Шрифт

11 августа.

Канон мученице Серафиме Римской

мученице Серафиме Римской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Неве́сто Христо́ва возлю́бленная, Серафи́мо,/ насле́днице Ца́рствия Небе́снаго,/ до́бре за Го́спода пострада́вшая/ и кро́вию твое́ю обагре́нная/ и, а́ки ца́рскою багряни́цею, украше́нная,/ помина́й нас, соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́девши, Серафи́мо,/ па́че же Го́спода возлюби́вши, за Него́ страда́ти изво́ли;/ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ наста́ стра́шный день гоне́ния,/ ты, Серафи́мо,/ не убоя́вшися, дерзнове́нно Го́спода испове́да,/ серафи́мскою любо́вию Того́ возлюби́вши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию Бо́жиею, Серафи́мо, в тебе́ сия́ющею,/ блаже́нную Сави́ну и и́же с не́ю/ ко Христу́ привела́ еси́ уче́нии твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Предста́тельнице на́ша те́плая и Моли́твеннице к Сы́ну Твоему́,/ призыва́ющих Тя на по́мощь вско́ре заступи́ и спаси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ нечести́вый иге́мон Вири́лл посла́ слуги́ своя́ привести́ тя на суди́ще,/ тогда́ блаже́нная Сави́на возбраня́ше им,/ и, а́ки чи́стую голуби́цу, храня́ше тя.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Ты, свята́я неве́сто Христо́ва Серафи́мо,/ вели́кия ре́вности испо́лнилася еси́ ко Христу́/ и, не убоя́вшися нечести́вых слуг иге́мона, но после́довавши им,/ блаже́нную Сави́ну увеща́ше то́кмо моли́ти Го́спода о тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты, Серафи́мо, глаго́лаше:/ аз же упова́ю на Го́спода Иису́са Христа́ и ве́рую,/ а́ще и недосто́йна и грешна́ есмь,/ но да предста́нет мне Иису́с Христо́с и укрепи́т мя бы́ти рабо́ю Его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Несть нам ины́я наде́жды по Бо́зе,/ то́кмо Ты, еди́на на́ша Засту́пнице и Помо́щнице,/ спаси́ нас, упова́ющих на Тя.

Седа́лен, гла́с 4.

Вмести́лище Свята́го Ду́ха яви́лася еси́, свята́я му́ченице Серафи́мо,/ себе́ Бо́гу в же́ртву прине́сши,/ и дом Святы́я Тро́ицы сподо́билася еси́ бы́ти;/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́нная Сави́на, не вверя́ющи рука́м слуг нечести́вых тебе́, святы́я деви́цы,/ сама́ с тобо́ю ку́пно по́йде к иге́мону,/ хотя́щи изба́вити тя, Серафи́мо.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ иге́мон устыде́ся сена́торскаго благоро́дства Сави́ны,/ тогда́ отпусти́ти тя повеле́ в дом ея́,/ но по трие́х днех па́ки посла́ слуг, да предста́вят тя на суди́ще, Серафи́мо.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Втори́цею блаже́нная Сави́на после́дова тебе́, Серафи́мо,/ но егда́ ви́де, я́ко от рук нечести́вых изъя́ти тя не возмо́же,/ а́бие оты́де в дом свой, рыда́ющи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты моя́ ра́дость и наде́жда в го́рести мое́й,/ Ты прибе́жище и весе́лие души́ моея́,/ спаси́ мя, Влады́чице, моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Предста́ свята́я а́гница Христова на суде́ нечести́ваго иге́мона,/ све́том благода́ти Христо́вы озаря́ема,/ и егда́ повеле́ иге́мон принести́ же́ртвы ло́жным бого́м,/ тогда́ дерзнове́нно Го́спода испове́да/ и Тому́ в же́ртву принесе́ся.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Ты глаго́лаше, Серафи́мо:/ Бо́гу моему́ есть уго́дная же́ртва,/ да саму́ себе́ непоро́чну соблюду́ в чистоте́ де́вства моего́/ и ины́х к тому́ же приведу́ по́мощию Его́ всеси́льною.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ублажи́м, ве́рнии, неве́сту Христо́ву, прекра́сную Серафи́му,/ красоты́ ю́ности не пощади́вшую и на му́ки дерзну́вшую любве́ ра́ди Христо́вы,/ безче́стие, бие́ние, ра́ны и смерть претерпе́вшую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти пресла́дкаго Све́та моего́, Го́спода,/ не посрами́ мя, всю наде́жду на Тя возлага́ющу,/ спаси́ мя, Пречи́стая, моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Ничто́же тя услади́ти возмо́же, неве́сто Христо́ва, от ми́ра сего́,/ то́кмо еди́на любы́ ко Го́споду распаля́ше се́рдце твое́,/ и, я́ко а́гница на па́жить, ско́ро тече́ на муче́ние,/ во е́же а́бие узре́ти Возлю́бленнаго Жениха́ Христа́,/ Его́же все́ю душе́ю возлюби́ла еси́/ и Его́же ра́ди муче́ния претерпе́.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию к Бо́гу разжиза́ющися, небе́сным серафи́мом уподо́билася еси́,/ тоя́ любве́ и нам сподо́битися моли́,/ почита́ющим и лю́бящим тя, Серафи́мо.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты, по словеси́ твоему́, вои́стинну це́рковь Бо́жия яви́лася еси́/ и вмести́лище Ду́ха Свята́го, Серафи́мо,/ я́ко не пощади́ пло́ти твоея́ и муче́ния претерпе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Бу́ди мне тве́рдый щит в ско́рби мое́й,/ егда́ бу́ря злых челове́к возста́нет на мя,/ тогда́ Сама́ укрепи́ мя и на тве́рдем ка́мени ве́ры поста́ви но́зе мои́.

Конда́к, глас 2:

Серафи́мскою любо́вию Го́спода возлюби́ла еси́,/ свята́я де́во Серафи́мо,/ и всю себе́ за Го́спода на муче́ние предаде́,/ до́ндеже дости́гла еси́ Ца́рствия Небе́снаго.

И́кос:

Пренебреже́ мирску́ю суету́, свята́я му́ченице Серафи́мо,/ Еди́наго то́кмо иму́щи пред очи́ма твои́ма, Нетле́ннаго Жениха́ Твоего́,/ все жела́ние твое́ бысть Еди́н Госпо́дь,/ к Нему́же все́ю душе́ю устреми́ся,/ и предста́ с неизрече́нною ра́достию Престо́лу Влады́чню,/ и лице́м к лицу́ узре́, Его́же возлюби́ла еси́,/ тогда́ вои́стинну дости́гла еси́ Ца́рствия Небе́снаго.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ по повеле́нию иге́мона/ безсту́дным еги́петским ю́ношам на оскверне́ние отдана́ бысть, Серафи́мо,/ тогда́ призыва́нием И́мене Госпо́дня сих студа́ и ослепле́ния испо́лни,/ сама́ же воспева́ше Христу́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ ви́де ско́рую по́мощь от Го́спода, Серафи́мо,/ тогда́ возде́ ру́це твои́, Тому́ пою́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мо́лим тя, де́во свята́я Серафи́мо,/ и ны́не у Престо́ла Влады́чня воздви́гни ру́це твои́ за нас,/ соверша́ющих па́мять твою́, прося́щих твоея́ по́мощи и пою́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Укрепи́ мя, Влады́чице и Ма́ти Пресладкаго Све́та моего́, Го́спода,/ и научи́ мя взыва́ти Сы́ну Твоему́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Повеле́ иге́мон те́ло твое́ свеща́ми опаля́ти, Серафи́мо,/ но а́бие све́щи угасо́ша, опаля́ющии тя са́ми на зе́млю падо́ша,/ ты же воспела еси́, зову́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ па́лицами бие́на бысть, Серафи́мо,/ тогда́ трус ве́лий земли́ сотвори́ся, но нечести́вии не позна́ша си́лы Бо́жия,/ мы же, удивля́ющеся чудеси́, зове́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́спода в по́мощь призыва́ше, Серафи́мо,/ и вся ко́зни вра́жия победи́ла еси, пою́щи:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дице, А́нгелов ра́досте и челове́ков спасе́ние,/ обурева́емую мя лю́тыми волна́ми жите́йских страсте́й спаси́ и научи́ пе́ти:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Мече́м усе́чена бысть, му́ченице Серафи́мо, и, а́ки чи́стая голуби́ца, возлете́ла еси́ к Бо́гу,/ блаже́нная же Сави́на свято́е те́ло твое́, я́ко сокро́вище и маргари́ту дража́йшую,/ в свое́м гро́бе погребе́.

Припев: Святая му́ченице Серафи́мо, моли́ Бо́га о нас.

Страда́льческим ше́ствовавши путе́м, до́блественная му́ченице,/ претерпе́ бие́ния, опале́ния и вся́ческая муче́ния,/ и до конца́ сте́рла еси́ главу́ зми́еву,/ и победи́тельница яви́лася еси́ благода́тию Свята́го Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не наслажда́ешися неизрече́нныя сла́вы Го́спода, свята́я му́ченице Серафи́мо,/ о нас Христа́ Бо́га моли́, соверша́ющих святу́ю па́мять твою́/ и ублажа́ющих страда́ния Твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Простри́ ру́ку по́мощи изнемога́ющей души́ мое́й, Влады́чице моя́ Пресла́дкая,/ и не посрами́ наде́жды моея́, ю́же на Тя возлага́ю,/ но ми́рною стезе́ю под кро́вом Твои́м приведи́ мя к Сы́ну Твоему́/ и пресла́дкому Све́ту моему́.

Свети́лен:

Уневе́стившися Христу́, Жениху́ твоему́, вслед Его́ тече́, му́ченице Серафи́мо,/ и скороше́ственною стезе́ю возлете́ла еси́ в черто́ги Небе́сныя,/ иде́же ли́цы му́ченик и святы́х А́нгелов ра́достно срето́ша тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя, Ма́терь Бо́жию, немо́лчными хвала́ми ублажа́ем и мо́лим Тя:/ спаса́й нас моли́твами Твои́ми/ и приведи́ к ти́хому Приста́нищу Сы́на Твоего́.

Молитва

О свята́я, му́ченице Серафи́мо. По́двигом до́брым подвиза́вшися на земли́, восприя́ла еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́щи Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

мученице Серафиме Римской