Шрифт

Каноны. 30 апреля.

Канон преподобному Акакию, епископу Мелитинскому.

Преподобному Акакию, епископу Мелитинскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Ака́кие, дух твой.

Стихи́ры преподо́бнаго Ака́кия, гла́с 8.

Яко святи́тель богоприя́тен, / разу́мныя се́ни / зри́ши незаходи́мая / и преми́рная ви́дети сподо́бился еси́, / оде́ян в преподо́бие, / пра́вдою обложе́н и благоле́пием, / и красоту́ мы́сленных / лице́м к лицу́ / зри́ши, блаже́нне.

Преподо́бне о́тче Ака́кие, / впери́в у́м к Бо́гу ве́рою, / мирска́го смеше́ния / возгнуша́лся еси́ неуста́внаго / и, кре́ст тво́й взе́м, / Всеви́дцу после́довал еси́, / те́ла невоздержа́нное / де́тельми поще́ния / по́мыслу си́лою порабо́тив Боже́ственнаго Ду́ха.

Боже́ственнаго собо́ра согла́сник / и верхо́вен я́влься, / с Кири́ллом, Ака́кие, / лю́таго Несто́рия поги́бели пре́дал еси́, / обличи́в сего́, блаже́нне, безу́мие / и посрами́в су́етство словесы́ духо́вными. / Те́мже ублажа́ет тя́ вся́ка душа́, / ве́рою пра́зднующи / боже́ственную па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Спаси́ мя, Влады́чице Пречи́стая, / Яже Спа́са Христа́ неизрече́нно ро́ждшая; / Тя́ бо еди́ну стяжа́х предста́тельницу, / и необори́мую сте́ну, и покро́в, и ра́дование, / и души́ моея́ боже́ственное утеше́ние. / Ты́ у́бо мя́ изба́ви неусыпа́ющаго че́рвия / и огня́ ве́чнующаго, / Ма́ти Христа́ Бо́га.

Кано́н свята́го Ака́кия. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Вся́ку зло́бу побе́ждь змии́ну, в незло́бии души́ я́ко пожи́в, Ака́кие му́дре, зло́бы мя́ исхити́ и страсте́й смертоно́сных и до́брыми о́бразы удобри́, я́ко да восхвалю́ тя, до́бре подви́гшася.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Пресве́тлая прозябе́ тя́ ле́торасль красну́ Мелити́на, вели́кий Ака́кие, износя́ща плоды́ сла́дки и наслажда́юща сердца́ па́че ме́да ве́рных, страсте́й отгоня́ща душетле́нную, преподо́бне, го́ресть Боже́ственною благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рожде́ние сы́й роди́телей, Ака́кие, я́коже Самуи́л свяще́нный, Бо́гу прине́слся еси́, пре́дан от млады́х ногте́й, воспита́тися в дому́ свяще́ннем и служи́ти Бо́гу Вседержи́телю, твою́ просве́щшему ду́шу боже́ственными дея́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже недоуме́нно Бо́га вопло́щшая и отсту́пльшия на́с к Нему́ примири́вшая, Препе́тая Чи́стая, стра́сти се́рдца моего́ стра́стию Сы́на Твоего́, молю́, исцели́ и спаси́ мя, всегда́ пою́ща: сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Зако́ну преклони́лся еси́ живонача́льному, преподо́бне, и от души́ вся́кое беззако́ние умерщвля́ющее возненави́дел еси́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́ Ду́х Святы́й, духо́вными, му́дре, дея́нии светови́дна всего́ бы́вша, свяще́нника поставля́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Источи́ язы́к тво́й, я́коже реку́, му́дре, уче́ния, му́тный пото́к пре́лести Боже́ственною си́лою изсуша́юща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́ре непроходи́мая, покая́ния ми́ отве́рзи две́ри, Чи́стая, и к путе́м мя́ пра́вым напра́ви.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Подо́бник бы́л еси́ боже́ственным апо́столом, о́тче Ака́кие, о́нех бо вла́стию, е́же вяза́ти и реши́ти, обогати́лся еси́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Цевни́ца яви́лся еси́ Ду́ха, уче́ния возглаша́ющи, о́тче, спаси́тельная, Несто́рия безу́мнаго неи́стовную пре́лесть потребля́ющи.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Пресве́тлою моли́твою твое́ю, о́тче, до́ждь земли́ пода́л еси́ и сея́ упои́л еси́ изсо́хшия ле́том, блаже́нне, бразды́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украси́стеся, преподо́бне, твои́ лани́те, я́же боже́ственная повеле́ния, ве́рным благоуха́юща и смра́дную пре́лесть отгоня́ща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́на мя́ оживи́ и заблужде́ннаго ско́ро обрати́, незаблу́дный пу́ть су́щи и наста́вница все́х, Влады́чице.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Чу́дно твое́ житие́ яви́ся, дарова́нии бо Боже́ственнаго Ду́ха обложи́вся, реки́ безчи́нная стремле́ния моли́твою уста́вил еси́, клю́чь е́й и преде́л ка́мень положи́в, святи́телю Ака́кие.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Посреде́ собо́ра боже́ствен бы́л еси́, отце́в побо́рник свяще́нных веле́ний, с Кири́ллом боже́ственным, блаже́нне, Чи́стую Де́ву испове́дая, Бо́жию Ма́терь, и льсти́ваго побежда́я Несто́рия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́че ме́да услажда́ющее мелити́няном позна́ся сло́во твое́, наслажда́ющи си́х ду́ши свяще́нными испове́дании и грехо́вную показу́юще го́ресть, досточу́дне о́тче Ака́кие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не истощи́в не́дра весьма́ Роди́теля Пресу́щный, в Твои́х не́дрех Младе́нец ви́ден бы́сть, Де́во, держи́мь, в мою́ нищету́ премно́гую обле́кся бога́тством милосе́рдия еди́н Человеколю́бец.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стыя Ма́тере Бо́жия че́стен воздви́гл еси́ хра́м, хра́м пре́жде сего́ са́м сотвори́лся еси́ Ду́ха, свяще́нне Ака́кие, Его́же освяти́в, реку́ чуде́с показа́л еси́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Твоя́ святы́я гла́сы, я́же к ста́ду твори́л еси́, пресеца́ше ла́стовица, глася́щи, Ака́кие, но, прии́мши твоего́ язы́ка зако́н, непрело́жно сохрани́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ви́де тя́ ца́рь, ра́бски прише́дша, твоя́ проше́ния испо́лни, Небе́снаго бо Царя́ позна́, богоно́се о́тче, досточу́дна уго́дника.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ума́ моего́ побежде́ния и се́рдца возноше́ния, Твое́ю ми́лостию, Чи́стая, исцели́, молю́ся, и одержа́щаго мя́ греха́ изба́ви, ве́рою Тя́ ублажа́ющаго.

Седален, гла́с 3.

Побе́ды вене́ц от Го́спода за воздержа́ние, ра́дуяся, прия́л еси́, испове́данием, богоно́се, украша́емь, и ересе́й всю́ обличи́л еси́ суету́ боже́ственными твои́ми повеле́нии, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́, ве́рою тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лованием соверше́нным украша́емь, о́тче, ни́щим дово́лен бы́л еси́ и все́м боля́щим здра́вие позна́лся еси́, воспева́ющим хода́тай: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Стужа́ющия боля́щих зря́ му́хи, о́тче, отгна́л еси́, ника́коже приступи́ти к ни́м повеле́л еси́, поя́, Ака́кие: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Гро́зд, я́коже изгне́т, смы́сла на́м вино́ раствори́л еси́, веселя́щее сердца́ ра́зумы вели́кими, и вопи́ти повелева́я: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко вину́ Тя́ вси́ на́шего спасе́ния, Богоблагода́тная, пое́м всегда́, раби́ Твои́, и ве́рою ублажа́ем, глаго́люще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

С вы́шними ликостоя́нии, со святы́ми все́ми Пресвята́го Го́спода освяти́ти и спасти́ на́с, о́тче, моли́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Восклица́ние жа́бам, молву́ творя́щим, ти́хим твои́м сло́вом запрети́л еси́ не веща́ти, но пребы́ти немы́м, Ака́кие, показа́л еси́.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

На буесло́внаго написа́в Несто́рия словеса́, я́коже ка́мение честно́е, Це́рковь утверди́л еси́ на ка́мени, блаже́нне, непоро́чныя ве́ры.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Возопие́м ве́рою Тро́ице с вы́шними чи́нми: свя́т, свя́т, свя́т Оте́ц, и Сы́н, и Ду́х Святы́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исто́чник су́щи, Отрокови́це, нетле́ния, истле́вша мя́ мно́гими греха́ потопле́ньми Твоего́ исцеле́ния сподо́би.

Песнь 9

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́, Соде́теля заче́нши и Го́спода, и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́: те́м Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Кре́пкою твое́ю моли́твою, о́тче, небеса́ затворе́на отве́рзл еси́ и ка́мень пресла́вно истека́ти прину́дил еси́ в сла́ву Спа́са, тя́ просла́вльшаго, Ака́кие.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Яко вели́ко облиста́л еси́ со́лнце от Мелити́ны заре́ю слове́с твои́х, и чуде́с сия́ние пуща́я, Ака́кие, и вся́ озаря́я, благоче́стно тя́ ублажа́ющия.

Припев: Преподобне отче Акакие, моли́ Бо́га о нас.

Прему́дростию слове́с украша́емь, и сия́нии мно́гих исцеле́ний, Ака́кие, и святи́тельства сия́я добро́тами, преше́л еси́ от мирски́х к преми́рному наслажде́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственная па́мять твоя́ дне́сь поднебе́сныя созыва́ет воспе́ти твоя́ боле́зни, и по́двиги, и исправле́ния, Ака́кие преблаже́нне, просвети́телю серде́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́та кра́снаго жили́ще яви́лася еси́ вои́стинну, вся́ческая просве́щшаго, Всепе́тая Де́во, те́мже мя́ просвети́, зло́бою помрачи́вшагося, я́ко да ве́рою велича́ю Тя́.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Ака́кие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Акакию, епископу Мелитинскому