Шрифт

Каноны. 27 апреля.

Канон святителю и исповеднику Мартину, папе Римскому.

Святителю и исповеднику Мартину, папе Римскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь святителю Мартину Исповеднику, папе Римскому, глас 4

И́стинных повеле́ний устне́ распространи́л еси́,/ уче́нии Боже́ственными вся просвети́л еси́,/ злове́рие низложи́л еси́, Богому́дре Марти́не,/ святи́телю всече́стне,/ помина́й нас, уго́дниче Христо́в,/ е́же к Нему́ хода́тайствы твои́ми,// да в ми́ре устро́иши живо́т наш.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де; лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль; пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зни мно́ги, Марти́не, претерпе́л еси́ за Христа́ Бо́га и ны́не изше́л еси́ к неболе́зненней жи́зни, до́бре подвиза́вся. Те́м моея́ души́ лю́тыя боле́зни облегчи́, я́ко да воспою́ тя́, моли́твами твои́ми просвеща́емь.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Существа́ два́, и две́ во́ли, и де́йства сугу́ба нося́ща, блаже́нне, Еди́наго от Честны́я Тро́ицы научи́л еси́, Христа́, Пресу́щнаго Бо́га, и и́же не та́ко честву́ющия, вся́ отве́ргл еси́, Марти́не свяще́ннейше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неду́говавшия безслове́сно безу́мне, в Еди́ном Христе́, еди́ну му́дрствующе во́лю, ра́зумом и́стинным и ве́рою украша́емь, обличи́л еси́, Марти́не, я́вственно и, ра́дуяся, взыва́л еси́: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже по естеству́ Боже́ственному Неви́димый, ви́ден бы́сть из Тебе́ Младе́нец, Челове́к бы́в, сугу́ба я́ко вои́стинну хоте́ния и де́йства нося́ во Еди́ной Ипоста́си, Его́же моли́, Пренепоро́чная, вся́ ны́ спасти́, любо́вию пою́щия Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Стра́х Тво́й, Го́споди, всади́ в сердца́ ра́б Твои́х, и бу́ди на́м утвержде́ние, Тя́ во и́стине призыва́ющим.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Сы́й испо́лнен, всеблаже́нне, боже́ственныя ре́вности, собра́л еси́ свяще́нен, Марти́не, Собо́р и церко́вное утверди́л еси́ уче́ние.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Посреди́ Собо́ра отве́ргл еси́ Пи́рра, Се́ргия и Фео́дора, Ки́ра же и подо́бныя те́м буесло́вящия злосла́вныя, о́тче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Из Ри́ма ну́ждею изгна́н, обше́л еси́, я́ко со́лнце, лучи́ испуща́я, преподо́бне, правосла́вныя просвеща́я вся́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отцу́ Равноче́стна и Сопресто́льна па́че сло́ва родила́ еси́, де́йства два́ нося́ща и две́ во́ли, Всесвята́я Отрокови́це.

Пе́снь 4.

Ирмос: Все́л еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди, и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ и́х, и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди .

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Непра́ведно от престо́ла твоего́, му́дре, изгоня́емь, от челове́к непра́ведных пра́ведный пострада́ти благоволи́л еси́, я́ко да пра́ведное уче́ние церко́вное, о́тче, спасе́ши невреди́мо.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Стоя́ среди́ пребеззако́ннующих я́ко зако́нен страда́лец, святи́телю богоприя́тне, и от ни́х оскорбля́емь, и наруга́емь, и влачи́мь всу́е, пребы́л еси́ умо́м непревра́щен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Младе́нцев вмени́л еси́, о́тче, стреля́ния, Марти́не, всу́е оскорбля́ющих тя́ и, терпели́вно пострада́в, гони́мь, и вя́жемь всу́е, и в темни́цах заключа́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во двою́ существу́ богому́жно познава́емаго, от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, я́ко Бо́га и Челове́ка, во́ли нося́ща прили́чно обе́ма естество́ма, Де́во Пренепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго, све́том ра́зума Твоего́, Го́споди, преднаставля́я мя́, на стезю́ за́поведей Твои́х напра́ви.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́ннейшим твои́м сло́вом, о́тче, всесвяще́нное уче́ние я́ве утверди́л еси́ и ерети́ческия полки́ низве́ргл еси́, претерпева́я изгна́ния, и темни́цы, и ско́рби мно́ги.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Дрема́ния твои́м ве́ждом, преподо́бне, не да́л еси́, до́ндеже вселе́ние Бо́гу бы́л еси́, и всю́ разве́ял еси́ е́реси пре́лесть, му́ченически подвиза́вся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вражде́бно тя́, я́коже зве́рие, влеко́ша вери́гами, му́дре, врази́, связа́вше посреде́ гра́да, руга́тельно, укоря́юще, и ху́ляще, и без студа́ на тя́ напа́дающе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно, Де́во, неопи́санное Сло́во пло́тию ро́ждши, пло́ти моея́ стра́сти умертви́, оживи́ же ду́шу мою́, умерщвле́нную прегреше́ньми.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя́ смуща́ет и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя́ отча́яния, но Твою́ кре́пкую ру́ку мне́ простри́, я́ко Петро́ви, о Упра́вителю, и спаси́.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Разсе́деся лука́вый при ногу́ твое́ю свяще́нною, богоно́се, и лука́вых челове́к бездве́рная уста́ загражда́ются твои́м сло́вом, и явля́ется, сия́ющи, уче́ние боже́ственное, па́че со́лнца.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Простира́ют тя́ неща́дно и у́жи связу́ют преле́стницы, вя́жуща вся́ку ле́сть и ерети́ческий сою́з растерза́юща сою́зом боже́ственных уче́ний твои́х, святи́телю о́тче Марти́не свяще́ннейше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стоя́л еси́ пред суди́щем судя́щих, осужда́я пре́лесть пропове́дающих еди́ну во Христе́, о́тче, во́лю и му́ченическими я́ве украша́яся венцы́, богоблаже́нне Марти́не му́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́ни естества́ в Тебе́ разоря́ются, неизрече́нно бо ражда́еши Соде́теля все́х, Богоро́дице Всепе́тая, я́ко Бо́га же и Челове́ка, две́ во́ли же иму́ща и де́йства, Ма́ти Де́во.

Седа́лен, гла́с 4.

Испове́дании свяще́нными укра́шься, му́ченически же жи́знь соверши́в, к небесе́м восте́кл еси́, Марти́не му́дре, венце́м неувяда́емым от Бо́га венча́лся еси́. Те́мже святу́ю твою́ пра́зднуем па́мять, вопию́ще: помяни́ на́с, священноблаже́нне, Христу́ предстоя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Сугу́бых де́йств и хоте́ний, о́тче, Христа́ лиши́вшиися лиши́ша тя́ престо́ла, отда́вше изгна́нием да́льним, зову́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Проше́д многовре́менныя темни́цы я́ко храни́тель непоро́чныя ве́ры, ерети́ческую тму́ ума́лил еси́ и пе́ти ве́рныя просвети́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже ле́в, о́тче, упова́в, на беззако́нныя де́рзостно наскочи́л еси́ Фео́дора, и Ки́ра, и Се́ргия, и Пи́рра, и си́х единомы́сленныя отлуча́я Христо́вы Святы́я Це́ркве.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во дву́ во́лях и де́йствах дву́х из Тебе́, Пренепоро́чная, рожде́йся несказа́нно, Иже си́це му́дрствующия спаса́ет, зову́щия: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Стесня́емь, о́тче, немощми́, и лю́тыми изгна́нии, и многообра́зными му́ками, муче́ния венцы́ я́ко му́ченик прия́л еси́.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́нства богоизбра́ннаго сподо́бился еси́, изгоня́емь, Марти́не, и пра́вды бли́з бы́л еси́, изгна́в от среды́ непра́ведную е́ресь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Украси́в Петро́в боже́ственный престо́л и на того́ ка́мени Це́рковь неколе́блему соблю́д, Марти́не, с си́м просла́вился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святе́йши вы́шних во́инств и херуви́м превы́шши, Ма́ти Бо́жия су́щи, страсте́й плотски́х мя́ превы́шша сотвори́.

Песнь 9

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́, Соде́теля заче́нши и Го́спода, и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́, те́м Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Священноде́тель свяще́ннейший, испове́дник же и му́ченик бы́в, с патриа́ршескими ли́ки, Марти́не, всегда́ досто́йно ра́дуешися, те́мже тя́ ве́рою ублажа́ем.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Яко светоза́рное, блаже́нне, со́лнце, возсия́л еси́ к восто́ком от за́пада, всю́ заря́ми благоче́стия зе́млю просвети́л еси́ и отгна́л еси́ тму́ ерети́чествующих глубоча́йшую.

Припев: Святителю отче Мартине, моли́ Бо́га о нас.

Ста́нем в дому́ Бо́га на́шего, пропове́дающе стра́сти, и боре́ния, и испове́дания небому́дреннаго отца́ на́шего Марти́на и сего́ любо́вию ублажи́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твое́ свято́е преставле́ние дне́сь све́тло соверша́ем, испо́лни ра́дости помышле́ния восхваля́ющих тя́, богому́дре святи́телю, в не́йже вся́ ны́ помяни́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гласово́м отце́в повину́ющеся, во дву́ естества́х и во́лях, Чи́стая, Еди́наго от Тро́ицы, из Тебе́ ражда́емаго, ве́рно испове́дуем и Тя́ непреста́нно велича́ем.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Марти́не, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю и исповеднику Мартину, папе Римскому