Шрифт

Каноны. 28 апреля.

Канон праведному старцу Даниилу Ачинскому

Праведному старцу Даниилу Ачинскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

Образ воздержания и молитвы светильниче явился еси, праведне старче Данииле, Сибирский наставниче и Божий угодниче, Христа возлюбил, мира отреклся еси и ближним послужил еси, моли ныне о чтущих тя и любовию к тебе притекающих.

Ин тропарь, глас 4:

В студеной земле Сибирстей усердно подвизался еси, яко во гробе живый пребывал еси, еже молитися Богу пламенне, праведный старче Данииле, возжигай сердца наши любовию нетленною и моли милостиваго Бога спастися душам нашим.

Величание:

Величаем тя, праведне старче земли Сибирския Данииле, и чтем святую память твою, ты бо молиши о нас Христа, Бога нашего.

Стихира, глас 6:

Согрешил бе Давид и покаяся, Господь же радость прощения ему дарова, тако и ты еси, Данииле, в тяжцех подвизех подвизаяся, о гресех сокрушися, и Господь тя возлюби и вся прости сицевое, и ты, душе, сотвори и покаянием радость стяжи.

Канон, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

От юности противу иноплеменник за землю Отеческую ратоборствовал еси, споборствуй ныне, праведне старче Данииле, сродником своим в вере православней подвизающимся.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Прежде Божия призвания, Данииле, скупости приразися, познав же суету в мире всяческих, от всякого богатства отреклся еси и сам себе во удовольствиих скуп яви, о Божественном помышляя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Внегда некий диакон тебе Слово Божие открыл есть, ты же грамоте научися, мир сей оставити вознамерился еси и Богу послужити восхотел еси, праведне Данииле.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Научившая, Пречистая Дево, угодника Даниила противу страсти плоти подвизатися, молим Тя: укрепи ум и души наша во брани сей святей врага низложити.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных и поет Тя дух мой.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Христа возлюбивый и в воинстве земнем боле служити не восхотевый, угрозу смерти и биения радостию восприявый, в землю Сибирскую со беззаконники послан был еси.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Кандалы сняти с ся не изволивый, старче Данииле, часы своими их именуя и в землю каторжную грядый радуяся, иже о Христе подвизатися изволил еси.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христа ради в Томстей земле поношения приемшу ти, и в зимнем мразе на крыше дому водою облиянну, безгласен был еси, осмеянный, и о мучителе своем Богу молился еси.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дево Пресвятая, постом и бдением кротце Богу угодила еси, тако, Тебе подражая, старец наш чудный Даниил пощением, бдением и смирением Богу послужил есть.

Ин кондак, глас 4:

В неволе человечестей свободу духовную обретший и на воле себя добровольно в темницу ради Христа обрекший, и живый во гроб спасения ради до времени сошедый и из гроба миру путь к Богу освещаяй, праведне старче Данииле, молитвами твоими приведи нас к жизни вечней и блаженней.

Седален, глас 4:

Страстное покорил еси плоти мудрование, в подвизе поста подвизался еси Данииле, кроме хлеба, воды да нечищенных плодов земли ничесоже многия лета вкушал еси, вопрошающим же людем бремени тяжкого никогдаже возлагал еси.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услыщах, Господи, смотрения Твоего таинства, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Милостыни угодник Божий николиже приимал еси, другим, ничесоже имея, не подавал еси, но труды своими нощию во дворех бедных возмещал еси.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Свещи и лампады в келлии своея не возжигал еси, Данииле, горе бо свет истины и любве Божия в твоей души, Духом Святым просвещаяся другим светил еси.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Двадесяти лет вериги тяжцыи носил еси, Данииле, послежде отбросил е, внегда к нима навыкнув тело пользы не восприя боле, поношение же аки обленишася смиренно приял еси.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Питателя твари, Пресвятая Дево, аки нива Духом орошенна, родила еси, тем Светом Сына Своего праведного угодника Божия Даниила нам являя.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще вопием Ти, Господи, спаси ны: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Вертеп яко гроб ископан, бе келлиею тебе, преизрядный подвижниче Божий в немже погребсти вся прежния страсти своя восхотел еси во еже Богу угождати.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Некоему брату во оконце келлии праздно заглянувшу и огнем опалену, старца наставление постиже: Бог тя да простит, брате, но тако николиже боле сотвори и Божия не испытуй.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пояс берестен носил еси, старче Данииле, в тело твое сей вросте, с нимже и погребен бе, яко от тела не отделися, тако помози нам, праведниче, постом препоясатися и страстем плоти противостати.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвятая Дево, во смирении рабою Господнею ся нарече, тако и Даниил, Тебе подражая, токмо смиренно братом именоватися позволял есть.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли Боже возведи мя.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Нестяжание и прозорливость являя, первее убо, Данииле, у Божия Архиерея деньги прияти отказался еси: просфору из руки его прият, и верхнюю часть отделив, нижнюю со деньги утаены Архиерею возвратил еси.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Всяко кощунство строго наказуя, праведный Даниил у двою брату на Пасху вместо яиц яблока вземшима, во еже христосоватися, их отъял есть и на плод погибельный Адамов указуя, гневно бросив е, разбил.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смирение являя, старче Данииле, аще кто к тебе путешествовати восхоте, сие же прозорливо предуведя, сам нощию к ним приходил еси, мир и утешение подавая, утруждати же я никако восхотел еси.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Злоба иудейска одр Твой, Пресвятая Дево, при погребении опрокинути восхоте, тако завистию славе Даниилиной уязвленный некий ножем убити его прииде, Бог же угодника Своего оградил есть.

Кондак, глас 2:

Оружие и служение в воинстве земнем на брань духовную пременил еси и в Христове воинстве яко изрядный молитвенниче противу плоти и страстей оружие воздвигл еси и искусителя поразил еси, праведне Данииле, угодниче земли Сибирския.

Икос:

Прославляя тя, старче Данииле, и взирая на образ жития твоего, дивный пред Богом предстателю наш, кто не удивися подвигом твоим, кто не ублажи воздержание твое, кто измождение тела твоего зря не поразися, кто возможе исчести благодеяния твоя страждущим, кто боле откры людем тайная сердца их, кто повесть, колика наставил еси в благочестии, кто возвести вся тайныя подвиги твоя, кто измери любовь твою ко Господу Богу, кто подражати ти возможет ныне, кто достойно возможе прославити тя, старче наш чудный Данииле.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Всяко непотребство отметая, вразумил еси жену некую очес болезнь табаком исцелити восхотевшу, тако, старче Данииле, вразуми и спаси страсти табакокурения подверженныя.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Старец Даниил духовный бе брат великому Саровскому угоднику Серафиму, духом бо сия два общаяся николиже телесно видяся, ныне же престолу Божию о нас молитвенно вкупе предстоят.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От града Томска некоей мещанке старец Даниил странствовати в пределы Российския возбранил еси, она же никако прошению внемля в Саров прииде и в Киев ити восхоте, Серафим же, духом сие провидя, гневно ея дому паки возврати, тем ко спасению ю настави.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Пресвятая Дево, кто Тя не ублажит, воззрев на угодника Божия Даниила, иже яко брат его духовный Серафим Твоего бе рода.

Песнь 8

Ирмос: Богоглаголивии отроцы в пещи, со огнем пламень попирающе пояху: благословите дела Господня Господа.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Ты, Данииле, уведе тайны Царствия Божия, поведал еси вопрошающим тя о благих небесных, яже Бог уготова праведником Своим и о лютых мучениях отвергшым благочестие.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Многия ко спасению наставляя, направил еси, старче Данииле, во святыя обители, еже тамо подвизатися иночески, Богу молитися и душу спасати, скорби же встречаемыя препобеждати твоими молитвами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко Иисусу якоже Мессии истинному и Сыну Божию обратил еси, Данииле, во жидовстве сущаго, той же имя твое яко отчее и фамилию восприял есть, чадом ти став крестным и часовню воздвигл есть на месте, идеже погребен был еси.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвятая Дево, Источник еси жаждущим живота вечного, напоила еси жаждущую душу преизрядного угодника Божия Даниила, напои чистым учением вся в отступлении и ересех яко в пустыни безводней пребывающих.

Песнь 9

Ирмос: Устрашися всяк слух неизреченна Божия снизхождения, яко вышний волею сниде даже и до плоти, от девическаго чрева быв человек: темже Пречистую Богородицу вернии величаем.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

Земнаго жилища не взыскуя, не восхотел еси жити в достатке у ачинския духовныя дщери своея, всяко богатство и достаток аки блато отметая.

Припев: Праведне старче Данииле, моли Бога о нас.

О прозорливе старче Данииле, дщери своей духовней вместо благ земных иноческия труды и игуменство провозвестил еси и егда исполнися сие, пожити к ней в обитель Енисейскую, яко на тверду землю пришел еси.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В светлые дни пасхальныя седмицы от земней обители в небесную душа твоя преселися, старче Данииле, такожде и сердца наша к животу вечному воскреснути Христа Живодавца умоли.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Пресвятая Дево, на месте, идеже упокоился еси Божий угодник Даниил, тамо ныне обитель Твоя Свято-Иверская, потщися же и ны привести ко блаженному покою во обителех Отца Небеснаго.

Светилен:

Праведник яко финикс процветет, яко кедр иже в Ливане, возвысится, тако процвете праведность твоя, Данииле, на Сибирстей земли и возвысися над суетностию мира сего.

Богородичен:

Якоже крин в тернии, тако Пренепорочная Дева посреде дщерей земных и яко яблонь посреде древес лесных,таков бе Сын Твой, Дево, Имже и душы наша украси.

Стихиры, глас 6:

Похвалите, людие, дивнаго во святых Своих Бога, прославльшагося в Даниилове смирении, исцеляющаго во мнозех болезнех его, возсиявающаго в его подвизех, поспешающаго на помощь моленьми его.

Хвалите Божия угодника, блаженного Даниила, умертви бо плоть, стяжа духа, обрете Царствие, яви Божию силу, украси добродетельми, яко цветы, землю нашу Сибирскую.

Страсти телесныя памятию смертною, бдением и пощением умертвил бо еси, Данииле, небесный человек и земный ангел явился еси Богу и людем, молитвою тебе притекающим, подаждь помощь во еже души своя спасти.

Слава, глас 2:

Праведне старче Данииле, посреде богоносных отцев и спостников ты еси яко древо насажденное при исходищах вод, еже плод свой даст во время свое, тя насадил есть Господь в вышних кровех и нам помози плоды своя принести.

И ныне, Богородичен:

Bce упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Молитва

О, святы́й уго́дниче Бо́жий Данииле, по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Праведному старцу Даниилу Ачинскому