Шрифт

12 августа.

Канон второй мученику Иоанну Воину

Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Всеблага́го Бо́га и Царя́ благове́рный ра́б и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю, пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески, блаже́нно же сконча́в тече́ние, зри́ши Всетворца́ Го́спода в небесе́х светле́йше. От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с, стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши, укрепля́еши во́ины в ра́тех, от враго́в плене́ния, ра́н же и внеза́пных смерте́й и от бе́д лю́тых изъима́еши. Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне, да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т на́м ми́лость и не введе́т на́с во искуше́ния, но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Ин  тропа́рь, гла́с 8:

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, богому́дре Иоа́нне, чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́. Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г, устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га, Иже тя́ просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих. Сего́ ра́ди мо́лим тя́: проси́ на́м у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния и получе́ния Ца́рства небе́снаго.

Кано́н иной свята́го,  гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Вознесу́ Тя́, Бо́же, Спа́се мо́й, я́ко воскре́сл еси́ от ме́ртвых, попра́в сме́рть.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Иису́се, Спа́се на́ш, пода́ждь на́м усе́рдие благодари́ти Тя́ о все́м и восхвали́ти уго́дника Твоего́, Иоа́нна.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Страстоте́рпче сла́вне Иоа́нне, богому́дрым смы́слом вво́инился еси́ Всетворцу́ Бо́гу, победи́ у́бо вся́ враги́ на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зре́ти удосто́ивыйся Бо́га воплоще́на, всехва́льне во́ине, мо́лим тя́: твои́ми мольба́ми изба́ви ны́ от все́х бе́д.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богора́дованная, Сло́ва Предве́чнаго Пала́то, Мари́е Де́во, милосе́рдием Твои́м сердца́ на́ша в ско́рбех увеселя́й о Бо́зе при́сно.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й сло́вом Твои́м вселе́нную, я́же не подви́жится, утверди́ и на́шу мы́сль в стра́х Тво́й, Влады́ко Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́, Творцу́ на́шему Бо́гу, во вся́ком обстоя́нии, припа́дающе, мо́лимся: му́ченика Твоего́ мольба́ми в во́ли и любви́ Твое́й утверди́ на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тве́рдым умо́м ста́л еси́ на правоте́ богозна́ния, богоблаже́нне Иоа́нне, те́мже утвержда́й ду́ши на́ша, во Го́споде наде́жду во все́м полага́ти. По́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жития́ презре́в, утверди́лся еси́ в любви́ Иису́сове, му́чениче, на́м в то́ежде помо́щник бу́ди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всеблаже́нная Влады́чице, утвержда́ющаго вся́ Христа́ Го́спода поро́ждши, в про́мысле Его́ пребыва́ти укрепи́ ны всегда́.

Седа́лен, гла́с 8

Царю́ Небе́сному и Творцу́ веко́в угожда́я при́сно, законопресту́пнаго Иулиа́на мучи́теля вся́ злокова́рныя и богоме́рзкия сове́ты отрази́л еси́, сла́вне, и́долом безду́шным же́ртвы возбрани́в твори́ти, и та́ко в по́двизе ду́шу твою́ в ру́це Го́споду Бо́гу пре́дал еси́. Его́же моли́, свя́те Иоа́нне, прегреше́ний оставле́ние на́м дарова́ти, честву́ющим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, Ангельский собо́р и челове́ческий ро́д, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из Нея́же Бо́г воплоти́ся, и Младе́нец бы́сть, пре́жде ве́к Сы́й Бо́г на́ш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебе́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Разуме́х, Всеси́льне, Твое́ смотре́ние и со стра́хом просла́вих Тя́, Спа́се.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Ве́лие Твое́, Го́споди, смотре́ние во все́м ми́ре, ему́же усе́рдно предае́мся, Тебе́ со святы́ми моля́щеся.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

По́двиг до́бр, му́чениче, во страда́нии соверши́в, благоразу́мием во стра́се Го́спода прославля́ти помози́ на́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Братолю́бне в гоне́нии лю́дем Бо́жиим помога́л еси́, стра́х отве́ргий мучи́телей, Иоа́нне: стра́х напа́стей отве́ржи от на́с.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всеси́льнаго Царя́ Цари́ца и Ма́ти сподо́билася еси́ бы́ти; сподо́би ны́ сла́вити Его́ к на́м в ми́лости смотре́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения просвеще́й концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Человеколю́бче Влады́ко, просвеща́й ны́ в па́мяти моле́бней страда́льца Твоего́, у́треневати к Тебе́ благогове́инством.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́лся еси́, му́чениче Иоа́нне, богодарова́нными чудесы́, те́м от злы́х челове́к, тщеты́ и боле́зни сла́вящия тя́ премени́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Светоно́сным у́тром, побежда́я вся́ душетли́тельныя враги́ до́блественне, от ско́рбных тьмы́ страсте́й во све́т ра́дости привлецы́ ны.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яже Бо́га во пло́ти на́шей родила́ еси́, Де́во Пречи́стая, све́том небе́сным осия́тися на́м Ему́ моли́ся, ми́лость ко все́м простира́ющи.

Пе́снь 6.

Ирмос: Со Ио́ною вопие́м Ти́, Го́споди, со гла́сом хвале́ния моля́щеся: возведи́ от тли́ живо́т на́ш.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Не преста́нем моли́ти Тя́, Всеще́драго Го́спода, подви́жуще с на́ми ве́рнаго во́ина, изъима́я от гре́х, всели́ ны в небе́сную жи́знь.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Хва́лиши, свя́те Иоа́нне, в вы́шних Бо́га, ве́рно зде́ служи́в Ему́, отню́дуже прибли́жися и на́м, тя́ хва́лящим, во спасе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́сти Христа́ ра́ди терпе́в, всехва́льне, всера́достное блаже́нство получи́л еси́, те́мже и на́ша мольбы́ приими́ и введи́ ны́ в ра́дость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, от тле́ния пагубоно́снаго ми́р спа́сшая, от вся́каго зла́го обстоя́ния на́с изба́ви.

Конда́к, гла́с 6:

Благочести́ваго во́ина Христо́ва, победи́вшего враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно, Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим, чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем и мо́лится Го́споду Бо́гу от вся́ких бе́д спасти́ правове́рныя.

Икос:

Кто́ по́двиги твоя́ и страда́ния ра́ди ве́ры в Го́спода Иису́са изрещи́ возмо́жет, прехва́льне Иоа́нне? Или́ ки́ими тя́ увенча́ем похвала́ми, ра́ди му́жественнаго твоего́ в зако́не Госпо́дни и во и́стиннем благоче́стии стоя́ния? Попра́л бо еси́ вся́ ко́зни душетли́теля врага́, целому́дрием и вся́кими добротворе́нии вооружи́вся; бога́тство и сла́ву и по́хоть вре́дную возненави́дев, нищету́ и поноше́ние Христо́во возлюби́л еси́, стра́ждущим в ско́рбех помога́я. Те́мже, всели́вся в небе́сныя кро́вы, дарова́ньми пресла́вных чуде́с обогати́лся еси́. Отту́ду у́бо, блаже́нне, вся́, притека́ющия к тебе́, назира́й, по́мощи творя́, во е́же от вся́ких бе́д спасти́ правове́рныя.

Пе́снь 7.

Ирмос: Вся́ дела́ Твоя́ и́стинна и пра́ви путие́ Твои́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Безме́здный врачу́ Иоа́нне, исцели́ моли́твами твои́ми неду́ги и стра́сти ду́ш и теле́с Го́сподеви вопию́щих: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Де́ло вся́кия доброде́тели испра́вил еси́, и же́ртву тя́ Всетворцу́ возложи́л еси́, вопия́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всеблаго́му Бо́гу в чистоте́ моли́твою и посто́м угожда́я, му́чениче, да́ждь на́м богоуго́дне зва́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всенепоро́чная Де́во, Пу́ть и Истину, Христа́, ро́ждши, руководи́ на́с в го́рнюю жи́знь, к Бо́гу оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ сла́вы и Победи́теля сме́рти, Иису́са Назоре́я, Того́ превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Царю́ Небе́сный, побе́ду на си́лу вра́жию свято́му Твоему́ му́ченику дарова́вый, да́руй и на́м во избавле́нии от ну́жд сла́вити Тя́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Царя́ Го́спода ра́достно, блаже́нне, в вы́шних узре́л еси́, моли́ся, да мы́ чи́стым се́рдцем Его́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Царю́яй во Христе́ во́ине, вся́ ва́рвары победи́ и злоко́зненныя разори́ на на́с сове́ты, да превозно́сим Го́спода во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Цари́це Всемо́щная, Царя́ и Бо́га ма́терски моли́, да везде́ Его́ превозно́сим и Тя́, Госпожу́, пое́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Служи́тель безпло́тный предста́, глаго́ля Благода́тней: Госпо́дь с Тобо́ю! Юже велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Го́споди си́л, бу́ди с на́ми, укрепля́я цари́, иера́рхи же и вся́ лю́ди Твоя́, моли́твами свята́го спаса́я, да благоче́стно Тя́ и Богоро́дицу непреста́нно вси́ велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Моли́ся, свя́те Иоа́нне, Бо́гу в Тро́ице, да удосто́ит ве́рующия во и́мя Его́ богому́дренно, я́ко Всетворца́, при́сно велича́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твою́ па́мять соверша́ющия, Госпо́день уго́дниче, предста́в, от печа́лей свободи́ и напо́й ра́дости, во е́же с Богома́терию Го́спода велича́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Облагода́тствованная Мари́е, при́зри на вся́ лю́ди Твоя́ ми́лостию, да Тя́ безконе́чно в ра́дости велича́ем.

Молитва 1‑я

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца