Шрифт

10 августа.

Канон иконе Пресвятой Богородицы Смоленской, честного образа Ее, Одигитрия

Чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии. Аще бо Ты́ не бы́ предстоя́ла, моля́щи, кто́ бы на́с изба́вил от толи́ких бе́д? Кто́ же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы. Творе́ние мона́ха Игна́тия, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся, и ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти: ра́дуйся и испо́лни мя́ ра́зума, пе́ти начина́юща.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Христа́ роди́вшая, ра́дость на́м ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая, правосла́вным наде́жда, Одиги́трие, всепе́тая Деви́це! Ра́дости испо́лни мя́ ми́рови жела́нныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лику́ют вси́ челове́цы и Ангели, всегда́ согла́сно вопию́ще на небеси́ и на земли́, Одиги́трие: ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо Рождество́м Твои́м вся́ческая испо́лнила еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Одиги́трие, со стра́хом Ти́ вопию́щих ра́дости сподо́би, Ма́ти су́щия ра́дости, избавля́ющи скорбе́й вся́ческих, и все́х поми́луй, к Тебе́ прибега́ющих.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая чи́стая и одушевле́нная пала́то! Ра́дуйся, Одиги́трие: ра́дуйся, Тобо́ю неруши́мь на́ш гра́д сохраня́ется.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вмести́ти Его́же не возмо́же тва́рь, во утро́бу неискусобра́чную, Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́, те́мже Ти́, ра́дуйся, пое́м, по до́лгу велича́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дость многопе́тая ми́рови, ра́достно Ти́ пою́ще при́сно, ве́чнующия, Чи́стая, ра́дости сподобля́емся Твои́ми ма́терними моли́твами к Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Злату́ю Тя́ ста́мну, и све́щник, и же́зл, и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем, Одиги́трие, и гла́с е́же, ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем с си́ми же имены́.

Конда́к, гла́с 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты́ на́м помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Седа́лен, гла́с 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д изба́ви на́с, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

 Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, чу́до чудесе́м, Одиги́трие Влады́чице; ра́дуйся, все́м ра́досте градово́м, и ве́сем непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище, и предгра́дие, и на враги́ побежде́ние.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, ра́дуйся, царе́м правосла́вным похвало́, и христолюби́вым во́инством покро́в пребыва́еши все́м, Цари́це; ра́дуйся, Одиги́трие, прибе́жище все́м на́м и утвержде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуйся, все́м ско́рое в беда́х избавле́ние; ра́дуйся, гото́вое все́м скорбя́щим утеше́ние; ра́дуйся, Всепе́тая; ра́дуйся, Одиги́трие Всеблагослове́нная, все́м немощны́м Цели́тельнице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся́ тва́рь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию, но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти́: ра́дуйся, Влады́чице, Боговмести́мое жили́ще.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це; ра́дуйся, все́м ра́дость творя́щи ве́рным; о, ра́дуйся, су́щим в беда́х и скорбя́щим пребы́страя засту́пнице!

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дости, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще, исполня́емся, вси́ незря́щии, слы́шаще же, ве́рнии. Те́мже, ра́дуйся, Тебе́ при́сно всю́ду и вси́, Одиги́трие, пое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще и до́м неизрече́нныя и Пребоже́ственныя, Де́во, сла́вы Его́! О, ра́дуйся, пала́то преукраше́нная! Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, при́сно ца́рствующий!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дость неоску́дную Тя́ разсмотря́юще, я́ко мо́ре, Отрокови́це, Одиги́трие Деви́це, ра́дующеся вси́, ра́дуйся, вопие́м Ти́, и пою́ще, Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́юще.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Христа́, Чи́стая, прие́млющи, гла́с, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це, слы́шаше, Его́же неизрече́нно ро́ждши, ра́дуйся, от все́х слы́шиши всегда́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дости вся́ испо́лнила еси́, вы́шния и ни́жния Ты́ совокупи́ла еси́, Одиги́трие, те́мже ра́достно и согла́сно ны́не не́бо и вся́ земля́ зове́т Ти́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и все́м си́рым, Одиги́трие, утеше́ние; ра́дуйся, все́м источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши, жили́ще Христо́во; ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це, ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Конда́к, гла́с 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже все́х Влады́ку я́ко младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости; не оста́ви на́с, всегда́ наде́ющихся на Тя́, бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею уще́дри на́с, и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи: Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны́ бе́д и зо́л. Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие, все́х и всегда́ наставля́ющи ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спаси́тельному; ра́дуйся, Влады́чице, Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о на́с к Бо́гу, и вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м, вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице, все́х люде́й избавля́ющи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие, Яже проше́ния на́ша к по́льзе на́м исполня́ющи, и хотя́щи все́м при́сно всегда любодру́жное благо́е еди́нство, спе́шное же во изя́щных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим, избавля́ющи ве́рных и все́м избавле́ние от вся́кия ско́рби и неду́ги пестро́тныя и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, Всеблагослове́нная Мари́е, из Тебе́ бо Всеблагослове́нный Бо́г оде́яся во всего́ мя, челове́ка, и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́ неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие; ра́дуйся, Обра́дованная, ра́досте всего́ ми́ра.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице; ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие; ра́дуйся, я́ко Тебе́ небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят всегда́ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую; ра́дуйся, Яже ни́жняя сочта́вши с вы́шними.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуйся, все́х небе́сных си́л без разсужде́ния превосходя́щая; ра́дуйся, Одиги́трие; ра́дуйся, вся́кия тва́ри Бо́га ро́ждшая, госпо́дствующи, е́й, Влады́чице Всепе́тая; ра́дуйся, я́ко пребыва́еши Де́вою, Чи́стая, и по рождестве́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, жена́м все́м сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего; ра́дуйся, Одиги́трие; ра́дуйся, душеспаси́тельная все́й вселе́нней; ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая; ра́дуйся, мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра полна́.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, свеще́, Све́т невече́рний поне́сшая, и в рождестве́ Твое́м многобо́жия тму́ разруши́вшая, и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди; ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т все́х Предхода́таице.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́дуйся, земле́, из нея́же кла́с прозя́бший небе́сный ве́рным, и ми́ра всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная; о, ра́дуйся, виногра́де, и́же гро́зд живо́тный ро́ждшая, Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́; ра́дуйся, Ма́ти Де́во, неви́димых ра́зум чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице; ра́дуйся, Отрокови́це; ра́дуйся, Одиги́трие, всеми́рное чу́до и слы́шание.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́но, поможе́нием Твои́м, Де́во Отрокови́це, и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти на́м, воспева́ющим Тя́ и взыва́ющим: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Одиги́трие.

Свети́лен:

Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия, жи́знь су́щую ро́ждшая — Христа́ Бо́га на́шего, ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние. Се́й е́сть проро́ки глаго́ланный, Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су ду́ш на́ших.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, ве́рнии, с чи́стою со́вестию, возвели́чим Ма́терь Бо́га на́шего, носи́вшую во чре́ве Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́, к Нему́же ма́тернее дерзнове́ние иму́щи, непреста́нно мо́лит за ны́ и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее Смоленской

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и Прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в несчастиих защитит? Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего. Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная! Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедем. За мой ропот в болезнях, трудах и несчастиях не отступи от мене, но буди Материю и Покровительницею мене малодушнаго, Царице моя Преблагая, Заступнице Усердная! Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити, сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их. Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победити моя греховныя привычки, дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию, в общении со Святою Церковью провел остальныя дни земнаго странствия. Предстани мне, Надеждо всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей, Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его бесконечных радостей. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Чудотво́рныя ико́ны Смоле́нския Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы