Шрифт

Каноны. 17 апреля.

Канон преподобномученикам Вениамину архимандриту и Никифору иеромонаху Соловецким

Преподобномученикам Вениамину архимандриту и Никифору иеромонаху Соловецким
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 5:

Преподóбнии новомýченицы Вениами́не и Ники́форе,/ дóбрым пóдвигом во оби́тели Соловéцтей просия́вше,/ настáвницы брáтии в завéтех и́ноческих яви́лися естé/ и, от безбóжник беды́ и изгнáние претерпе́вше,/ в плáмени огня́ дýши своя́ Влады́це Христý предáли естé,/ Емýже ны́не предстоя́ще,// моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Стихи́ра, глас 6:

Где твое́, сме́рте, жа́ло?/ Где твоя́, а́де, побе́да?/ Всу́е и́щете ве́рных Госпо́дних пожре́ти,/ вла́сти же не и́мате,/ победи́л бо есть вы Спас душ на́ших Христо́с Бог,/ дарова́в живо́т ве́чный всем земноро́дным,/ ве́рным Ца́рство Свое́ запове́да,/ Того́ насле́дницы Вениами́н и Ники́фор/ житие́м пра́ведным и кончи́ною му́ченическою яви́шася./ Ны́не, па́мять тех воспева́юще,/ нача́ло ве́чнаго жития́ их в Бо́зе пра́зднуем// и к по́мощи их моли́твенней взыва́ем.

Кано́н, глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Волно́ю морско́ю/ Скры́вшаго дре́вле/ гони́теля мучи́теля,/ под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы;/ но мы, я́ко отрокови́цы,/ Го́сподеви пои́м,// сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Сподо́би, Го́споди, просла́вити по достоя́нию преподобному́чеников Солове́цких, Вениами́на и Ники́фора,/ ти́и бо, си́лою Христо́вою вооружи́вшеся,/ искуше́нием вра́жиим противоста́ша/ и со́нма му́чеников украше́ние пресве́тлое яви́шася.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

От ко́рене благочести́ваго произше́д, свя́те Вениами́не,/ ве́ре Христо́ве и любви́ Боже́ственней измла́да прилежа́л еси́/ и, боле́зни и труды́ благоду́шно претерпева́я,/ посреде́ мяте́жей мно́гих до конца́ сия́ сохрани́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От святы́я ико́ны Вседержи́теля глас услы́шав, о́тче Вениами́не,/ мирска́я вся отри́нул еси́/ и ко ото́ку Солове́цкому стопы́ своя́ напра́вил еси́,/ иде́же, во оби́тели святе́й всели́вся,/ в послуша́ние Бо́гу всеце́ло себе́ вдал еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Путь ко спасе́нию откры́ла еси́ нам, Богоро́дице,/ жития́ непоро́чнаго о́браз чисте́йший явля́ющи./ Те́мже, на Тя взира́юще и Тебе́ моля́щеся,/ из глубины́ серде́чныя взыва́ем:/ я́звы грехо́в и стру́пы страсте́й на́ших исцели́ слеза́ми покая́ния. 

Песнь 3

Ирмос: Тебе́, на вода́х/ пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо,/ тварь, ви́девши на ло́бнем ви́сима,/ у́жасом мно́гим содрага́шеся,/ несть свят,// ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

По́двиги мно́гими подвиза́вся, Вениами́не всеблаже́нне,/ восходи́л еси́ от си́лы в си́лу/ и, к мона́шескому чи́ну и са́ну свяще́нному сопричте́н быв,/ служе́ние твое́ усе́рдно соверша́л еси́/ под покро́вом первонача́льников оби́тели Солове́цкия,/ к ни́мже умиле́нною душе́ю моли́твы простира́л еси́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Мно́гих ра́ди доброде́телей и кро́ткаго твоего́ ду́ха, богоблаже́нне Вениами́не,/ нача́льник Си́йския оби́тели поста́влен был еси́, иде́же, Боже́ственным Покро́вом Пресвяты́я Тро́ицы/ и предста́тельством преподо́бнаго Анто́ния, первонача́льника оби́тели сея́, укрепля́емь,/ до́бре потруди́лся еси́,/ путеводя́ ста́до Христо́во ко спасе́нию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нестрое́нию во оби́тели Солове́цтей бы́вшу,/ избра́ша тя бра́тия в наста́вника духо́внаго себе,/ ве́дуще тя благонра́вием и послуша́нием укра́шена,/ любо́вию к Бо́гу и бли́жним обдержи́ма/ и му́дрость духо́вную стяжа́вша, Вениами́не достохва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обре́тши благода́ть у Сы́на Твоего́ заступа́ти немощны́й род челове́ческий, Богоро́дице,/ неусы́пно назира́еши лю́ди христиа́нския,/ и́ноком наипа́че покрови́тельствуеши,/ я́ко а́нгельскому чи́ну подража́телем,/ Сама́ бо вы́шши а́нгельскаго жи́тельство нам яви́ла еси́.

Седа́лен, глас 5:

Пла́мень о́гненный проше́дше, преподобному́ченицы,/ ве́чнаго поко́я сла́дость обрели́ есте́/ и, по́двиг во Христе́ жи́тельства му́жественне соверши́вше,/ пра́ведною кро́вию блаже́нство ра́йское сниска́ли есте́./ Мо́лим вас, святи́и:/ моли́теся за ны ко Го́споду,/ по́прище жития́ на́шего нам досто́йно проити́,/ стрел вра́жиих избе́гнути/ и ве́чныя поги́бели изба́витися.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Засту́пницу Тя и́мамы пред Бо́гом, Пречи́стая Дево,/ не пре́зри раб Твои́х, на предста́тельство Твое́ наде́ющихся,/ моле́ние на́ше приими́ и по́мощь с Небесе́ низпосли́,/ да спасе́ние душ на́ших обря́щем.

Пе́снь 4.

Ирмос: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние прови́дя,/ Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше:/ Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же,/ приобща́яся су́щим во а́де,// я́ко Всеси́лен.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Повеле́нию Госпо́дню повину́яся,/ крест настоя́тельства оби́тели Солове́цкия, тя возрасти́вшей, со смире́нием прия́л еси́, Вениами́не достоблаже́нне./ Егда́ же си́ла вра́жия безу́мно на Це́рковь Правосла́вную воста́,/ страда́ния, предугото́ванная тебе́, безро́потне восприя́л еси́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

До́брое жи́тельство попра́вше,/ не́цыи от и́нок солове́цких послуша́нию не поревнова́ша/ и, самохоте́нием ме́сто супоста́ту в се́рдце свое́м да́вше,/ скорбь ве́лию оби́тели Солове́цтей и богоизбра́нному Вениами́ну, настоя́телю своему́, сотвори́ша,/ ду́шу свою́ за о́вцы своя́ положи́ти хотя́щему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́хом в Го́рняя простира́яся,/ до́льними скорбьми́ обремене́н быва́ше, Вениами́не преподо́бне,/ но моли́твою и любо́вию бу́рю мяте́жа посреде́ непокори́вых/ во оби́тели дре́вней укроща́л еси́, о́тче богому́дре,/ ста́до разобще́нное и́ноков во еди́но собира́я/ и Бо́га в Тро́ице Неразде́льнаго о поми́ловании умоля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мо́лим Тя, Богоро́дице Де́во, вра́жиими злоде́йствы обурева́емии:/ сете́й злоухищре́нных свободи́,/ мучи́тельства страсте́й нас изба́ви,/ мир Бо́жий в ду́ши на́ша водвори́,/ терпе́нием Христо́вым снабдева́ющи.

Пе́снь 5

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшаго,/ Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и воста́нут су́щии во гробе́х,// и вси земноро́днии возра́дуются.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Оте́честву земно́му в чи́не во́инстем че́стно послужи́в, богоблаже́нне Ники́форе,/ во́инству Христо́ву приобщи́тися и еди́ному Бо́гу порабо́тати зело́ возжела́л еси́/ и, во оби́тель Солове́цкую всели́вся,/ досто́йно в чи́не и́ночестем и са́не иере́йстем Го́сподеви послужи́л еси́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Обе́ты и́ноческия усе́рдно исполня́я,/ наста́вника ти Бо́гом да́ннаго Вениами́на любо́вию почита́л еси́, Ники́форе прехва́льне,/ те́мже и, стезе́ю страстоте́рпческою вку́пе ше́ствовав,/ му́ченичества красото́ю с ним украси́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тве́рдо Христа́ испове́давше/ и напа́сти вра́жия ни во что́же вмени́вше,/ пострада́ти за Того́ сподо́билися есте́, Вениами́не и Ники́форе,/ уничиже́ние от беззако́нных,/ изгна́ние из оби́тели, во юдо́ль муче́ний нечести́выми обраще́нныя,/ труды́ поднево́льныя, поноше́ния и клевету́,/ вся претерпе́ли есте́, преподо́бнии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Над земле́ю Ру́сскою Покро́в держа́вный распросте́рши,/ не оста́вила еси́ нас от злодея́ний льсти́ваго поги́бнути, Засту́пнице Всеми́лостивая./ Помози́ нам и ны́не ве́ру и́стинную без стра́ха испове́дати/ и Правосла́вия побо́рником бы́ти.

Песнь 6

Ирмос: Ят бысть,/ но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на:/ Твой бо о́браз нося́,/ Страда́вшаго и погребе́нию Да́вшагося,/ я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де./ Приглаша́ше же кустоди́и:/ храня́щии су́етная и ло́жная,// ми́лость сию́ оста́вили есте́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Егда́ мрак безбо́жия пости́же зе́млю Ру́сскую/ и Солове́цкую оби́тель в темни́цу обрати́,/ тогда́ многоско́рбная сердца́ ва́ша испо́лнишася боле́зней и скорбе́й,/ я́же и до конца́ му́жественне понесли́ есте́, Христо́вы страстоте́рпцы,/ Про́мысл Бо́жий благи́й во всем разумева́юще.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Не́мощь челове́ческую ве́дуще,/ все упова́ние на Бо́га всеце́ло возложи́ли есте́, преподо́бнии,/ и, со смире́нием и кро́тостию пра́ведное Его́ попуще́ние восприи́мше,/ ве́рность Влады́це и зва́нию вы́шнему досто́йно сохрани́ли есте́./ Не оста́вите у́бо нас, святи́и,/ па́мять ва́шу све́тло почита́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бным отце́м поревнова́вше/ и испове́дником ве́ры, за Христа́ страда́ния с ра́достию прие́мшим, после́довавше,/ соприча́стницы Солове́цким новому́чеником яви́стеся/ и Це́рковь Ру́сскую по́двиги све́тло украси́сте, богому́дрии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице ми́ра, Ма́ти Всепе́тая,/ приими́ серде́чную моли́тву раб Твои́х, во умиле́нии Ти приноси́мую,/ и не лиши́ нас ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния,/ но, я́ко Блага́я, спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́к, глас 7.

Божéственными страдáнии,/ я́же за Христá претерпе́вше,/ отцы́ всеблажéннии,/ я́ко злáто в горни́ле дýши своя́ во огни́ очи́стили естé/ и во оби́тели гóрния ко Влады́це своемý ны́не пресели́лися есте́./ Сегó рáди прилéжно чтим и ублажáем вас,// преподобномýченицы Вениами́не и Ники́форе.

И́кос:

Благода́тию Госпо́днею на по́двиг испове́днический избра́ннии, Вениами́не и Ники́форе,/ преподо́бием и пра́вдою Бо́гу потруди́лися есте́ во святе́й оби́тели Солове́цтей,/ си́лою же вра́жиею во времена́ безбо́жная от нея́ удале́ннии,/ в моли́тве, и терпе́нии, и тве́рдом упова́нии дни жития́ своего́ провожда́ли есте́./ Смире́нию же кре́стному прилежа́вше,/ ра́достне сла́вили есте́ Го́спода, вся воскреси́вшаго Собо́ю,/ и, страда́льческую смерть прие́мше во дни Святы́я Па́схи,/ красото́ю му́ченическою украси́лися есте́ во Ца́рствии Спа́са на́шего./ Сего́ ра́ди приле́жно чтим и ублажа́ем вас,/ преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе.

Песнь 7

Ирмос: Неизрече́нное чу́до:/ в пе́щи Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене/ во гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется/ во спасе́ние нас пою́щих:/ Изба́вителю Бо́же,// благослове́н еси́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко пусты́нницы, во изгна́нии пребыва́ли есте́, Вениами́не и Ники́форе,/ труды́ и моли́твами подвиза́ющеся день и нощь/ и славосло́вие Бо́гу в Тро́ице Единосу́щному и Неразде́льному возсыла́юще:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Ме́сто по́двигов после́дних в де́брех се́верных избра́ли есте́, досточу́днии,/ иде́же, мно́го потруди́вшеся,/ житие́ земно́е му́ченически сконча́ли есте́./ Ны́не Престо́лу Всевы́шняго предстои́те и победоно́сно взыва́ете:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земны́я юдо́ли го́рести во мно́жестве позна́вше,/ благ неизрече́нных ны́не наслажда́етеся, Христо́ви страстоте́рпцы,/ ве́рен бо Госпо́дь, обетова́вый Ца́рствие Небе́сное лю́бящим Его́ и вопию́щим:/ Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Заве́та ве́чнаго Богоизбра́нная Таи́ннице,/ и Ца́рства Христо́ва Всеми́лостивая Врата́рнице!/ Го́спода и Влады́ку веко́в умоли́ о нас немощны́х, озлобле́нием вра́жиим му́чимых,/ Ты бо, Благосе́рдая Ма́ти, Помо́щница те́плая/ и Хода́таица живота́ ве́чнаго христиа́ном при́сно явля́ешися.

Песнь 8

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо,/ и да подви́жатся основа́ния земли́:/ се бо в мертвеце́х вменя́ется в вы́шних Живы́й/ и во гроб мал странноприе́млется./ Его́же, о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Четыредеся́тницу святу́ю по́стнически соверши́вше,/ Па́сху Госпо́дню воспева́ли есте́, ду́хом пламене́юще./ Огнь же мучи́тельный, челове́ки зло́бными разжже́нный, му́жественне претерпе́вше,/ в Черто́г украше́нный внидо́сте,/ Христа́ воскре́сша пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Па́мять ва́шу пра́зднующе, новому́ченицы святи́и, ра́дуемся и ликовству́ем,/ днесь бо Па́сха ва́ша соверша́ется от земли́ в селе́ния Небе́сная восхо́дом невозбра́нным,/ вы же, я́ко ве́рнии служи́телие Христо́ви,/ насле́дницы благослове́ннии Небе́снаго Оте́чества яви́стеся,/ пою́ще и превознося́ще Го́спода во вся ве́ки.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Ве́рою и тве́рдым испове́данием ве́чнаго блаже́нства достиго́сте, преподо́бнии Вениами́не и Ники́форе,/ сме́ртию бо страда́льческою к Животу́ безсме́ртному преста́вилися есте́/ и кро́вию безви́нною багряни́цу Це́ркве Правосла́вныя украси́ли есте́,/ пою́ще и превознося́ще Го́спода во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Триипоста́сный Бо́же,/ Сло́вом сотвори́вый вся́ческая и Ду́хом к животу́ призва́вый земна́я и небе́сная!/ Ты челове́ческое естество́ в подо́бие Свое́ созда́л еси́,/ оскверне́нное же грехо́м Кро́вию Христа́ Твоего́ па́ки возста́вил еси́,/ Его́же, о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Послужи́вши Та́йне Бо́жией, челове́ческому разуме́нию непостижи́мей,/ сподо́би нас благода́ти Сы́на Твоего́, Пренепоро́чная,/ не́мощь на́шу укрепи́,/ житие́ уны́лое ми́лостию Твое́ю обогати́/ и ску́дную моли́тву на́шу Ду́ха Свята́го животво́рными дыха́нии раствори́.

Песнь 9

Ирмос: Не рыда́й Мене́, Ма́ти,/ зря́щи во гро́бе,/ Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́, Сы́на:/ воста́ну бо и просла́влюся,/ и вознесу́ со сла́вою непреста́нно, я́ко Бог,// ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Благода́рною душе́ю сла́вяще Творца́ и Бо́га,/ испове́дником и страстоте́рпцем Христо́вым приобщи́лися есте́, Вениами́не и Ники́форе./ Сердцеве́дец же Госпо́дь страда́льческия ра́ди кончи́ны/ венцы́ му́ченическими украси́ вас./ Те́мже помина́йте нас, ве́рою и любо́вию вас велича́ющих.

Припе́в: Святи́и преподобному́ченицы Вениами́не и Ники́форе, моли́те Бо́га о нас.

Я́коже Вениами́н, еди́н от сыно́в Изра́илевых, юне́йший бе в дому́ отца́ своего́,/ та́ко и ты, Вениами́не преподобному́чениче, после́дний нача́льник в Солове́цтей оби́тели был еси́./ И, я́коже Вениами́н, священнонача́льник Петрогра́дский,/ ты и́менем Христо́вым злоде́йства вра́жия препобеди́л еси́./ Те́мже помина́й нас, ве́рою и любо́вию тя велича́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ча́шу страда́ний му́жественне испи́вше,/ венцы́ неувяда́емыми украси́лися есте́ во Ца́рствии Небе́снем, досточти́мии Вениами́не и Ники́форе./ Те́мже моли́те о оби́тели ва́шей Солове́цтей,/ да ми́р и любо́вь Госпо́дня во ве́ки с не́ю пребыва́ет,/ и нас помина́йте, ве́рою и любо́вию вас велича́ющих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ца́рства Бо́жия би́сер драгоце́нен/ да возсия́ет в душа́х на́ших Твои́ми мольба́ми,/ Пречи́стая Де́во, Нача́льника жи́зни ве́чныя Ма́ти./ Помози́ нам, Блага́я,/ да, терпе́нием ду́ши стяжа́вше,/ воскресе́ния све́тлую ра́дость невозвра́тно Тобо́ю обря́щем.

Свети́лен, глас 3:

Све́том Христо́вым просвеща́еми,/ мрак беззако́ния попра́ли есте́, преподо́бнии,/ и испове́данием Трисо́лнечнаго Све́та тьму а́дову посрами́ли есте́,/ муче́ния же от сыно́в поги́бели прие́мше,/ безпеча́льное жи́тельство насле́довали есте́./ Те́мже, све́тлости святы́х прича́стницы яви́вшеся,/ ми́ру просвеще́ние испроси́те/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Свет Живота́ ве́чнаго возсия́ нам Тобо́ю, Благода́тная Мари́е,/ пло́тию бо родила́ еси́ Жизнода́вца Бо́га,/ смерть попра́вшаго, мир Собо́ю обнови́вшаго/ и всем ве́рным Воскресе́ние да́рующаго.

Моли́тва

O досточýдная двóице отéц преподóбных, новомýчеников и страстотéрпцев Соловéцких, богомýдре Вениами́не начáльниче монáхов и вéрный егó помóщниче Ники́форе! Вы, благонрáвием и твéрдою вéрою благодáть у Бóга сниска́вше, и́ноком óбраз и́стиннаго служéния яви́ли есте́, наставля́юще их в путéх прáведных неуклóнно ходи́ти. Си́лою Бóжиею и вéлиею любóвию вáшею нестроéния в житии́ брáтстем укроща́юще, в ми́ре и благочéстии святýю оби́тель Соловéцкую до концá соблюдáли естé. Егдá же во дни гонéний лю́тых на Цéрковь Бóжию мрак беззакóний нáйде на свято́е ме́сто сие́, вы, стрáха не убоявшеся, в пóдвизе исповéдания вéры Христóвы свéтло просия́ли естé. В земли́ Архáнгельстей кончи́ну мýченическую во изгнáнии приéмше, в рáдость вéчную Цáрствия Небéснаго невозбрáнно возшли́ есте́. Те́мже мóлим вас, уго́дницы Христо́вы: сохрани́те оби́тель Солове́цкую невреждéнну от враг ви́димых и неви́димых, нам же помози́те пóдвигом дóбрым подвизáтися и дни своя́ на земли́ в ми́ре и покая́нии скончáти, да сподо́бимся насле́дницы бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, иде́же вку́пе с ва́ми досто́йни яви́мся прославля́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобномученикам Вениамину архимандриту и Никифору иеромонаху Соловецким