Шрифт

14 августа.

Канон на Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,/ моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Слава, ин тропарь, глас 4:

Свети́льниче со́лнечный, Всеми́лостивый Спа́се,/ просвеще́нием сия́ния Твоего́ пода́й и нам сло́во,/ да восхва́лим чи́стою со́вестию/ Твое́ пребоже́ственно пра́зднество,/ Тебе́ же, Единоро́днаго Сы́на,/ единосу́щна с Ду́хом, сла́вяще,/ да́руеши бо нам мир и ве́лию ми́лость.

И ныне, Креста, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кано́н пра́здника, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и ввел еси́ я́ в го́ру святы́ни, вопию́щия:/пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, Песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Гряди́те, ве́рнии, хвала́ми и пе́сньми светоно́сную Це́рковь ублажа́юще,/ благоче́стия держа́телем просия́вшую,/ в не́йже Всеми́лостиваго Христа́ Бо́га на́шего да просла́вим, вопию́ще:/ пое́м Тебе́, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ум да возвыша́ется всех ве́рных к Небеси́,/ выспрь седя́щему, в Пребоже́ственней Его́ Це́ркви,/ и, ликовству́юще ве́рно, почти́м Боже́ственное пра́зднество/ смири́вшаго земна́я с Небе́сными.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Скрижаль богопи́санна утро́ба Твоя́, Богоро́дице,/ в не́йже Сло́во О́тчее написа́ся,/ Его́же чу́вственно нам порожда́ши, к Нему́ моли́ся/ изба́вит ны от вся́кия ну́жды и ско́рби.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Весели́тся све́тло верх проро́ческий о Тебе́, Де́во,/ Иса́ия, безму́жное Твое́ Рождество́ ви́дя, проро́чествует:/ О́тчее бо Сло́во ро́ждши нам, и по рождестве́ Де́ва пребыла́ еси́.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ся се́рдце Мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе Мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о Спасе́нии Твое́м.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ликовству́ют с на́ми днесь ку́пно вся а́нгельская чинонача́лия,/ не чу́вственно, но духо́вно обcтупа́юще, Влады́ко, Твою́ Святу́ю Це́рковь,/ Ты же свы́ше мир Твой пода́ждь нам, я́ко Всеми́лостив.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Лику́ет днесь с нами лик проро́ческий,/ ку́пно же и апо́стольский, Спа́се, и вси му́ченичестии ли́цы,/ ду́хом прозря́ще Тебе́, многоимени́таго Бо́га, ве́рными сла́вима.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дави́дски Ты именова́лася еси́ усыре́нная гора́, Де́во,/ Безле́тное Сло́во О́тчее омладе́вшееся во утро́бе Твое́й прие́мши/ и ро́ждши пло́тию Бо́жию ипоста́сную му́дрость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мы́сленный сокруши́ся томи́тель,/ от го́рняго неисце́льную я́зву прие́м ка́мене,/ от чре́ва Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего проше́дшаго/ и земна́я с Небе́сными совоку́пльшаго.

Седа́лен пра́здника, глас 4:

Ско́рое, и тве́рдое, и кре́пкое утеше́ние, Всеми́лостиве, посли́ нам,/ да Ти во гла́се хвале́ния трисвяту́ю Песнь возсыла́ем,/ душе́ю сокруше́нною припа́дающе, мо́лимся:/ Спа́се всего́ ми́ра, Ты еси́ Бог ка́ющихся.

Сла́ва, и ны́не, Креста́, глас 8.

Прообража́ше та́йно дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз,/ егда́ ру́це простре́ крестови́дно, Спа́се мой,/ и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Ти, Бо́гу,/ ны́не бо за́йде, на Кресте́ Тя зря,/ и, держа́ву сме́ртную разруши́в, весь мир совоздви́гл еси́.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, Сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Шестокри́льнии, Ми́лостиве, и многоочи́тии Херуви́ми, Влады́ко,/ Твоему́ престо́лу предстоя́ще, сла́вят./ И́хже посли́ нам, ве́рным,/ и освяти́ Твою́ Боже́ственную Це́рковь с вопию́щими:/ Сла́ва си́ле Твое́й,/ Сла́ва, Христе́, снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Дави́д возвели́чися, Спа́се, Твои́м Боже́ственным просия́ Ду́хом,/ пропове́давый от Де́вы Твое́ рождество́,/ Ты же, я́ко Всеми́лостив,/ возвели́чи и возвы́си Твою́ святоле́пную Це́рковь Боже́ственную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лук кре́пкаго мироде́ржца Твои́м чревоноше́нием, Влады́чице, сокруши́ся:/ Ты бо плоть Боже́ственнаго воплоще́ния светоно́сне подала́ еси́ у́дице О́тчу Сло́ву,/ Е́же пра́дедня улови́ на́шего врага́./ Тем Ему́ вопие́м:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Дави́дски возвели́чилася еси́ и гла́сы проро́чески гора́ Бо́жия усыре́на яви́лася еси́, Де́во./ Ка́мень усече́нный от чре́ва Твоего́ ражда́ется, Христо́с Бог, Ему́же пое́м:/ Сла́ва си́ле Твое́й,/ Сла́ва, Христе́, снизхожде́нию Твоему́.

