Шрифт

Каноны. 22 апреля.

Канон мученику Евпсихию Кесарийскому (Каппадокийскому).

Святому мученику Евпсихию Кесарийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евпси́хие,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Страда́ния благоду́шно, блаже́нне, твоя́, Евпси́хие му́чениче, поя́, молю́ тя́: ко Го́споду име́я дерзнове́ние, ду́шу мою́ страсте́й мучи́тельства исхити́.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Ум тво́й, манове́нием е́же к Бо́гу, презре́ вся́ жития́ кра́сная, блаже́нне, и ве́сь красе́н яви́ся, над страстьми́ ца́рствовав Евпси́хие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бы́сть вои́стинну терпели́в, егда́ му́ками искуша́шеся и боле́зньми, вся́ удивля́я безбо́жныя, и страда́лец и́стинен познава́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́ти подо́бием роди́вся из Тебе́, Влады́ка обнови́ на́ше обветша́вшее, Отрокови́це, естество́ и ме́ртвыя небе́сны соде́ла.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Разу́мна су́ща пове́дают безу́мнии тебе́, злочести́вому кня́зю, безу́мно де́моном служа́щему.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

На высоту́ муче́ния твоего́ возне́сшу ти ся, Ангел я́влься, тебе́ дерзнове́нна устроя́ет, страстоте́рпче Евпси́хие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поя́, пребы́л еси́ в темни́це, Бо́га и Го́спода испове́дая, храни́тель же Сего́ повеле́нием показу́яся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́ние благода́рственно страда́льческий ли́к пое́т Тебе́, Отрокови́це Чи́стая, Твои́ми хода́тайствы победоно́сец бы́в.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Ра́дуяся, му́чениче, разда́л еси́ вся́ име́ния ни́щим, муче́ния бога́тство некра́домо и ра́дость нестаре́емую противостяжа́в.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нно просвеща́емь, тму́ несвяще́нных ты́ обличи́л еси́, ну́дити искуша́ющих тя́, отвести́ ле́стию злоде́монскою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже пре́лести прилежа́щии тебе́, неле́стными нра́вы украше́нному, дивля́хуся, источа́ющу живото́чныя словеса́, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шши си́л небе́сных Ты́ су́щи, плотски́х страсте́й вы́шший у́м мо́й, Де́во, покажи́.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Терпе́л еси́ плотски́я я́звы терпели́вно, обе́шен бы́в, блаже́нне Евпси́хие, прии́скренно Влады́це всея́ тва́ри.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Пое́ши Христу́, по ре́бром, му́чениче, стру́жемь и ко́жи одира́емь, му́жественным по́мыслом терпели́внейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пою́щу Бо́гу, явля́ется тебе́ Ангел, к подвиго́м обуча́я тя́, я́же, о Го́споде возмога́емь, соверши́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О и́же на Тя́ наде́жды все́х, Влады́чице, возложи́вших при́сно моли́ся, я́ко да бу́дущего осужде́ния изба́вимся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Обурева́ет у́бо муче́ний тягота́, не мо́жет же погрузи́ти тя́, му́чениче: Христа́ бо и Бо́га Помо́щника име́л еси́ и Ко́рмчия, направля́юща тя́ ко приста́нищу ти́хому Своего́ Ца́рствия, Евпси́хие.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Красно́ твое́ воста́ние, му́чениче, душе́вное сопроти́вным показу́я, яви́лся еси́ те́м стра́шен, удивля́я терпе́нием о́нех зломы́слие, и прия́т от Христа́ подвиго́в побе́ды возме́здие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Без пра́вды пролия́нною кро́вию погрузи́л еси́ ве́сь де́монский по́лк и злочести́вых мно́жество истопе́; ве́рных же напои́ся собо́р, Евпси́хие, бога́тно, святы́х му́ченик украше́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Испра́ви спа́дша мя́ всего́, я́ко страсте́м отве́рзшаго две́рь, и Твои́м благи́м хода́тайством к покая́ния вхо́дом введи́, и спаси́ мя, все́х Спа́са ро́ждшая и Го́спода.

Седа́лен, гла́с 1.

Благоду́шно до́брый соверши́в по́двиг, победи́л еси́ врага́ супоста́та, му́чениче, по́чести и чудеса́ от Бо́га прие́м. Те́мже вся́ ве́рных Це́рковь ублажа́ет тя́, в настоя́щий де́нь богохва́льно почита́ющи.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Собо́ром му́чеников причи́слился еси́ и лико́м боже́ственных безпло́тных, от безслове́сия страсте́й те́ло удержа́в, хра́бровал еси́ изря́дно, страда́льче Христо́в треблаже́нне.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

О, до́брыя твоея́ ку́пли! Го́рстию бо кро́ве измени́л еси́ вы́шнее Ца́рство, му́дре, в не́мже и воспева́еши: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́даеши, уязви́вся мече́м, му́чениче, и без ме́ры хва́лящагося велиа́ра спопира́еши и я́звами ссека́еши неисце́льно, твоему́ кре́пкому уму́ злообра́зно прирази́вшася.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Го́ру Тя́ проро́к Дании́л Боже́ственным Ду́хом нарече́, Де́во, из нея́же ка́мень — Христо́с — без руку́ отсече́ся и сокруше́ние соде́ла истука́нных пре́лести.

Пе́снь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше, за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Победи́тель мучи́телей и духо́в бы́л еси́ нечи́стых, ве́рных же челове́ков, страда́льче Евпси́хие, сла́ва и похвала́, тя́ восхваля́ющих свяще́нными пе́сньми и превознося́щих Христа́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Кесари́йстии свяще́ннии воспева́ют тя́ лю́дие, преблаже́нне: в то́м бо, му́чениче, лежа́, те́ло твое́ источа́ет исцеле́ний струи́, стра́сти потопля́ющия и ве́рных сердца́ ороша́ющия боже́ственно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вше́д му́жески в подвиго́в суди́ще, му́чениче, стро́ган бы́л еси́ да́же до члено́в и до самаго́ вну́тренняго строе́ния, но яви́лся еси́ ве́сь непрекло́нен, непоколеби́мь, те́м венцы́ прия́л еси́ побе́ды.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́лостивая Де́во, Яже ми́лостиваго Сло́ва ро́ждши, немилосе́рдаго мя́ ту́не уще́дри, отча́яннаго прегреше́ньми безме́рными и не обраща́ющася, но в ле́ности житие́ ижди́вша.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

На дре́во воздви́жен бы́л еси́, стра́сть вообража́я Безстра́стнаго и стра́сти ума́лившаго благочести́вых за милосе́рдие, му́чениче Евпси́хие.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дено бы́сть чу́до ве́лие в твое́й кончи́не: вме́сто бо кро́ве млеко́ с водо́ю главе́ твое́й, отсе́чене бы́вшей, му́чениче, истече́.

Припев: Святый му́чениче Евпсихие, моли́ Бо́га о нас.

Твои́ми удесы́, всеблаже́нне, Препросла́вленный еди́н Бо́г просла́вися в прославле́нии всесвяты́я твоея́ па́мяти, я́коже проре́кл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дне́сь весе́лие в твое́й боже́ственней па́мяти Це́рковь познава́ет, Евпси́хие, в ню́же пою́щия тя́ вся́ спаса́й моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́том мя́ покая́ния озари́, Де́во, греха́ но́щию омраче́ннаго и уны́ния мгло́ю спокрове́ннаго.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Евпси́хие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Евпсихию Кесарийскому