Шрифт

15 августа.

Канон первый блаженному Василию, Христа ради юродивому, Московскому

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

Житие́ Твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́рна,/ Христа́ ра́ди те́ло Твое́ изнури́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мра́зом и теплото́ю со́лнечною,/ и слото́ю2 и дожде́вным о́блаком,/ и просвети́ся лице́ Твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не прихо́дят к тебе́ Росси́йстии наро́ди и вси лю́дие,/ просла́вляюще свято́е Твое́ успе́ние./ Тем Христа́ Бо́га моли́,/ да изба́вит ны от ва́рварскаго плене́ния и междоусо́бныя бра́ни/ и мир ми́рови пода́ст и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 8:

Я́коже бо со́лнце и луна́ наго́тою свое́ю не срамля́ются,/ та́ко и ты, уго́дниче Христо́в Васи́лие, наг сый, не срамля́шеся,/ восприя́т бо ри́зу Ада́ма первозда́ннаго,/ ю́же он ноша́ше пре́жде в раи́,/ ты же сию́ на земли́ поноси́л еси́;/ и был еси́ до́брый купе́ц:/ ели́ко имея́ше, вся оста́ви/ и купи́ мздо́ю терпе́ния своего́ село́,/ на не́мже сокрове́н безце́нныи Би́сер, Христо́с./ Сего́ ра́ди яви́ся всем гре́шным о́браз покая́ния/ и всели́ся в ра́йскую широту́,/ и, предстоя́ Христо́ви,/ не забу́ди град, в не́мже обита́, и лю́ди, переблаже́нне,/ и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Канон святаго первый, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Посече́нный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, юне́е не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Песнь же воспева́шеся:/ Господе́ви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, одея́ тя, Васи́лие чу́дне, ри́зою безстра́стия./ Те́мже взима́лся ду́хом к Боже́ственному виде́нию и озари́вся благода́тию Бо́жия про́мысла,/ стра́нен показа́лся еси́ от всех сро́дник и зна́емых,/ и пресели́лся еси́ к сро́дству Небе́сному, и ны́́не живе́ши жи́знь безконе́чную.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Показа́лся еси́ Росси́истей земли́ свети́ло вели́кое,/ просвеща́я нас све́том Твои́х доброде́телей./ И кто мо́жет изчести́ мно́гия по́двиги и труды́ Твоя́,/ и всено́щная стоя́ния, и ины́х мно́жества к сим доброде́телей,/ и́мже возме́здие от Бо́га прия́л еси́?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ума́ челове́ча превзы́де чин, ди́вное на земли́ житие́ пожи́л еси́,/ бдя, и моля́ся, и тружда́яся, и наг на земли́ скита́яся,/ не име́я где главы́ подклони́ти, во всем животе́ Твое́м./ И сего́ ра́ди всели́лся еси́ во оби́тели Небе́сныя,/ мно́ги бо, рече́ Госпо́дь, оби́тели в дому́ Отца́ Моего́, по ме́ре доброде́телей.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ко́е спасе́ние и́но таково́, я́коже Ты, Пречи́стая Богоро́дице,/ кре́пкое поможе́ние и те́плое заступле́ние?/ Изба́ви ду́шу мою́ от се́ти диа́воли,/ Ты бо еси́ всех земны́х спасе́ние,/ спаси́ и мене́, лю́те потопля́ема волна́ми грехо́вными,/ моли́твами уго́дника Твоего́ Васи́лия.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Челове́колю́бче.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Дым, и прах, и сень вмени́л еси́ кра́сная ве́ка Сего́/ и ничто́же от любве́ Христо́вы па́че изво́лил еси́,/ Сего́ жела́я насы́титися сла́вы и весе́лия присносу́щнаго,/ в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути./ И, сих ра́дости получи́в, предстои́ши во све́те Святе́й Тро́ице, ра́дуяся,/ Е́йже моли́ся за ны, переблаже́нне Васи́лие.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Воцари́вся над страстьми́, великоду́шие Васи́лие,/ одоле́л еси́ пло́тское жела́ние, и яви́лся еси́ чистоты́ сокро́вище духо́вное,/ и Сего́ ра́ди прия́л еси́ та́влу3 белу, на не́йже напи́сано и́мя но́во, ди́вно, неве́домо./ И не бысть на ду́ши твое́й скве́рны, ни вра́ски4:/ убели́л бо еси́ ю то́ки слез Твои́х, и ны́не непреста́нно ра́дуешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́ру неоску́дну в души́ име́я, переблаже́нне, да́нный Тебе́ тала́нт трудолю́бно возде́лал еси́/ и прия́л еси́ власть над десятию́ градо́в доброде́телей,/ бе́сы прогоня́ти, прокаже́нныя очища́ти,/ разсла́бленныя бы́стро ходи́ти, слепы́я просвеща́ти,/ и усугу́би дар всем исцеле́ния, творя́щим святу́ю па́мять Твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Аз, Де́во Свята́я Богоро́дице, наде́жду име́я на Тя, спасаю́ся./ Разгони́, Влады́чице, враги́ ду́ши моея́ и напра́ви мя на путь жи́зненный, да, спа́сся, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Помо́щнице ми́ра, наде́жно христиа́нская./ Ра́дуйся, Госпо́дь с Тобо́ю, Благослове́нная.

Седа́лен, глас 8.

От земны́х на Небе́сная помы́слив и де́лом соверши́в,/ кра́сная ми́ра сего́ во уме́ты вмени́л еси́, Христа́ ра́ди юро́д быв на земли́,/ терпе́нием и жесто́ким подвиза́нием сын све́та показа́лся еси́/ и в Ца́рствии Небе́снем све́тло зри́ши Святу́ю Тро́ицу, переблаже́нне Васи́лие./ Ю́же моли́ согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять Твою́.

Сла́ва, други́й седа́лен, глас 4:

Быв дом Бо́жий и жили́ще Свята́го Ду́ха, блаже́нне Васи́лие,/ Це́рковь те́ла Твоего́ непоро́чну соблю́л еси́,/ и, прише́д, всели́ся в тя Оте́ц, и Сын, и Святы́й Дух/ и дарова́ Тебе́ терпе́ние, и му́жество, и хра́брость духо́вную,/ и несму́тною мы́слию по Боже́ственному пути́ ше́ствовати./ И, прие́м дар исцеле́ний, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен:

Красоте́ Твое́й, Богора́дованная, Арха́нгел Гаврии́л предстоя́, дивля́шеся и вопия́ше Ти:/ О Неве́сто Неискусобра́чная, Отрокови́це небла́зненная!/ Ка́ко Ти изреку́ пре́жде век сокрове́нную та́йну?/ Ты бо еси́ Небе́сным и земны́м соедине́ние./ Ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м умны́ма очи́ма/ прови́де, Господи, прише́ствие Твое́,/тем и вопия́ше:/от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Был еси́ под влады́кою учине́н Христо́ва повеле́ния,/ и повелевая́ рабу́ своему́, те́лу, сотвори́ти слу́жбу свою́, Христу́ рабо́тая,/ и покори́ уму́, влады́це, стра́стныя по́мыслы, и был еси́ сын послуша́ния, вопия́ Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Челове́колю́бче.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Имею́щим цел ум не тре́бовати писа́ния, – рече́ Вели́кий Анто́ний./ На Тебе́ сие́ сбы́стся, прему́дре Васи́лие:/ не учи́вся кни́гам, вся разуме́л еси́ Боже́ственная Писа́ния,/ непреста́нно поя́ Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во гра́де, я́ко в пусты́ни, живы́й, переблаже́нне Васи́лие,/ и ни от чего́же смуща́яся, но венча́лся еси́ ра́ди трудо́в твои́х,/ посеща́я вдови́цу, я́коже Или́я проро́к саре́фтяныню,/ и поя́ песнь немо́лчную:/ си́ле Твое́й сла́ва, Челове́колю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: И́же Отцу́ и Ду́ху Собезнача́льный от Тебе́ изво́ли роди́тися на́шего ра́ди Спа́сения/ и дарова́ Тя ро́ду христиа́нскому те́плую Засту́пницу/ и в беда́х ско́рую Помо́щницу./ Те́мже, Ма́ти безму́жная, покланя́емся ве́рно Рождеству́ Твоему́.

Песнь 5

Ирмос: Мрак ду́ши Мое́я разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/ началоро́дную тьму изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Процве́т, я́ко кипари́с, посреде́ земли́ Росси́йския, уго́дниче Христо́в Васи́лие,/ прине́сл еси́ плоды́ Ду́ха во мно́зе терпе́нии,/ безыме́нство, и теле́сное удруче́ние, и от бесо́в и злых челове́к озлобле́ние./ Сего́ ра́ди прия́л еси́ ны́не ве́чное утеше́ние.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Си́ла бо Моя́, – рече́ Госпо́дь, – в не́мощи соверша́ется./ Се бо на Тебе́ соверши́ся Бо́жие смотре́ние, чу́дне Васи́лие,/ си́лою Христо́вою ди́вен яви́лся еси́ в житии́ Твое́м,/ зло стра́жда, ника́коже боле́зни ощуща́л еси́:/ облегчева́ше тя жела́ние бу́дущих благ, я́же получи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зва́ние твое́ не от челове́к бысть, но от Бо́га, прему́дре Васи́лие./ И, я́ко еле́нь, жа́ждя, на исто́чники воды́ живы́я поте́кл еси́,/ напитава́я ду́шу Христо́вою любо́вию, и ктому́ ника́коже от зно́я грехо́внаго вжажда́лся еси́:/ укрепи́ бо тя на се Царь ми́ра.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: А́нгели и Арха́нгели, Херуви́ми и Серафи́ми многоо́читии,/ Нача́ла, и Вла́сти, и Госпо́дствия раболе́пно покланя́ются Рождеству́ Твоему́, Богоро́дице,/ сла́вяще Тя, Влады́чице./ Те́мже и мы, Ма́ти Преблагослове́нная, покланя́емся со стра́хом и мо́лим Тя:/ спаси́ ду́ши на́ша.

Песнь 6

Ирмос: Я́коже проро́ка изба́вил еси́/ из глубины́ преиспо́дния, Христе́ Бо́же,/ и мене́ от грехо́в мои́х изба́ви, я́ко Человеколю́бец,/ и упра́ви живо́т мой, молю́ся.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Кто мо́жет изчести́ чудеса́ прему́драго Васи́лия,/ его́же ви́дяху по мо́рю ше́ствующа немо́кренно, я́ко по су́ху,/ и ви́дяху неве́рнии язы́цы, дивля́хуся и, прише́дше в Россию, пове́даху:/ мы, – реко́ша, – ви́дехом такова́ челове́ка, по морю ше́ствующа;/ и́стинно бо свиде́тельство и от враг прино́сится./ Мы же глаго́лем: Сла́ва Бо́гу, творя́щему чудеса ди́вная.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Уподо́бился еси́, прему́дре Васи́лие, все́ми нра́вы и обы́чаем/ Симео́ну, юро́дивому Христа́ ра́ди, и Андре́ю Царегра́дскому,/ и Вели́кому отцу́ Мака́рию, и Ону́фрию, и Па́влу Фиве́йскому,/ и Макси́му чу́дному, и Проко́пию Вели́кому./ С ни́миже сожи́тель яви́лся еси́ во Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О прему́дре Васи́лие, чу́дный житие́м и ра́зумом!/ Мо́лим тя, Блаже́нне:/ моли́ Христа́ Бо́га на́шего за лю́ди правосла́вныя,/ и всем ве́рным спасе́ние испроси́, и ми́ру мир, и от грех свобожде́ние,/ и умоли́ Ца́рствию бы́ти насле́дником.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Кто нас изба́вит от му́ки ве́чныя и от сме́рти душе́вныя,/ А́ще не Ты возде́жеши пречи́стеи ру́це, Богоро́дице, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему?/ Да спасе́т ны, ниотку́дуже иму́щия по́мощи,/ Твои́м покро́вом, Преблагослове́нная.

Конда́к, глас 4:

Ду́хом Бо́жиим води́м, переблаже́нне Васи́лие,/ оттря́сл еси́ мирски́й мяте́ж,/ и жити́я треволне́ния возгнуша́лся еси́,/ и, совле́кся одея́ний тле́нных и обле́кся в ри́зу безстра́стия,/ убежа́л еси́ ловле́ния льсти́ваго мироде́ржца,/ и был еси́ стра́нен во твое́м язы́це,/ и, па́че земна́го бога́тства избра́в бога́тство Небе́сное,/ увя́злся еси́ венце́м терпе́ния./ И ны́не, переблаже́нне Васи́лие, моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, переблаже́нне Васи́лие.

И́кос:

Трудолю́бному жити́ю Твоему́ А́нгели удиви́шася,/ му́жески бо воста́л еси́ на естество́:/ разуме́в непостоя́нное жития́ сего́, совле́клся еси́ одея́ний/ и, наг сый, стал еси́ проти́ву ко́знем диа́вольским,/ я́коже хра́брый ратобо́рец, по словеси́, преблаже́нне, апо́столову:/ несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти,/ но к нача́лом, и ко власте́м, и к миродержи́телем тьмы ве́ка сего́./ И, сему́ нагото́ю теле́сною спле́тся до́блественне,/ ни от ко́еяже стра́сти победи́лся еси́, но всех сете́й убежа́л еси́ го́рдаго велиа́ра,/ прескочи́в про́пасть а́дову, ю́же изры́ враг ме́жду Ла́зарем и бога́тым,/ и ны́не у Авраа́ма на ло́не почива́еши, отнесе́н святы́ми А́нгелы./ Моли́ся, переблаже́нне, Христу́ Бо́гу на́шему о творя́щих святу́ю па́мять Твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, переблаже́нне Васи́лие.

Песнь 7

Ирмос: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху еди́наго Бо́га,/ трои́чно воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

День Госпо́день всегда́ пред очи́ма зря, прему́дре Васи́лие,/ предстоя́л еси́ наг, я́коже суди́щу нелицеме́рному Сы́на Бо́жия,/ и послужи́л еси́ Влады́це Твоему́ во мно́зе терпе́нии, воспева́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Разуме́в, блаже́нне Васи́лие, я́ко ничто́же ну́жднее души́, за ню́же Христо́с у́мре и воскре́се,/ не оскверни́л еси́ ри́зы душе́вныя, ю́же прия́л еси́ от Свята́го Креще́ния./ И ны́не, предстоя́ Христу́, взыва́еши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ничто́же разлучи́т мя от любве́ Христо́вы, – сия́ переблаже́нный Васи́лий глаго́лаше, –/ ни высота́, ни глубина́, ни А́нгели, ни Си́лы, ни сла́ва, ни бога́тство,/ ничто́же бо хощу́ кра́сных ми́ра сего́, па́че Иису́са сла́дкаго, Ему́же вопию́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пре́жде рождества́ пребы́сть Де́вою Ма́ти Сы́на Бо́жия/ и по рождестве́ яви́ся па́ки Де́ва:/ Бог бо бе, иде́же хо́щет, побежда́ются естества́ чи́ни./ Ты бо яви́лася еси́ село́ простра́нно Сы́на Отча, Благослове́нная, Ему́же вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене́/ благода́тию Твое́ю бы́вше,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще,/ о́троцы вопия́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Ви́дя Госпо́дь труды́ Твоя́ и мно́гия по́двиги, чуде́с да́ром обогати́ тя,/ просия́л бо еси́ на све́щнице Христо́ва сия́ния,/ и яви́ тя вселе́нней зна́ема ра́ди чуде́с исцеле́ния,/ и вси вопию́т с тобо́ю, переблаже́нне:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Слы́шал еси́, прему́дре Васи́лие, Спа́сову за́поведь:/ А́ще, рече́, челове́к весь мир приобря́щет и отщети́т ду́шу свою́,/ что даст изме́ну на души́ свое́й?/ Ты же сие́ в се́рдцы твое́м скрыл еси́/ и пе́клся еси́, ка́ко угоди́ти Бо́гу, Ему́же взыва́еши:/ благослови́те, вся дела Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ничи́мже ме́ньши пре́жних святы́х, чу́дне Васи́лие, яви́лся еси́,/ изря́ден мно́гими труды́ и по́двиги и та́йными к Бо́гу моли́твами,/ а́ще челове́ком и неве́домы, но Бо́гом вся зри́мы и ве́домы, Ему́же вопие́ши:/ ́благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, ро́ждшагося от Де́вы Мари́и,/ и спа́сшаго всеро́днаго Ада́ма от паде́ния,/ и возне́сшаго па́ки челове́чество на высоту́ Небе́сную,/ и седя́щаго одесну́ю Отца́, Ему́же вопию́т вси А́нгели:/ да Благослови́т вся тварь Го́спода и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Я́коже рече́ Христо́с, са́мая И́стина, внутрь вас есть Ца́рство Небе́сное./ Ты бо, Васи́лие чу́дне, был еси́ сын и насле́дник Ца́рствия Бо́жия,/ е́же скрыл еси́ внутрь себе́ доброде́тельми./ Сего́ ра́ди тя вси ублажа́ем, Христа́ велича́юще.

Припев: Блаженне отче Василие, моли Бога о нас.

Бди́те, – рече́ Госпо́дь, – и моли́теся, не ве́сте бо дне и ча́са, ка́ко прии́дет Сын Бо́жий./ Ты же, пра́ведне Васи́лие, всегда́ гото́в сый,/ ожида́л еси́ прише́ствия Христа́ Царя́ Небе́снаго,/ Его́же и ра́достно усре́л еси́ и прия́л еси́ блаже́нство ве́чное, Христа́ велича́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Егда́ преста́вился еси́, переблаже́нне Васи́лие,/ тогда́ стеко́шася ца́рие и кня́зи и вси собо́ри росси́йстии,/ ю́ноши и де́вы, ста́рцы со ю́нотами твои́м честны́м моще́м поклони́тися,/ и воскли́кнуша ку́пно вси па́мять ве́чную, Христа́ велича́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Возвели́чим Ма́терь Бо́га на́шего, Ю́же пою́т вси А́нгели и Арха́нгели,/ и вси ро́ди и коле́на покланя́ются/ и блажа́т от ны́не и до ве́ка, вопию́ще:/ ра́дуйся, о Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Светилен:

Свет Христо́в всели́ся в сердце Твое́, Васи́лие чу́дне,/ совле́клся бо еси́ ве́тхаго челове́ка и яви́лся еси́ нов,/ горя́ ду́хом по Христо́ве за́поведи./ И, умно́жив тала́нт трудо́в Твои́х,/ яви́лся еси́ чу́ден в да́льных стра́нах/ и Росси́йскую зе́млю просвети́л еси́, чуде́с зарю́ испуща́я./ И ны́не предстои́ши во све́те Святы́я Тро́́ицы, ра́дуяся.

Молитва

О вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия днесь к пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского