Шрифт

Каноны. 23 апреля.

Канон мученикам Терентию, Помпиию и иже с ними.

Святым мученикам Терентию, Помпиию
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Стихи́ры, гла́с 4.

Многоимени́тно сочета́ние / многоразли́чныя му́ки / страда́лец претерпе́ тве́рдо / и ко еди́ному Бо́гу на́шему / пре́йде, ра́дуяся, / со тма́ми свяще́нных безпло́тных си́л весели́тся, / я́ко зми́евы мно́гия ты́сящи победи́ша / противле́нием тве́рдым / и Ду́ха благода́тию.

Пресла́вный Макси́м / и вели́кий Тере́нтий, / Помпии́й прему́дрый, / Мака́рий и Африка́н боже́ственный / да почту́тся пе́сньми, / с ни́ми и про́чее му́ченик сосло́вие, / и́же кро́вию свое́ю вы́шнее Ца́рство купи́ша, / сла́вы непрее́мныя исполня́емы.

Ни гла́д, ниже́ беда́, / ни живо́т, ниже́ сме́рть, / любве́, сла́внии, Сотво́ршаго / ва́с разлучи́ти возмого́ша. / Те́мже насле́довасте Ца́рство небе́сное, / и сла́дость неизживу́щую, / и не иму́щее конца́ весе́лие, / но испроси́те и на́м / благопода́тно очище́ние и ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яже Бо́га невмести́маго / во чре́ве Твое́м вмести́вшая, / человеколю́бно Челове́ка бы́вша, / и на́ше смеше́ние из Тебе́ прии́мша, / и обожи́вша я́ве, / не пре́зри мене́, Всечи́стая, ны́не скорбя́ща, / но уще́дри ско́ро / и разли́чныя вражды́ же / и вре́да лука́ваго свободи́.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Мно́жество страда́лец сла́вных, Христа́ умоли́те, мно́жество иму́щаго щедро́т, мно́жества ума́лити зо́л мои́х, я́ко да восхваля́ю ва́ше торжество́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Служа́ще живо́му и и́стинному Бо́гу, страстоно́сцы, безду́шным че́сти бого́м ника́коже принесо́сте и жива́я Жизнода́вцу же́ртва принесо́стеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пропове́даша безбо́жнии повеле́ние богоме́рзкое, и посреди́ суди́ща четы́редесять страда́лец пропове́даша Сло́во воплоще́нное, безслове́сия ми́р изба́вльшее.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пою́ Тя́, Де́во, я́ко Бо́га, Всепе́тая, воплоти́ла еси́ еди́на от Твои́х честны́х крове́й, Пресвята́я, и па́че сло́ва стра́шно породила́ еси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Усты́ пропове́даша свяще́нными свои́ми Го́спода страда́льцы пред мучи́тели, стра́ждуще терпели́вно.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

На у́ды ссещи́ся за Христа́ я́ве преда́шася страда́льцы, стра́стию разжже́нием Того́ возлюби́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разреши́ша соу́з суеты́ свя́заннии за Христа́, и́же с боже́ственным бы́вше Тере́нтием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, ро́ждшая Преблага́го Го́спода Ма́ти Чи́стая, утиши́ души́ моея́ многомяте́жную бу́рю.

Седа́лен, гла́с 4.

Четы́редесять Христо́вы страстоте́рпцы, си́лою Христо́вою вооруже́ни, бесо́вския полки́ низложи́вше ве́рою, уме́рше же, к безсме́ртному концу́, ра́дующеся, преидо́ша и на́м испроша́ют прегреше́ний оставле́ние, при́сно творя́щим те́х торжество́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Грехолюби́в сы́й, молю́ Тя, Безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая, многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити: гре́шным бо Ты́ еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Украси́стеся, му́ченицы, вдая́нием боле́зней, сия́юще па́че сапфи́ра и зла́та тве́рдых подвиго́в показа́ньми.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Живоно́сное де́йство от Живонача́льныя Тро́ицы прие́мше, вся́ку боле́знь, вся́ку ме́ртвость ду́ш и теле́с отго́ните.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не отве́ржемся Го́спода и де́моном безу́мным не пожре́м, — богому́дрии вопия́ху, истязу́еми боле́зньми и му́ками.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, Всенепоро́чная Влады́чице, напа́стьми обстои́мь, на по́мощь призыва́ю: ускори́ и спаси́ мя, Яже Спа́са Сло́ва ро́ждшая.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Низложи́сте пре́лести тве́рдость, страстоте́рпцы, растерза́ньми терпе́ния, всехва́льнии.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Крове́й тече́ньми изсуши́вше пре́лести глубину́, блаже́ннии, вся́ку ду́шу напои́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́жить многоцве́тна показа́стеся, благово́ние Свята́го Ду́ха, боже́ственнии, испуща́юще, му́ченицы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́я, яви́ся, Пречи́стая, Сы́н Тво́й, ро́д челове́ческий, из Тебе́ ро́ждься Человеколю́бец.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Кре́постию Твое́ю, Иису́се, утвержде́ни, низложи́ша вра́жию си́лу и си́льни яви́шася вои́стинну, не́мощию плотско́ю бра́вшеся и пове́ргше кре́пкаго, честни́и и добропобе́днии му́ченицы.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Победи́в многообра́знаго зми́я, и сего́ нога́ми твои́ми сокруши́л еси́ я́ко вои́стинну главу́, победоно́сен на ве́рх тво́й вене́ц прия́л еси́, Тере́нтие, му́чениче Христо́в, святы́х Ангел соприча́стниче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Цельбы́ ра́ка му́ченик источа́ет, и стра́сти очища́ет, и ду́ш омыва́ет скве́рну, и де́монов погружа́ет полки́, все́х же благочести́вых сердца́ напая́ет благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Присе́нну прозря́ще Тя́ го́ру проро́к Авваку́м, Богоро́дице, из нея́же Бо́г па́че сло́ва про́йде, воплоща́емь, и ми́р спасе́, бу́рею лю́таго греха́ тя́жко одержи́мый.

Конда́к, гла́с 2.

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де дне́сь, веселя́щи вся́ческая, Тере́нтия прему́драго и дружи́ны его́. Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ния, си́и бо благода́ть от Бо́га прия́ша Ду́ха Свята́го исцеля́ти неду́ги ду́ш на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Уши, благопослушли́вы к боже́ственному исполне́нию, боже́ственная повеле́ния стяжа́вше, му́дрии, поя́сте преусе́рдно: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Зако́ны боже́ственныя, страстоте́рпцы, противоположи́сте повеле́нием беззако́нных, веля́щих Христа́ отврещи́ся, Ему́же вопие́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удеса́ ка́знем отда́вше, отверго́стеся те́ла любве́ ра́ди Явльшагося на земли́ и пло́ть взе́мша, Ему́же песнопое́те, му́ченицы: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Истле́вшия дре́вле родонача́льники преступле́нием безме́стнаго согреше́ния, во утро́бе Христа́ неизрече́нно заче́нши, исправля́еши, Пренепоро́чная, Плодо́м чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель, Богочести́вым неи́стовно разжже́; си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

На суди́щи мучи́тельстем, богому́дрый Тере́нтий и Африка́н, Макси́м же и Помпии́й, Алекса́ндр, и Зифо́н, и сла́вный Фео́дор, вку́пе трегу́бицею спострада́вшая десяти́ца и трегу́бица еди́ницы, Спа́са все́х Христа́ испове́давше, до́блественно пострада́ша.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

За Христа́ му́чими, и волу́ями жи́лами бие́ми, и неми́лостивно страда́льцы стру́жеми, трезу́бцы сре́чеми, и звере́м поверга́еми, и разжже́нными рожны́ в ре́бра опаля́еми, вопия́ху: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́л жи́зни нося́ще, добропобе́днии му́ченицы умерщвле́нныя в пре́лести спасо́ша, враги́ умори́ша и, Христо́ву сме́рть и светоза́рныя изобража́юще стра́сти, му́ками многообра́зными блаже́нную кончи́ну прия́ша, пою́ще Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нную оживи́, па́дшую возста́ви, уя́звенную ду́шу мою́ исцели́ копие́м, Всенепоро́чная, пробо́дшим Боже́ственная ре́бра из утро́бы Твоея́ вопло́щшагося Спа́са, Его́же о́троцы благословя́т, свяще́нницы пою́т, лю́дие превозно́сят во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Целе́ние то́чит ра́ка му́ченик, от исто́чника Боже́ственнаго Ду́ха напая́ема при́сно. Преусе́рдно, прииди́те, почерпе́м, те́ло, се́рдце и ду́шу освяща́юще и Спа́са Христа́ велича́юще ве́рно, мучениколю́бцы.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко цве́ти боже́ственнаго села́, я́коже шипцы́ та́йнии, процвето́сте и благово́ния честна́го Це́рковь напо́лнисте, пре́есть злосмра́дную вра́жию дале́че отгна́вше Боже́ственною благода́тию, му́ченицы Христо́вы четы́редесяте.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Дне́сь Макси́ма, ве́рнии, и Алекса́ндра вку́пе, и Фео́дора, Зифо́на и Помпии́я, Африка́на же и Тере́нтия с про́чими страда́льцы ве́рно восхва́лим и ублажи́м, воспева́юще те́х по́двиги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земля́ у́бо кро́вь ва́шу и телеса́ пострада́вшая в себе́ прия́т, не́бо же — боже́ственныя ду́хи, Ангельская во́инства, че́стно собра́вшеся в побе́де, му́дрии, и Христо́с я́ко победи́тели венча́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, две́ре све́та, ду́шу мою́, лю́тыми помраче́нную преступле́ньми, омраче́нную и бе́дствующую, и дне́ прича́стника Боже́ственнаго покажи́, я́ко да сла́влю Тя́, Предста́тельницу ве́рных непосты́дную.

Молитва

Святи́и му́ченицы Макси́ме, Алекса́ндре, Фео́доре, Зифо́не, Помпии́е, Африка́не и Тере́нтие! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам Терентию, Помпиию