благода́ти Бо́жия преиспо́лнен был еси́. Ра́дуйся, я́ко, взем яре́м спаси́тельнаго словесе́ Христа́ Бо́га на́шего, попра́л еси́ всю горды́ню ми́ра. Ра́дуйся, я́ко посреде́ молв безмо́лвие сохрани́л еси́, мысль твою́ бы́стро устремля́я к Го́рним. Ра́дуйся, я́ко ты мече́м духо́вным во́лю хоте́ния твоего́ отсеца́л еси́ и сто́пы ра́зума твоего́ утвержда́л еси́ на ка́мени любве́ Христо́вы. Ра́дуйся, я́ко совле́клся еси́ тле́нных одея́ний и обле́клся еси́ в но́ваго челове́ка, обновле́на кро́вию Христо́вою. Ра́дуйся, я́ко в ме́сто тле́нных бога́тство духо́вное собра́л еси́ и нача́тки трудо́в Христу́ Бо́гу на́шему прине́сл еси́. Ра́дуйся, я́ко и по сме́рти Госпо́дь яви тя нам исто́чника исцеле́ний. Ра́дуйся, я́ко, сла́вы и бога́тства не восхоте́в, вся в ничто́же вмени́л еси́, да Христа́ приобря́щеши, Его́же и стяжа́л еси́ мно́гими труды́ и терпе́нием. Ра́дуйся, я́ко ны́не, соединя́яся с Бо́гом, непреста́нным Его́ зре́нием наслажда́ешися и обита́еши во блаже́нней ве́чности. Ра́дуйся, я́ко насыща́ешися благи́ми, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша, я́же угото́ва Бог та́ко возлюби́вшему Его́, поспешеству́й у́бо моли́твами Твои́ми, избра́нниче Бо́жий, да и мы на земли́, совоку́плени крепча́йшим любве́ Бо́жия сою́зом, великоду́шно понесе́м благо́е Ева́нгелия и́го и благода́тию Свята́го Ду́ха да сподо́бимся вкуси́ти и насыща́тися ве́чно с тобо́ю Небе́сных немерца́емых благ. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского