Шрифт

Каноны. 2 апреля.

Канон преподобным Иоанну, Сергию, Патрикию и прочим, во обители св. Саввы убиенным.

 Преподобным Иоанну, Сергию, Патрикию и прочим, во обители св. Саввы убиенным
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Пе́сньми боговенча́нное мно́жество свяще́нных му́ченик Твои́х жела́ющему похвали́ти, Христе́, с небесе́ пода́ждь ми́ све́т ра́зума си́х мольба́ми, да воспою́ боговеща́нную пе́снь.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Скве́рну отверго́сте пло́ти и ду́ха, пребога́тии, ми́ра смертоно́сных сласте́й избе́гше, равноа́нгельное же житие́ пожи́вше, в вы́шнее преидо́сте жили́ще.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Зако́ном ду́ха я́ве у́ды упра́вивше ва́ша и чу́вства, хра́мы освяще́нны Бо́гу показа́стеся, му́ченицы богоно́снии, в ва́с бо Христо́с водвори́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бога́тство, тли́мое на земли́, оста́вльше, святи́и, и кра́сная жития́, я́ко со́н, презре́вше, Христу́ угоди́вше, недви́жимое ца́рство ны́не восприя́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́ствица яви́лася еси́ мы́сленная, ю́же Иа́ков ви́де избра́нный Бо́жий, из нея́же неизрече́нным сло́вом про́йде Безпло́тный, пло́ть непрело́жно бы́в па́че сло́ва из Тебе́, Богоро́дице.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Освяти́вше все́ ва́ше, му́ченицы, житие́, нескве́рно вои́стинну всеви́дящему Бо́гу принесо́сте всесожже́ния боже́ственна са́ми себе́ и соверше́нныя венцы́ прия́сте.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Са́ввы богоно́снаго я́ко ученицы́ и́скреннии, е́же кроме́ пли́щев возжела́вше отше́ствие, невозвра́тно стезе́ю приско́рбною ше́ствующе, к жи́зни достиго́сте безконе́чней.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возде́лавше се́мя, е́же в ва́с, преподо́бнии, все́яное сло́во, и сле́зными то́ки оби́льно напои́вше, стори́чествующий кла́с Бо́гу принесо́сте, плодоноси́вше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всели́вся в Де́ву пло́тски, Го́споди, яви́лся еси́ челове́ком, я́коже подоба́ше зре́ти Тя́, Юже и показа́л еси́ я́ко и́стинную Богоро́дицу и ве́рным по́мощь, еди́не Человеколю́бче.

Седа́лен, гла́с 8.

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя умертви́вше зра́ки и двиза́ния, по́стницы богоприя́тнии, после́дующе стопа́м вся́ созда́вшему еди́ному Бо́гу, я́коже прия́тна же́ртва, жива́ и освяще́нна, принесо́стеся заколе́нием ру́к ва́рварских, бие́ми, закала́еми и ну́ждно пресека́еми.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Богора́дованная, Чи́стая, благослове́нная, за милосе́рдие щедро́т из Тебе́ ро́ждшагося с вы́шними си́лами и арха́нгелы и со все́ми безпло́тными о на́с моли́ непреста́нно, да́ти на́м пре́жде конца́ проще́ние, и очище́ние грехо́в, и жития́ исправле́ние, я́ко да обря́щем ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Все́л еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди, и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ и́х, и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

В пусты́ни безво́дней терпя́щия зря́ вра́г, доброде́тельми же разли́чными крася́щияся, непобеди́мыя му́ченики, распаля́шеся лю́те, за́вистию обложе́н, и на ополче́ние готовля́шеся.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Укорени́в пре́лесть во свои́х ему́ ученице́х на дру́г дру́жное уби́йство поуча́ше ва́рварская коле́на зми́й лука́вый, и́миже из пусты́ни изгна́ти преподо́бныя тща́шеся.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Свере́по и́же окре́стныя объе́м, я́коже возжеле́, отгна́ти у́бо сия́ не возмо́же непобеди́мыя, пра́ведных сопротивобо́рец, побежде́н же бы́в неви́димо, окоявле́нне вооружи́ся.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Яда и неи́стовства испо́лнен, устреми́ся со ору́жники злонача́льник, зверови́дно же блаже́нным натече́ и ра́нами нестерпи́мыми кро́вныя пото́ки излия́.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Теку́щаго истя́зоваху вещества́, зла́та тле́ннаго сокро́вища, и́же на земли́ упова́ния утве́рждшии, до́блии же на небеса́ поло́жше упова́ния, вопия́ху: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже зве́рие, дреко́льми неми́лостивно, и мечи́ преподо́бныя, и ка́мением ураня́ху, своя́ старе́йшины сказа́ти веля́ще, но пребыва́ху вси́, зако́ном любве́ утвержда́еми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во и Ма́ти, Ты́ — апо́столов удобре́ние, и му́чеников святы́х утвержде́ние, и преподо́бных похвала́ же и спасе́ние, ве́рно сладкопою́щих: сла́ва си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́, окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х, пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Научи́вшеся любве́, Спа́се, сою́зу соверше́ния преподо́бнии и, нака́зани Тобо́ю, ду́ши положи́ша по свои́х дру́зех, Твои́м па́че челове́ков во́льным страсте́м подо́бящеся.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Вельми́ па́че естества́ пло́тию во́лею рожде́йся, Христе́, повеле́нием Твои́м сме́рти яви́шася держа́внее, и́бо, Твои́м составля́ющеся зако́ном, умре́ти по друзе́х благохва́льно богому́дрии тща́хуся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Окропи́вше иссо́пом креще́ния мы́сленным ду́ши, ва́шими же а́бие окропи́стеся кровьми́, преподо́бнии, во стремле́нии же огня́, я́ко зла́то, искуси́вшеся, прия́тна бы́сте же́ртва благово́нна Бо́гу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние е́же к Сы́ну Твоему́ стяжа́вши, Пречи́стая, сро́днаго промышле́ния на́шего не пре́зри, мо́лимся, я́ко Тя́ и еди́ну христиа́не во Влады́це очище́ние ми́лостивно предлага́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: К могу́щему мя́ спасти́ Го́споду, из глубины́ грехо́вныя возопи́х, и от тли́ возведе́ живо́т мо́й, я́ко Человеколю́бец.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Преще́ний ва́рварских не убоя́шася уго́дницы Христо́вы, житие́ бо непреста́нным поуче́нием сме́ртным предста́виша.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Мня́ще богате́ти, нестяжа́тели нечести́вии неща́дно му́чаху, и́же тле́нная у́бо пове́ргшия, стяжа́вшия же нетле́нная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою непобеди́мою оде́явшеся, Христо́вы страда́льны победи́ша мы́сленныя лестцы́ и ва́рварская шата́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко на о́блаце ле́гцем, прии́де на Тя́ ца́рствуяй Госпо́дь низложи́ти, Всенепоро́чная, еги́петская рукотворе́ния.

Конда́к, гла́с 4.

Земны́х и тле́нных наслажде́ние презре́вше я́ве, преблаже́ннии, пусты́нное житие́ изво́ливше, ми́ра же красне́йшее, и пи́щи вре́менныя возненави́девше, отону́дуже сподо́бистеся небе́снаго Ца́рствия, с ли́ки му́ченик и по́стник веселя́щеся. Те́мже, чту́ще па́мять ва́шу, вопие́м ва́м приле́жно: от бе́д на́с, отцы́, изба́вите.

Пе́снь 7.

Ирмос: Халде́йския пе́щи всепа́губную си́лу угаси́вше, о́бразом Ангела снизше́дшаго, Зижди́телю ю́ноши взыва́ху: благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Изнемого́ша вку́пе бра́ни проти́вных полко́в, ви́димых и неви́димых, в ра́нах зря́ще му́ченики, песносло́вящия: благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Тебе́, Христу́, уневе́стившеся и жела́нием Твои́м уязвля́емы, еди́наго Су́щаго возлюби́ша; ро́д, и оте́чество, и бога́тство отве́ргше, прибега́телие Твои́, о Изба́вителю, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Скверноуби́йство ва́рваров не претвори́ рачи́тели твоя́, Христе́, пусты́ннаго богослуже́ния, убива́ющих бо те́ло не убоя́шася, Твоя́ держа́ще за́поведи, я́коже незы́блемое основа́ние.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Все́ к Тебе́ преложи́вше от ми́ра жела́ние, Христе́, я́рость же то́кмо на гре́х вооружи́вше, Тебе́ угоди́ша, всему́дрым объе́мшеся по́мыслом, уго́дницы Твои́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́н, богопи́санный вну́трь на скрижа́лех серде́ц ва́ших, от Бо́га, му́ченицы, прие́мше, еди́наго в Тро́ице Бо́га пропове́дасте, Тому́ вопию́ще: благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во све́те Госпо́дни ходя́щии, прииди́те, воспои́м боже́ственную две́рь Царя́ ца́рствующих, Мари́ю, чи́стую Богоро́дицу вои́стинну, я́ко упова́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Нече́стия орга́ны ину́ю пе́снь, благоче́стия же Боговеща́ннии поя́ху гу́сли: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Небе́сным чино́м ревнова́вше, равноа́нгельни всено́щными стоя́нии во бде́ниих поя́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Кре́ст взе́мше, Тебе́, Влады́це, после́доваша вседу́шно му́ченицы, пою́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всенра́вно те́ло, и ду́шу, и ду́х очи́стивше, всесожже́ния Бо́гу принесо́стеся, во огни́ опали́вшеся, отцы́, Христа́ превознося́ще во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тро́ичен: Во дву́х Ипоста́сех Тя́ бы́ти ху́лящии нераздели́маго да постыдя́тся, я́ко четвери́цу чту́щии: мы́ бо Тебе́ Еди́ному Боже́ственныя Тро́ицы покланя́емся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Разли́чно обна́жшеся по́стницы и победи́вше мироде́ржца ко́зни, посрами́ша му́жески я́ко страда́льцы ва́рварское озлобле́ние, си́х претерпе́вше стремле́ния. Те́мже и венцы́ сугу́быя от пра́веднаго Подвигополо́жника прия́ша.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

В верте́пах и пеще́рах, по́стнически жи́знь проходя́ще, блаже́ннии, в пеще́ре те́сней про́пасти затворе́ни бы́сте несве́тлей, обагре́ни кровьми́, жже́нием же огня́ и и́же от ды́ма, лю́те па́рою смеша́емою, уда́влени бы́вше, победоно́сцы яви́стеся.

Припев: Преподобнии отцы, моли́те Бо́га о нас.

Пое́м по́двиги па́че естества́, и́миже проти́ву греха́ пострада́сте, ю́ношески противоста́вше, я́ко Христо́вы во́ини сла́внии, и́бо победи́сте благосла́вно, и, ны́не предстоя́ще с чи́нми святы́х Всевысоча́йшему, на́с помина́йте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

С Са́ввою отце́м и наста́вником, я́ко и́скренняя ча́да, блаже́ннии, на небесе́х заре́ю оде́яни трисия́нною, о на́с моли́теся, соученице́х же и певце́х, ми́р дарова́ти о́бщий це́рквам и спасе́ние душа́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отринове́нныя небе́снаго жития́ и па́дшия окая́нно в сме́рть, па́ки на́с, Ма́ти бы́вши Изба́вителя, воззвала́ еси́, Пречи́стая, и к пе́рвому па́ки тещи́ сподо́била еси́ оте́честву. Те́мже Тя́, Богома́ти, непреста́нно велича́ем.

Молитва

К вам, о святи́и блаже́ннии, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

 Преподобным Иоанну, Сергию, Патрикию и прочим, во обители св. Саввы убиенным