Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон четвертый Пресвятой Богородице, в честь чудотворной иконы Ее «Троеручица»

Троеручица

Тропа́рь, гла́с 4:

Троеру́чную Твою́, Богома́ти, ико́ну, треми́ изображе́нными на не́й рука́ми, та́йну Святы́я Тро́ицы образу́ющую, чудесы́ мно́гими просла́вила еси́. Те́мже вопие́м Ти́: я́коже дре́вле отсе́ченную ру́ку преподо́бнаго Иоа́нна Дамаскина́ исцели́ла еси́, та́ко и ны́не душе́вныя и теле́сныя на́ша неду́ги исцели́, и от вся́ких бе́д изба́ви, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́м помога́ющая.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, богоизбра́нная Отрокови́це, и чте́м Троеру́чный о́браз Тво́й, и́мже то́чиши исцеле́ния, все́м с ве́рою притека́ющим.

Стихи́ра, гла́с 6:

Егда́ Троеру́чный о́браз Тво́й на осля́ти чуде́сно во Афо́н принесе́н бы́сть ко врато́м оби́тели Хиланда́рския, тогда́ и́ноцы в сре́тение того́ ра́достно изыдо́ша и боголе́пно в собо́рный хра́м внесо́ша, воспева́юще вели́чия Твоя́, Богоневе́сто.

Кано́н Богоро́дице, гла́с 8:

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Проро́ческому пе́нию подража́ти хотя́, молю́ Тя́, Пречи́стая: пода́ждь ми́ ра́зум, да воспою́ Троеру́чныя ико́ны Твоея́ све́тлое торжество́, во сла́ву Ро́ждшагося от Тебе́, и вку́пе с Тобо́ю изображе́ннаго Христа́ Бо́га на́шего.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Проро́к и богови́дец Моисе́й, в купине́ пла́менней Бо́га узре́вый, и в Чермне́м мо́ри та́йну безсе́меннаго рождества́ и присноде́вства Твоего́ усмотре́вый, та́йно на́с науча́ет хвале́бную пе́снь Ро́ждшемуся от Тебе́ воспева́ти.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Проро́ческая рече́ния я́ве на Тебе́ сбы́шася, Пречи́стая: Ты́ бо Бо́га Сло́ва безсе́менно родила́ еси́, пребы́вши Де́вою и по рождестве́ нетле́ннем, и на́с у́бо в целому́дрии и чистоте́ сохрани́, усе́рдно мо́лимся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Проро́чески лани́ты слеза́ми омоча́я, взыва́ем Ти́, Пресвята́я: пода́ждь на́м грехо́в оставле́ние и те́ла здра́вие, и вся́ к житию́ потре́бная, да возмо́жем ве́село пра́здновати Троеру́чныя Твоея́ ико́ны Боже́ственное прославле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́ков и апо́столов Ты́ еси́ похвала́, Пречи́стая, и всего́ челове́ческаго ро́да удобре́ние: те́мже пода́ждь и на́м Твои́м празднолю́бцем, до́бре и богоуго́дне житие́ сие́ сконча́ти, и Ца́рствие небе́сное со все́ми святы́ми насле́довати.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Проро́ческим рече́ниям после́дующе, сви́ток чи́ст имену́ем Тя́, Де́во, в не́мже пе́рстом Отчим написа́ся Сло́во, от Тебе́ вопло́щшееся: Его́же моли́ в кни́зе живо́тней на́с написа́ти, да Тя́ любо́вию прославля́ем, Троеру́чней ико́не Твое́й покланя́ющеся.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Уподо́бльшася мя́ де́лы неподо́бными ското́м безсмы́сленным, па́ки возведи́ на первообра́зное досто́инство, Преблага́я Влады́чице, благода́тию Троеру́чнаго Твоего́ о́браза озари́вши.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Уподо́бися свята́я ико́на Твоя́, Влады́чице, купе́ли Силоа́мстей, па́че же и превзы́де ю́: та́ бо еди́ною в ле́то еди́наго неду́жнаго исцелева́ше, сия́ же при́сно душе́вныя и теле́сныя неду́ги исцелева́ет, притека́ющих к не́й с ве́рою.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Подо́бно блу́дному сы́ну зле́ расточи́х бога́тство души́ моея́, но к Тебе́, Пречи́стая, пред Троеру́чною Твое́ю ико́ною смире́нно молю́ся: помози́ мне́ па́ки расточе́нное собра́ти, и благода́тно обогати́[ти]ся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Подо́бие исцеле́нныя Тобо́ю руки́ своея́ соде́лав уго́дник Тво́й Иоа́нн, к ико́не Твое́й, Влады́чице, приложи́, да не забве́на бу́дет па́мять сего́ чудесе́, за е́же вси́ ве́рнии Тя́ прославля́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подо́бне свято́му Иоа́нну и мы́, гре́шнии, взыва́ем Ти́, Пречи́стая: исцели́ я́звы ду́ш и теле́с на́ших многомо́щною Твое́ю к Бо́гу моли́твою, да непоколеби́ми пребу́дем от все́х наве́т вра́жиих, в правосла́вии и благоче́стии кре́пко утвержда́ющеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Подоба́ше Тебе́, я́ко Ма́тери Царя́ всемогу́щаго, не то́кмо на небеси́, но и на земли́ от все́х христиа́нских родо́в просла́вленней бы́ти. Сего́ ра́ди чуде́с Творе́ц и в Троеру́чней Твое́й ико́не Тя́ Засту́пницу на́шу ди́вно просла́ви.

Седа́лен, гла́с 3:

Троеру́чным Твои́м о́бразом благоволи́ла еси́, Богома́ти, в оби́тели Хиланда́рстей Игу́мениею бы́ти, и всея́ горы́ Афо́нския верхо́вною Прави́тельницею нарещи́ся. Сего́ ра́ди мо́лим Тя́, Пречи́стая: не лиши́ Ма́терняго Твоего́ попече́ния и на́с, соверша́ющия дне́сь сея́ ико́ны све́тлое торжество́, да Тя́ при́сно в пе́снех велича́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богоно́сный Иоа́нн Дамаски́н, Тобо́ю, Влады́чице, чуде́сно исцеле́нный, Ду́хом Святы́м просвети́вся, счи́ни мно́гая похва́льная Тебе́ песнопе́ния и пред Троеру́чною Твое́ю ико́ною до конца́ живота́ своего́ Ро́ждшемуся от Тебе́ Христу́ Бо́гу воспева́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богоно́снаго Са́ввы оби́тель Троеру́чною ико́ною многоле́тно украша́шеся, и по́мощию Твое́ю, Влады́чице, от все́х ско́рбных обстоя́ний мно́гажды избавля́шеся. Те́мже и Ро́ждшемуся от Тебе́ взыва́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богоно́снии отцы́ оби́тели Са́ввы Освяще́ннаго, изволе́нием Твои́м, Влады́чице, Троеру́чную Твою́ ико́ну вда́ше на благослове́ние святи́телю се́рбскому Са́вве. Иже, путеше́ствуя с не́ю по мо́рю и су́ши, взыва́ше Просла́вльшему Тя́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Богоно́снаго Са́ввы па́ства, прия́вши Троеру́чную Твою́, Богома́ти, ико́ну, я́ко драго́е сокро́вище, и сподо́бльшеся от нея́ благода́тных дарова́ний и чуде́сных исцеле́ний, взыва́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоно́снии Твои́ ру́це простри́, Влады́чице, ко Христу́ Бо́гу на́шему, и умоли́ Его́ изба́вити от паде́ний грехо́вных и вся́каго зла́ соверша́ющих пра́зднство Троеру́чнаго о́браза Твоего́, да зове́м вси́ к Держи́мому на объя́тиях Твои́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоно́сных муже́й после́дующе рече́нием, Богоро́дицу и Присноде́ву Тя́ имену́ем, Пречи́стая, и в Троеру́чней Твое́й ико́не ве́рно Тя́ почита́юще, Тро́ице Пребоже́ственней вопие́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5.

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Утренюет ду́х на́ш к Тебе́, Влады́чице, зане́ Троеру́чныя Твоея́ ико́ны пра́зднство сотворя́ем и вопие́м: озари́ у́м на́ш, Богома́ти, благода́тию от Тебе́ возсия́вшаго Све́та, и наста́ви на́с на стезю́ жи́зни.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Утренюют пред Пречи́стым Твои́м о́бразом, Влады́чице, вси́ боля́щии и скорбя́щии, и прие́млют благовре́менну по́мощь: сея́ у́бо не лиши́ и на́с, моля́щихся Тебе́, и наста́ви на стезю́ жи́зни.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Утра светле́йший е́сть о́браз Тво́й, Влады́чице, трема́ рука́ма, на не́м зри́мыми, та́йну Святы́я Тро́ицы изобразу́ющий, ду́ши же и телеса́ Боже́ственною благода́тию врачу́ющий и просвеща́ющий. Сего́ ра́ди любе́зно тому́ вси́ покланя́емся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Утренюют, Богома́ти, пред Троеру́чным Твои́м о́бразом и́ноцы оби́тели Хиланда́рския, прие́млюще от него́, я́ко от игу́мена благослове́ние на дневны́я послуша́ния: и на́с у́бо, Пречи́стая, благослови́, и си́лы на́ша укрепи́, е́же твори́ти дела́ на́ша во сла́ву Бо́жию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утру све́тлаго дне́, разгоня́ющему тму́ нощну́ю, подо́бна е́сть Троеру́чная Твоя́ ико́на, Влады́чице Богоро́дице, разгоня́ющая мра́к скорбе́й и печа́лей, притека́ющих к не́й с ве́рою, и пред не́ю моля́щихся Тебе́: у́бо и на́ш грехо́вный мра́к разжени́, Пречи́стая, и наста́ви на стезю́ жи́зни.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Утро просвети́вый сия́нием со́лнечным, Зижди́тель тва́ри, и во утро́бе Твое́й, Пречи́стая, пло́ть Себе́ Созда́вый, То́й ико́ну Твою́ Троеру́чную чудесы́ ди́вными просла́ви, дарова́в ю́ на́м целе́б исто́чник, и в ну́ждах благовре́менну по́мощь: сего́ ра́ди любе́зно сию́ почита́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Превзыдо́ша главу́ мою́ беззако́ния моя́, но к кому́ прибе́гну в бе́дствии мое́м, то́кмо к Тебе́, Пречи́стая. Ты́ мя́ возведи́ из ро́ва зо́л мои́х, и поста́ви на тве́рдем ве́ры ка́мени стопы́ моя́, да ктому́ не подви́жуся, и Тобо́ю спа́сся, просла́влю мно́гую и неизрече́нную Твою́ ко мне́ ми́лость.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Превзыдо́ша мно́гия Твоя́ к на́м щедро́ты, Де́во, мно́гая на́ша беззако́ния: Ты́ бо, не помяну́вши на́ша непра́вды, Троеру́чную Твою́ ико́ну на́м дарова́ла еси́ в по́мощь и защище́ние от все́х находя́щих на ны́ зо́л. Сего́ ра́ди Тебе́ пред то́ю смире́нно и благода́рно покланя́емся.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Превзы́де и препобеди́ мно́гое Твое́, Богома́ти, милосе́рдие мно́гое мирско́е нече́стие: и́бо мно́зи гре́шницы Твои́м к Бо́гу хода́тайством из нече́стия во благоче́стие преложи́шася, и спасе́ни бы́ша. Те́мже спаси́ и на́с, покланя́ющихся Троеру́чному о́бразу Твоему́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Превозшла́ еси́, Пречи́стая, вся́ у́мная созда́ния святы́нею и чистото́ю, и сего́ ра́ди сподо́билася еси́ бы́ти Ма́терию Сы́на Бо́жия, Иже ико́ну Твою́ Троеру́чную, я́коже и и́ны мно́гия просла́ви ди́вными чудесы́, во спасе́ние и избавле́ние на́ше содева́емыми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Превозшла́ еси́ уста́вы естества́, Пречи́стая, безсе́менно Бо́га Сло́ва ро́ждши, те́мже и свята́я ико́на Твоя́ па́че естества́ чудоде́йствует, источа́ющи здра́вие душа́м и телесе́м на́шим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Превзы́де сла́ва Твоя́, Богома́ти, вся́ ри́торская благохвале́ния, зане́ безчи́сленна су́ть чудеса́ от святы́х Твои́х ико́н, во спасе́ние на́ше содева́емая. Сего́ ра́ди Троеру́чней Твое́й ико́не све́тлое пра́зднство соверша́ем, и ве́село взыва́ем: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Конда́к, гла́с 8:

Аще и на безслове́снем осля́ти Троеру́чная Твоя́ ико́на во Афо́н принесе́ся, но то́ю в оби́тели Хиланда́рстей же́зл игу́менский прия́ла еси́, те́мже вси́ и́ноцы Святы́я горы́ верхо́вную Игу́мению свою́ Тя́ нарица́ют и приле́жно взыва́ют: спаси́ на́с, Богома́ти, Ма́терними Твои́ми к Бо́гу моли́твами.

Икос:

Иоа́нна преподо́бнаго исцеле́ние руки́, и́ноков же Хиланда́рских прекраще́нием несогла́сия обра́довала еси́, Влады́чице, те́мже мо́лим Тя́, Всеблага́я: обра́дуй и на́с, душе́вно и теле́сно стра́ждущия, и ми́р благода́тный пода́ждь на́м, да Тебе́ хвале́бно взыва́ем: ра́дуйся, Цели́теля ду́ш и теле́с на́ших ро́ждшая; ра́дуйся, си́лу а́дову Рождество́м Твои́м попра́вшая; ра́дуйся, Еди́наго от Пресвяты́я Тро́ицы безсе́менно воплоти́вшая; ра́дуйся, пре́жде отринове́нное на́ше естество́ Бо́гу прибли́жившая; ра́дуйся, ико́нами Твои́ми при́сно на́м благоде́ющая; ра́дуйся, Троеру́чною Твое́ю ико́ною на́м помога́ющая; ра́дуйся, моли́твам на́шим вне́млющая; ра́дуйся, и спаси́ на́с Ма́терними Твои́ми к Бо́гу моли́твами.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Подража́тели и ревни́тели благоче́стия Иоа́нна преподо́бнаго сотвори́ ны́, Влады́чице, да с ни́м и со о́троки, в пещи́ Вавило́нстей за благоче́стие подвиза́вшимся, всегда́ пое́м: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Подража́тель трие́х отроко́в, по́мощию Твое́ю, Богома́ти, бы́сть святи́тель Са́вва, и́же пренесе́нию и прославле́нию Троеру́чныя Твоея́ ико́ны усе́рдно послужи́, и научи́ вопи́ти: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Подража́юще блу́днаго сы́на, зле́ расточи́вшаго оте́ческое насле́дие, и пока́явшеся, и мы́ зове́м Тебе́, Богоро́дице Де́во, пред Троеру́чным Твои́м о́бразом: согреши́хом, беззако́новахом, непра́вдовахом; прости́ на́с, Влады́чице, и вся́кия му́ки изба́ви, Сы́ну Твоему́ зову́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Подража́юще смире́нному мытаре́ву гла́су, взыва́ем к Тебе́, Влады́чице: ми́лостива на́м бу́ди и не отри́ни на́с от лица́ Твоего́, но сподо́би Троеру́чному Твоему́ о́бразу любе́зно поклони́тися, и прису́щею тому́ Боже́ственною благода́тию освяти́тися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подража́тели бы́ти отце́м преподо́бным, посто́м и моли́твою Бо́гу благоугоди́вшим, помози́ на́м, Влады́чице, да со о́неми Вопло́щшемуся от Тебе́, Еди́ному от Пребоже́ственныя Тро́ицы, со Отце́м и Ду́хом при́сно пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Подража́тельница милосе́рдия Бо́жия су́щи, Пречи́стая Де́во, на вся́ ро́ды христиа́нския излива́еши милосе́рдие Твое́, и Троеру́чною Твое́ю ико́ною мно́га благодея́ния подае́ши рабо́м. Сего́ ра́ди любо́вию сию́ честву́ем, Тебе́ Саму́ю, на не́й изображе́нную почита́юще.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В пещи́ искуше́ний и бе́д су́щии, к Тебе́ же, Богома́ти, пред Троеру́чною Твое́ю ико́ною припа́дающии, ороше́ние духо́вное прие́млют, его́же не лиши́ и на́с, со о́троки вседе́тельную прему́дрость Христа́ воспева́ющия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Госпо́да.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пе́щь пла́мене по́хотнаго угаси́, Влады́чице, росо́ю моли́тв Твои́х, да неопа́льни от него́ пребы́вше, Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су ду́ш на́ших воспое́м: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В пещи́ о́троки невреди́мы сохрани́вый, То́й и ложесна́ Твоя́ де́вственная неврежде́нна сохрани́, безсе́менно от Тебе́, Пречи́стая, рожде́йся, и Тя́ Предста́тельницу на́шей ху́дости показа́. Те́мже, Тобо́ю спаса́еми, Твоего́ Троеру́чнаго о́браза пра́здник соверша́юще, взыва́ем: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Госпо́да.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пе́щи огня́ гее́нскаго в бу́дущем ве́це изба́ви на́с, Влады́чице, с любо́вию Троеру́чнаго о́браза Твоего́ торжество́ соверша́ющия, и Христу́ вопию́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Госпо́да.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В пещи́ искуше́ний и бе́д опаля́емыя ороси́, Богома́ти, струя́ми Твоего́ милосе́рдия, да посра́мятся врази́ на́ши, и да разуме́ют, я́ко Ты́ еди́на еси́ Помо́щница по все́й вселе́нней, вопию́щим: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Госпо́да.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В пещи́ Вавило́нстей, и в пла́мени купины́ неопали́мыя преображе́нная, Пречи́стая Де́во, росо́ю моли́тв Твои́х изба́ви на́с о́гненнаго запале́ния, мо́лнии же и гро́ма, и вся́кия ины́я беды́, да спа́сшеся Тобо́ю от все́х си́х, благода́рственно воспое́м: благослове́нная Ты́ в жена́х, Пречи́стая, и Пло́д чре́ва Твоего́ благослове́н.

Песнь 9.

Ирмос: Велича́ем Тя́, Всенепоро́чную Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего, Юже осени́ Ду́х Святы́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Вопло́щшагося от Тебе́, и с Тобо́ю на ико́не изображе́ннаго Христа́ Бо́га на́шего, Пречи́стая Де́во, моли́, плотски́х страсте́й на́с изба́вити, я́ко да нескве́рным се́рдцем и усты́, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В пло́ти мое́й ви́жду и́н зако́н, вою́ющь проти́ву зако́на ума́ моего́, и пленя́ющь мя́. Те́мже смире́нно к Тебе́, Богома́ти, взыва́ю: ра́ди Троеру́чныя Твоея́ ико́ны, помози́ мне́ победи́ти зако́н грехо́вный, и пло́ть порабо́тити ду́ху, да Тя́ непреста́нно велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Во пло́ти безпло́тных житию́ подража́вшим, отце́м преподо́бным, ревнова́ти помози́ ми, Влады́чице, сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние мое́ на сие́ укрепля́ющи, да Тя́, Помо́щницу мою́, при́сно велича́ю.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пло́ть и ми́р презре́вшия и во святы́й жре́бий Тво́й усе́рдно прише́дшия, не оста́ви, Влады́чице, Свои́м держа́вным покро́вом и заступле́нием, но помози́ на́м кре́пко стоя́ти проти́ву неви́димаго бори́теля, и́щущаго поги́бели ду́ш на́ших, да Тя́, Засту́пницу на́шу, при́сно велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Плотоуго́дия твори́ти в по́хотех не попусти́ на́м, Богома́ти, но ме́рною стезе́ю воздержа́ния руководи́ на́с к Ца́рствию небе́сному, и та́мо сподо́би узре́ти пресве́тлое лице́ Твое́, Троеру́чный Тво́й о́браз ны́не созерца́ющих, и любе́зно тому́ покланя́ющихся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Плотска́го мудрова́ния бра́нь лю́тую отжени́ от насе́льников земна́го жре́бия Твоего́, Пресвята́я Де́во, и жи́знь на́шу в ми́ре и тишине́ упра́ви, подаю́щи вся́, я́же к житию́ и спасе́нию потре́бная, да Тя́ при́сно велича́ем.

Свети́лен:

Троеру́чныя Твоея́ ико́ны пра́зднество сотворя́юще, Богома́ти, смире́нно Тя́ мо́лим: трие́х враго́в, пло́ти, ми́ра и диа́вола изба́ви на́с; вся́ бо Тебе́ возмо́жна су́ть, я́ко Ма́тери Царя́ Всемогу́щаго.

Сла́ва, и ны́не:

Приими́ моле́ние на́ше, Пречи́стая Богоро́дице, сохрани́ и заступи́ от вся́каго зла́, и не отри́ни на́с от Своего́ честна́го о́браза: Тя́ бо и́мамы Моли́твенницу те́плу, и Покро́в неруши́мый, Святы́я же горы́ и оби́тели сея́ вели́кую Похвалу́ и Утвержде́ние.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную – наде́жду несумне́нную показа́вшему! Услы́ши нас, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́ мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и щедро́т, изба́ви нас от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́, испо́лни ра́дости и весе́лия всех, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты еси́ от всех родо́в избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Троеручица