Шрифт

10 августа.

Канон апостолам и диаконам Прохору, Никанору, Тимону и Пармену

апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Прича́стием к Боже́ственному, прему́дрии, све́ту бы́вше, ва́ш светоно́сный и све́тлый пра́здник пра́зднующия страсте́й мглы́ изба́вите и просвеще́ния сподо́бите.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Привлеко́стеся сла́дким жела́нием Христо́вым, блаже́ннии, и, кра́сная жития́ тле́ннаго благоче́стно презре́вше, Тому́ после́довасте, научи́вшеся и́стинным.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́льницы восто́ка я́вльшеся светода́тельнаго, светонаста́вницы бы́ша ду́ш, Парме́на же, и Про́хор, и Ти́мон чу́дный, и Никано́р превели́кий.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ше́ствия Бо́жия, Всенепоро́чная, в Тебе́ позна́шася, бы́вша стра́нным рождество́м, несказа́нным соедине́нием. Те́мже я́ко все́х Влады́чицу тва́рей Тя́ прославля́ем.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Яко су́ще духо́внии о́блацы, во́ду и́стиннаго ра́зума су́щим на земли́, сла́внии, во освяще́ние иска́пасте.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ду́ха избра́нием, я́ко испо́лнени Того́ благода́ти, служи́ти прему́дрии, потре́бам святы́х учине́ни бы́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Восхва́лим Парме́на сла́внаго, и му́драго Ти́мона, и честна́го Про́хора, и высо́кого умо́м Никано́ра.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Иска́пающаго сла́дость, избавле́ние злы́х, родила́ еси́ Блага́го Го́спода, Чи́стая Де́во Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 3.

Боже́ственныя трубы́ и́стины, сосу́ди честни́и благоче́стия, наста́вницы блудя́щих спасе́ннии я́вльшеся, Госпо́дни апо́столи, ра́дуйтеся и моли́те Христа́ Бо́га, прося́ще дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственнаго естества́ не отлу́чься, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чься и пребы́сть, Иже по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь: Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Возсия́вше на высоте́ церко́вней, я́коже зве́зды незаходи́мы, злоче́стия омраче́ние разори́ша и ми́р просвети́ша Благоде́теля апо́столи.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Служа́й по благода́ти Ева́нгелию, Никомиди́и бы́л еси́, Про́хоре преблаже́нне, изря́ден учи́тель и боже́ственный первопресто́льник, ста́ду Христо́ву предста́тельствуя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Че́сть боже́ственну насле́довал еси́, Никано́ре блаже́нне, заколе́н бы́в, я́ко овча́, со двема́ ты́сящами, на Христа́ упова́ющими, в о́ньже сконча́ся де́нь Стефа́н первострада́лец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Неискусобра́чно родила́ еси́ Бо́га Сло́ва, вопло́щшася, Пречи́стая, па́че ума́ и сло́ва, те́мже по до́лгу Тя́, Де́во, сла́вим и досто́йно ублажа́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ты́, Го́споди, Твоя́ ученики́, я́коже тру́бы, посла́л еси́, возставля́ющия от гробо́в пре́лести ду́ши песносло́вящия Тя́.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Ти́мон свяще́нный, па́стырь во́стряном бы́в, прия́т муче́ния блаже́нную кончи́ну, огне́м сожига́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кий Парме́на пред очи́ма апо́столов у́спе, соверши́в со тща́нием те́плым боже́ственное служе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пое́м Тя́, Еюже тли́ изба́вихомся, Всенепоро́чная, и а́да, и пе́рвыя муча́щия зло́бы льсти́ваго.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Никано́р, жи́знь возвеща́я бу́дущую, и кре́ст, и стра́сти за милосе́рдие пло́тию Пострада́вшаго, умерщвля́ется, иуде́йскими рука́ми убива́емь.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Вели́кий вжига́емь Ти́мон жела́нием Госпо́дни любве́, повеле́ньми беззако́нник посреде́ огня́ скончава́ется, всесожже́ние боже́ственно бы́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственная, и светоно́сная, и благода́ти испо́лнена ва́ша, апо́столи, па́мять освяща́ет все́х мы́сли, ве́рою творя́щих сию́, блаже́ннии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Чи́ни Тя́ безпло́тных Ангел почита́ют, и апо́стольстии ли́цы, и му́ченик собо́ри, Богороди́тельнице, и́бо все́х Царя́ несказа́нно родила́ еси́.

Конда́к, гла́с 1.

Диа́кони честни́и, и самови́дцы Сло́ва, и сосу́ди избра́ннии яви́стеся ве́ры, Никано́р, Про́хор, Парме́на и Ти́мон, сла́внии, те́мже дне́сь свяще́нную па́мять ва́шу пра́зднуем, в весе́лии се́рдца ва́с ублажа́юще.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Все́ю мы́слию Христа́ возлюби́вше, еди́наго в добро́те су́щаго, я́ко вои́стинну, пресла́внии, лу́чший жре́бий прия́сте — Ца́рствие небе́сное.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

От Сло́ва, из Де́вы возсия́вшаго на́м, сло́вом почте́ни бы́вше, де́лы же свяще́нными ве́рных спаси́тели яви́стеся, си́х претворя́юще безслове́сие, богоблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пострада́л еси́ стра́нно, блаже́нне Никано́ре, посека́емь нра́вом злочести́вых евре́ев и Христу́ я́ко а́гня, приводи́мь, — благослове́н еси́ в хра́ме, — вопия́, — сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Сло́вом Сло́во Отчее, Отрокови́це, родила́ еси́, сло́вом не́бо сотво́ршаго и зе́млю, и сла́виши Сего́, Пречи́стая, сло́во подаю́щаго, чи́сто в Него́ ны́не ве́рующим.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

От ка́ла страсте́й изба́висте и су́етства повину́ющияся ва́шим уче́нием, прему́дрии, и к высоте́ си́х ра́зума возведо́сте, Бо́гу угоди́вшия до́бре и вопию́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственный да почти́тся Парме́н боже́ственными пе́сньми вку́пе с Ти́моном, и всехва́льный Про́хор, и Никано́р чу́дный, я́ко ученицы́ Иису́совы и богати́телие язы́ков, вопию́щих: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ва́с с Петро́м и про́чих лу́чших Госпо́дь ученики́ прия́т: причте́ни у́бо, сла́внии, к нарече́нным седми́десятим, избра́нных же до́бре, я́ко испо́лнени су́ще ве́ры, святы́м служи́ти потре́бам, прехва́льнии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Се́ богоглаго́ливых гла́сы коне́ц прия́ша, поро́ждши Тебе́, Пресу́щнаго Го́спода, от о́ных явля́емаго, во спасе́ние ве́рным, Богора́дованная, вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Яви́стеся сосу́ди Сло́ва, всю́ вмести́вше зарю́, лу́чшии честны́х служи́телей, святы́х потре́бам послужи́вше и со Сло́вом, прему́дрии, сла́вы неизрече́нныя наслажда́ющеся.

Припев: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Дне́сь вся́ тва́рь ва́шу па́мять пра́зднует, Ти́моне, Парме́не и Никано́ре с Про́хором богопропове́дником, досто́йно ублажа́юще ва́с, богови́дцы и преблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Взя́стеся к вели́цей сла́ве, я́ко ученицы́ Бо́жия Сло́ва, и со апо́стольскими ли́ки и безпло́тных ны́не ра́дуетеся. С ни́ми при́сно моли́те поми́ловатися на́м, сла́внии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Гла́с Тебе́ вопие́м, Де́во, ра́достно арха́нгелов: ра́дуйся, ра́досте Ангелов, апо́столов честносло́вие, и проро́ков пропове́дание, и му́чеников венча́ние.

Молитва

Святии сла́внии и всехва́льии апо́столы Христо́вы Ти́моне, Парме́не, Никано́ре и Про́хоре, мо́лим вы с ве́рою и любо́вию: умоли́те Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́те и соблюди́те нас моли́твами вашими от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́те нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспо́мощия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же вы ны́не водворя́етеся и весели́теся. Ей, апо́столи Спа́совы! Не посрами́те нас, кре́пце на вы упова́ющих, но бу́дите нам помо́щницы и покрови́телие во всем житии́ на́шем и помози́те нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

апо́стол и диа́конов Про́хора, Никано́ра, Ти́мона и Парме́на