Шрифт

Каноны. 28 апреля.

Канон святым апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму.

Святым апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Стихи́ры, гла́с 1.

Сло́вом боже́ственнаго ра́зума / лю́ди неразу́мия, прему́дрии, / всеконе́чне изба́висте / и приведо́сте спаса́емы сия́ / Сло́ву, возсия́вшему / из Нерожде́нна Отца́, апо́столи. / Того́ моли́те / дарова́ти душа́м на́шим / ми́р и ве́лию ми́лость.

Пу́да, и Ариста́рха я́ве, / и боже́ственнаго Трофи́ма, / и́стинныя христопропове́дники, восхва́лим: / пре́лести бо зи́му / теплото́ю Боже́ственныя благода́ти разори́ша / и ны́не к Незаходи́мому Сия́нию всели́шася, / воздая́ния трудо́в прие́мше / и прича́стием неизрече́нным обожа́еми.

Па́влу после́дующе, / сла́вному учи́телю, сла́внии, / мно́ги беды́ подъя́сте, / в юзи́лищах заключа́еми, / приобща́ющеся боле́знем, / мече́м же наконе́ц, во главы́ усека́еми, пострада́сте. / Христу́ моли́теся / дарова́ти душа́м на́шим / ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Увы́ мне́! что́ бу́ду? / у́м и ду́шу и те́ло / оскверни́х прегреше́ньми. / Что́ сотворю́? / ка́ко же избежу́ пла́мене нестерпи́маго, / нереши́мых у́з и ве́чных? / Но, о Всенепоро́чная! / Пре́жде конца́ моли́ Сы́на Твоего́ / пода́ти ми́ оставле́ние.

Тропарь апостолам, глас 3

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Престо́лу Бо́жию предстоя́ще, я́ко слуги́, я́ко Христо́вы служи́тели, я́ко свети́льницы мы́сленнии, просвеще́ние проси́те на́м, чту́щим ва́шу па́мять, апо́столи.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

На земли́ за милосе́рдие я́влься, ученики́ избра́ и служи́тели ва́с, со ины́ми мно́жайшими, Его́ возвеща́ющия всю́ду боже́ственное хоте́ние.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Свяще́ннейший ли́к, свяще́нных Христо́вых се́дмьдесят сочта́вшеся учени́к, с Па́влом всю́ зе́млю уче́ньми Боже́ственнаго све́та просвети́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свяще́ннейший Пу́д и сла́вный му́дрый Ариста́рх с Трофи́мом, я́ко зве́зды светоза́рныя, возсия́ша на земли́, пре́лести омраче́ние отгоня́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Да ни́жния с вы́шними премно́жеством милосе́рдия, Пречи́стая, совокупи́т, Бо́г пло́ть прия́т от Тебе́ и пребы́сть, е́же бе́, и по воплоще́нии.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Су́ще с Па́влом сла́вным, с ни́м ве́сь ми́р, я́ко зве́зды с со́лнцем, проидо́сте, све́том пропове́дания свяще́ннаго неве́дения тму́ отгоня́ще.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Вели́кими боле́зньми плотски́ми боле́зненный отъя́та гре́х от среды́ Сло́ва ученицы́, безболе́зненный ве́рным в вы́шних поко́й обручи́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По́двиги боже́ственными вои́стинну вра́жию зло́бу разори́сте всю́ и, хра́мы и́дольския низлага́юще, Бо́гу челове́ки хра́мы сотвори́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пита́еши млеко́м все́х Пита́теля, Де́во, рожде́ннаго без тли́ из Пречи́стаго Твоего́ чре́ва и сокруше́нныя тле́ю челове́ки па́ки назида́юща.

Седа́лен, гла́с 1.

Яко у́тро, боголе́пно возсия́вше ми́ру, тму́ глубо́кую отгна́сте ве́рою пре́лести, апо́столи, и ду́ши просвети́сте. Те́мже вся́ светоза́рная Це́рковь пое́т дне́сь светоно́сную ва́шу па́мять, Христа́ велича́ющи.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ сла́вящим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Пресу́щная Тро́ица я́ко трисве́тлую возжже́ свещу́, свяще́нныя Пу́да же, и Трофи́ма, и Ариста́рха, зе́млю боже́ственным сло́вом озаря́ющия.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Па́влу яви́стеся му́дрии спу́тницы, гоне́ния с ни́м многови́дна и беды́, сла́внии, бу́дущия ра́ди жи́зни, веселя́щеся, претерпе́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кро́вными тече́нии освяти́сте всю́ тва́рь, стра́ждуще, скве́рныя кро́ви, де́моном приноси́мыя, Христо́вою си́лою упраздни́сте, апо́столи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пость моя́, Пречи́стая, и прибе́жище, и необори́мая стена́, и к Бо́гу Моли́твенница су́щи, ве́чнаго мя́ пла́мене и гее́нны свободи́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Истука́нныя низложи́ша и хра́мы и́дольския, сла́внии, созида́юще благода́тию, я́коже ски́нию, па́дшую преступле́ньми, сердца́ челове́ков, я́ко богопропове́дницы.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Мо́ре, кони́ пресла́внии вои́стинну су́ще Бо́жии, безбо́жия возмути́вше, потопля́емыя в не́м пе́рвее пропове́данием боже́ственным оживи́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посеща́еми от Бо́га, боже́ственными посеще́нии ва́шими в боле́зни су́щия идолонеи́стовства и потопля́ющияся спасо́сте, спаси́тели на́м бы́вше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́нно свяще́нный дре́вле Иса́ия, просве́щся Ду́хом Боже́ственным, возопи́: се́ Де́ва прии́мет воплоща́ема Бо́га, за милосе́рдие необъя́тнаго.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Прему́дрый Трофи́м, и Ариста́рх вку́пе, и Пу́д чу́дный, я́ко ученицы́ Сло́ва и свяще́ннии Па́влу спу́тницы, свяще́нными пе́сньми да восхва́лятся.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Во́д испо́лнены Ду́ха, прему́дрии, я́ко вои́стинну су́ще, вся́ку ду́шу напои́сте уче́ния, от среды́ изъе́мше пла́мене преле́стнаго Боже́ственною благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соедине́ни ду́хом, разлуче́ния никоего́же име́сте телесе́м: вку́пе бо во главы́ с Па́влом пропове́дником усе́чени бы́сте, с ни́м и прославля́еми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́нно Твое́ зача́тие, стра́нно, Отрокови́це, и стра́шно е́же па́че ума́ Твое́ рождество́, устра́ншияся дре́вле от Бо́га, Тому́ примиря́ющи и добро́ту пе́рвую воздаю́щи.

Конда́к, гла́с 4.

Яви́ся апо́стольский честны́й се́й пра́здник, просвеща́я на́с и грехо́вную мглу́ прогоня́я, зову́щим: яви́ся Све́т, и прии́де избавле́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Нече́стия угаси́сте пе́щь ту́чами честна́го пропове́дания, я́ко апо́столи и я́ко боже́ственнии су́щи страда́льцы, крове́й то́ками и́дольскую ве́щь попали́сте, му́дрии, те́мже сла́вими есте́.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Двуна́десяти ученико́в яви́стеся втори́и ученицы́ Христо́вы, сла́внии, с Па́влом бо проше́дше всю́ зе́млю, беды́ подъя́сте мно́ги и с ни́м свяще́нную кончи́ну прия́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украси́стеся кра́сными ва́шими ра́нами, Ариста́рхе и Трофи́ме, просвети́стеся па́че вся́каго, сла́внии, зла́та с Пу́дом свяще́нным вои́стинну, о на́с всегда́ моля́ще Христа́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блаже́нна от Свята́го яви́лася еси́ Ду́ха, Сове́та Вели́каго Ангела вопло́щши, Сего́ боже́ственныя ученики́, в ми́р я́ко боже́ственныя мо́лния посла́вша, Чи́стая, просвети́ти ве́рныя.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Посека́юще коре́ния безбо́жия серпо́м боже́ственным, насади́сте ве́ру и́стинную и соверше́н ра́зум во благочести́вых сердца́х, богогла́снии.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Сло́вом боже́ственным сердца́ обнови́сте и, ра́зума се́мя сея́вше, кла́с, му́дрии, многопло́ден пожа́сте, спасе́нных, апо́столи, мно́жество.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непрекло́ннии столпи́ Це́ркве Христо́вы, виногра́да боже́ственнаго боже́ственное гро́здие, сла́дость жи́зни иска́пающе, Ариста́рх, и Пу́д, и Трофи́м да почту́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сокру́шшееся, Де́во, челове́чество обнови́ла еси́ все́ но́вым рождество́м Твои́м, естества́ соу́зы па́че естества́ обно́вльши, Обра́дованная, Бо́га Жива́го Ма́ти.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Кре́пость отъя́та бы́сть го́рдаго, паде́ же возноси́мое его́ шата́ние, не́мощию бо плотско́ю святи́и сему́ спле́тшеся, победи́ша, и погуби́ша, и мучи́тельства его́ ве́рныя изба́виша.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Якоже пе́рсть, пре́лести истни́вше, неле́стни челове́ком наста́вницы яви́стеся и Ангелом согра́ждане бы́сте, воспева́юще с ни́ми: свя́т, свя́т, свя́т, Оте́ц и Сы́н и Ду́х Святы́й.

Припев: Святии апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Плотски́я исцеля́юще неду́ги и душе́вныя, апо́столи Госпо́дни, боле́зни и творя́ще ди́вная чудеса́, вся́, и́же в неразу́мии, привлеко́сте к ра́зуму све́та и́стиннаго, те́мже блажи́ми есте́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ума́ невеще́ственнаго ны́не наслажда́етеся, на небесе́х пра́зднующаго, апо́столи, блаже́нное упова́ние прие́мше, Трофи́ме богопропове́дниче, Пу́де всеизря́дне, сла́вный Ариста́рхе, о на́с воспомина́ние твори́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пла́мене гее́нскаго мя́ свободи́, Яже па́че ума́ Огнь ро́ждши нестерпи́мый, и ду́шу мою́ к любви́ возжзи́, Пречи́стая, Прише́дшаго о́гнь ра́зума, Отрокови́це, на зе́млю воврещи́, Богора́дованная.

Молитва

Вси святи́и Богоизбра́нии апо́столи, изря́днейшии уго́дницы Христо́вы, безбо́жия искорени́телие и ве́ры и́стинныя насади́тели, помози́те нам мо́щным ва́шим пред Го́сподом хода́тайством, изба́витися от вся́каго зла и вра́жия ле́сти, тве́рдо сохраня́ти преда́нную ва́ми ве́ру Правосла́вную, в не́йже ва́шим предста́тельством ни ра́нами, не преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емего Бо́га, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму