Шрифт

11 августа.

Канон мученику Каллинику

Свята́го му́ченика Каллини́ка
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Каллини́к во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ вве́рже в мо́ре Кре́пкий во бра́нех; воспое́м пе́снь но́вую, я́ко просла́вися.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

На колесни́цу мы́сленную все́д, я́ко вои́стинну триста́ты потопи́л еси́ мы́сленнаго Еги́пта во струя́х кро́ви твоея́, му́чеников похвало́ Каллини́че.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственною оде́ждею оде́явся, му́дре, оде́жды земны́я совле́клся еси́, преблаже́нне, и к по́двигу поте́кл еси́, и врага́ посрами́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разори́в вра́жия многоплете́нныя ко́зни у́зами страда́ний твои́х, неде́йственна сего́ пове́ргл еси́ на зе́млю, Каллини́че, и нога́ми твои́ми попра́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Еже проро́ческий прови́де ли́к, я́ко две́рь небе́сную и неопали́мую купину́, Тя́, Де́во Ма́ти Чи́стая, Бо́га ро́ждшую, позна́хом.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержда́яй гро́м и созида́яй ду́х, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́: я́ко не́сть свя́т, я́ко Ты́, Бо́же на́ш.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Христо́вою любо́вию уязвля́емь, му́ченик взыва́ше, в по́двизех претерпева́я: во благово́ние теку́ мѵ́ра, после́дуя стра́сти Твое́й страда́нием кро́ве.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Без наве́та соблю́лся еси́ от стре́л змии́ных: твою́ бо пя́ту мудре́ц в ра́нах прете́р, главу́ свою́ сокруши́, Каллини́че, во страда́ниих твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посе́к пре́лести те́рние мече́м духо́вным, Христо́вы ве́ры неле́стно пло́д прине́сл еси́, всеблаже́нне, стори́чный боле́зней твои́х Влады́це твоему́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Несказа́нна Рождества́ рожде́ния Ты́ еди́на Ма́ти была́ еси́, во утро́бе Твое́й заче́нши Иже пре́жде Тебе́ Бо́га Сло́ва, и млеко́м пита́ла еси́, Пречи́стая, я́ко Младе́нца, Безнача́льнаго.

Седа́лен, гла́с 3.

Ре́вность боже́ственную в души́ твое́й име́я, сла́вне, беззако́ннующия всу́е терпели́вно обличи́л еси́ и, прибли́жився му́кам, проше́л еси́ тво́й по́двиг до́блим умо́м, му́чениче Каллини́че. Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чся и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь, Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Омыва́яся в струя́х твои́х крове́й, преблаже́нне, яви́лся еси́ чисте́йший ду́хом и в наслажде́ние дости́гл еси́ безпло́тных, му́чениче Каллини́че.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Ка́мень че́стен вои́стинну назда́лся еси́ Це́ркви, и хра́мы и́дольския стря́сл еси́, и на зе́млю низложи́л еси́ неукло́нным сопротивле́нием страда́ний твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смертоно́сная враго́в ласка́ния вои́стинну отри́нул еси́, му́чениче, словесы́ духо́вными и, душе́ю укрепля́емь, на пре́лесть поста́вил еси́ побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ны́не Тя́ купину́, ю́же в Сина́и, пропису́я, Моисе́й вели́кий неопа́льну ви́дяше, Огнь во утро́бе нося́щу, Чи́стая.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

В ти́ну попо́лзся непостоя́нную, Го́споди, и во глубину́ грехо́в мои́х, и в бу́рю лю́тых мои́х дея́ний впа́д, зову́ Ти: Ты́ бу́ди ми́ Помо́щник.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Стопа́ми пригвожде́н но́г, му́чениче, пе́л еси́: в пути́ свиде́ний Твои́х бога́тно наслади́хся, Влады́ко, терпя́ ра́ны, Страстополо́жниче, наде́ждею воздая́ний.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостию ты́ еле́я, до́бре ку́плю соде́лав муче́ния, свещу́ твою́ уясни́л еси́, преблаже́нне, те́мже ве́сь бы́л еси́ же́ртва непоро́чная, всесожже́ние прия́тно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Проро́ков пропове́дание, и апо́столов похвало́, и му́чеников удобре́ние, Ты́ еси́, Богоро́дице, Боже́ственное Сло́во нося́щи па́че сло́ва, Пречи́стая, е́же пре́жде ве́к из Отца́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́рею грехо́вною погружа́емь, я́ко во чре́ве ки́тове содержи́мь, с проро́ком зову́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Го́споди, и спаси́ мя.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Ста́да твоего́ огра́да невре́дна от звере́й соблюде́ся ересе́й: твои́х бо страда́ний держа́щи, сла́вне, тве́рду па́лицу, волко́в яви́ся отгони́тельница.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Но́щь отбеже́ пре́лести страда́нием твои́м, и ве́ры добро́та возсия́, во испове́дании твое́м, пресла́вне, Тро́ицы побо́рниче, я́ко со́лнце, в конце́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ве́ры пропове́дник изве́стен, беззако́ннующему вопия́ше гото́во: что́ прети́ши иму́щему не умягче́ну душе́вную тве́рдость? стре́лы бо безбо́жных легки́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пребыва́еши по рождестве́, Неискусобра́чная, я́ко пре́жде рождества́, Де́ва и Нетле́нная, и́бо е́же в Тебе́ та́инство, Богоневе́сто, па́че ума́ вся́каго и всего́ сло́ва познава́ется.

Конда́к, гла́с 2.

Го́рняя кра́сная досто́йно ны́не насле́довал еси́: Христо́вою бо зело́ любо́вию разже́гся, на о́гнь, Каллини́че, те́м му́жественно дерзну́л еси́, Ему́же и ны́не предстоя́, не преста́й моля́ о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Огнь, паля́ в пещи́, истряса́шеся, о́троцы ороша́хуся и, пою́ще, глаго́лаху: благослове́н еси́, еди́н сы́й Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Сла́сти мне́ хода́тайственна му́кам, су́ть страши́лища: ни бо о́гнь, ни ра́ны и́стиннаго Рачи́теля моего́, — му́ченик вопия́ше, — разлуча́т мя́.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Вжиля́емь, сла́вне, посо́бием Христо́вым, на зе́млю сопротивоборца́, побори́в, низве́ргл еси́ и тезоимени́т яви́лся еси́ на мучи́теля добропобе́дник.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Диа́вола посрами́л еси́, и Ангелы возвесели́л еси́ страда́нии твои́ми, сла́вне, и Христу́ взыва́л еси́: благослове́н еси́, еди́н сы́й Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Разреши́ла еси́ рождество́м Твои́м, Де́во Пречи́стая, Евы прама́тере кля́тву: Ма́ти бо еси́ все́х Влады́ки, Яже все́м ра́дость исхода́таивши.

Пе́снь 8.

Ирмос: Вся́ческая, Влады́ко, прему́дростию Твое́ю соста́вил еси́, земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно́, основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных. Те́м вси́ вопие́м, воспева́юще: благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дуйся, наслажде́ние страда́льцев и́стинных; ра́дуйся, удобре́ние ве́ры и украше́ние; ра́дуйся, пресве́тлый му́чеников светоно́сец, и́же ле́сть разори́в страда́нием твои́м и све́т просия́вый ми́рови, Каллини́че прему́дре.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Мучи́тель посрами́ся по́двиги твоего́ противле́ния, побежде́ни бы́ша злоде́и ра́нами твои́ми, блаже́нне. Гвоздьми́ пя́ты твоя́ уязви́шася, пре́лесть же попали́ся вся́, и потреби́шася и́дольстии хра́ми, богому́дре, огне́м страда́ния твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О чту́щих тя́ к Бо́гу твои́м дерзнове́нием, Каллини́че, прекло́нься, моли́ непреста́нно, ста́ду твоему́ предста́ни, изыма́я сие́ от разли́чных се́тей льсти́ваго, и утверди́ ве́рою: тобо́ю бо расте́т и крепи́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ду́хом проро́цы Тя́, Де́ву, прообрази́ша: се́нь же, и трапе́зу, и ру́чку, и све́щник, и го́ру пресвяту́ю, и о́блак, и скрижа́ли, ковче́г же, и же́зл, и две́рь Боже́ственну, е́юже все́м челове́ком отве́рзеся дре́вний ра́й.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая, Христа́ Бо́га на́шего, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Истка́ся тебе́ свы́ше ри́за ве́ры, е́юже обнажи́л еси́ врага́ на суди́щи, му́чениче сла́вне.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Непщева́ше мучи́тель прельсти́ти ласка́ньми му́ченика, но то́й в ве́ре утвержда́шеся.

Припев: Святы́й му́чениче Каллини́че, моли́ Бо́га о нас.

Чи́сто всесожже́ние и прия́тна же́ртва, Каллини́че сла́вне, огне́м по́двигов прине́слся еси́ Бо́гу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Красны́ но́ги твои́, страда́льче Каллини́че, гвоздьми́ пригвожде́ны и к пропове́данию боже́ственному иду́щи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Покро́в Тя́ стяжа́хом, и приста́нище, Чи́стая, и ору́жие, и забра́ло, и тве́рду наде́жду в беда́х при́сно.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Каллини́че! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Свята́го му́ченика Каллини́ка