Шрифт

12 августа.

Канон первый святому мученику Иоанну Воину

Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Всеблага́го Бо́га и Царя́ благове́рный ра́б и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю, пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески, блаже́нно же сконча́в тече́ние, зри́ши Всетворца́ Го́спода в небесе́х светле́йше. От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с, стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши, укрепля́еши во́ины в ра́тех, от враго́в плене́ния, ра́н же и внеза́пных смерте́й и от бе́д лю́тых изъима́еши. Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне, да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т на́м ми́лость и не введе́т на́с во искуше́ния, но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Ин  тропа́рь, гла́с 8:

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, богому́дре Иоа́нне, чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́. Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г, устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га, Иже тя́ просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих. Сего́ ра́ди мо́лим тя́: проси́ на́м у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния и получе́ния Ца́рства небе́снаго.

Кано́н свята́го, во гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Све́тлое пра́зднество твое́, свя́те Иоа́нне, ра́достно на духо́вную трапе́зу на́с созыва́ет, в не́йже учрежда́еши ны́ вся́, к тебе́ притека́ющия, дарова́ньми, в по́льзу проше́ния на́м исполня́я.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, преблаже́нне Иоа́нне, и от зла́го мучи́теля му́ченики Христо́вы сохраня́я, прия́л еси́ от Христа́ Бо́га небе́сную жи́знь, отню́дуже в ско́рбех на́м пода́ждь по́мощь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́инством и́стинным, богому́дре, злочести́ваго царя́ небре́г мучи́тельства и бога́тство ни́щим Христа́ ра́ди расточи́в, прия́л еси́ да́р чуде́с от Бо́га, лука́выя челове́ки облича́я, благочести́вым спосо́бствуеши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Воплоти́ся из Тебе́ боголе́пно Сло́во безпло́тное премно́жеством человеколю́бия, Пречи́стая Де́во; Его́же, Влады́чице, моли́ ве́чное блаже́нство дарова́ти на́м.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

С му́ченики несумне́нну ве́ру стяжа́в, благоду́шне, и Христу́ Иису́су бы́в во́ин, доброде́тельми обогати́лся еси́; те́мже соверша́ющим па́мять твою́ честну́ю благо́е просвеще́ние всегда́ да́руй.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Лука́внующим зле́ неви́димый гони́тель, му́чениче Христо́в, явля́ешися и крадьбы́, в та́йне су́щия, открыва́еши, прия́л бо еси́ вла́сть от Бо́га поле́зная ко спасе́нию все́м содева́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже сто́лп непоколе́блемь, се́рдце твое́, всече́стне Иоа́нне, име́я, любо́вь му́чеником Христо́вым сотвори́л еси́, не боя́ся царе́ва суровства́, те́мже в любви́ Госпо́дни утвержда́тися на́м помози́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дице, Ма́ти Го́спода Иису́са, со все́ми святы́ми Того́ моли́, изба́вити ны́ от все́х бе́д и скорбе́й, я́ко да посра́мятся вси́, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, хвали́ти же с Сы́ном Тя́ при́сно на́с сподо́би.

Седа́лен, гла́с 8.

Царю́ Небе́сному и Творцу́ веко́в угожда́я при́сно, законопресту́пнаго Иулиа́на мучи́теля вся́ злокова́рныя и богоме́рзкия сове́ты отрази́л еси́, сла́вне, и́долом безду́шным же́ртвы возбрани́в твори́ти, и та́ко в по́двизе ду́шу твою́ в ру́це Го́споду Бо́гу пре́дал еси́. Его́же моли́, свя́те Иоа́нне, прегреше́ний оставле́ние на́м дарова́ти, честву́ющим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, Ангельский собо́р и челове́ческий ро́д, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из Нея́же Бо́г воплоти́ся, и Младе́нец бы́сть, пре́жде ве́к Сы́й Бо́г на́ш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебе́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м, Го́споди, вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя, челове́ка. Те́м зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Уподо́бился еси́ распе́ншемуся во́лею на Дре́ве Христу́ Бо́гу на́шему, всече́стне, сраспе́нся Ему́ вся́ким воздержа́нием, моли́твою же, и ми́лостынею, и мно́гими добродея́ньми.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Се́ да́же до сме́рти, Иоа́нне му́чениче, смири́лся еси́: святы́я бо твоя́ мо́щи на ме́сте в погребе́нии стра́нных бы́ша сокрове́ны, сего́ ра́ди Госпо́дь по все́й вселе́нней тебе́ просла́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Царя́ престу́пника Иулиа́на во́инство тле́нное во вла́сти содержа́в, от того́ по́слан бы́л еси́ убива́ти Христо́вы му́ченики. Но ты́, блаже́нне, ты́я храня́, в ве́ре утвержда́л еси́, во е́же пе́ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Недоуме́ние во спасе́ние предлежи́т ми́, от обыше́дших мя́ зо́л, Пречи́стая. Те́мже изба́ви мя́ от ни́х ско́ро, благоразу́мие подаю́щи, к Тебе́ бо еди́ней прибего́х, Богома́ти.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Та́ин Боже́ственных вкуси́в в ра́зуме, Иоа́нне, про́поведь Бо́жия рожде́ния испове́дал еси́, глаго́ля пред все́ми: ино́го Бо́га, ра́зве Всетворца́, не зна́ю.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́вшаго Го́спода люби́те, — возглаго́лал еси́, страстоте́рпче, стра́ждущим му́чеником, в Его́же любви́ утверди́вся, обогати́лся еси́ чудесы́, врачу́я боле́зни мно́гия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ву ми́ра сего́ ни во что́же, богому́дре во́ине, вмени́л еси́, сла́вы ра́ди Христо́вы, те́мже, страда́льчество соверши́в и сла́вы Боже́ственныя сподо́бився, на́м получи́ти о́ную моли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя́, Влады́чице, мо́лим, сла́вяще Твое́ о на́с милосе́рдие: вся́ких ны́ скорбе́й, Мари́е, свободи́ и помози́ у́треневати на́м к Бо́гу и ве́чнаго блаже́нства сподо́битися.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Бо́жиею укрепи́вся, му́чеников сла́во, Иоа́нне, преще́ний нечести́вых небре́гл еси́; ны́не же зря́ ра́достне Бо́га, от злы́х на́с изба́ви.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твами и посто́м и в целому́дрии вся́ким воздержа́нием Бо́гу угоди́л еси́, всече́стне; свы́ше назира́я, свобожда́й ны́ от ско́рби.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проси́мая честву́ющим тя́ ве́рно, блаже́нне, подае́ши, злы́я челове́ки облича́я, о ка́ющихся же Бо́гу моля́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Уврачу́й, Богоро́дице, стра́сти ду́ш и теле́с на́ших, Врача́ Христа́ на́м поро́ждши, и вра́жие злокова́рство посрами́ милосе́рдием Твои́м.

Конда́к, гла́с 6:

Благочести́ваго во́ина Христо́ва, победи́вшего враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно, Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим, чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем и мо́лится Го́споду Бо́гу от вся́ких бе́д спасти́ правове́рныя.

Икос:

Кто́ по́двиги твоя́ и страда́ния ра́ди ве́ры в Го́спода Иису́са изрещи́ возмо́жет, прехва́льне Иоа́нне? Или́ ки́ими тя́ увенча́ем похвала́ми, ра́ди му́жественнаго твоего́ в зако́не Госпо́дни и во и́стиннем благоче́стии стоя́ния? Попра́л бо еси́ вся́ ко́зни душетли́теля врага́, целому́дрием и вся́кими добротворе́нии вооружи́вся; бога́тство и сла́ву и по́хоть вре́дную возненави́дев, нищету́ и поноше́ние Христо́во возлюби́л еси́, стра́ждущим в ско́рбех помога́я. Те́мже, всели́вся в небе́сныя кро́вы, дарова́ньми пресла́вных чуде́с обогати́лся еси́. Отту́ду у́бо, блаже́нне, вся́, притека́ющия к тебе́, назира́й, по́мощи творя́, во е́же от вся́ких бе́д спасти́ правове́рныя.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му, на по́ли Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнaго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Безбо́жное мучи́теля законопресту́пнаго веле́ние, страстоте́рпче Иоа́нне, преоби́дев, богочести́в Всемогу́щаго Царя́ во́ин показа́лся еси́, благода́тне же ороша́емь, с людьми́ Бо́жиими пе́л еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Сла́дкое и вели́кое и ра́достное торжество́ ны́не лю́ди Госпо́дни облиста́, е́же му́чеников до́блейший целому́дрый Иоа́нн вообрази́. То́чит бо цельбы́ моля́щимся ве́рно Го́споду, и́же взыва́ют: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дерзнове́ние име́я ко Влады́це все́х, свя́те Иоа́нне, я́ко бли́жний уго́дник Его́, во обстоя́нии напа́стей на́ших предста́тельствуй Ему́ о на́с и помога́й изба́витися на́м от грехо́в, да богому́дренно пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресла́вное соверши́ся та́инство в Тебе́, Богома́ти, безсе́менно бо зачала́ еси́ Сы́на, бре́мя гре́х на́ших упраздни́вшего. Те́мже, упова́ние на Тя́ иму́ще и Твою́ по́мощь зря́ще, усе́рдно вопие́м: благослове́на еси́, Де́во Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Вы́шних ища́й, на земли́ пре́лести возненави́дел еси́, богоблаже́нне. Те́мже, с му́ченики Христо́выми в любви́ духо́вней соедини́вся, дерзнове́нно Богочелове́ка Иису́са пропове́дал еси́, о Не́мже зове́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Неоску́дно тре́бования подава́я, ни́щим бы́л еси́ гото́вый пита́тель, во́ине благочестивому́дренне Иоа́нне. И ны́не, притека́ющия к тебе́ назира́я, испо́лни те́х проше́ния, да ра́достно зове́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всезри́тель Бо́г, усе́рдие твое́, Иоа́нне, и соверше́нную ве́ру ви́дев, просла́ви тя́ сла́вою ве́чною. Его́же моли́ в по́льзе уще́дрити ны́, богому́дренно пою́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мари́е Богоневе́сто, к Тебе́ прибега́ем и Тебе́, припа́дающе, мо́лимся: ви́ждь, Влады́чице, ско́рбь на́шу и озлобле́ние от вра́г на́ших и умири́ жи́знь все́х на́с, Миротво́рца поро́ждши Го́спода, Его́же благослови́м во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. Те́м Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

До́бр яви́лся еси́ посо́бник, пресла́вне, лю́дем Бо́жиим, гони́мыя сокрыва́я, и ны́не чуде́сне помоществу́еши ве́рным, сего́ ра́ди в па́мяти благодея́ний твои́х, Христа́ Бо́га велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас.

Твоя́ чудеса́, преблаже́нне Иоа́нне, во все́м ми́ре пропове́даются; те́мже и дне́сь, собра́вшеся, сла́ву возсыла́ем Христу́, тебе́ просла́вльшему.

На́с, восхваля́ющих тя́, му́чениче Христо́в, и твоея́ по́мощи прося́щих, дне́сь услы́ши, и к поле́зным управля́ти не преста́й, моли́твенник тепле́йший и хода́тай к Бо́гу на́шему явля́яся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изря́ден вра́чь серде́ц челове́ческих чудодея́ньми яви́лся еси́, Иоа́нне, помоществу́я все́м богочести́вым; те́м, воспева́юще тя́, Христа́ велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пе́ти, Де́во, Тя́ не престае́м, помо́щницу, покро́в, ско́рое заступле́ние и предста́тельницу на́шу непосты́дную; соблюди́ Твоя́ рабы́ от вся́каго озлобле́ния и от ко́зней лука́ваго свобожда́й при́сно.

Свети́лен.

Венцено́сче свя́те, предстоя́й со Ангелы Христо́ву престо́лу и све́та отту́ду исполня́яйся, страстоте́рпче, ми́р ми́ру моли́твами твои́ми исхода́тайствуй и на́м спасе́ние, благоче́стно па́мять твою́ соверша́ющим и в ско́рбех притека́ющим к тебе́, Иоа́нне всебога́те.

Сла́ва, подо́бен: Не́бо звезда́ми.

Позна́нием себе́ сама́го, позна́л еси́ Всетворя́щую Вину́, Бо́га, в Него́же и уве́ровал еси́, и Того́ испове́дав, просвеща́еши ми́р чудесы́, Иоа́нне богоблаже́нне.

И ны́не, Богоро́дичен:

Во чре́ве Твое́м Госпо́дь, погиба́ющий ми́р от тле́ния призва́ти восхоте́в, я́коже ве́дяше, всели́ся, Богоро́дице. Спасе́ние у́бо вси́ обре́тше, вопие́м Тебе́: ра́дуйся, Всепе́тая Де́во, поро́ждши ра́дость все́й вселе́нней, обра́дуй и на́с, от враго́в злоде́йства храня́щи всегда́.

Молитва 1‑я

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посрамя́тся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (имена), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Свята́го Иоа́нна, во́ина и чудотво́рца