Шрифт

Каноны Божией Матери

Канон первый Пресвятой Богородице перед иконой Ее, нарицаемой «Троеручица»

Троеручица

Тропа́рь, гла́с 4:

Дне́сь всеми́рная ра́дость возсия́ на́м ве́лия: дарова́ся святе́й горе́ Афо́нстей цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на, со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых ру́к Твои́х, в прославле́ние Святы́я Тро́ицы: созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о се́м позна́ти, я́ко двема́ и́маши Сы́на и Го́спода держа́ти, тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щим Тя́ от вся́ких напа́стей и бе́д избавля́ти, да вси́, притека́ющии к Тебе́ ве́рою, прие́млют от все́х зо́л свобожде́ние, от враго́в защище́ние. Сего́ ра́ди и мы́ вку́пе со Афо́ном вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Стихи́ры, гла́с 4:

Яко пресве́тлее со́лнца / дне́сь возсия́ на́м свети́ло во хра́ме се́м, / предстоя́щая ико́на Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, / освеща́ет бо прибега́ющих к не́й ве́рою / и позна́ние подае́т о чуде́сном явле́нии Свое́м, / я́ко тричи́сленныя ру́ки Ея́ прославля́ют Святу́ю Тро́ицу, / и бли́з престо́ла Тро́ичнаго Сама́ седи́т, / моля́щи о на́с, изба́витися душа́м на́шим / от все́х бе́д, зо́л и обстоя́ний.

Гла́с 5: Сти́х: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

Яко светоза́рная заря́, / озари́ в сердца́х на́ших ико́на Твоя́, о Де́во, ра́дость ве́лию, / показу́ет бо чу́до пресла́вное, / ка́ко Ты́, Влады́чице Всепе́тая, / двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода объе́млеши, / тре́тиею же ди́вный покро́в и заступле́ние рабо́м Твои́м явля́еши. / Спаси́, Влады́чице, ду́ши на́ша / от все́х бе́д, зо́л и обстоя́ний.

Сти́х: Лицу́ Твоему́ помо́лятся / бога́тии лю́дстии.

Яже ненаде́жных упова́ние изве́стное / и согреша́ющих спасе́ние, / Мари́е Всепе́тая, Чи́стая Богоро́дице, / приими́ от на́с моле́ние сие́, / зря́щих на пречестну́ю ико́ну Твою́, / я́ко от нея́ ве́рным источа́еши чудеса́, / скорбя́щим ско́рби облегча́еши, / немощны́х исцеля́еши, / ожида́ем и мы́ милосе́рдия Твоего́: / пода́ждь бога́тую Твою́ ми́лость и спаси́ ду́ши на́ша / от все́х бе́д, зо́л и обстоя́ний.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 6:

Наде́жда безме́рная и во все́м Помо́щница и Засту́пница гото́вая Ты́ еси́, Де́во Пречи́стая. Прииди́те, ве́рнии, соше́дшеся в хра́м, пе́сньми духо́вными ра́достно Ея́ почти́м, зря́ще чудотво́рную ико́ну Ея́, и со дерзнове́нием моле́ние принесе́м и уми́льно возопие́м: ра́дуйся, Влады́чице ми́ра и ду́ш на́ших спасе́ние; ра́дуйся, Защи́тнице бе́дствующих, подаю́щая Свою́ неоску́дную ми́лость; ра́дуйся, утоле́ние печа́льных. Не преста́й, Влады́чице, о на́с моли́ти Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловатися душа́м на́шим.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Пренепоро́чная Де́во, и чте́м чудеса́ о́браза свята́го Твоего́, тре́х пречи́стых ру́к Твои́х явле́ние в сла́ву Божества́, в Тро́ице Бо́га на́шего.

Иное:

Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, и чте́м тричи́сленное изображе́ние пречи́стых ру́к Твои́х, Ты́ бо двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши, тре́тиею от напа́стей и бе́д на́с избавля́еши.

Кано́н, благодарственный Богома́тери. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ди́вны Твоя́ чудеса́, Влады́чице Богоро́дице! Яже исцели́ усе́ченную ру́ку десну́ю преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну, е́юже по исцеле́нии песнотворе́ние написа́ в прославле́ние и́мене Твоего́, и вси́, таково́му чудеси́ дивя́щеся, вопию́т: ра́дуйся, Преблагослове́нная, в боле́знех на́ших исцеле́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Влады́чице Богоро́дице, извлеки́ мя из глубины́ напа́стей и бе́д, прибега́ю и а́з под кро́в Тво́й и заступле́ние, да не изы́ду посра́млен и лише́н ми́лости Твоея́, слезя́щий пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, на не́йже три́ руки́ изображе́ны в сла́ву Бо́га Вы́шняго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, Богоблаже́нная и Многоимени́тая Де́во Ма́ти, исто́чник милосе́рдия и щедро́т, а́з име́ю к Тебе́ ве́ру ве́лию, наде́жду изве́стную и любо́вь серде́чную, отврати́ вся́кия напа́сти от ра́б Твои́х, сла́вим бо тричи́сленное и неразде́льное на ико́не пречи́стых ру́к Твои́х явле́ние, и́миже Ты́ Святу́ю Тро́ицу во еди́нстве прославля́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Влады́чице Де́во, кто́ не удиви́тся всечестны́я Твоея́ ико́ны троеру́чному явле́нию, сла́достно бо зре́ти, ка́ко Ты́ прему́дро Триипоста́сное Божество́ прославля́еши, ско́ро услы́ши, Пречи́стая, моле́ние на́ше и защити́ руко́ю Твое́ю, ю́же тре́тию яви́ на́м на заступле́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

С высоты́ Афо́нския Горы́ повсю́ду блиста́ет бога́тство милосе́рдия Твоего́, Влады́чице Богоро́дице, от святы́я ико́ны, ю́же троеру́чно яви́ на прибе́жище ве́рным, мы́ же к Тебе́ воззове́м: о Ма́ти и Де́во! изба́ви на́с от огня́, и меча́, и все́х бе́д, Преблагослове́нная.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Безме́рную Твою́ ми́лость на мне́ славосло́влю и велича́ю в пе́снех благода́рных чи́стым се́рдцем и усты́, я́ко изба́вила еси́ мене́ все́х напа́стей и бе́д и не допусти́ла еси́ поги́бнути до конца́. И а́з Тебе́, Влады́чицу Богоро́дицу, и чудеса́ о́браза Твоего́ велича́ти и прославля́ти не преста́ну во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Высота́ вели́ка Афо́нския Горы́, но явле́ние и чудеса́ ико́ны Твоея́ неизрече́нно превы́ше горы́, и благода́ть Бо́жия в не́й, я́ко мо́ре неизчерпа́емое, приходя́щим ве́рою: прие́млют бо утеше́ние и в напа́стех избавле́ние. Пода́ждь, о Преблагослове́нная Де́во, и мне́, бе́дствующему, защище́ние ско́рое.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ты́ еси́ все́х скорбя́щих прибе́жище, и оби́димых Засту́пница, и неруши́мый покро́в в беда́х стра́ждущих. Те́мже, припа́дая, вопие́м Тебе́, Де́во Пречи́стая: приими́ моле́ние на́ше, от всея́ души́ честну́ю и преиспо́лненную щедро́т ико́ну Твою́ почита́ющих.

Седа́лен, гла́с 5.

Яко возлюби́ла еси́ па́ству Твою́, Богоро́ждшая Ма́ти, благоволи́ дарова́ти е́й святу́ю пречестну́ю Свою́ ико́ну, на не́йже Прему́дрость Триипоста́сную в пречи́стых рука́х Свои́х прославля́еши, и подае́ши познава́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га, и мно́гая чудеса́ от ико́ны Твоея́ ве́рою и любо́вию Тя́ призыва́ющим явля́еши, и па́ству Свою́ огражда́еши, и подае́ши всему́ ми́ру спасе́ние и утвержде́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Обнови́м сердца́ ве́рою, зря́ще во Афо́нстей Горе́ но́вое Влады́чицы Богоро́дицы троеру́чное явле́ние. Вся́к, недоумева́юще о се́м, то́кмо моля́щеся, Тебе́ вопие́т: о Ма́ти и Де́во, приими́ моле́ние на́ше и пода́ждь ми́лость и защище́ние, и испо́лни язы́к и сердца́ ве́рных досто́йнаго Ти́ хвале́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ра́достною трубо́ю Афо́н во вся́ концы́ земли́ гласи́т: прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, ка́ко Пречи́стая Де́ва на ико́не в рука́х Свои́х явля́ет Тро́ичный ви́д Божества́, и́миже держи́т Любо́вь и Милосе́рдие, воспису́ем сугу́бо в сердца́х на́ших ра́достную пе́снь досто́йнаго Ея́ хвале́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко сподо́бися преподо́бный Михаи́л Малеи́н благода́ть я́вно от Тебе́, Влады́чице Богоро́дице, улучи́ти, сподо́би и мене́, Всепречи́стая, зре́ти и разуме́ти, ка́ко Ты́ Святу́ю Тро́ицу на ико́не в рука́х Свои́х прославля́еши, да воспису́ю в се́рдце мое́м Тво́й о́браз и молю́ Тя: отве́рзи язы́к мо́й и испо́лни его́ досто́йнаго Тебе́ хвале́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Гряди́те, лю́дие, ко Афо́ну дне́сь, е́же принести́ моле́ние Присноде́ве Чи́стей Богоро́дице пред чу́дною Ея́ ико́ною, тричи́сленно и неразде́льно пречи́стыми рука́ми изобража́ющую еди́ную си́лу Божества́, на сию́ же враги́ на́ша зре́ти не мо́гут, мы́ же, ве́рнии, взира́юще на о́ную, вопие́м: отве́рзи на́м уста́ пе́ти пе́снь досто́йнаго Тебе́ хвале́ния.

Пе́снь 5.

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия, правосла́вно пою́щих Тя́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Афо́нская Гора́ преиспо́лнися святы́нь, на не́йже яви́ся и просла́вися свята́я Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на, крася́щаяся излия́нием от нея́ благода́ти во исцеле́ние скорбя́щих, и вси́ таково́му чудеси́ дивя́тся, я́ко три́ пречи́стыя Твоя́ ру́ки на́м яви́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сия́ет добро́та, блиста́ют, я́ко со́лнечныя лучи́, от Твоея́ святы́я ико́ны разли́чная чудеса́. Низпосли́ мне́, о Преблагослове́нная, покро́в и заступле́ние Твое́ от враго́в, гу́бящих мя́, ти́и бо от руки́ Твоея́ поги́бнут, я́ко тре́тию на ико́не изъяви́ на́м на заступле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресла́вное чу́до зри́тся, Всенепоро́чная Де́во, на ико́не Твое́й: во о́браз Святы́я Тро́ицы ру́ки Своя́ яви́ и позна́ние подае́ши рабо́м Твои́м, я́ко двема́ держи́ши Держа́щаго вся́, тре́тиею же защища́еши во все́х напа́стех ве́рно прибега́ющих к Тебе́. Мы́ же, ве́рнии, вопие́м: ра́дуйся, Засту́пнице на́ша Всенаде́жная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, неизме́римая глубина́ рождества́ Твоего́! О, неизрече́нное бога́тство милосе́рдия Твоего́! Яко безме́рныя печа́ли и напа́сти в ра́дость на́м твори́ши, призыва́ющим Тя́ в ну́жде и обстоя́нии, пода́ждь же ми́лость Твою́ в стра́шный де́нь суда́ и испыта́ния де́л челове́ческих.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Во Афо́н ра́достно вси́ притеце́м зре́ти явле́ние ико́ны Влады́чицы Богоро́дицы, я́ко сла́вит небе́снаго Творца́ в Тро́ице Трисо́лнечное естество́ и на́с Тро́ическому покланя́тися учи́т Божеству́. Ейже, припа́дая, со слеза́ми вопие́м: о Де́во Пречи́стая, отве́рзи на́ша уста́ и испо́лни се́рдце вопи́ти Тебе́ пе́снь досто́йнаго хвале́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Утеше́ние ве́лие обрето́х души́ мое́й в беда́х и напа́стех — прибега́ти к Тебе́, Богороди́тельнице, и а́з к цельбоно́сней Твое́й ико́не со слеза́ми вопию́: не пре́зри, Богоро́дице, сле́з и воздыха́ния моего́ и возведи́ от печа́лей в ра́дость, я́ко и Афо́н ра́достно ликовству́ет, иму́ще честны́й о́браз Тво́й троеру́чнаго явле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Влады́чице, ми́ра спасе́ние, ве́рных наде́жда, покро́в и заступле́ние, всеусе́рдно припа́дая к Тебе́, вопие́м: покажи́ на на́с, погиба́ющих, си́лу и благода́ть цельбоно́сныя святы́я ико́ны Твоея́, изба́ви на́с все́х напа́стей, да не преста́нем велича́ти Тебе́, Засту́пницу в печа́лех ве́рную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Всенепоро́чная Де́во! Боже́ственное прорече́ние у́ст Твои́х испо́лнися, е́же о рожде́нии преподо́бнаго Михаи́ла Малеина́ пре́жде предрекла́ еси́, ра́дуется вся́ земля́ о Боже́ственней си́ле Твое́й, весели́тся гла́с пра́зднующих непреста́нно, зря́ще Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную, ве́село воспева́юще: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Конда́к, гла́с 8.

Дне́сь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая, вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия, я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́ и Ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га, Его́же двема́ рука́ма объе́млеши, и тре́тиею от напа́стей и бе́д на́с изыма́еши и избавля́еши от все́х зо́л и обстоя́ний.

Икос:

Ангелов Творца́, и́стиннаго Све́та Христа́, неизрече́нно из Тебе́, Богома́ти, возсия́вшаго, на ико́не чуде́сне яви́ и тричи́сленным Свои́м изображе́нием пречи́стых ру́к Твои́х вся́ концы́ земли́ удиви́, те́мже благода́рственно дерза́ем вопи́ти Тебе́ си́це: ра́дуйся, по челове́честву двема́ рука́ма Сы́на и Бо́га объе́млющая; ра́дуйся, по Божеству́ тре́тиею руко́ю от напа́стей и бе́д на́с избавля́ющая; ра́дуйся, стра́ждущим в печа́лех помога́ющая; ра́дуйся, боле́зни вско́ре исцеля́ющая; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю защища́емся от враго́в си́льных, помышля́ющих на ны́ зла́я; ра́дуйся, сохраня́ющая от все́х зо́л и обстоя́ний.

Пе́снь 7.

Ирмос: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, при́зри на моле́ние ве́рою к Тебе́ прибега́ющих: врази́ на мя́ ополчи́шася, изостри́ша ме́чь сво́й, уязви́ти мя́ хотя́ще. Ты́ Защи́тница на́ша, отыми́ поноше́ния челове́ческия и напра́сныя клеветы́, на Тебе́ наде́юся, Ты́ бо моя́ кре́пость и защище́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ненави́дящии мя́, творя́ще оби́ды, ниспуска́ют стре́лы лука́вствия, хотя́ще мя́ зело́ уязви́ти, а́з же, Пречи́стая Влады́чице, взира́я на ико́ну Твоего́ троеру́чнаго явле́ния, ю́же дарова́ на́м я́ко стра́жа на враги́, приношу́ Тебе́ моле́ние: защити́, Всепе́тая, руко́ю Твое́ю мене́, погиба́ющаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Влады́чице Богоро́дице, сокруши́ злы́я враго́в на мя́ по́мыслы и клеветы́ уста́ви, избавля́ющи непови́нныя от ско́рби, и́мамы бо, Пречи́стая Де́во, Твою́ ико́ну, благода́ти преиспо́лненную, враго́в устраша́ющую и ве́рно прибега́ющих к Тебе́ увеселя́ющую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, Де́во Пречи́стая! Смири́ сердца́ злы́х челове́к, оби́дящих и ненави́дящих мя́, и вражде́бно кляну́щих загради́ уста́, да посра́мятся врази́ и у́зрят Твою́ сопроти́в борю́щую си́лу, се́ ми́лостивно Ты́ на́с посеща́еши и зало́г благода́ти — ико́ну Твою́ я́ко стра́жа на враги́ да́руеши.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Услы́ши моле́ние мое́, Влады́чице Всепе́тая, облегчи́ бре́мя бе́д мои́х и напа́стей, я́ко да возмогу́ возда́ти Тебе́ обе́ты, я́же в печа́ли глаго́лаша уста́ моя́, сла́влю бо толи́ко чуде́сное явле́ние святы́я ико́ны Твоея́, возведи́ мя руко́ю Твое́ю из глубины́ бе́д в ра́дость, воспева́юща и превознося́ща Тя́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О, Преблагослове́нная Де́во! Егда́ приспе́ де́нь све́тлаго торжества́ — явле́ния пречу́днаго о́браза Твоего́, тогда́ Афо́нская Гора́ краси́тся, я́ко прие́млет многобога́тный да́р во огра́ду свою́ зари́ Боже́ственныя. О, Де́во, озари́ сердца́ на́ша све́том Божества́, Его́же в рука́х Твои́х на ико́не прославля́еши, пою́щих и превознося́щих Тя́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ужасом объя́ти бы́ша и недоумева́ша о се́м, ка́ко три́ руки́ на ико́не на́м яви́, но то́кмо ра́достно вопие́м: о Влады́чице Де́во, еди́ной Тебе́ сие́ досто́йно е́сть — двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода держа́ти, а тре́тиею ве́рныя от бе́д избавля́ти, пою́щих и превознося́щих Тя́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пою́т Тя́ вси́ земноро́днии и славосло́вят си́лы небе́сныя, я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего, Ты́ бо, седя́щи на честне́м престо́ле бли́з Пресвяты́я Тро́ицы, во о́браз Ея́ и три́ руки́ на ико́не яви́. Моли́ Ю о на́с, Пречи́стая, изба́витися на́м му́к, да возра́дуются вси́, пою́щии и превознося́щии Тя́ во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Безме́рно наслади́хся щедро́т и благодея́ний Твои́х а́з, Де́во Пречи́стая, и воспева́ю Тя́ благода́рственными пе́сньми пред ико́ною Твое́ю, на не́йже зри́тся чу́до чудесе́м: тре́тия пречи́стая рука́ Твоя́, на по́мощь и защище́ние Тя́ призыва́ющим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В пе́снех благода́рных не преста́ну велича́ти Тя́, Всепречи́стая Де́во Богоро́дице, я́ко неисче́тныя щедро́ты низпосла́ла еси́, пропове́дуеши все́м чудеса́ цельбоно́сныя Твоея́ ико́ны, я́ко подае́ши в боле́знех исцеле́ние, в напа́стех избавле́ние, Ты́ бо еси́ покро́в все́м прибега́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удиви́ла еси́ все́х вои́стинну, Пренепоро́чная Де́во, заступле́нием и покро́вом Твои́м, врази́ мои́ отступи́ша от мене́, вме́сто печа́ли ра́дость ми́ дарова́, и а́з ра́достно вопию́, я́ко цельбоно́сная Твоя́ ико́на ди́вная чудеса́ показа́, да вси́ ве́дуще, я́ко Ты́ еси́ Засту́пница все́м прибега́ющим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ви́ждь, Влады́чице Богоро́дице, неможе́ние мое́, недоумева́ю бо воспе́ти милосе́рдие Твое́ на мне́, пода́ждь обновле́ние се́рдцу моему́ досто́йно воспе́ти Тебе́ пе́снь, толи́ко чу́дному на ико́не пречи́стых тре́х ру́к Твои́х изображе́нию, Ты́ бо еси́ Нело́жная Засту́пница христиа́н.

Свети́лен.

Гора́ Афо́нская вопие́т: гряди́те, лю́дие, к неистощи́мому исто́чнику — цельбоно́сней ико́не Влады́чицы на́шея Богоро́дицы прия́ти щедро́т мно́жество, вси́ бо прибега́ющии получа́ют неисче́тно да́ры целе́бныя и вопию́т: вои́стинну Ты́ еси́, Де́во Благослове́нная, все́м кре́пость, держа́ва и защище́ние.

Моли́твы ко Пресвяте́й Богоро́дице пе́рвая:

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, ве́лие чу́до свято́му Иоа́нну Дамаски́ну яви́вшая, я́ко ве́ру и́стинную и наде́жду несумне́нную показа́вшему! Услы́ши на́с, гре́шных, пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною усе́рдно моля́щихся и прося́щих Твоея́ по́мощи: не отри́ни моле́ния сего́ мно́гих ра́ди прегреше́ний на́ших, но, я́ко Ма́ти милосе́рдия и щедро́т, изба́ви на́с от боле́зней, скорбе́й и печа́лей, прости́ соде́янныя на́ми грехи́, испо́лни ра́дости и весе́лия все́х, чту́щих святу́ю ико́ну Твою́, да ра́достно воспое́м и любо́вию просла́вим и́мя Твое́, я́ко Ты́ еси́ от все́х родо́в избра́нная и благослове́нная во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ина моли́тва:

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю Троеру́чною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́ исцеле́нием усече́нныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаскина́ от ико́ны сея́ явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо е́сть на не́й во о́бразе тре́тия руки́, к изображе́нию Твоему́ приложе́нныя. Мо́лимся Ти́ и про́сим Тя́, всеблагу́ю и всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и на́с не пре́зри, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных и к Тебе́ от души́ сокруше́нныя и смире́нныя усе́рдно прибега́ющих. Ты́ зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, ну́жду, потре́бу на́шу в Твое́й по́мощи и заступле́нии, я́ко отвсю́ду враги́ окруже́ни есмы́ и не́сть помога́ющаго, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты́ умилосе́рдишися о на́с, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ на́м святооте́ческую правосла́вную ве́ру до конца́ дни́й на́ших непоро́чно сохрани́ти, во все́х за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Его́же умоли́ за на́с ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит на́с по беззако́нием на́шим, но да поми́лует на́с по вели́цей и неизрече́нней ми́лости Свое́й. О, Всеблага́я! Услы́ши на́с и не лиши́ на́с по́мощи Твоея́ держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя́ на земли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ Искупи́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, че́сть и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Троеручица