Шрифт

14 августа.

Канон Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня

Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Канон Креста, глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Кресту́, ве́рных спасе́нию, покланя́юся,/ и те́пле облобыза́ю, и, объе́мля, вопию́:/ Дре́во всеблаже́нное Христо́во,/ ду́шу мою́ и ум просвети́, молю́ся.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Победоно́сно яви́ся на стра́сти и бе́сы днесь зна́мение Креста́./ Те́мже, ве́рнии вси, све́тло просве́щше ду́ши, ны́не облобыза́ем.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Лучеза́рная облиста́ет сия́ния Крест Честны́й/ и просвеща́ет ве́рно покланя́ющияся ему́ днесь,/ освяща́я ду́ши на́ша и телеса́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жизнода́тельный Крест предлежа́щ и зримь/ светови́дную зарю́ препосыла́ет благода́тей:/ присту́пим и прии́мем просвеще́ние, весе́лие, и спасе́ние, и оставле́ние,/ хвале́ние Го́сподеви принося́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Я́же Христа́ пло́тию ро́ждши,/ пострада́вшего́ нас ра́ди во́лею на Кресте́,/ Тя блажа́щия че́стно спаса́й мольба́ми Твои́ми.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Ору́жие дре́вле жи́зни блаже́нное дре́во дарова́ся храни́ти/ за преслуша́ние первозда́ннаго Ада́ма,/ Крест же сему́ путь сотвори́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Очи́ма, устна́ми и душа́ми, ли́цы и се́рдцы/ поклони́мся вси Пресвято́му Кресту́ Жизнода́вца Христа́,/ и́мже мир весь освяща́ется.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Хра́мы Бо́гу проро́чески днесь бы́вше,/ покланя́ющеся дре́ву Пресвята́го Креста́,/ и насле́дницы Его́, со стра́хом вси того целу́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Песносло́вим тя, Кресте́, ве́рою моля́щиися си́ле твое́й:/ изми́ нас сете́й вра́жиих и упра́ви нас к приста́нищу всех спасе́ния, пою́щих тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Де́вою родила́ еси́ Сына,/ пре́жде Тебе́ рожде́ннаго от Отца́ пре́жде век, без ма́тере от Бо́га,/ распя́таго пло́тию, да спасе́т пре́жде согре́шшия.

Седален, глас 6:

Крест Твой, Го́споди, освяти́ся,/ в нем бо быва́ют исцеле́ния не́мощным во гресе́х,/ его́же ра́ди припа́даем Ти, поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя си̂ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Да кропи́т вся земля́ ра́дование, да веселя́тся древа́ дубра́вная,/ днесь обо́жена Всечестны́м Кресто́м, сия́ющи конце́м.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Показа́вый орга́н умерщвле́ния,/ живоно́сно ми́рови, победотво́рное ору́жие непобеди́мое, пресла́вныи Кре́сте,/ сердца́ на́ша просвети́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Ты Боже́ственная побе́да, ты соде́лование на́шего спасе́ния,/ ты ве́рным соодоле́ние и Боже́ственная же́ртва,/ о Всечестны́й Кре́сте, пою́щия тя освяти́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не́бо всей земли́ свесели́тся,/ страстоте́рпцы, му́ченицы, апосто́ли, ду́ши пра́ведных ра́достно ны́не ра́дуются,/ и вся спаса́ет зри́мо предлежа́щее посреде́ жизнода́тельное Дре́во,/ и ве́рныя освяща́ет благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вои́стинну Ты яви́лася еси́,/ вои́стинну роди́ла еси́ Сы́на Вы́шняго,/ на Кресте́ ру́це просте́ршаго, Де́во Ма́ти Мари́е,/ и мир призва́вшаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Поды́мем с ра́достию преблаже́нный Крест,/ в церква́х и гра́дех сей предло́женный, и поклони́мся,/ да долго́в прии́мем оставле́ние.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Умерщвля́ется змий лука́вый ны́не, и́же тьмы нача́льник,/ сия́ния не терпя́, е́же облиста́ет Живоно́сный Крест,/ Боже́ственнаго Царя́ ски́птро честно́е.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Я́ко пресве́тла звезда́ и я́ко би́сер благоле́пен и пресия́нное со́лнце,/ вся озаря́ет земли́ концы́ Крест Госпо́день,/ его́же облобыза́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воскли́кните, язы́цы, воспо́йте, игра́йте, коле́на, и по́йте Бо́гу,/ да́вшему Креста́ неруши́мое утвержде́ние, е́же ны́не предлежи́т;/ вси ве́рнии, ра́дуемся, я́ко того́ ра́ди блага́я прие́млюще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Спасе́нию Тя нача́ло, вси ве́рнии, ве́дуще, ублажа́ем, Чи́стая:/ Ты бо пре́жде Су́щаго пло́тию родила́ еси́,/ хоте́нием Свои́м пригвожде́нна на Кресте́.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Я́ко Боже́ствен сосу́д, я́ко свети́льник све́тел, в церква́х дне́сь,/ и в хра́мех, и гра́дех Кре́ст предлежа́щ ви́дяще,/ и Уясни́вшаго сего́ воспое́м.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Умерщвля́ется смерть, и уморя́ется тле́ние, и бесо́встии полцы́ отбега́ют,/ побе́дный и стра́шный днесь предлежа́щ ви́дяще Крест Христо́в,/ не сме́юще прикосну́тися ему́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспева́юще Тя, Бо́га, и Царя́, и Го́спода, я́ко дарова́л еси́ нам Крест сте́ну неруши́му,/ его́же ны́не облобыза́ем ра́достию и лю́тых отбега́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Я́дом змии́ным пра́баба пи́щею, я́же во Еде́ме, пома́зася,/ Де́ва же, ро́ждши Нача́льника жи́зни,/ источи́ ми́ру нетле́ние и воскресе́ние.