Песнь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ и́мя Твое́ имену́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ца́рствует при́сно Твое́ Пребоже́ственное и́мя,/ О́тче, Сло́ве же и Ду́ше,/ лю́бящим Тя свы́ше, я́ко Ми́лостив, ми́рную управля́й жизнь.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Веко́в Сый Творе́ц, смотре́нием Твои́м пло́ти прибли́жился еси́,/ да, плоть обожи́в, возведе́ши на высоту́ ко Отцу́ и к Твоему́ хотению.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Трапе́зу Сло́ва жи́зненнаго, Неискусобра́чная Мари́е,/ разуме́хом Тя, ве́рнии, от плода́ попо́лзшиися,/ Плодо́м же чре́ва Твоего́ к све́ту разу́мному приведе́ни бы́хом.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сия́ют проро́честии гла́си, я́ко со́лнца лучи́ пресве́тлыя пуща́юще,/ Твое́ провозвеща́юще безму́жное, Де́во, рождество́./ Оте́ц изво́ли, Сын же хоте́нием во чре́ве Твое́м младе́нствует, де́йством Ду́ха,/ и пребыва́еши Де́ва.

Песнь 6

Ирмос: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Торжеству́ет ве́село днесь великоимени́тый град,/ христоимени́тии лю́дие от Тебе́ свы́ше про́сят вели́ких даро́в, Спа́се,/ Ты же, я́ко Благ и Всеми́лостив, ста́до Твое́ сохраня́й.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Кре́пкое утвержде́ние свы́ше посли́, Христе́ Спа́се,/ кре́пкаго Тя све́дущим и Всеми́лостиваго Бо́га/ и христоимени́тую Це́рковь утверди́, я́ко Всемоги́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изба́ви мя лю́тых, Де́во, умоля́ющи Победи́теля лю́таго врага́,/ и сподо́би мя досто́йно одесну́ю ста́ти Твоего́ Сы́на.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ты обожи́ла еси́ мя, Влады́чице, Бо́га ро́ждши,/ Ты ме́ртвенное существо́ мое́ от сме́рти к жи́зни возвела́ еси́,/ да моего́ преступле́ния кля́тва потреби́тся,/ Боже́ственною любо́вию Тя ублажа́ющаго.

Конда́к пра́здника, глас 4.

Вся́кия скве́рны, Всеми́лостивый Спа́се, аз бых де́латель/ и во отча́яния ров впа́дся,/ но стеню́ от се́рдца и вопию́ к Тебе́, Сло́ве:/ уско́ри, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу,/ я́ко Ми́лостив.

И́кос:

Иму́ще Тебе́, Всеми́лостивый Спа́се, кре́пкое утвержде́ние/ и Пречи́стую Ма́терь Твою сте́ну неразори́му и ти́хое приста́нище,/ никогда́же убои́мся вра́жиих возста́ний:/ Твои́м бо невиди́мым про́мыслом сохраня́еми и покро́вом,/ ви́димыя и неви́димыя враги́ побежда́ем./ Твою Пречи́стую Ма́терь име́юще Помо́щницу, вра́жиих ко́зней, я́ко от сете́й, избега́ем,/ ра́достию воспева́ем прера́дованная:/ ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу, я́ко Ми́лостив.

Песнь 7

Ирмос: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ Благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ты еси́ Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ Тя ве́дуще, Всеми́лостиваго, припа́даем Ти, вопию́ще:/ ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь нас, о́трочески пою́щих:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Дверь милосе́рдием отве́рзл еси́ нам неизглаго́ланныя пи́щи,/ отве́рзи и ны́не, Всеми́лостиве Спа́се,/ Твоя́ свы́ше Боже́ственныя дары́ Тебе́ ве́рно вопию́щим:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Отца́ просла́вим, и Сы́на, и Ду́ха, во Еди́ном Божестве́/ Триипоста́сное Естество́, Существо́ неразде́льно,/ несозда́нно, безнача́льно и пресу́щественно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Прообрази́ша Твою́ неопали́мую утро́бу/ неопали́мии в пещи́ о́гненней ю́ноши, огне́м Божества́ прохлажда́еми./ Его́же прии́мши, породила́ еси́ Бо́га Сло́ва пою́щим:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле сла́вы седя́щаго/ и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго,/ Благослови́те, по́йте,/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Страну́ на́шу сохраня́й, Сло́ве,/ я́ко Всеми́лостив, пра́отец моли́твами, кре́пкою Твое́ю си́лою,/ кре́пость же и си́лу неоску́дно на проти́вныя пода́ждь, да вопие́м:/ Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Песнь Боже́ственную принося́ще Тебе́, Всеми́лостиве,/ в пречи́стей Це́ркви, избра́ннии лю́дие Твои́ Тебе́ хва́лят,/ Ты же, я́ко Всеми́лостив, осени́ вы́шнею Твое́ю си́лою, да вопие́м Ти:/ Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Клас живо́тен неде́ланен возрасти́вши Боже́ственный, Чи́стая Де́во,/ тричи́сленна Божества́ сия́ние, О́тчее Безле́тное Сло́во в ле́то порожда́ли,/ к Нему́же за ны я́ко Ма́ти моли́ся о пою́щих Тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Безнача́льна Роди́теля недр не отсту́пль,/ в не́дрех Де́вы водвори́ся/ и роди́ся пло́тию, очища́я мою́ плоть и ду́шу па́дшую./ Ему́же пое́м:/ благослови́те, хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно Де́вам деторожде́ние,/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Чу́вственно, Влады́ко, днесь хва́лят Тя Боже́ственнии ли́цы/ в пречу́дней Твое́й Це́ркви, мона́си, ку́пно и лю́ди, и свяще́нных собо́ри./ Ты же, я́ко Ми́лостив, Спа́сай,/ да Тя, вся коле́на земна́я, непреста́нно велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Песнь возсыла́ем днесь, ве́рнии, многоимени́тому Тебе́ Христу́ Бо́гу всех/ и, Твое́, Всеми́лостиве, духо́вно пра́зднующе пра́зднество,/ про́сим от Тебе́,/ да утверди́ши недви́жимо оте́чество на́ше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка,/ Отца́ Безнача́льнаго Сло́ва, яви́лася еси́ Ма́ти, Де́во./ Влады́чество, призыва́ющее Тя, при́зри, и утвержда́й,/ проти́вныя покаря́ющи в день бра́ни руко́ю во́инства на́шего.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отыми́, о Де́во, вещь тле́нную ума Моего́, Сло́во О́тчее пло́тию ро́ждшая,/ просвети́ глу́бокую тьму моего́ неразу́мия/ и приити́ мя сподо́би крило́ма разу́мныма в тишину́ Боже́ственнаго хоте́ния.

Свети́лен Спа́са.

Свет невече́рний, Христе́, просвети́ нас лица́ Твоего́ зра́ком/ и све́тлости святы́х сподо́би, егда ся́деши возда́ти кому́ждо по дело́м,/ моли́твами ро́ждшия Тя Богоро́дицы.

Молитва:

Бо́же Ве́чный, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, вся́кия тва́ри Соде́телю, ми́лости Исто́чниче, бла́гости пучи́но, и человеколю́бия неизсле́димая бе́здно: просвети́ на ны свет лица́ Твоего́, Го́споди, возсия́й в сердца́х на́ших у́мное Со́лнце пра́вды, и Твоего́ весе́лия ду́шы на́ша испо́лни, и научи́ нас Твои́м поуча́тися при́сно и веща́ти судьба́м, и испове́датися Тебе́ вы́ну, на́шему Влады́це и Благоде́телю. Рук на́ших дела́ к Твое́й испра́ви во́ли, и де́яти нам Тебе́ благоуго́дная и любе́зная благопоспеши́, да и о на́шем недосто́инстве просла́вится Твое́ Пресвято́е И́мя, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Божества́ же и Ца́рства: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице