Шрифт

Каноны. 3 апреля.

Канон преподобному Пахомию Нерехтскому, Костромскому.

Ппреподобному Пахомию Нерехтскому, Костромскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Пахо́мие, дух твой.

Кано́н. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь/ пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Наста́ви мя, Го́споди Бо́же мой,/ да возмогу́ благоче́стно уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Пахо́мия,/ сла́вное и честно́е восхвали́ти торжество́.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Отве́рзи ми, Го́споди, ум мой и да́руй ми смысл,/ е́же хвале́ние принести́ Твоему́ уго́днику, преподо́бному Пахо́мию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Живоно́сным ору́жием кре́стным прии́м на враги́ ополче́ние,/ озари́ ум мой, молю́ся,/ оби́льно всю зе́млю напая́я сло́вом уче́ния,/ а́ки прему́др чинонача́льник наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресу́щное Сло́во существо́ прии́м,/ от чи́стых крове́й Твои́х богосоде́ла,/ нас нетле́ния изба́ви, Чи́стая,/ сего́ ра́ди Тя при́сно сла́вим.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди, Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зньми свои́ми бразду́ душе́вную, му́дре Пахо́мие, до́бре соде́ла/ и клас безстра́стия чу́ден израсти́л еси́.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Кро́тостию смиря́шеся, молча́нием украша́шеся,/ ум всегда́ в вы́шних име́я,/ во пло́ти а́нгельски, о́тче, пожи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́ще и в ми́ре су́щая, о́тче Пахо́мие, преоби́дел еси́,/ но та́мо преми́рная и нетле́нная стяжа́л еси́,/ иде́же глас пра́зднующих и ра́йское наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спа́са Ро́ждшая, спаси́ мя,/ и́же в бу́ре всех сласте́й обурева́ема,/ Христа́, тишину́, моли́ о пою́щих Тя.

Седа́лен, глас 4:

Всено́щное стоя́ние и ва́ра дневна́го тяготу́ понесе́ и мно́гии труды́ показа́/ и сего́ ра́ди уго́дник бы́сть, блаже́нне Пахо́мие,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная же,/ Еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́та поро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, с ученики́, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ прии́де в пусты́ню и еди́н с Бо́гом безмо́лвствуя,/ древие, возра́стшее от земли́, собесе́дники себе́ име́яше,/ до́ндеже снидо́шася к тебе́ бра́тия.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Христа́ Животво́рца оде́яся ме́ртвостию и стопа́м Его́ после́дуя,/ те́мже Ему́ предстоя́ и моли́твою благода́ть восприя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зарю́ невече́рнюю вну́трь в се́рдцы прии́м,/ и от нея́ просия́л еси́, и всестра́стную мглу потреби́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистоте́ жили́ще, селе́ние Влады́ки всех/ и проро́ком всем сбытие́,/ Благодарова́нная Чи́стая, пою́щия Тя уще́дри.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти души́ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ в жи́зни сей бы́сть стро́ящий в пусты́ни оби́тель,/ Бог же ви́де твоя́ труды́ и дая́ше благода́ть,/ мно́зи лю́дие помога́ше ти.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным манове́нием, о́тче, плотско́е житие́ отри́нув,/ после́довал еси́ любо́вию зову́щему Христу́, преподо́бне Пахо́мие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преблаже́нне, Богоприя́тне о́тче наш Пахо́мие,/ непреста́нно ста́до твое́ вопие́т ти:/ моли́твами свои́ми ко Го́споду спаси́ нас, мо́лим тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ме́сто освяще́ния и мы́сленную трапе́зу, Чи́стая,/ Хлеб – Христа́ – Жи́знь всех прие́мшую, пое́м Тя.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостива.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Ка́плями по́тов твои́х, преподо́бне, враго́в ополче́ния попра́л/ и дости́гл еси́ А́нгельский невеще́ственныя ли́ки.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Храм быв Трисо́лнечнаго Божества́,/ стра́шныя куми́ры потреби́л еси́, преподо́бне Пахо́мие,/ от ни́хже и нас изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Терпе́ние и моли́тву стяжа́в, держа́вна смире́ния испо́лнь/ и тве́рдо любле́ние ко Христу́, о́тче, стяжа́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, Ро́ждшая незаходи́мое Со́лнце,/ всего́ мя просвети́, омраче́ннаго страстьми́.

Конда́к, глас 4:

В пусты́ни безмо́лвствуя,/ еди́нствующу тя, Богоно́се, взыску́ющу ти Го́спода,/ Бо́гу же тебе́ не оста́вльшу еди́ному бы́ти в пусты́ни,/ и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ не́колико бра́тии,/ с ни́миже ти моля́щуся Го́сподеви,/ Тро́ице прече́стен храм воздви́же,/ в не́мже предстоя́ще, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

И́кос:

Пусты́нный граждани́н, о́тче, показа́ся,/ оста́вил оте́чество свое́ град Влади́мир и честну́ю оби́тель царя́ Константи́на/ и хожда́ше по страна́м мно́гим и по честны́м оби́телем/ и, Бо́гом наставля́емь, дои́де в пусты́ню и в ней селе́ние сотвори́./ Мы же к тебе́ сицева́я рцем:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и́же в пусты́ни Тро́ице прече́стен храм созда́вый/ и в нем Бо́жие славосло́вие устро́и и о́бщее житие́ соста́ви;/ ра́дуйся, поуча́я ве́рныя ко спасе́нию;/ ра́дуйся, стра́нным корми́телю, па́че всего́ прилежа́вый о церко́вном строе́нии;/ ра́дуйся, распространи́вый пусты́ню и многочелове́чну устро́и ю;/ ра́дуйся, устро́ивый общежи́тельный монасты́рь, нарица́емый на Сыпа́нове;/ ра́дуйся, я́ко Бог тебе́ показа́ наста́вника о́бласти гра́да Костромы́;/ ра́дуйся, я́ко вели́кий град Кострома́ тобо́ю хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ во о́бласти свое́й;/ ра́дуйся, я́ко нарица́емому ме́сту Не́рехте хвала́ и утвержде́ние;/ ра́дуйся, преподо́бне Пахо́мие, моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́ пло́ти свое́й мудрова́ние, Богоно́се,/ и де́йством Свята́го Ду́ха, Пахо́мие, отце́м собесе́дник яви́ся/ и непреста́нно вопие́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ отгони́тель духово́м нечи́стым,/ Боже́ственнаго Ду́ха селе́ние чи́сто был еси́, взыва́ше:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хва́лится, преподо́бне, град твой,/ я́ко во о́бласти его́ сокрове́нны бы́ста мо́щи твоя́/ и я́ко добра́ граждани́на от Бо́га прия́л е́сть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, Ма́ти Спа́сова, содержи́ма глубино́ю согреше́ний,/ да Твое́ заступле́ние велича́ем, Чи́стая,/ и Сы́на Твоего́, Христа́, Бо́га на́шего:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: В Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Ви́де у́бо преподо́бный оби́тель устро́ену,/ и яви́ся ле́пота церко́вная соста́влена,/ и па́ки от земли́ к Небе́сным взы́ти тща́ся и всех пе́ти науча́я:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

По успе́нии твое́м не́кий брат бори́м бы́сть по́мыслом душевре́дным,/ и́же пло́ть на дух вою́ет,/ ты же явле́нием свои́м сего́ исцели́, Христо́ви вопия́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блаже́нне Богогла́се, прово́диши пою́щия тя ко Христу́/ очище́ны от тиме́ния стра́стнаго моли́твами твои́ми,/ вопию́щих, Пахо́мие, и глаго́лющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты Ада́ма, Де́во, па́дшаго Дщи яви́ся,/ Бо́жия же Ма́ти, обнови́вшаго мое́ существо́,/ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ву Вседержи́теля жела́я ви́дети,/ обнови́л еси́ души́ кре́пость и сла́вою обогати́ся Небе́сною.

Припев: Преподобне отче Пахомие, моли́ Бо́га о нас.

Честно́е украше́ние благода́ти, о́тче преподо́бне Пахо́мие,/ испроси́ свяще́нником на́шим,/ во́ином во бране́х кре́пость и здра́вие телесе́м,/ я́ко да непреста́нно тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пра́веден и непоро́чен, о́тче, был еси́,/ Бо́гови послужи́л еси́ в преподо́бии,/ те́мже почи́ла е́сть Тро́ица в се́рдце твое́м,/ Ея́же ны́не наслажда́ешися, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя дре́вле Авваку́м прови́де го́ру несеко́мую,/ из Нея́же Бог яви́ся,/ истле́вшия ны обнови́ла е́сть.

Свети́лен:

Устро́ивый оби́тель и созда́ хра́мы Бо́жия/ и собра́вый и́нок мно́жества,/ в моли́твах прилежа́ Го́сподеви/ и ны́не, со дерзнове́нием предстоя́ Христо́ви,/ моли́ся о ста́де свое́м, Пахо́мие, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́н Чи́стый, Еди́н Госпо́дь Тя Еди́ну избра́,/ Чисте́йшу всея́ тва́ри, Пренепоро́чная,/ от чи́стых крове́й Твои́х воплоти́ся.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Пахо́мие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Ппреподобному Пахомию Нерехтскому, Костромскому