Конда́к, глас 4. Подобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели ́нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на супоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра/ непобеди́мую побе́ду.

Икос:

И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай,/ и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя,/ и́хже не леть язы́ки человече́скими глаго́лати,/ что гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие писа́ний прочто́сте и позна́ете:/ мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет,/ то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, на не́мже страда́в, уби́ стра́сти./ Того́ у́бо и мы изве́стно да де́ржим, Крест Госпо́день, хвалу́ вси:/ есть бо нам спаси́тельное си́е Дре́во/ ору́жие, ми́ра непобеди́мая побе́да.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну убо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Спаси́тельному дре́ву поклони́мся, Кресту́ пресвято́му,/ ему́же слу́жат А́́нгельская вся во́инства,/ предлежа́щ ви́дяще, ве́рнии, источа́ющ нам освяще́ние и жизнь.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Победоно́сный яви́ся пресвяты́й Крест Животода́вца Христа́,/ свы́ше же бесо́м всем мно́жество отгоня́, ва́рварское шата́ние,/ и победи́теля явля́я во́инство на́ше.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Я́ко одушевле́нну, те́бе, припа́дая, взы́ваю:/ Кресте́ мой пресвяты́й, ты ми просвети́ ду́шу, и ум, и слух, и устне́,/ и язы́к, и дыха́ние, и о́чи к путе́м Ца́рства Христо́ва.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пое́м, сла́вим, и покланя́емся, и велича́ем Твою́, Христе́, держа́ву,/ я́ко подаде́ нам, рабо́м Твои́м, Крест Боже́ственный,/ сла́дость неисчерпа́емую и храни́лище душа́м и те́лом на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ю́ноши три пещь не опали́, Рождество́ прообразю́щи Твое́,/ и́бо Боже́ственный огнь Тя не опали́, всели́вся в Тя и вся научи́в пе́ти:/ Благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й/ и во гроб мал странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, Благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Твой Крест прообразу́я Иа́ков иногда́, на вну́ки поло́жь дла́ни преме́нно/ и Благослови́в их, благода́ти во язы́цех науча́я:/ о́троцы, Благослови́те, свяще́ннии, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

О, неизрече́наго Твоего́, Христе́, сни́тия и неизглаго́ланных благи́х!/ Воплоти́ся и, распя́т быв, смерть прие́м,/ и реши́ши челове́ки от кля́твы, источи́в нетле́ние на треблаже́ннем Дре́ве,/ препросла́вленный Крест сей во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресвяты́й Крест, Боже́ственную побе́ду, жи́зни нача́льника,/ ле́сти потреби́теля, днесь похва́лим Крест всесвяты́й Госпо́день,/ бесо́в губи́теля и ва́рваров прогони́теля, ве́рных победотво́рца и покрови́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Гвоздьми́ пригвожде́на Христа́, копие́м прободе́на в нетле́нная ре́бра,/ тро́стием в главу́ бие́ма, желчь вкуша́юща, зря́щи, Де́ва вопия́ше:/ где Твоя́ добро́та за́йде, прекра́сное Сло́во,/ Препросла́вленне па́че сыно́в челове́ческих?

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Тле́нни от преслуша́ния бы́хом, Бо́жия за́поведи престу́пницы я́вльшеся:/ се́го ра́ди смерть прии́де челове́ком./ Те́мже безсме́ртия процвете́ днесь побе́дный Крест Христо́в, его́же целу́ем.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Се Дре́во пресвято́е кре́пкая наде́жда ве́рным яви́ся, кля́твы избавле́ние,/ челове́ком ра́дость предлежи́т, облича́я тьмы нача́льника,/ сему́ поклони́мся, ве́рнии, с весе́лием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нача́ло благослове́ния, и утвержде́ние христиа́н, и стена́, и тве́рдое заступле́ние,/ и кля́твы избавле́ние яви́ся нам Дре́во вожделе́нное, ору́жие непобеди́мое,/ просвети́ и освяти́ нас, покланя́ющихся тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Xра́ме и две́ре освяще́ния, Престо́ле Бо́жий,/ о́блаче и све́щниче всесве́тлый и ковче́же благода́ти, Всенепоро́чная,/ че́стне покланя́ющияся о́бразу честно́му Единоро́днаго Твоего́ Сы́на покры́й и сохрани́.

Светилен:

Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя,/ Крест – красота́ Це́ркве,/ Крест – на́ша держа́ва,/ Крест – ве́рных утвержде́ние,/ Крест – А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.

Стихира глас 2:

Прииди́те, ве́рнии,/ Животворя́щему Дре́ву поклони́мся,/ на не́мже Христо́с, Царь сла́вы, во́лею ру́це распросте́р,/ вознесе́ нас на пе́рвое блаже́нство,/ я́же пре́жде враг сла́стию укра́д,/ изгна́ны от Бо́га сотвори́./ Прииди́те, ве́рнии, Дре́ву поклони́мся,/ и́мже сподо́бихомся неви́димых враг сокруши́ти главы́./ Прииди́те, вся отече́ствия язы́ков,/ Крест Госпо́день пе́сньми почти́м:/ ра́дуйся, Кресте́, па́дшаго Ада́ма соверше́нное избавле́ние,/ о тебе́ бо ве́рнейшии ца́рие на́ши хва́лятся,/ я́ко твое́ю си́лою исма́ильтеския лю́ди держа́вно покаря́юще./ Тя ны́не со стра́хом христиа́не целу́юще,/ на тебе́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вим, глаго́люще:/ Го́споди, на том пригвозди́выйся, поми́луй нас,/ я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва вторая

О, Пречи́стый и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Дре́вле у́бо был еси́ ка́зни позо́рныя ору́дие ны́не же зна́мение спасе́ния на́шего – при́сно почита́емое и прославля́емое! Ка́ко досто́йне возмогу́ аз недосто́йный воспе́ти Тя и ка́ко дерзну́ преклони́ти коле́на се́рдца моего́ пред Искупи́телем мои́м, испове́дая грехи́ свои́? Но милосе́рдие и неизрече́нное человеколю́бие Распе́ншагося на тебе́ смире́нное дерзнове́ние подае́т ми, да отве́рзу уста́ моя́ во е́же сла́вити Тя; сего́ ра́ди вопию́ Ти: ра́дуйся, Кре́сте, це́ркве Христо́вы – красота́ и основа́ние, вся вселе́нныя – утвержде́ние, христиа́н всех – упова́ние, царе́й – держа́ва, ве́рных – прибе́жище, а́нгелов – сла́ва и воспева́ние, де́монов – страх, губи́тельство и отгна́ние, нечести́вых и неве́рных – посрамле́ние, пра́ведных – приста́нище, заблу́дших – наста́вниче, одержи́мых страстьми́ – раска́яние, ни́щих – обогаще́ние, пла́вающих – ко́рмчий, сла́бых – си́ла, во бране́х – побе́да и одоле́ние, си́рых – ве́рное покрове́ние, вдов – засту́пниче, дев – целому́дрия охране́ние, ненаде́янных наде́жда, неду́жных – врач и ме́ртвых – воскресе́ние! Ты прообразо́ванный чудотворя́щим жезло́м Моисе́я – животво́рный исто́чник, напая́ющий жа́ждущия духо́вныя жи́зни и услажда́ющий на́ши ско́рби, Ты – одр, на нем же ца́рственно почи́л тридне́вно Воскре́сший Победи́тель а́да. Сего́ ра́ди и у́тро и ве́чер и полу́дне прославля́ю Тя, треблаже́нное Дре́во, и молю́ во́лею Распе́ншагося на Тебе́, да просвети́т Он и укрепи́т Тобо́ю ум мой, да откры́ет в се́рдце мое́м исто́чник любве́ соверше́нней и вся дея́ния моя́ и путие́ мои́ Тобо́ю осени́т, да вы́ну велича́ю Пригвожде́ннаго на Тебе́, грех мои́х ра́ди, Го́спода Спаси́теля моего́. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня