Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон Пресвятой Богородице перед иконой, именуемой «Взыскание погибших».

Взыскание погибших

Тропа́рь, гла́с 7:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, во объя́тиях Свои́х Преве́чнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая, проси́ Его́ да́ти ми́ру умире́ние и душа́м на́шим спасе́ние. Сы́н бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет, я́ко вся́ проше́ния Твоя́ во благо́е испо́лнит. Сего́ ра́ди и мы́, припа́дающе, мо́лимся и, наде́ющиися на Тя́, да не поги́бнем, и́мя Твое́ имену́ем: Ты́ бо еси́, Влады́чице, Взыска́ние поги́бших.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Взыщи́ на́с, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во, не по грехо́м бо на́шим наказу́еши на́с, но по человеколю́бию ми́луеши, изба́ви на́с от а́да, боле́зни и ну́жды и спаси́ на́с.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Умилосе́рдися о на́с, гре́шных, погиба́ющих, Пресвята́я Богоро́дице, но вме́сто печа́ли да́руй на́м ра́дость, да воспева́ем Тя́, Всесвята́я Влады́чице.

Утиши́ ду́ш на́ших свире́пство, поне́же мно́гия ско́рби и печа́ли нападо́ша на на́с, гре́шных, да не поги́бнем во зле́, окая́ннии.

Ты́ еси́ на́ша кре́пость и утвержде́ние и от враго́в защище́ние, и сего́ ра́ди не бои́мся вра́жия наве́та, но при́сно пое́м Тя́ и сла́вим, Всесла́вная.

Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби мно́ги приидо́ша на на́с и отяготи́ша на́с, и от всего́ се́рдца мо́лим Тя́, вопию́ще: изба́ви, Богороди́тельнице, от обдержа́щих на́с зо́л и весе́лия испо́лни.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Ты́ еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние, изба́ви на́с, Всесвята́я, от наше́дших на на́с напа́стей, Ты́ бо еси́, Влады́чице, па́дших исправле́ние.

Изба́ви на́с, Пречи́стая, от напа́стей, и бе́д, и омраче́ния душе́внаго, и уны́ния, вся́ стра́сти отжени́ от на́с, Чи́стая, да при́сно Тя́ сла́вим.

К Тебе́ притека́ем, Пречи́стая, не пре́зри на́шея боле́зни и воздыха́ния, но при́зри на на́с, су́щих в ско́рби, и сию́ на́шу печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблаже́нная.

Ви́ждь, Влады́чице, беду́ на́шу и ско́рби, я́ко в те́х лука́вый вра́г поглоти́ти на́с тщи́тся, но Ты́, Пречи́стая, препни́ его́ злохи́трое кова́рство, да, изба́вльшися, сла́вим Тя́, тве́рдую Засту́пницу за ны́, во гресе́х погиба́ющих.

Ин конда́к Богоро́дицы, гла́с 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты́ на́м помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Седа́лен Богоро́дицы, гла́с 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д изба́ви на́с, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, наде́ждо и утвержде́ние на́ше неруши́мое, и лю́тых бе́д освобожде́ние, и от печа́ли утеше́ние, и ду́ш на́ших просвеще́ние, и во упова́нии на́шем непоколеби́мый сто́лпе.

В си́х печа́лех бу́ди сла́дкое утеше́ние, и в беда́х ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предста́тельница, Тя́ бо, Ма́ти Бо́жия, стяжа́вши, от вся́ких бе́д избавля́емся и ко спасе́нию Тобо́ю наставля́емся.

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, су́щим в беда́х прибе́жище, немощны́м помога́еши, гре́шных исправля́еши и ко спасе́нию наставля́еши, я́ко Ма́ти Бо́жия су́щая.

Суди́ оби́дящих, и побори́ борю́щих на́с, и от напра́снаго оскорбле́ния изба́ви на́с, осужде́нных, я́ко Ты́ Судию́ Пра́веднаго родила́ еси́, Всенепоро́чная, Иже хо́щет суди́ти кому́ждо по дело́м его́.

Пе́снь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Преклони́ся к мольба́м рабо́в Твои́х, Влады́чице, и не закосни́ изба́вити на́с от все́х скорбе́й и бе́д, я́же обдержа́т на́с, ви́димых и неви́димых враго́в отжени́ от на́с, да не зле́ поги́бнем, окая́ннии.

Ты́ в напа́стех и ско́рбех ми́лостиво защища́еши, и́же под кро́в Тво́й прибега́ют; приими́, Пречи́стая, и на́ше сие́ ма́лое от уны́лаго се́рдца моле́ние, да не зле́ в отча́янии поги́бнем.

Ми́лостивым и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, и милосе́рдием Твои́м при́зри на на́с, недосто́йных, и от обстоя́щия напа́сти на́с свободи́, призыва́ющих Тя́ на по́мощь, Всепречи́стая.

Первозда́нный Ада́м и Ева Тобо́ю, Влады́чице, изба́вистася от сле́з, с ни́ми же и на́с, припа́дающих и моля́щихся Ти́, изба́ви сле́з, печа́лей и скорбе́й и пода́ждь поле́зное на́м утеше́ние о Бо́зе, Спа́се на́шем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Услы́ши печа́льный во́пль ра́б Твои́х, тре́бующих по́мощи Твоея́, Богома́ти, Ты́ бо еси́ упова́ние на́ше, потщи́ся печа́ль на́шу на ра́дость преложи́ти.

Изба́ви на́с, Влады́чице, от язы́ка льсти́ва и от челове́ка непра́ведна изми́ на́с, вся́ бо Ты́ мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля на́шего су́щи.

Ве́мы Тя́, Богоблагода́тная, ско́рое поги́бших взыска́ние, на́с, немощны́х, кре́пость и утвержде́ние; ду́хом, усты́ и се́рдцем зове́м Ти́: от напа́стей и печа́ли свободи́ на́с, Влады́чице, к Тебе́ прибега́ющих.

Изба́ви на́с от напа́стей и бе́д, Богоневе́сто, Тя́ бо устро́и Бо́г на спасе́ние и заступле́ние на́ше Хода́таицу, сего́ ра́ди и на́м, недосто́йным, исхода́тайствуй от печа́ли избавле́ние.

Конда́к, гла́с 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже все́х Влады́ку я́ко младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости; не оста́ви на́с, всегда́ наде́ющихся на Тя́, бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею уще́дри на́с, и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи: Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны́ бе́д и зо́л. Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница на́ша и непреста́нное ра́дование ду́ш на́ших, не пре́зри на́с, одержи́мых лю́тою бедо́ю и неутеши́мою печа́лию, но заступи́ и поми́луй рабы́ Твоя́.

Ты́ еси́ кре́пость на́ша, Пречи́стая Влады́чице, и в наше́дших неча́емых ско́рбех утеше́ние, и сего́ ра́ди мы́, недосто́йнии раби́ Твои́, всенаде́жно вопие́м Ти́: поми́луй на́с, па́дших.

Исцели́ душе́вныя я́звы, Влады́чице, и заступи́ на́с, рабо́в Твои́х, изба́ви на́с от па́губныя се́ти лука́ваго, от вся́каго паде́ния и от развраще́ния изми́ на́с, Преблагослове́нная.

Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же изощре́ны су́ть на ны́, мы́ бо ины́я по́мощи не и́мамы, ра́зве Тебе́, Чи́стая, и к Тебе́ прибега́ем: не попусти́ поги́бнути, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Ду́ши на́ша сохрани́ под кро́вом Твои́м, Преблагослове́нная Богоро́дице, и от разли́чных належа́щих на на́с бе́д и скорбе́й изба́ви на́с, да не пора́дуется вра́г на́ш о на́шей поги́бели, но да сла́вим Тя́, Бо́жию Ма́терь, во ве́ки.

Убоя́хомся по́мощи челове́ческия иска́ти, прибего́хом к Тебе́, Всенепоро́чная, Ты́ еси́ Храни́тельница христиа́ном, дне́сь к покро́ву притеко́хом, наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́; матери́нски поми́луй на́с, да сла́вим Тя́ во ве́ки.

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, просвеще́ние и избавле́ние, Ты́ еси́ Помо́щница на́ша всера́достная и стена́ неруши́мая, сла́ва и хвала́ на́ша, Всенепоро́чная, да просла́вим Тя́ во ве́ки.

На Тя́ всю́ наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом, Неискусобра́чная Богороди́тельнице, и на по́мощь призыва́ем Тя́: спаси́ на́с от печа́ли сия́ и напа́сти и от все́х скорбе́й изба́ви на́с, да сла́вим Тя́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Изсше, я́ко скуде́ль, от печа́ли кре́пость на́ша, и ко а́ду прибли́жихомся; от язы́к душепа́губных предвари́, Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Твои́м и от обдержа́щих на́с скорбе́й руко́ю, Ма́ти, Твое́ю изба́ви на́с, да сла́вим Тя́, Чи́стая Присноде́во.

Всенепоро́чная Отрокови́це, все́м ве́рным кре́пкая Помо́щнице, и упова́ние христиа́ном, бу́ди и о на́с неотсту́пная Моле́бница к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу о освобожде́нии от наше́дшия сия́ напа́сти, да вопие́м Ти́: ра́дуйся, Чи́стая Присноде́во.

Ты́ еси́ кре́пость на́ша, прибе́жище и стена́ необори́мая, Ты́ еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница, вся́ких напа́стей и бе́д свободи́, еди́на Благослове́нная, да вопие́м Ти́: ра́дуйся, Преблаже́нная Богоро́дице, Присноде́во!

Стихи́ры Богоро́дицы, гла́с 4:

Торжеству́юще ны́не ра́достно / во хра́ме Твое́м, Пречи́стая, / и Твоему́ припа́дающе честно́му о́бразу, / мо́лим Тя́ умиле́нно: / сотвори́ на́с досто́йны бы́ти / ли́ка пра́зднующих / и в торжестве́ избра́нных Сы́на Твоего́.

Сердца́ на́ша / привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая, / и ди́вным о́браза Твоего́ благоле́пием / и боголе́пными о́наго чудесы́; / те́мже, пою́ще, мо́лим Тя́: / и на́ши ду́ши све́тлы соде́лай, Влады́чице.

В преми́рном лику́я све́те, / не пре́зри на́с, до́лу су́щих во тме́ земно́й, / но, осеня́я ико́ною, / при́зри Ма́терним благоутро́бием на рабы́ Твоя́ / и све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице, / отжени́ от на́с мра́чныя прило́ги лука́ваго.]

Сла́ва, Богоро́дицы, гла́с 6:

Не наде́емся на кня́зи, / на сы́ны челове́ческия, / но все́ на́ше упова́ние / на Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, возлага́ем / и ве́руем непрело́жно, / я́ко То́й е́сть спасе́ние на́ше, / и да не постыди́мся.

И ны́не, гла́с 2.

Ра́дуйся, Яже ра́дость / ми́ру прие́мшая, / Христа́ Жизнода́вца, / и уста́вльшая печа́ль, / Де́во, прама́тернюю.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Взыскание погибших