Шрифт

Каноны. 3 апреля.

Канон преподобному Серафиму Вырицкому

Преподобному Серафиму Вырицкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́ Росси́йския земли́,/ возсия́л еси́ в ве́си Вы́рицтей,/ преподо́бне Серафи́ме,/ и благода́тию Свята́го Ду́ха наставля́емь,/ све́том чуде́с твои́х страну́ на́шу озари́л еси́./ Те́мже ко гро́бу твоему́ притека́юще, уми́льно глаго́лем:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Стихи́ра, глас 6:

Возлю́блен бысть Бо́гом от ю́ности твоея́,/ преподо́бне о́тче Серафи́ме,/ еще́ в миру́ ти су́щу Го́споду угоди́л еси́,/ наипа́че же в священнои́ночестве Ду́ха Свята́го благода́ть приумно́жил еси́,/ предста́телю те́плый за зе́млю на́шу,/ и́ноком же́зле кре́пости и всем тре́бующим по́мощи чудотво́рный пода́телю,// испроси́ и нам от Христа́ мир и ве́лию ми́лость.

Кано́н. Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,// сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко возмо́жем досто́йно воспе́ти твое́ богоуго́дное житие́, Серафи́ме преподо́бне?/ От ю́ности бо Христу́ любо́вию уязви́вся,/ свети́льник пресве́тлый мно́гим яви́лся еси́./ Те́мже мо́лим тя:/ да́руй и нам просвеще́ние досто́йно тя сла́вити.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

А́нгелом собесе́дник яви́лся еси́ изря́дный, свя́те,/ пре́жде бо жития́ и́ноческаго во́лю Бо́жию о себе́ исправля́я,/ в ми́ре благоче́стно пожи́л еси́/ и ду́шу Го́споду в сосу́д избра́нный угото́вал еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Бо́гу ум твой вперя́я, о́тче преподо́бне,/ стра́сти многоразли́чныя смире́нием и житие́м многотру́дным умертви́л еси́/ и в ра́дости всем тре́бующим твоея́ по́мощи послужи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ не пре́зри нас гре́шных, тре́бующих Твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ и бу́ди нам Хода́таица,/ да покая́нием обря́щем отпуще́ние грехо́в и живо́т ве́чный.

Песнь 3

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствием Твои́м,// в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Ве́рным ча́дом преподо́бнаго ста́рца Варна́вы Гефсима́нскаго яви́лся еси́, свя́те,/ усе́рдно послуша́ние ему́ во всем явля́я./ Те́мже и сподо́бился еси́ от него́ бы́ти насле́дник благода́ти и даро́в духо́вных.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

О́тче преподо́бне,/ ты попече́ние о убо́гих при́сно име́я,/ не возгнуша́лся еси́ послужи́ти о́ным твои́ма рука́ма,/ показу́я, я́ко всяк челове́к се́рдцу твоему́ возлю́блен есть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Словеса́ а́ввы твоего́ Варна́вы до́бре исполня́я,/ на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́./ Сего́ ра́ди, мно́гими доброде́тельми от Бо́га укра́шен,/ дом Трисо́лнечнаго Све́та яви́лся еси́, преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преблагослове́нная, Всенепоро́чная Богоро́дице Мари́е,/ ро́ждшая нам Сло́во Бо́жие, от греха́ избра́нныя Своя́ изба́вившее,/ заступи́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 3:

Возра́дуйся, гра́де свята́го Петра́,/ и ма́лая ве́се Вы́рице, возвели́чися,/ се бо свети́льник ве́ры но́вый Серафи́м,/ пропове́дник любве́ и покая́ния явля́ется/ и, да́ры Боже́ственныя ще́дро источа́я,/ мо́лится о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Я́ко невозде́ланная, Де́во, Лоза́, красне́йший Грозд прозя́бла еси́,/ источа́ющ нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее ду́ши и телеса́./ Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно со А́нгелы, вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щься,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка./ Тем зову́ Ти:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

О́чи се́рдца ко Творцу́ вся́ческих впери́в/ и на Бо́га Еди́наго упова́ние возложи́в, преподо́бне Серафи́ме,/ и́ноческий о́браз восприя́л еси́/ и во дни гоне́ний ко́зни вра́жия му́жественне претерпе́л еси́.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Ева́нгельских за́поведей и́стинный после́дователь яви́лся еси́, преподо́бне,/ те́мже ле́ствицею доброде́телей к соверше́нству многотру́дне восходи́л еси́,/ вся́кое послуша́ние до́бре исполня́я и моли́тву в се́рдце непреста́нно соверша́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мона́шеское житие́ в ми́ре взыску́я и жите́йских трудо́в не отвраща́яся,/ от ю́ности до́брый наста́вник всем яви́лся еси́, о́тче Серафи́ме,/ сего́ ра́ди са́на иере́йскаго от священному́ченика Вениами́на Петрогра́дскаго удосто́ился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́, Де́во, еди́ну вси ве́рнии стяжа́хом Засту́пницу тве́рду,/ Ты бо Бо́га родила́ еси́ нам,/ сего́ ра́ди хвала́ми, Чи́стая, Тя ублажа́ем по глаго́лу Твоему́.

Пе́снь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же,/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения,// приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко свети́льник не мо́жет укры́тися, верху́ горы́ стоя́,/ та́ко труды́ и по́двизи твои́, преподо́бне Серафи́ме, я́же в ке́лии вта́йне соверша́л еси́, яви́ша тя ми́ру./ Сего́ ра́ди ла́врская бра́тия и мирсти́и лю́дие притека́ху к тебе́, наставле́ния взыску́я.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Посреде́ бу́ри тя́жких гоне́ний/ и лю́тых испыта́ний тверд и непоколеби́м пребы́л еси́, преподо́бне Серафи́ме,/ те́плую моли́тву непреста́нно ко Го́споду возсыла́я/ и науча́я всех твори́ти святу́ю во́лю Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́браз а́нгельский, вели́кую схи́му, прие́м, о́тче,/ и́менем преподо́бнаго Серафи́ма, уго́дника Саро́вскаго, нарече́н был еси́,/ его́же от ю́ности всем се́рдцем возлюби́в,/ по́двигом о́наго подража́ти потща́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ди́вно возсия́ сла́ва Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ се бо Христа́ Бо́га неизрече́нно име́ла еси́ во чре́ве,/ я́коже не́когда Иса́ия провозгласи́,/ и вы́ше естества́ родила́ еси́ Спа́са душ на́ших.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Озаря́емь све́том Христо́вым свы́ше, богому́дре,/ и по преселе́нии твое́м к Бо́гу неоску́дно исцеле́ния источа́еши/ всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию боже́ственною распала́емь,/ дух ми́рен стяжа́л еси́, о́тче преподо́бне,/ ду́хи же нечи́стыя изгоня́я,/ мно́гия лю́ди ко Христу́ приве́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Гла́сом ти́хим и кро́тким/ притека́ющия к тебе́ любви́ и смире́нию наставля́л еси́, о́тче Серафи́ме,/ та́же и моли́тве непреста́нней, попаля́ющей вся́кий грех, науча́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ужасо́шася А́нгелов во́инства и челове́ков собо́ри, Всенепоро́чная,/ ди́внаго и па́че ума́ Рождества́ Твоего́:/ ка́ко и Де́ва пребыла́ еси́/ и Ма́ти Бо́жия бы́ти сподо́билася еси́./ Сего́ ра́ди досто́йно Тя вси сла́вим.

Конда́к, глас 5:

Дре́вним отце́м подража́я,/ по́двигом до́брым подвиза́лся еси́/ и, благода́ть Ду́ха Свята́го оби́льно стяжа́в,/ Саро́вскому уго́днику уподо́бился еси́/ и мно́гим путь спасе́ния яви́л еси́./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме,/ Алекса́ндро-Не́вския ла́вры ди́вный подви́жниче/ и Вы́рицкия ве́си сла́вная похвало́.

И́кос:

А́нгелов Творе́ц и Госпо́дь Сил предызбра́ тя от ю́ности, преподо́бне,/ бы́ти Ему́ служи́телем ве́рным/ и наста́вником на путь спасе́ния притека́ющим к тебе́./ Мы же, дивя́щеся таково́му о тебе́ промышле́нию, с любо́вию вопие́м:/ ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу послужи́ти возжеле́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко в ми́ре пребыва́я, доброде́тельным житие́м Бо́гу угожда́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко уте́шитель стра́ждущих был еси́;/ ра́дуйся, я́ко пла́менную любо́вь ко Христу́ стяжа́л еси́;/ ра́дуйся, преподо́бнаго Варна́вы Гефсима́нскаго учениче́ приле́жный;/ ра́дуйся, ди́внаго Серафи́ма Саро́вскаго подража́телю усе́рдный;/ ра́дуйся, Алекса́ндро-Не́вския ла́вры чу́дное прозябе́ние;/ ра́дуйся, ве́си Вы́рицкия Бо́жие благослове́ние;/ ра́дуйся, ско́рый помо́щниче в ско́рбех и боле́знех;/ ра́дуйся, свети́льниче ве́ры правосла́вныя и благоче́стия;/ ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, ми́лостивый наш предста́телю пред Го́сподем.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть:/ Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,// Сый благослове́н и препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Серафи́му и Варна́ве преподо́бным подража́я,/ святы́ми их моли́твами укрепля́емь был еси́, свя́те,/ те́мже от Бо́га сподо́бился еси́ проро́ческаго да́ра:/ гряду́щая наро́ду на́шему и Це́ркви Росси́йстей предвозвеща́ти.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Еле́ню подо́бяся, устреми́лся еси́ душе́ю твое́ю к го́рним оби́телем, преподо́бне,/ Про́мыслом же Бо́жиим соблюда́емь,/ по́двигом до́брым непреста́нно подвиза́лся еси́, взыва́я:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ру́це твои́ ко Го́споду со умиле́нием воздева́я/ и уго́днику Бо́жию Саро́вскому подража́я, о́тче Серафи́ме,/ моле́ние на ка́мени соверша́л еси́, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгельския Си́лы воспева́ют Тя немо́лчно, Богороди́тельнице,/ и мы гре́шнии взыва́ти дерза́ем:/ житие́ на́ше, Пречи́стая, к Твоему́ всети́хому приста́нищу напра́ви, зову́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная/ в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Фараони́ты мы́сленныя му́жески победи́в,/ чистоту́ серде́чную стяжа́л еси́, о́тче преподо́бне,/ сего́ ра́ди душе́вныма очи́ма Бо́га узре́в,/ с любо́вию воспева́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Иму́ще тя, о́тче, моли́твенника те́пла и помо́щника изря́дна,/ от стрел вра́жиих спаса́емся и Бо́гу вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́гая чудеса́, преподо́бне,/ си́лою Бо́жиею, в тебе́ бога́тно де́йствующею, сотвори́л еси́:/ слепи́и бо прозрева́ху, неми́и глаго́лаху,/ одержи́мии же от духо́в зло́бы свобожда́хуся./ Сего́ ра́ди Бо́гу, ди́вному во святы́х Свои́х, пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естество́ челове́ческое из Тебе́ восприя́л есть, Влады́чице,/ всех Царь и Госпо́дь./ Сего́ ра́ди Тя, я́ко Богоро́дицу и Ма́терь Све́та, в пе́снех прославля́ем.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щься от Де́вы нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная.// Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Чи́сте зре́ти сподо́бился еси́ Цари́цу Небе́сную, преподо́бне,/ ско́рое отше́ствие твое́ от ми́ра сего́ ти возвести́вшую./ Те́мже ду́хом возра́довався, Бо́га просла́вил еси́.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Утверди́ сердца́ на́ша на пути́ за́поведей Госпо́дних, о́тче преподо́бне,/ да обря́щем ми́лость на Стра́шнем Суде́ Его́/ и просла́вим Отца́ на́шего, И́же есть на Небесе́х.

Припев: Преподобне отче Серафиме, моли́ Бо́га о нас.

Душе́ю твое́ю, я́ко о́гненный Серафи́м, пламене́я,/ по́прище жи́зни твоея́ сверши́л еси́, о́тче преподо́бне./ Научи́ и нас и́стинней любви́ ко Го́споду/ и помози́ и́мя сладча́йшее Иису́са непреста́нно призыва́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Недосто́йными усты́ песнь ны́не тебе́ принесо́хом, преподо́бне,/ сподо́би нас твоего́ оте́ческаго благослове́ния,/ да просла́вим Бо́га на́шего, ди́внаго во святы́х Свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же па́че естества́ родила́ еси́, Ма́ти Пренепоро́чная,/ моли́ о всех нас, правосла́вно воспева́ющих Тя,/ я́ко Ма́терь Бо́жию и Присноде́ву.

Свети́лен:

Благода́ть Свята́го Ду́ха, оби́льно все́льшаяся в тя,/ я́ко свети́льника многосве́тлаго, показа́ тя ве́рным, преподо́бне./ Освети́ омраче́нная сердца́ на́ша,/ да во све́те невече́рнем у́зрим Христа́, Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Честне́йши еси́ всея́ тва́ри, Богоро́дице Де́во, Христа́ ро́ждшая:/ Того́ у́бо моли́ сохрани́тися ста́ду Твоему́ невреди́му/ от вся́каго наве́та сопроти́внаго.

Стихи́ры, глас 4:

Притеце́м ны́не, вси ве́рнии,/ к преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему,/ пресла́вному Серафи́му Вы́рицкому чудотво́рцу,/ от ю́ности Бо́га возлюби́вшему/ и на вся́ко вре́мя пра́ведно пред Ним ходи́вшему,/ по отше́ствии же свое́м непреста́нно моля́щемуся ко Го́споду,/ о и́же с ве́рою и любо́вию па́мять его́ почита́ющих.

Прииди́те ны́не, вси ве́рнии,/ припаде́м ко свети́льнику пресве́тлому,/ па́стырю до́брому слове́сных ове́ц,/ предста́телю те́плому пред Сладча́йшим Иису́сом,/ и хода́таю о всех скорбя́щих и озло́бленных,/ пла́менному моли́твеннику ко Го́споду,/ о и́же с ве́рою и любо́вию па́мять его́ почита́ющих.

Да лику́ет днесь земля́ Петербу́ржская,/ прославля́ющи вели́каго уго́дника Госпо́дня,/ Алекса́ндро-Не́вския ла́вры подви́жника,/ трудолю́бне восте́кшаго по ле́ствице доброде́телей/ к Небе́сному черто́гу Спа́са Христа́,/ иде́же мо́лится о душа́х на́ших.

Да ра́дуется Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи преподо́бнаго Серафи́ма Вы́рицкаго,/ и́же во времена́ гоне́ний и безбо́жия/ пра́вило ве́ры и о́браз благоче́стия яви́вшаго,/ ны́не же Престо́лу Бо́жию предстоя́щаго/ и моля́щагося непреста́нно о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Просла́вим, ве́рнии, подви́жника ди́внаго,/ чудотво́рца Вы́рицкаго Серафи́ма но́ваго,/ сей бо, покая́нием ду́шу очи́стив,/ Ду́ха Бо́жия Уте́шителя бога́тно стяжа́/ и, сыно́внее насле́дие от Бо́га Отца́ по благода́ти получи́в,/ по стопа́м Христа́ в жи́зни земне́й после́дова/ и жизнь ве́чную, я́ко дар, улучи́./ Ны́не же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,// со все́ми святы́ми непреста́нно сла́ву возсыла́ет.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице,/ приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Моли́тва

О преподо́бне и богоблаже́нне о́тче Серафи́ме, ве́си Вы́рицкия ди́вный подви́жниче! Ве́дуще тя и по сме́рти, я́ко жи́ва су́ща, с ве́рою припа́даем ти и вопие́м: не забу́ди нас, чад твои́х, до конца́, но ми́лостивно при́зри на ны и, я́ко па́стырь до́брый, окорми́ ны благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами. Испроси́ нам от Го́спода вре́мя на покая́ние и грехо́вныя жи́зни исправле́ние, ве́си бо вся не́мощи на́ша: не и́мамы благи́х дел ве́ры и ре́вности ко и́стинному богоугожде́нию, плени́хомся умо́м в губи́тельных страсте́х, растли́хом в по́хотех сердца́ на́ша. Что у́бо ча́ем и на что наде́емся, неключи́мии раби́, разори́вше хра́мины душ на́ших? Ей, святы́й о́тче, простри́ моли́твенно ру́це твои́ ко Го́споду и умоли́ Его́ косну́тися благода́тию окамене́лых серде́ц на́ших да омы́тися нам слеза́ми покая́ния, возста́вити в ве́ре, укрепи́ти во благоче́стии и вся поле́зная ко спасе́нию дарова́ти. Бу́ди нам ско́рый помо́щник, уте́шитель в ско́рбех и покрови́тель во обстоя́ниих, да сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное, иде́же вси святи́и непреста́нно сла́вят и воспева́ют пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Серафиму Вырицкому