Шрифт

10 августа.

Канон первый святителю Питириму Тамбовскому

Святителя Питирима Тамбовского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Ве́ры и благоче́стия наста́вниче,/ Це́ркве свети́льниче, мона́шествующих о́бразе,/ святи́телю Питири́ме прему́дре,/ ста́до твое́ благоче́стно упа́сл еси́/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ те́мже в Вы́шних венце́м сла́вы украше́н,/ с на́ми на земли́ ду́хом пребыва́еши, сия́я чудесы́./ Моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Канон святителю Питириму Тамбовскому, глас 2

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть: препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Христе́, Све́те и́стинный, ра́зум мо́й просвети́ и се́рдце очи́сти, да просла́влю па́мять уго́дника Твоего́, Богоно́снаго Питири́ма.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

О́тче преподо́бне Питири́ме, огнезра́чному Престо́лу в Вы́шних предстоя́ и Трисо́лнечными светлостьми́ озаря́емь, просвети́ глубину́ зо́л мои́х, я́ко да и а́з пою́: сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже Моисе́й Богови́дец дре́вле спасе́ Изра́иля от руки́ фарао́новы, та́ко и ты́, Богоно́сне о́тче, свободи́ мя от рабо́ты врагу́, да, ра́дуяся, сла́влю Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, предста́тельством Твои́м умоли́ Сы́на Твоего́, да потреби́т живу́щий во мне́ гре́х и изведе́т мя́ в свобо́ду сла́вы ча́д Свои́х.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Я́коже дре́вле пра́ведная А́нна свое́ ча́до, вда́л еси́ себе́ сама́го, о́тче Питири́ме, в да́р Бо́гу. Утверди́ и мене́ на ка́мени за́поведей Его́, да зову́: не́сть свя́т, я́ко Бо́г на́ш.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

О́тче Питири́ме, моли́твами твои́ми утверди́ у́м и се́рдце на́ше во Го́споде, возвы́си ро́г христиа́н правосла́вных, да заградя́тся уста́ враго́в ве́ры и возвесели́мся о спасе́нии свое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

У цельбоно́снаго гро́ба но́ваго чудотво́рца да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, да не хва́лится му́дрый му́дростию свое́ю, да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м, но о се́м да хва́лится хваля́йся, е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода и стяжа́ти бога́тство благода́ти Его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Неискусобра́чная Ма́ти, непло́дную ду́шу мою́ и безча́дную плодоно́сну покажи́ благода́тию Сы́на Твоего́, моли́твами но́ваго чудотво́рца Питири́ма, да зову́ и а́з со все́ми ве́рными: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш.

Седа́лен, гла́с 2

А́ще и за́йде пре́жде под зе́млю те́ло твое́, но, я́ко со́лнце из о́блак, возсия́, луча́ми благода́ти блиста́яся. Те́мже па́мять твою́ соверша́юще, святи́телю, со стра́хом покланя́емся и, я́ко о́бщему отцу́, те́пле мо́лимся: изба́ви ны́, ча́да твоя́, от бе́д и ну́ждных обстоя́ний.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел, но Са́м, Го́споди, вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя, челове́ка. Те́м зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности чистото́ю де́вства А́нгелом в житии́ поревнова́л еси́, спасе́нию челове́ков послужи́л еси́, о́тче Питири́ме, и к Бо́гу взыва́л еси́, вопия́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Я́коже А́нгел во пло́ти, горе́л еси́, свя́те, огне́м любве́ Христо́вы и вруче́нныя тебе́ лю́ди позна́нием Сы́на Бо́жия просвети́л еси́, зову́щия: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, испроси́ и на́м, гре́шным, спасе́ние у Христа́ Бо́га, да и мы́ ку́пно с тобо́ю зове́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: О Ма́ти Сло́ва и Де́во, сохрани́ ны непоро́чны от страсте́й безче́стных, да Христу́, все́льшуся в на́с, пое́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Све́том Твои́м всю́ вселе́нную озари́вый, просвети́ тьму́ мою́, Го́споди, мра́к души́ моея́ разжени́, в честне́й па́мяти уго́дника Твоего́ Питири́ма.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льник сы́й Со́лнца Пра́веднаго, озаря́яся при́сно Све́том невече́рним, о́тче на́ш Питири́ме, облиста́й у́м и се́рдце на́ше, да, ра́дующеся, Спа́су на́шему пое́м: ино́го, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Что́ Тебе́ принесе́м, Христе́ Спа́се на́ш, ки́я пе́сни воспое́м благосе́рдию Твоему́, я́ко возсия́л еси́ на́м све́т спасе́ния, избавле́ние от беззако́ний на́ших чудесы́ мно́гими святи́теля Питири́ма.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Богоро́дице, ро́ждшая Све́т Непристу́пный, не пре́зри моле́ния недосто́йных ча́д Твои́х, во тьме́ грехо́в су́щих, но просвети́ на́с све́том богове́дения, да, у́тренююще, сла́вим Тя́.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Бе́здна зо́л мои́х смуща́ет мя́ и низво́дит мя́ во глубину́ отча́яния, но Ты́, Бо́же, пучи́на ми́лости сы́й неисчерпа́емая, да́ждь ми́ ру́ку по́мощи, я́ко Петро́ви, предста́тельством ми́лостиваго уго́дника Питири́ма, и спаси́ мя.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Бе́здно ми́лости и щедро́т, Го́споди, уще́дри ны́, поги́бшее созда́ние Твое́, укроти́ во́лны страсте́й на́ших и в приста́нище спасе́ния ны́ возведи́, моли́тв ра́ди святи́теля Питири́ма.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́тче на́ш Питири́ме, служи́телю ве́рный Ми́лостиваго Бо́га, умоли́ Его́ благосты́ню, да и́миже ве́сть судьба́ми спасе́т ны́, погиба́ющия, и яви́т на́м всемогу́щую по́мощь по твоему́ предста́тельству.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице, Ма́ти милосе́рдия, обыше́дше, обыдо́ша на́с врази́ ве́ры на́шея, и не́сть заступа́ющаго, и погиба́ем, пото́цы бо беззако́ний премого́ша ны́, и отчаява́емся, но Ты́ Ма́терними Твои́ми щедро́тами приклони́ Сы́на Твоего́ на ми́лость, да спасе́т ны́ от бе́д, я́коже от ки́та Ио́ну.

Кондак, глас 8

Мона́хов наста́вника изря́дна и святи́теля все́м лю́дем ми́лостива, чудотво́рца преди́вна и моли́твенника о на́с неусы́пна, соше́дшеся, воспои́м Питири́ма, Тамбо́вския земли́ похвалу́.

Икос

Воспои́м дне́сь, ве́рнии, святи́теля вели́каго в пе́снех и пе́ниих духо́вных: ра́дуйся, о́тче Богоно́сне Питири́ме, Смоле́нския земли́ о́трасль пречестна́я, во гра́де Вя́зьме благода́тию Бо́жиею напое́нная и, я́ко кри́н, процве́тшая, Тамбо́вскую же страну́ плоды́ доброде́телей обогати́вшая; ра́дуйся, па́стырю до́брый, насажде́нием и́стинныя ве́ры и све́том благоче́стия тьму́ нече́стия разгна́вый; ра́дуйся, спаси́тельными труды́ твои́ми и по́двиги мно́ги неве́рныя обрати́вый и ко Христу́ приведы́й; ра́дуйся, чу́дную ико́ну Богома́тере гра́ду Тамбо́ву в насле́дие оста́вивый, от нея́же многоразли́чная исцеле́ния источа́ются; ра́дуйся, свои́ма рука́ма ископа́вый кла́дязи воды́ неисчерпа́емыя, ю́же с ве́рою пию́щии прие́млют неду́гов исцеле́ние и от душепа́губных страсте́й свобожде́ние; ра́дуйся, посеще́нием твои́м со дру́ги твои́ми, святи́телем Митрофа́ном и Боголюби́вым Васи́лием, Тамбо́вския де́бри и леса́ облагоуха́вый; ра́дуйся, те́м нача́ло и́ноческаго жития́ та́мо положи́вый, в ми́ре же живу́щим о́браз и́стинныя дру́жбы показа́вый; ра́дуйся, Тамбо́вския земли́ похвало́.

Песнь 7

Ирмос: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Го́споди Бо́же на́ш, Любы́ неизрече́нная, челове́ка пе́рстнаго па́че зла́та и сребра́ о́бразом Твои́м украси́л еси́, вся́кими дарова́нии и чудесы́ мно́гими обогати́л еси́. Те́мже, па́мять чудотво́рца Твоего́ Питири́ма соверша́юще, вопие́м Ти́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Питири́ме, о́браз Созда́теля своего́ в души́ твое́й от страсте́й очи́стив и любо́вию Бо́жиею распала́емь, пре́дал еси́ себе́ на служе́ние во́ли Его́, всегда́ взыва́я: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже дре́вле о́троцы благочести́вии в Вавило́не, и́стинную ве́ру во стране́ Тамбо́встей, о́тче Питири́ме, утверди́л еси́ и нече́стие обличи́л еси́, всегда́ тружда́яся, благовеству́я, моля́ся и поя́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, о́браз Тво́й честны́й гра́ду Тамбо́ву в благослове́ние и покро́в держа́вен рука́ма святи́теля Питири́ма дарова́ла еси́, да славосло́вим Тобо́ю Держа́внаго Христа́, Бо́га на́шего.

Песнь 8

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Го́споди Бо́же мо́й, пла́мень о́гненный дре́вле в ро́су отроко́м благочести́вым преложи́вый, пла́мень страсте́й мои́х угаси́ росо́ю моли́тв благочести́ваго святи́теля Питири́ма, да Тя́ превозношу́ с ни́м и а́з во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

О́тче на́ш Питири́ме, сле́з твои́х тече́ньми о́гненная искуше́ния страсте́й и по́хотей плотски́х угаси́л еси́ и, я́ко во цве́тнице, в чи́стем се́рдце твое́м при́сно ликовствова́л еси́: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чи́стою боголюби́вою душе́ю со А́нгелы огнезра́чному Престо́лу Бо́га ны́не предстоя́, и отту́ду незаходи́мыми заря́ми облистава́емь, и чудесы́ мно́гими на́м сия́я, просвети́, о́тче Питири́ме, облежа́щую на́с тьму́ неве́рия и суеве́рия, да пое́м и благослови́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. дивнаго во святых Своих Бога во веки.

Богоро́дичен: Я́коже огне́м пе́щным, страстьми́ пали́мый, зову́ Ти блу́дный а́з: Влады́чице Чи́стая, Ма́ти Всемогу́щаго, спаси́ и изба́ви мя́ от о́гненнаго осужде́ния.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. Те́м Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Отца́ Безнача́льнаго Сло́ве, Сы́не Единоро́дный, челове́ка па́дшаго хотя́ обнови́ти, Сы́н Де́вы яви́лся еси́, и, грехи́ всего́ ми́ра взе́м, на Кре́ст возне́сл еси́, и отту́ду распросте́ртыма дла́ньма расточе́нная ча́да Бо́жия собра́л еси́; те́мже и мы́, дне́сь сою́зом любве́ Твоея́ связу́еми и ди́внаго уго́дника Твоего́ Питири́ма па́мять соверша́юще, Ро́ждшую Тя́ велича́ем.

Припев: Святи́телю о́тче Питири́ме, моли́ Бо́га о нас.

Воплоще́нному Сы́ну Бо́жию подража́я, па́че ине́х смири́л еси́ себе́, преподо́бне о́тче Питири́ме, те́мже и любо́вь Бо́жию стяжа́л еси́ и заблу́ждшая ча́да Бо́жия приве́л еси́ ко Отцу́ Небе́сному, сла́вити Его́ благосе́рдие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испо́лнь любве́ Христо́вы, о́тче на́ш Питири́ме, сло́вом и житие́м па́ству твою́ поуча́л еси́ си́рыя призира́ти, ни́щия пита́ти, скорбя́щия утеша́ти. Помоли́ся Спа́су Христу́, да и мы́ дне́сь в па́мять твою́ украси́м себе́ сострада́нием и ми́лостынями, я́коже ча́да Бо́жия возлю́бленная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Свята́я, Безму́жная Де́во, во чре́ве Твое́м Бо́га и Челове́ка воеди́но совокупи́вшая, да́руй и на́м, расточе́нным, соедини́тися во еди́нем Христе́, Сы́не Твое́м, на Не́мже утверди́ся Це́рковь, Тя́ велича́ющая.

Светилен

Свети́ла на небеси́ Утверди́вый яви́ тя Це́ркви Свое́й но́вую звезду́ пресве́тлую, ду́ха светлостьми́ и чуде́с сия́нии на́с озаря́ющую и нечести́выя посрамля́ющую, неусы́пный предста́телю на́ш, святи́телю о́тче Питири́ме.

Молитва святителю Питириму, епископу Тамбовскому

Благослове́н и препросла́влен Госпо́дь Бог, призва́вый тя, святи́телю о́тче наш Питири́ме, от пе́рваго часа́ де́лателя в виногра́д Свой, яви́вый в тебе́ послуша́ние во́ли Его́ неукло́нное, ре́вность Предте́чеву и любо́вь Па́влову, та́же и на све́щник Це́ркве Тамбо́вския тя поста́вивый и архиере́а вели́ка тя показа́вый. Благода́тию святи́тельства укрепля́ем и огне́м любве́ Христо́вы распаля́ем, не дал еси́, па́стырю наш до́брый, сна очи́ма твои́ма, ниже́ ве́ждома дрема́ния, на всяк день тружда́яся, моля́ся и благовеству́я, неве́рныя просве­ща́я, заблу́дшия вразумля́я, па́дшия восставля́я, немощны́я укреп­ля́я, пла́чущия утеша́я, всем быв вся, я́ко же святы́й Па́вел, да вся́ко не́кия спасе́ши. Егда́ же вре́мя де́лания твоего́ в вертогра́де во́лю Влады́ки Христа́ испо́лнися и отше́л еси́ от земны́х в селе́ния го́рняя прия́ти мзду трудо́в твои́х, даде́ся ти, уго́дниче Бо́жий, Престо́лу Царя́ сла́вы с ли́ки святы́х предстоя́ти и отту́ду па́ству твою́ назира́ти, за ны гре́шныя моли́тися, не́мощи немощны́х носи́ти, неду́ги цели́ти, ско́рби утоля́ти. Сего́ ра́ди от дне блаже́ннаго успе́ния твоего́ ве́рнии не преста́ша притека́ти к тебе́ в ско́рбех и боле́знех, и о́нии прикоснове́ннем ри́зы твоя́, о́нии от воды́ из кла́дезя твоего́ избавле́ние улуча́ху. Те́мже и ны́не, к цельбоно́сному гро́бу твоему́ соше́дшеся, сла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, и тебе́, о́тче свяще́ннейший, велича́ем и мо́лим: не отступа́й от нас любо́вию твое́ю, сохраня́й моли́твами твои́ми Це́рковь Правосла́вную незы́блему от неве́рия и раско́ла, страну́ же Росси́йскую от бед и напа́стей защити́, мир и безмяте́жие той да́руя, от вся́ких враго́в огради́, па́стырем Це́ркве Святы́я благопоспеши́, дела́ рук их испра́ви и ре́вностию о спасе́нии вруче́ннаго им слове́снаго ста́да сердца́ их распали́, вся же ны в послуша́нии спаси́тельному благове́стию Хри­сто́ву соблюди́ и де́ло спасе́ния, я́ко еди́но на потре́бу вменя́ти помози́, да ку́пно с тобо́ю еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем вся на всяк день и час пое́м и сла́вим Спа́са Христа́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Питири́ме! К тебе́ смире́нно припа́даем и усе́рдно мо́лимся: яви́ нам, гре́шным, любо́вь твою́ оте́ческую и многомо́щное твое́ заступле́ние. Ве́руем бо, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду и я́ко мно́го мо́жет предста́тельство твое́ пред Престо́лом бла́гости Его́. Сохрани́ моли́твами твои́ми Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, от суеве́рия и неве́рия, испроси́ нам ве́ру пра́ву, наде́жду несомне́нну, любо́вь нелицеме́рну, в до́брых де́лех преспе́яние, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, мир и благоустрое́ние стране́ на́шей, здра́вие же и спасе́ние лю́дем ея́. При́зри ми́лостиво на предстоя́щия и моля́щияся пред свято́ю ико́ною твое́ю, и вся проше́ния их во бла́го испо́лни, и всем вся в жи́зни вре́менней и ве́чней потре́бная да́руй, во сла́ву ди́внаго во святы́х свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Питирима Тамбовского