Шрифт

13 августа.

Канон на предпразднство Происхождения Честнаго и Животворящего Креста Господня

Канон на предпразднство Происхождения Честнаго и Животворящего Креста Господня
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кано́н, гла́с 1

Пе́снь 1.

Ирмос: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Крест предгряды́й Боже́ственный испуща́ет зарю́ благода́ти/ и просвеща́ет вся, покланя́ющияся ему́/ и воспева́ющия благоче́стно распе́ншагося Христа́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Креста́ поклоня́ние возвыша́ет любо́вию и ве́рою сла́вящия/ я́ко Бо́га и Го́спода, пострада́вшаго пло́тию/ и назда́вшаго нас Боже́ственными страда́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Креста́ поклоня́ние источа́ет благово́ние дарова́ний,/ и вся, я́же Христа́ сла́вящия, объюха́ет при́сно,/ и смрад душ отъе́млет весь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Позна́вше Го́спода, вопло́щшагося из Тебе́, Богоневе́сто,/ и Крест и смерть прие́мша,/ пое́м Его́, Изба́вителя, Тя ублажа́юще.

Пе́снь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

И́же во о́бразех проначерта́емый, соверша́я пресла́вная чудеса́,/ ны́не покланя́емый Крест де́йствует чу́днейшая,/ освяща́я и просвеща́я Зижди́теля сла́вящия.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

И́же во бране́х Боже́ственная побе́да, Крест Христо́в покланя́емь,/ ополче́ния враго́в побежда́яй,/ подава́ет лю́дем правосла́вным кре́пкия побе́ды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жезл Госпо́день предположе́нный,/ Крест во хра́мех и жили́щах основа́ния незы́блема сих соблюда́ет/ и всяк прило́г и кова́рство сопроти́вных побежда́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: И́же Госпо́день покланя́емый Крест благоче́стно/ Боже́ственныя благода́ти и каже́ния мы́сленна исполня́ет покланя́ющияся ему́/ и о́блаки напа́стей отъе́млет и скорбе́й.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том– позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Вообража́емь, Боже́ственный и Честны́й Крест тьмы нача́льника отгоня́ет тве́рдо от возду́ха,/ и благода́ти лучи́ вообража́ющим простира́ет,/ и озаря́ет сих, пою́щия Христа́ Бо́га.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Вообража́емь, Боже́ственный и пречестны́й Крест в сердца́х/ мо́ре утиша́ет страсте́й, и уставля́ет бед треволне́ния,/ и в тишину́ прево́дит пра́вости вся, любо́вию вообража́ющия того́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Я́коже у́глие, испуща́я, Честны́й Крест де́йствия вся попаля́ет вра́жия,/ и отго́нит си́лу, и облегча́ет мно́гия в ве́ре,/ хва́лящия и пою́щия любо́вию на нем пригво́ждшагося Христа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всечестны́й и Боже́ственный Крест, ве́рою покланя́емь,/ источа́ет струи́ мы́сленныя дарова́ний и во́ды исцеле́ний/ и напая́ет непреста́нно сему́ покланя́ющияся и чту́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Я́ко всех Цари́цу и Влады́чицу на́шу Тя любо́вию сла́вим, Пресвята́я Чи́стая,/ просве́щшиися страстьми́ Сы́на Твоего́ и позна́вшии Сего́ всем Благоде́теля:/ сла́ва благода́ти Его́.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Держа́вному на́шему и недви́жимому ору́жию предлежа́щу,/ ны́не покланя́ющеся пресвято́му Кресту́ ве́рою,/ си́лу непобеди́му на враги́ прие́млем.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Вообража́емаго и несеко́маго ка́мене сотво́рша во́ду источи́ти/ ны́не держа́ще и покланя́ющеся Честно́му Кресту́,/ исто́чник дарова́ний прие́млем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Златосия́нен нам Крест Христо́в явля́яся,/ дарова́ния душа́м подава́ет благода́тию,/ покланя́ющимся ему́ и Го́спода и Бо́га пою́щим при́сно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Жезл си́лы, Богоневе́сто, ве́рою держа́ще,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего Крест,/ пое́м Тя, Цари́цу всех, ублажа́юще.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Пречестны́й Крест, покланя́емый ны́не,/ воскресе́ния ра́дость провозвеща́ет Христо́ва,/ и смерть злонача́льника благовеству́ется.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Водрузи́л еси́ на земли́ Честны́й Крест,/ ле́ствица быва́ет ве́рным мы́сленна к Небеси́/ и возше́ствие покланя́ющимся ему́ и чту́щим.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

И́же посреде́ земли́ насади́выйся, Честны́й Крест/ и ны́не ве́тви простира́ет дарова́ний в себе́/ и вся осеня́ет, покланя́ющияся ему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресеки́й Чермно́е, пропису́емь, Крест, покланя́емь ны́не,/ бед и страсте́й мо́ре пресека́ет,/ и спаса́ет покланя́ющияся ему́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: От земли́ привлече́ нас Сын Твой и Бог к Небе́сней жи́зни, возше́д на Крест,/ любо́вию Тя, Ма́терь Сего́, вои́стинну чту́щих.

Седа́лен, гла́с 4:

Све́тло не́бо показу́ется па́че со́лнца све́том Кре́стным,/ просвеща́ет вся́ческая заре́ю свое́ю./ Те́мже Ты, Человеколю́бче, Спа́се вся́ческих,/ просвети́ ум наш его́ ра́ди и чу́вства:/ мы бо и́мамы того́ ору́жие ми́ру, непобеди́мую побе́ду.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́, огнь./ Тогда́ трие́, я́коо еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

И́же честно́ю кро́вию Христо́вою Крест Его́ напои́вся,/ источа́ет ре́ки сия́нии мы́сленных дарова́ний/ и напая́ет вся, покланя́ющияся и воспева́ющия его́ ве́рно.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

И́же смерть и враги́ низло́ж Крест Христо́в и вереи́ сокруши́ мы́сленныя,/ и ны́не тому́ чи́стою ве́рою и любо́вию покланя́ющимся/ всем две́ри отверза́ет жи́зни и нетле́нныя пи́щи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же покланя́ющеся любо́вию Кресту́, огражда́ются си́лою сего́,/ и враги́ мы́сленныя и ви́димыя отго́нят,/ и невреди́мы соблюда́ются песносло́вящии Христа́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Кре́пость нам и держа́ва на враги́ даровася –/ Крест Христа́, Сы́на Твоего́, прия́тным и ма́терним Твои́м дерзнове́нием,/ и́мже, Богоневе́сто, прило́ги вра́жия побежда́ем.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Его́же водрузи́ смерть, поста́вленный Крест, ны́не покланя́ема зря́ще,/ мы́сленная вра́жия ополче́ния скрыва́ются под земле́ю,/ и покланя́ющиися ему́ обновля́ются.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Его́же, дре́вле прообразу́ема, на высоте́ Небе́сней Христо́с показа́, пресве́тлаго Креста́,/ тому́ ны́не покланя́ющеся, благоче́стно ве́рнии возвыша́ются/ и сего́ уясня́ются заре́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Его́же дре́вле пропове́даша проро́цы нело́жно, е́же Христо́ву подно́жию яви́тися Креста́,/ ему́же ны́не мы и́стинно покланя́ющеся ве́рно,/ того́ бога́тых даро́в наслажда́емся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: И́же стра́стию безстра́стие источи́в земны́м, Сын Твой и Госпо́дь, Де́во,/ Тобо́ю нас, Тя любо́вию пою́щия, при́сно обновля́ет,/ я́ко Благоде́тель.

Песнь 9

Ирмос: Светоно́сный о́блак,/ в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с Небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Безсме́ртия то́чит и нетле́ния незави́стны ка́пли Честны́й Крест кла́няющимся ему́,/ оживля́ет, очища́ет, и обновля́ет, и сла́вы лу́чшия и благодати сподобля́ет/ воспева́ющия на том пригво́здшагося Иису́са.

Припев: Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.

Де́йства испуща́я, я́коже пресве́тлы зари́, всечестны́й Крест/ тому́ покланя́ющияся любо́вию и ве́рою чи́стою/ к све́ту непристу́пному и невеще́ственному, озаря́я, направля́ет,/ воспева́ющия всех Творца́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Освяти́вый Дре́во пресвята́го Креста́ Твоего́ честно́ю кро́вию Твое́ю, Преблаги́й Сло́ве,/ де́йством его́ нас просвети́ и освяти́, тому́ кла́няющияся/ и воспева́ющия Влады́ку вся́ческих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Па́че со́лнца всем просия́вшая благода́ть о́блаки бед и страсте́й отго́нит, Де́во,/ и Богоразу́мия све́том просвеща́ет любо́вию Тя сла́вящия/ и пою́щия непреста́нно Сы́на Твоего́, я́ко Влады́ку всех.

Свети́лен

Крест предпра́зднуется, и мир освяща́ется,/ чи́ни А́нгельстии пою́т нас ра́ди распе́ншагося,/ и торжеству́ют с на́ми, и сра́дуются, дави́дски зову́ще:/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́, Влады́ко.

Молитва

О, всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, Кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный и сме́ртию Его́ нас от сме́рти ве́чныя свободи́вый! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враго́в на́ших ви́димых и неви́димых: ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва: тебе́ смире́нно покланя́юся, честно́ прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враго́в ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й, на тебе́ Спас, умира́я за уме́ршия грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, Кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́, еди́но, е́же па́че все́х есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла: во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й Деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́ч: И́хже Трие́х во еди́ном Божестве́ пособи́ и мне сла́вити благода́рственно, от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, в прича́стии же пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною и в покая́нии ду́хом сокруше́нном и любо́вию нелицеме́рною: ниже́ то́кмо в жи́зни сей плаче́вной, я́ко вода́ мимотеку́щей, бра́ней и крове́й испо́лненной, и я́ко па́ра исчеза́ющей с воздыха́нием, но и в бу́дущей блаже́нной просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, да просла́влю са́мым лица́ зре́нием ве́рованному одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон на предпразднство Происхождения Честнаго и Животворящего Креста Господня