Шрифт

Каноны. 4 апреля.

Канон праведному Василию, мученику Мангазейскому.

праведному Василию, мученику Мангазейскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 8:

Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие,/ укра́сти тща́шеся пра́ведных враг,/ подусти́ господи́на твоего́,/ и́же покра́деннаго ра́ди бога́тства своего́ преда́в тя суди́й,/ и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки,/ непобеди́м пребы́в до сме́рти./ Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки,/ моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти,/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропа́рь, глас 8:

Я́ко пресве́тлое со́лнце,/ возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́,/ в Мангазе́йских преде́лех,/ но́вый му́чениче, непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие!/ За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́/ распале́нием и немилосе́рдней господи́на своего́/ и от нача́льствующего бо ту градска́го непра́веднаго судии́,/ и му́ки непови́нно претерпе́л еси́,/ и кро́вь свою́ святу́ю пролия́л еси́,/ жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго./ Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́,/ и на земли́ просла́ви,/ и Свои́м Бо́жиим про́мыслом повеле́ земли́ са́мой от недр свои́х/ гроб, и те́ло твое́, и срачи́цу, обагре́нную кро́вию твоею́, израсти́ нетле́нно./ И ны́не притека́ющим к тебе́ с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́/ поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й,/ чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́,/ и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 8:

От гра́да Яросла́вля Бо́жиим смотре́нием/ в страну́ Сиби́рскую прише́дшаго/ и за целому́дрие от господи́на своего́/ в Мангазе́и пострада́вшаго,/ блаже́ннаго Васи́лия почти́м,/ его́же Христо́с Бог му́ченическим венце́м венча́ на Небеси́,/ нетле́нием и чудесы́ просла́ви на земли́./ Ты же, честны́й страда́льче,/ предста́тельством свои́м страну́ на́шу в ми́ре сохрани́/ и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Кано́н общий мученику. Гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е, сокруша́яй бра́ни, мы́шцею высо́кою Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́, побе́дную пе́снь пою́ща.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Престо́лу Бо́жию предстоя́ Богоблаже́нне со дерзнове́нием, я́ко страда́лец непобеди́мь, любо́вию соверша́ющих твое́ свято́е страда́ние, моли́твами твои́ми сохраня́й.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Име́яй в души́ твое́й, свя́те, во́ду жи́ву пребыва́ющу, му́тныя зло́бныя пото́ки изсуши́л еси́ всесла́вне, благода́тию Спа́совою укрепля́ем Богоблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою Бо́жиею укрепля́емь Богоблаже́нне, возмо́гл еси́ вра́жия возноше́ния сокруши́ти, и бы́л еси́ победоно́сец изря́ден, и вы́шняго гра́да граждани́н.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́ милосе́рдие Твое́ Госпоже́ Пречи́стая, на мне́ окая́ннем, приле́жно к Сы́ну Твоему́ Пресвята́я моля́щися, да избу́дем огня́ ве́чнаго Твои́ми моли́твами.

Пе́снь 3.

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем Христе́ ка́мени за́поведей Твои́х Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

От ка́ла страсте́й му́дре удаля́яся, и Бо́гу приближа́яся Боже́ственными чистота́ми, Боже́ственное прия́т просвеще́ние, показу́ющаго тя́ Сы́на све́ту достосла́вне, я́ко де́ло све́та де́лающаго.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Во́инство земно́е и вели́кую сла́ву, нивочто́же вмени́л еси́ Богоблаже́нне: те́м въво́инился еси́ Христу́, и лико́м му́ченическим причте́н бы́л еси́, веселя́ся му́чениче Богоно́се блаже́нне, Василие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стези́ ше́ствия твоего́ досточу́дне, напра́вишася на пу́ть ми́рен, в Ца́рствие Бо́жие входя́, в ра́йскую широту́, и в поко́й ве́чнующий сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́ку и Творца́ все́х тва́рей ро́ждши, яви́лася еси́ Влады́це чи́стая херуви́м и серафи́м честне́йши: те́мже Тя́ вси́ ро́ди по до́лгу ублажа́ем.

Ин конда́к, глас 4:

И́же но́вый в му́ченицех непови́нный страда́льче,/ свя́те Васи́лие, преревнова́л еси́ Ио́сифу Прекра́сному и Моисе́ю У́грину во искуше́ниих,/ за чистоту́ душе́вную и теле́сную/ му́ки непови́нно претерпе́л еси́./ Сих ра́ди просла́ви тя Бог,/ и святы́я твоя́ мо́щи, по явле́нию твоему́,/ от Мангазе́и к Енисе́ю во оби́тель Святы́я Тро́ицы/ ту су́щим настоя́телем принесо́шася/ и подаю́т исцеле́ния с ве́рою приходя́щим/ и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́./ Страстоте́рпче святы́й,/ моли́ Христа́ Бо́га/ о правосла́вном наро́де на́шем/ и о всех во́ех на́ших,/ побе́ду и одоле́ние нам на всех/ непросвеще́нных иноязы́чных лю́дех дарова́ти, спобо́рствуя,/ и от междоусо́бныя бра́ни спасти́ся всем моли́.

Седа́лен, гла́с 4.

Не ктому́ держа́ва го́рдых челове́к/ возмо́жет по убие́нии над непови́нными мучи́тельство име́ти,/ но па́че са́ми уразуме́ют, ко́ль подвиза́вшеся окая́нне уби́йством,/ и́бо мня́щийся пораже́ннии ко́ль све́тлии душе́ю горе́ со А́нгелы ны́не торжеству́ют,/ на земли́ же священносло́вятся Це́рковию страда́ния их в ро́де и ро́де./ Го́споди, му́ченика Твоего́ моли́твами изле́й на нас ве́лию Твою́ ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Сло́во О́тчее, Христа́, Бо́га на́шего,/ от Тебе́ воплоти́вшегося, позна́хом, Богоро́дице Де́во,/ еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная,/ тем непреста́нно Тя воспева́юще, велича́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́: во спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию и наде́ждею ко Го́споду украша́емь прему́дре, му́ченически просвети́лся еси́ преблаже́нне, и а́нгелом сограждани́н бы́л еси́ пресла́вне.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Бы́л еси́ недви́жимь и непрекло́нен, во изгна́нии живя́й свои́х себе́ лиша́емь, Влады́ки ра́ди все́х Бо́га Богоблаже́нне прему́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

До́бре подвиза́вся сла́вне, добро́тами му́ченическими укра́шен, прише́л еси́ к неви́димым добро́там, пожина́я трудо́в твои́х по́чести.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же горе́ со Отце́м разумева́емый, до́лу на́с ра́ди воплоща́ется из Тебе́, всенепоро́чная Влады́чице, премно́жеством благосе́рдия, Еди́н Благи́й Человеколю́бец.

Пе́снь 5

Ирмос: Одея́йся све́том я́ко ри́зою, к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́: ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную Христе́, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Зако́ны укрепля́емь Вседержи́телевыми, сове́ты беззако́нных отрази́л еси́, и зако́нно пострада́в, нетле́ния вене́ц му́чениче, прия́л еси́.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

У́глие ле́сти угаси́л еси́ прему́дре, крове́й твои́х струя́ми: и ны́не источа́я целе́бныя во́ды, пла́мень боле́зни отго́ниши Бо́жиею благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возмо́гл еси́ му́чениче, в не́мощи плотсте́й зми́я многоко́зненнаго погуби́ти: и сего́ мно́гия пре́лести му́дре благода́тию низве́ргл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умертви́ Пренепоро́чная Де́во, молю́ Тя, пло́ти моея́ душетле́нныя стра́сти, ро́ждшая пло́тию безстра́стия исто́чника, Христа́ Бо́га.

Пе́снь 6.

Ирмос: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною, Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́, и от тли́ возведи́ мя́, я́ко Благоутро́бен.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Ста́л еси́ на суди́щи законопресту́пных му́чениче Христо́в, Василие, и ле́сть всю́ искорени́л еси́, суди́мь бы́л еси́ Христа́ ра́ди, и мужему́дренне обличи́л еси́.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шен бы́в прему́дре, му́чениче Христо́в, Боже́ственными добро́тами во страда́нии твое́м: те́мже тя́ просвети́ Христо́с, и нетле́нен пребы́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кро́вию зе́млю освяти́л еси́, не́бо же душе́ю свяще́нною озари́л еси́ преблаже́нне, и ли́ки му́ченическия весе́лия испо́лнил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Науче́н бы́в Ду́хом проро́к, две́рь Тя́ прови́де, е́юже Бо́г про́йде воплоща́емь, оста́вль па́ки запеча́тану Пренепоро́чная.

Конда́к, гла́с 4.

Страда́ние соверши́в, свя́те,/ погребе́ния же честна́го не сподо́бився,/ в ти́нное ме́сто вве́ржен/ и попира́емь был еси́ от мимоходя́ших,/ но Бог просла́ви мо́щи твоя́ чуде́сным явле́нием, Васи́лие,/ прославля́яйся во святы́х Свои́х,/ дая́й страда́льцем вене́ц нетле́нный.

Пе́снь 7.

Ирмос: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь, пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щыя: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Пренося́ще страда́льческое те́ло твое́ наро́ди любочести́вии многострада́льне и прему́дре, вопия́ху благода́рственно: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Разори́л еси́ Бо́жиею благода́тию е́ллинская приноше́ния, и разреши́вся блаже́нне, сою́з теле́сных, муче́нием сконча́лся еси́ за Христа́, зако́нно пострада́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже на колесни́цу все́л еси́ на кро́вь твою́, страстоте́рпче достохва́льне, и ра́дуяся восте́кл еси́ в преми́рная поко́ища.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́ва все́м еси́, Чи́стая, и утвержде́ние испове́дающым тя́ Всенепоро́чная Ма́терь Бо́гу, проше́дшему из чре́ва Твоего́ па́че естества́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Тебе́, Вседе́телю, в пещи́ о́троцы всеми́рный ли́к спле́тше, поя́ху: дела́ вся́кая Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Иерусали́ма вы́шняго насле́дник бы́л еси́, у́мер во изгна́нии прему́дре, поя́ непреста́нно: дела́ вся́кая Го́спода по́йте, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Приложи́вшуся ти́ печа́лем мно́гим блаже́нне, и ны́не безпеча́льное житие́ прия́т тя́, иде́же зове́ши: дела́ вся́кая Го́спода по́йте, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возмо́гл еси́ Бо́жиею вседе́тельною си́лою, е́ллинския пре́лести, и вселука́вное мудрова́ние, му́чениче, погуби́ти, и вене́ц нетле́нный от все́х Влады́ки прия́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́ть из Тебе́ Чи́стая, восприя́т Всеще́дрое Сло́во, и челове́ком приедини́ся: Того́ Пресвята́я моли́, пло́ти моея́ двиза́ния умертви́ти, и спасти́ ду́шу мою́.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие лику́й, Де́ва име́ во чре́ве, и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́: Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те соше́дшеся ве́рнии, преблаже́ннаго и свяще́ннаго му́ченика Христо́ва, Василия, свяще́нное торжество́ соверши́м дне́сь: страда́льчески бо вся́ вра́жия мно́жества Боже́ственною си́лою победи́л е́сть.

Припев: Праведне отче Василие, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шен бы́л еси́ сла́вне муче́ния Бо́жиими добро́тами, и возше́л еси́ я́ко на о́гненней колесни́це, твое́ю кро́вию веселя́ся, в небеса́ приспе́л еси́, взира́ти добро́ту неизрече́нную Спа́са на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́ин изря́ден Христа́ Бо́га, и до́блий показа́лся еси́ страда́лец: те́мже ны́не живе́ши в вы́шнем Ца́рствии, побе́дным венце́м увя́зся пресла́вно страстоте́рпче всехва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвеще́ние ро́ждши Христа́ су́щым во тьме́, ослепле́нную ду́шу мою́ просвети́, и да́руй ми́ ше́ствовати по стезя́м веду́щым в живо́т Пресвята́я, наста́внице все́м пою́щым Тя́.

Свети́лен.

Я́коже со́лнце светоно́сно, чуде́сными заря́ми наставля́еши всю́ тва́рь, пресла́вне Василие, страстоте́рпче. Те́мже твою́ соверша́юще па́мять, про́сим от бе́д вся́ изба́вити воскре́сшаго из гро́ба.

Моли́тва

Святы́й му́чениче Христо́в Васи́лие, ра́дости святы́х единовсе́льниче, на́ших скорбе́й и печа́лей премени́телю и вся́каго зла де́монскаго губи́телю, припа́дая, молю́ ти ся: прииди́ в заступле́ние мое́, я́ко да очи́стится ум мой от дея́ния грехо́внаго, поне́же лиша́юся за сие́ благода́ти Бо́жия; не име́ю тве́рда основа́ния к покая́нию, да́ждь ми умиле́ние душе́вное и сле́зы грехоомыва́тельныя, воздежи́ ру́це твоя́ святы́я за убо́гую мою́ ду́шу ко Го́споду Иису́су Христу́, не оста́ви мене́, гре́шнаго, ра́ди моего́ невоздержа́ния, укрепи́ мя, бе́дствующаго душе́вными по́мыслы и вне́шними обурева́нии, и́миже сам себе́ вина́ быва́ю, или́ от ненави́дящих мя впра́вду, но вся по грехо́м мои́м пра́ведно бы́ти испове́даю. Бу́ди ми, малоду́шному, покрови́тель и побо́рник благ и ми́лостив, присеща́й мя, гре́шнаго, в ско́рбех и печа́лех и сохраня́й от вся́каго смуще́ния проти́внаго, да не когда́ прогне́ваю Бо́га моего́ и тебе́, смоле́бника моего́ блага́го, но утверди́ мя моли́твами твои́ми в стра́се Бо́жии и досто́йна покажи́ своея́й всегда́ ми́лости. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

праведному Василию, мученику Мангазейскому