Шрифт

12 августа.

Канон преподобной Ангелине, царице Сербской

преподобной Ангелине, царице Сербской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Кано́н свята́го, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Во свет невеще́ственный и мы́сленный от помраче́ния ве́чнаго восте́кши, преподо́бная,/ моли́твами твои́ми к Бо́гу просвети́ мя.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности возлюби́ла еси́ доброде́тель, воздержа́ния труды́,/ и стезе́ю по́стничества во гра́де обита́еши Го́рнем,/ духо́вно лику́ющи.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Страсте́й глубину́ преше́дши и потопле́ния бесо́в избе́гши,/ в приста́нище устреми́лася еси́ необурева́емое,/ Боже́ственная ма́ти преподо́бная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мо́ря грехо́внаго треволне́ния избе́гши, преподо́бная,/ к ти́хому приста́нищу душе́вный кора́бль окорми́ла еси́/ и кро́тких зе́млю насле́довала еси́, я́коже дре́вле изра́ильтяне обетова́нную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сло́во без ма́тере из Отца́,/ Сего́ напосле́док богому́жно родила́ еси́, еди́на Богома́ти,/ я́ко превы́шши всея́ тва́ри.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Попали́ла еси́ у́глем по́стничества, преподо́бная, страсте́й те́рние/ и прохлажда́еши ве́рных мудрова́ния.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Стре́лами изощре́нными, доброде́тельми, преподо́бная,/ я́ко си́льная, уязви́ла еси́ се́рдце лю́таго ратобо́рца.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жием воздержа́ния и моли́тв мно́жеством, всехва́льная, вооружи́вшися,/ враги́ неви́димыя победи́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́лася еси́ я́ко земли́ добропло́дная, возрасти́вшая кла́сы стори́чествующия,/ и сих совокупи́ла еси́ в жи́тницах Небе́сных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Всего́ мя лежа́ща в сласте́х, Влады́чице Чи́стая, и в скве́рных де́лех,/ от нераде́ния моего́, Богоро́дице, исхити́вши, спаси́ мя.

Седа́лен, гла́с 4:

Возше́дши на высоту́ доброде́телей, Ангели́но великоимени́тая,/ враго́в у́бо низложи́ла еси́ стремле́ния,/ нам с Богоро́дицею проси́ смире́ние и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

На Престо́ле херуви́мстем седя́й и в не́дрех О́тчих водворя́яся,/ я́ко на престо́ле святе́м седи́т Свое́м, Влады́чице, в не́дрех Твои́х./ Вопло́щся бо Бог вои́стинну воцари́ся над все́ми язы́ки, и разу́мно ны́не пои́м Ему́./ Его́же умоли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Наса́ждьшися при вода́х воздержа́ния, ма́ти блага́я,/ лоза́ яви́лася еси́ благоцвету́щая,/ благоче́стия гро́здие износя́щи.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Вся изумле́на бы́вши и духоно́сна вся изступи́вши к Бо́гу,/ Ангели́но преподо́бная и треблаже́нная,/ те́мже со А́нгелы ликовству́еши всегда́, вопию́щи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Возлете́ла еси́ на Небеса́, я́ко голуби́ца чадолюби́ва, кри́ла облегча́ющи воздержа́нием,/ и, со птенцы́ твои́ми возвы́сившися,/ дости́гла еси́, иде́же пти́цы Небе́сныя превита́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственным Ду́хом освяще́на бы́вши вся, о Ангели́но,/ и в Боже́ственных дея́ниих нечести́вых де́йство и лю́тых бесо́в отгна́ла еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Херуви́мов превы́шшую Тя и Серафи́мов воспева́ем, Пречи́стая,/ Его́же бо трепе́щут о́нии,/ понесла́ еси́, Де́во Ма́ти, на руку́ Твое́ю.

Пе́снь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не зна́ем.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

О́чи серде́чнеи неусы́пнеи/ в Боже́ственных за́поведех соблюла́ еси́ незазо́рно, присноблаже́нная.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственный твой ковче́г, всечестна́я, исцеле́ния всем подава́я,/ кре́пость бесо́вскую отго́нит.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Го́рняго Сио́на зда́ния сматря́еши,/ земны́я гра́ды и бога́тство оста́вила еси́,/ багряни́цу твою́ ру́бы измени́вши и крест взе́мши, Христу́ после́довала еси́/ и, обогати́вшися чуде́с благода́тию, исцеле́ния подае́ши припа́дающим к тебе́ ве́рою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостыню расточи́ла еси́ ни́щим,/ от се́рдца всех уте́шивши, Ангели́но присноблаже́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сло́ва ковче́г Тя показа́, Богоро́дице, зако́на Госпо́дь,/ во́ньже несказа́нно всели́ся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Бесо́вская стремле́ния и тех полки́, Богодухнове́нная,/ безору́жным сплете́нием ве́рно попра́ла еси́/ и, сих низложи́вши, стра́шная ору́жия велехва́лящихся сокруши́ла еси́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Духо́вная благода́ть в се́рдце твое́м всели́ся и светоза́рну тя показа́,/ и огнь Боже́ственныя любве́ в души́ твое́й распали́ла еси́, и́скры слове́сныя испуща́ющи,/ и́миже грехо́вное те́рние попали́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

О́бщим сою́зом любве́, ю́же и́мате ко Христу́,/ нам, ны́не почита́ющим вас любо́вию и моле́бную соверша́ющим па́мять ва́шу,/ Ангели́но преподо́бная, с пожи́вшими по Бо́зе с тобо́ю и с ча́ды,/ моли́теся вку́пе Творцу́ и Соде́телю своему́ прича́стником бы́ти сла́вы Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангели́но преблаже́нная и до́брая, вели́кая сла́во ве́ры и жи́зни на́шея,/ и́стинный вене́ц и пра́ведный прия́ла еси́ от руки́ Законополо́жника Христа́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ вои́стинну Бо́жие Сло́во во утро́бе Твое́й/ и Сего́ па́че естества́, Всенепоро́чная, родила́ еси́./ Его́же моли́твами умоли́ о и́же вои́стинну Богоро́дицу воспева́ющих Тя.

Конда́к, гла́с 8:

Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́, всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем, взыва́юще:/ ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.

Икос:

Свята́я благода́ть и сла́ва с Небесе́ посла́ся тебе́, Ангели́но преподо́бная,/ и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, прославля́яй всех, и́же Того́ просла́вльших,/ наста́ви нас на ра́зум, е́же взыва́ти сия́:/ ра́дуйся, покая́ния наста́внице;/ ра́дуйся, сла́во и́ночествующих./ Ра́дуйся, преподо́бных единонра́вное стоя́ние;/ ра́дуйся, я́ко со А́нгелы лику́еши невеще́ственными./ Ра́дуйся, я́ко наставля́еши су́щих во и́ночестве до́бре;/ ра́дуйся, я́ко ты отгна́ла еси́ ополче́ние враго́в./ Ра́дуйся, я́ко храни́ши твою́ оби́тель;/ ра́дуйся, я́ко сла́виши почита́ющих тя ве́рою./ Ра́дуйся, честны́х де́спот сла́во;/ ра́дуйся, я́ко ве́рных Го́сподеви приво́диши./ Ра́дуйся, я́ко све́тло Го́сподеви предстои́ши, Созда́телю;/ ра́дуйся, я́ко про́сиши спасе́ние ми́ру./ Ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

В вы́шнем гра́де Небе́снаго Ца́рствия сподо́билася еси́, Ангели́но, жи́ти/ и бе́сы отго́ниши от челове́к, взыва́ющих всегда́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Чуде́с лучи́ испуща́еши, и отъе́млеши неду́гующим боле́зни,/ и здра́вие о Бо́зе подава́еши,/ от ковче́га моще́й твои́х благода́ть источа́ющи вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Кре́пость тебе́ от Бо́га дарова́ся/ исцеле́ние неду́гующим от духо́в нечи́стых подава́ти и прогони́ти ду́хи лука́выя,/ Бо́жиим бо ополче́нием вооружи́вшися, побе́ду на них воздви́гла еси́/ и те́мнаго кня́зя попра́ла еси́, помога́ющи вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В Вы́шнее вошла́ еси́ черто́жное весе́лие Царя́ Христа́,/ во оде́жду оде́яна, досто́йную Зва́вшему о́наго бра́ка,/ в не́мже возлежи́ши, зову́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Па́че естества́ и сло́ва Влады́ку всех понесла́ еси́/ и пита́ла еси́ от сосе́ц Твои́х,/ И́же всем благовре́менную гото́вяща трапе́зу,/ отце́в Бо́га препросла́вленнаго.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Очи́стила еси́ пото́ком слез твои́х страстна́я стремле́ния,/ и неодержи́мыя по́мыслы затвори́ла еси́,/ и пучи́на была́ еси́ долготерпе́ния, Ангели́но преподо́бная,/ к покая́нию водя́щи боголе́пно взыва́ющия:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Воздержа́нием, преподо́бная Ангели́но, и удруче́нии/ теле́сныя стра́сти порабо́тила еси́ ду́ху, испо́лнивши душе́вное де́йство,/ и к безстра́стия стезя́м дости́гла еси́, зову́щи:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко от исто́чника неисчерпа́емаго и в чудесе́х вели́ка,/ твоя́ исцеле́ния благоприбы́тно почерпа́ем, и любо́вию мо́лим тя, и от души́ взыва́ем:/ изба́ви от страсте́й приключа́ющихся, преподо́бная, нас, взыва́ющих:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ну Боже́ственному повину́ющися,/ бога́тство твое́ расточи́, даде́ убо́гим,/ и пра́вда твоя́ пребыва́ет во ве́ки,/ зако́нным бо сном усну́ла еси́ и по сме́рти нас освяща́еши и обстоя́щих ра́ку моще́й твои́х,/ я́коже дре́вле свяще́нницы Изра́илевы киво́т заве́та Госпо́дня.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Под кров, Влады́чице, крил Твои́х, озло́бленнии, прибега́ем вси,/ бед и озлобле́ний, скорбе́й и искуше́ний избавля́емся,/ Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́вше, Го́сподеви зове́м:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с/ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Исто́чник тя чуде́с я́ко вои́стинну Христо́с показа́, пресла́вная,/ страсте́й нечистоты́ и труды́ загражда́ющи и боле́зненныя скве́рны очища́ющи, прему́драя Ангели́но,/ те́мже тя ре́ку, душа́м очисти́тельну, нарица́ем вси, преподо́бная.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Процвето́ша труди́ воздержа́ния твоего́, блаже́нная,/ я́ко фи́никс, духо́вне в дому́ Госпо́дни плодонося́ще,/ и я́коже сла́дости, в ни́хже ду́ши, преподо́бная, услажда́еши ста́да твоего́ слове́снаго,/ те́мже тя и венцы́ сла́вы о́ныя Христо́с укра́си.

Припев: Преподо́бная мати Ангели́но, моли́ Бо́га о нас.

Соверши́ла еси́ тече́ние, Ангели́но, и ве́ру соблюла́ еси́ ду́хом,/ сугу́би же ны́не венцы́ исплето́шася тебе́ вои́стинну;/ и́хже благочести́вно прия́ла еси́ с пожи́вши́ми по Бо́зе зако́нно/ и в Вы́шнем поко́и наслажда́ешися со а́нгельскими ли́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́мять твою́, преподо́бная Ангели́но, соверша́юще, мо́лимся/ вся́каго треволне́ния изба́витися свяще́нному ва́шему ста́ду;/ моли́ся у́бо ку́пно со свяще́нными твои́ми ча́ды хода́тайством дерзнове́ния ва́шего,/ е́же прия́ли есте́ от Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя ору́жие в беда́х и искуше́ниих,/ и приста́нище и сте́ну в печа́лех и́мамы, смире́ннии,/ и вели́кое очище́ние в лю́тых согреше́ниих, находя́щих на ны;/ те́мже Тя, Богоро́дице, я́ко всех спасе́ние, достодо́лжно велича́ем.

Свети́лен:

Вы́шняго Иерусали́ма жела́ющи,/ вся умо́м изступи́вши к Небе́сным,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим, Христу́ после́дствующи./ Те́мже Го́рняго Сио́на красоты́ наслажда́ешися,/ отону́дуже и нас назира́еши при́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангели́ну святу́ю в пе́снех восхва́лим любо́вию,/ я́ко низложи́ по́стничеством злоде́йствия вра́жия/ и, сла́ву свы́ше прие́мши, спаса́ет, и́же ту́ю чту́щия ве́рно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Светови́днейшая Отрокови́це и златоза́рный све́щниче,/ кади́льнице Боже́ственная, Благослове́нная Мари́е,/ изба́ви от бед, Деви́це, восхваля́ющих Тя ве́рно.

Молитва преподобной Ангелине Сербской

О, преподо́бная Ангели́но, ма́ти на́ша до́брая и ми́лостивая, помози́ на́м, ча́дом твои́м непослушливым. Ты́ еси́ ма́терь на́ша блага́я, ско́рбное житие́ на земли́ пожила́ еси́, оба́че с по́мощию Бо́жией, побе́ды в битвах хра́бро стяжа́ла еси́ и душа́ твоя́ в све́т Ца́рствия Небе́снаго ра́достно всели́ся. Твоя́ дома́шния Це́рковь Христо́ву украси́ша и позолотиша твои́ми святы́м супру́гом Стефа́ном и сына́ми Иоа́нном и Макси́мом. Име́ла еси́ се́рдце неизмеримо большо́е и сострада́тельное ко все́м, находя́щимся в беде́. Посему́ благочести́вый сербстий наро́д зва́л тебя́ лу́чшим из сло́в дарова́нных Бо́гом – ма́тушка. Я́ко ты́ еси́ ма́ти все́х на́с, сербов, твои́х, кото́рыя, а́ще и согреши́ша мно́го, оба́че лю́бим тя́ и почита́ем и к тебе́ за по́мощию притека́ем.

Ка́я бо ма́терь дете́й свои́х возненави́де, а́ще и согрешат зело́? Ни, но му́дро наказу́ет и́х, люби́ти же не престае́т. Поэтому и ты́, ма́ти на́ша до́брая, накажи́ на́с с небе́с, биче́м Бо́жиим, но не оставля́й на́с без твоея́ любви́. Десницей пра́вды Бо́жией покарай на́с, а десницей любви́ укрепи́ и ве́рни с путе́й непра́ведных на пу́ть и́стины и добра́. Мо́лимся тебе́, ма́ти до́брая, моли́твами твои́ми испроси́ на́м благослове́ние небе́сное: боля́щим здра́вие, немощны́м си́лу, отча́явшимся наде́жду, голодным хле́ба насу́щнаго, безпло́дным ча́д, гони́мым кро́в и утеше́ние, и все́м моля́щимся тебе́ пода́й по вели́кой ми́лости твое́й проси́мое. Но и еще́ бо́льше да́руй на́м, ма́ти на́ша до́брая, бла́г небе́сных души́ очища́ющих, укрепля́ющих на́с в исполне́нии за́поведей Бо́жиих, веду́щих на́с к добру́ и уводящих от вся́каго зла́. И́бо а́ще не бежи́м от зла́ в ми́ре се́м, ка́ко убежи́м от него́ в ино́м ми́ре, а́ще не очи́стимся зде́сь от грязи, ка́ко сможем та́м, где́ смо́трят на то́ что́ отсю́да несем.

Помози́ на́м умре́ти ми́ру сему́, я́коже и ты́ ми́ру ме́ртва бы́сть, возжела́вши бла́га непреходя́щаго и ве́чнаго. Пу́сть и на́ше бла́го на небесе́х бу́дет, дабы́ и се́рдца на́ши на небесе́х бы́ли, а не зде́сь, иде́же все́ гниет и исчеза́ет, иде́же вор кра́дет, и мо́ль и ржа́ тли́т. А́ще бо все́ си́лы свои́ поло́жим на бла́га ми́ра сего́, за го́рсть пра́ха земна́го, ю́же ниже́ с собой возьмем, те́м и ты́ на́м помощи́ не возмо́жеши, ма́ти на́ша блага́я. А́ще же немно́го потруди́мся, хотя́ ма́ло возопии́м ко Го́споду чрез тебя́, неве́сту Его́ небе́сную, та́же по́мощь твоя́ изольет неисчислимые бла́га небе́сныя, и́же укрепят на́с на узком пути́ спасе́ния, а́ще и со́тни сме́ртей на́м предста́нут.

Вои́стину душа́ на́ша вся́ греха́ми разодрана и бедна добродетелью, милосе́рдный же Госпо́дь угото́ва лекарство – покая́ние. Да роди́тся в на́с, хотя́ ма́лая ча́сть того́ и́стиннаго покая́ния, е́же Го́споду принесла́ еси́, ма́ти на́ша свята́я. Оживи́ боже́ственное в душа́х на́ших твои́ми те́плыми слеза́ми, я́же излива́еши на вся́к де́нь о ро́де сербстем, да уразуме́ем бе́здну долго́в на́ших пред Бо́гом, О́н же проща́ет до́лги на́ши, а́ще и́скренно и сле́зно попросим Его́ о проще́нии.

Те́мже смилуйся, ма́тушка на́ша Ангели́но, Крушедольская свята́я игу́мения, и помози́ на́м спасти́ся от вся́каго зла́, дабы́ одна́жды твои́ми моли́твами ко Го́споду, вошли́ в поко́й Ца́рства небе́снаго, иде́же вси́ благода́рно прославля́ют Святу́ю Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я преподобной Ангелине Сербской

О, вели́кая уго́дница Христо́ва и пресла́вная ма́ти на́ша Ангели́но! Ты́ на небеси́ душе́ю свое́ю у Престо́ла Бо́жия предстои́ши и славосло́вие Ему́ непреста́нно возно́сиши, обрати́ взо́р сво́й на на́с си́рых и скорбя́щих и помоли́ся за на́с ко Го́споду, да наста́вит на́с на пу́ть и́стины и благоче́стия, ко́им возмо́жем и мы́ по сконча́нии жития́ на́шего в Оте́чество на́ше небе́сное взы́ти и с тобо́ю Бо́гу поклони́тися. Е́й, преподо́бная на́ша ма́ти, зри́ши с небеси́, я́ко вре́мя тя́жкое безбо́жное наста́ и ду́ши на́ша ско́рбию испо́лнишася. Не́сть спаса́ющаго, не́сть помога́ющаго, то́кмо Бо́г Еди́ный, на Него́ же упова́ем и Ему́ же сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Сы́ном и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобной Ангелине, царице Сербской