Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон Пресвятой Богородице перед иконой, именуемой «Взыскание погибших»

Взыскание погибших

Тропа́рь, гла́с 7:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, во объя́тиях Свои́х Преве́чнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая, проси́ Его́ да́ти ми́ру умире́ние и душа́м на́шим спасе́ние. Сы́н бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет, я́ко вся́ проше́ния Твоя́ во благо́е испо́лнит. Сего́ ра́ди и мы́, припа́дающе, мо́лимся и, наде́ющиися на Тя́, да не поги́бнем, и́мя Твое́ имену́ем: Ты́ бо еси́, Влады́чице, Взыска́ние поги́бших.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Взыщи́ на́с, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во, не по грехо́м бо на́шим наказу́еши на́с, но по человеколю́бию ми́луеши, изба́ви на́с от а́да, боле́зни и ну́жды и спаси́ на́с.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Умилосе́рдися о на́с, гре́шных, погиба́ющих, Пресвята́я Богоро́дице, но вме́сто печа́ли да́руй на́м ра́дость, да воспева́ем Тя́, Всесвята́я Влады́чице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Утиши́ ду́ш на́ших свире́пство, поне́же мно́гия ско́рби и печа́ли нападо́ша на на́с, гре́шных, да не поги́бнем во зле́, окая́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ еси́ на́ша кре́пость и утвержде́ние и от враго́в защище́ние, и сего́ ра́ди не бои́мся вра́жия наве́та, но при́сно пое́м Тя́ и сла́вим, Всесла́вная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Напа́сти, и бе́ды, и ско́рби мно́ги приидо́ша на на́с и отяготи́ша на́с, и от всего́ се́рдца мо́лим Тя́, вопию́ще: изба́ви, Богороди́тельнице, от обдержа́щих на́с зо́л и весе́лия испо́лни.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ты́ еси́ те́плая Предста́тельница и тве́рдое заступле́ние, изба́ви на́с, Всесвята́я, от наше́дших на на́с напа́стей, Ты́ бо еси́, Влады́чице, па́дших исправле́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Изба́ви на́с, Пречи́стая, от напа́стей, и бе́д, и омраче́ния душе́внаго, и уны́ния, вся́ стра́сти отжени́ от на́с, Чи́стая, да при́сно Тя́ сла́вим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Тебе́ притека́ем, Пречи́стая, не пре́зри на́шея боле́зни и воздыха́ния, но при́зри на на́с, су́щих в ско́рби, и сию́ на́шу печа́ль на ра́дость преложи́, Богоблаже́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ви́ждь, Влады́чице, беду́ на́шу и ско́рби, я́ко в те́х лука́вый вра́г поглоти́ти на́с тщи́тся, но Ты́, Пречи́стая, препни́ его́ злохи́трое кова́рство, да, изба́вльшися, сла́вим Тя́, тве́рдую Засту́пницу за ны́, во гресе́х погиба́ющих.

Ин конда́к Богоро́дицы, гла́с 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты́ на́м помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Седа́лен Богоро́дицы, гла́с 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д изба́ви на́с, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, наде́ждо и утвержде́ние на́ше неруши́мое, и лю́тых бе́д освобожде́ние, и от печа́ли утеше́ние, и ду́ш на́ших просвеще́ние, и во упова́нии на́шем непоколеби́мый сто́лпе.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В си́х печа́лех бу́ди сла́дкое утеше́ние, и в беда́х ско́рая Помо́щница, и в моли́твах Предста́тельница, Тя́ бо, Ма́ти Бо́жия, стяжа́вши, от вся́ких бе́д избавля́емся и ко спасе́нию Тобо́ю наставля́емся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, су́щим в беда́х прибе́жище, немощны́м помога́еши, гре́шных исправля́еши и ко спасе́нию наставля́еши, я́ко Ма́ти Бо́жия су́щая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Суди́ оби́дящих, и побори́ борю́щих на́с, и от напра́снаго оскорбле́ния изба́ви на́с, осужде́нных, я́ко Ты́ Судию́ Пра́веднаго родила́ еси́, Всенепоро́чная, Иже хо́щет суди́ти кому́ждо по дело́м его́.

Пе́снь 5.

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Преклони́ся к мольба́м рабо́в Твои́х, Влады́чице, и не закосни́ изба́вити на́с от все́х скорбе́й и бе́д, я́же обдержа́т на́с, ви́димых и неви́димых враго́в отжени́ от на́с, да не зле́ поги́бнем, окая́ннии.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ты́ в напа́стех и ско́рбех ми́лостиво защища́еши, и́же под кро́в Тво́й прибега́ют; приими́, Пречи́стая, и на́ше сие́ ма́лое от уны́лаго се́рдца моле́ние, да не зле́ в отча́янии поги́бнем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостивым и кро́тким о́ком, Богороди́тельнице, и милосе́рдием Твои́м при́зри на на́с, недосто́йных, и от обстоя́щия напа́сти на́с свободи́, призыва́ющих Тя́ на по́мощь, Всепречи́стая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Первозда́нный Ада́м и Ева Тобо́ю, Влады́чице, изба́вистася от сле́з, с ни́ми же и на́с, припа́дающих и моля́щихся Ти́, изба́ви сле́з, печа́лей и скорбе́й и пода́ждь поле́зное на́м утеше́ние о Бо́зе, Спа́се на́шем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Услы́ши печа́льный во́пль ра́б Твои́х, тре́бующих по́мощи Твоея́, Богома́ти, Ты́ бо еси́ упова́ние на́ше, потщи́ся печа́ль на́шу на ра́дость преложи́ти.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Изба́ви на́с, Влады́чице, от язы́ка льсти́ва и от челове́ка непра́ведна изми́ на́с, вся́ бо Ты́ мо́жеши, я́ко Ма́ти Зижди́теля на́шего су́щи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́мы Тя́, Богоблагода́тная, ско́рое поги́бших взыска́ние, на́с, немощны́х, кре́пость и утвержде́ние; ду́хом, усты́ и се́рдцем зове́м Ти́: от напа́стей и печа́ли свободи́ на́с, Влады́чице, к Тебе́ прибега́ющих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Изба́ви на́с от напа́стей и бе́д, Богоневе́сто, Тя́ бо устро́и Бо́г на спасе́ние и заступле́ние на́ше Хода́таицу, сего́ ра́ди и на́м, недосто́йным, исхода́тайствуй от печа́ли избавле́ние.

Конда́к, гла́с 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже все́х Влады́ку я́ко младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости; не оста́ви на́с, всегда́ наде́ющихся на Тя́, бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею уще́дри на́с, и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи: Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны́ бе́д и зо́л. Но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, Покрови́тельница на́ша и непреста́нное ра́дование ду́ш на́ших, не пре́зри на́с, одержи́мых лю́тою бедо́ю и неутеши́мою печа́лию, но заступи́ и поми́луй рабы́ Твоя́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ты́ еси́ кре́пость на́ша, Пречи́стая Влады́чице, и в наше́дших неча́емых ско́рбех утеше́ние, и сего́ ра́ди мы́, недосто́йнии раби́ Твои́, всенаде́жно вопие́м Ти́: поми́луй на́с, па́дших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцели́ душе́вныя я́звы, Влады́чице, и заступи́ на́с, рабо́в Твои́х, изба́ви на́с от па́губныя се́ти лука́ваго, от вся́каго паде́ния и от развраще́ния изми́ на́с, Преблагослове́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сокруши́ сове́ты непра́ведныя, и́же изощре́ны су́ть на ны́, мы́ бо ины́я по́мощи не и́мамы, ра́зве Тебе́, Чи́стая, и к Тебе́ прибега́ем: не попусти́ поги́бнути, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ду́ши на́ша сохрани́ под кро́вом Твои́м, Преблагослове́нная Богоро́дице, и от разли́чных належа́щих на на́с бе́д и скорбе́й изба́ви на́с, да не пора́дуется вра́г на́ш о на́шей поги́бели, но да сла́вим Тя́, Бо́жию Ма́терь, во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Убоя́хомся по́мощи челове́ческия иска́ти, прибего́хом к Тебе́, Всенепоро́чная, Ты́ еси́ Храни́тельница христиа́ном, дне́сь к покро́ву притеко́хом, наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́; матери́нски поми́луй на́с, да сла́вим Тя́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты́ еси́, Пречи́стая Де́во, просвеще́ние и избавле́ние, Ты́ еси́ Помо́щница на́ша всера́достная и стена́ неруши́мая, сла́ва и хвала́ на́ша, Всенепоро́чная, да просла́вим Тя́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На Тя́ всю́ наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом, Неискусобра́чная Богороди́тельнице, и на по́мощь призыва́ем Тя́: спаси́ на́с от печа́ли сия́ и напа́сти и от все́х скорбе́й изба́ви на́с, да сла́вим Тя́ во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Изсше, я́ко скуде́ль, от печа́ли кре́пость на́ша, и ко а́ду прибли́жихомся; от язы́к душепа́губных предвари́, Ма́ти Бо́жия, заступле́нием Твои́м и от обдержа́щих на́с скорбе́й руко́ю, Ма́ти, Твое́ю изба́ви на́с, да сла́вим Тя́, Чи́стая Присноде́во.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всенепоро́чная Отрокови́це, все́м ве́рным кре́пкая Помо́щнице, и упова́ние христиа́ном, бу́ди и о на́с неотсту́пная Моле́бница к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу о освобожде́нии от наше́дшия сия́ напа́сти, да вопие́м Ти́: ра́дуйся, Чи́стая Присноде́во.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ты́ еси́ кре́пость на́ша, прибе́жище и стена́ необори́мая, Ты́ еси́ те́плая к Бо́гу Моли́твенница, вся́ких напа́стей и бе́д свободи́, еди́на Благослове́нная, да вопие́м Ти́: ра́дуйся, Преблаже́нная Богоро́дице, Присноде́во!

Стихи́ры Богоро́дицы, гла́с 4:

Торжеству́юще ны́не ра́достно / во хра́ме Твое́м, Пречи́стая, / и Твоему́ припа́дающе честно́му о́бразу, / мо́лим Тя́ умиле́нно: / сотвори́ на́с досто́йны бы́ти / ли́ка пра́зднующих / и в торжестве́ избра́нных Сы́на Твоего́.

Сердца́ на́ша / привлекла́ еси́, Де́во Чи́стая, / и ди́вным о́браза Твоего́ благоле́пием / и боголе́пными о́наго чудесы́; / те́мже, пою́ще, мо́лим Тя́: / и на́ши ду́ши све́тлы соде́лай, Влады́чице.

В преми́рном лику́я све́те, / не пре́зри на́с, до́лу су́щих во тме́ земно́й, / но, осеня́я ико́ною, / при́зри Ма́терним благоутро́бием на рабы́ Твоя́ / и све́том Сы́на Твоего́, Влады́чице, / отжени́ от на́с мра́чныя прило́ги лука́ваго.]

Сла́ва, Богоро́дицы, гла́с 6:

Не наде́емся на кня́зи, / на сы́ны челове́ческия, / но все́ на́ше упова́ние / на Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, возлага́ем / и ве́руем непрело́жно, / я́ко То́й е́сть спасе́ние на́ше, / и да не постыди́мся.

И ны́не, гла́с 2.

Ра́дуйся, Яже ра́дость / ми́ру прие́мшая, / Христа́ Жизнода́вца, / и уста́вльшая печа́ль, / Де́во, прама́тернюю.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Взыскание погибших»

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Взыскание погибших